แซส รุกขยายเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลตอบโจทย์ธนาคารดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าในยุคสังคมดิจิทัล

ทิศทางแนวโน้มการขยายตัวของเทคโนโลยีในปัจจุบัน มุ่งหาคุณสมบัติใหม่ๆ เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมกับลูกค้าในยุคที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปที่ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนทำงานเป็นดิจิทัล ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงรูปแบบการให้บริการในอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร ขณะที่ความคาดหวังของลูกค้าก็ทวีความต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ต้องการใช้บริการที่มีคุณภาพสูงไร้รอยต่อในการเข้าถึง โดยครอบคลุมทั้งระบบออนไลน์และโทรศัพท์มือถือ

กรุงเทพฯ – นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า ผู้บริโภคในปัจจุบันมีการตัดสินใจที่รวดเร็วในการติดตั้ง และเลือกใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆ นับเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญสำหรับการยกระดับสถาบันการเงินสู่การเป็นธนาคารดิจิทัล รวมทั้งอิทธิพลของบริษัทค้าปลีกชั้นนำที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ นับเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กันที่ผู้บริโภคคาดหวังและเลือกใช้บริการควบคู่กัน ดังนั้น การสร้างความมีส่วนร่วมกับลูกค้าในทุกช่องทาง โดยให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การซื้อบริการที่เหนือระดับ หรือคุณสมบัติพิเศษใหม่ๆ ในลักษณะสร้างเงื่อนไขขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าคาดหวังถึง “ที่สุด” แห่งความสะดวกสบาย และสิทธิพิเศษเฉพาะบุคคล

ทั้งนี้ มีผลสำรวจ  Consumer Digital Banking Survey ซึ่งจัดทำโดย บีเอไอ (BAI) พบว่า ผู้บริโภคปัจจุบันให้คุณค่ากับบริการธนาคารดิจิทัลไว้สูงมาก ทั้งในเรื่องความถี่ของจำนวนครั้งในการใช้บริการ และวิธีการใช้บริการ โดย 40% ของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้บริการธนาคารทางออนไลน์อย่างน้อยเดือนละ 5 ครั้ง และ 22% ใช้บริการธนาคารผ่านมือถือบ่อยครั้ง  ขณะที่  43% ใช้บริการชำระค่าสินค้า/บริการทางออนไลน์ ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 2 ครั้ง  และผลสำรวจยังพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนมาก ระบุชัดเจนว่า ออนไลน์หรือโทรศัพท์มือถือ คือ ช่องทางที่พวกเขาชื่นชอบสำหรับการทำงานที่ซับซ้อน โดย  66% ชื่นชอบที่จะใช้ช่องทางเหล่านี้สำหรับการโอนเงิน,  46% นิยมใช้เพื่อบริหารจัดการบัญชีเพื่อการลงทุน (investment accounts) และ18%  ชื่นชอบเข้าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบัญชีผ่านช่องทางเหล่านี้

อย่างไรก็ตาม แม้ธนาคารจะมีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ แต่ความต้องการของผู้บริโภคยังคงมีมากขึ้นไปอีก ซึ่งจะเห็นได้จากผลสำรวจเกี่ยวกับคะแนนความพึงพอใจ ยังมีความแตกต่างกันออกไปตามขนาดของธนาคาร โดยตัวเลขมีมากกว่า 40% ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกเฉยๆ, ไม่ประทับใจ หรือไม่ประทับใจอย่างยิ่งกับบริการธนาคารผ่านมือถือ และมากกว่า 20% รู้สึกเช่นเดียวกันกับบริการธนาคารออนไลน์ และประเด็นที่อาจจะสำคัญ

 

ที่สุดสำหรับสถาบันการเงิน คือ ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า พวกเขาอาจเปลี่ยนไปใช้บริการสถาบันการเงินรายใหม่ที่มีข้อเสนอด้านบริการ และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และล้ำหน้า

ในยุคสังคมดิจิทัล ลูกค้ายังพึ่งพาบริการธนาคารดิจิทัล เพื่อการตอบสนองเป้าหมายทางการเงิน  โดยเกือบ 2 ใน 3 หรือ 66% ของผู้บริโภค บอกว่า เครื่องมือบริหารจัดการทางการเงินส่วนบุคคล หรือ ข้อเสนอสิทธิพิเศษที่ได้รับจากธนาคารที่พวกเขาใช้บริการอยู่ มีส่วนช่วยในการตัดสินใจ ยกตัวตัวอย่างผู้ใช้บริการ สนใจเข้าไปตรวจสอบยอดคงเหลือสุทธิในบัญชีอย่างสม่ำเสมอ และมักเลือกรับบริการแจ้งเตือนยอดคงเหลือสุทธิผ่านข้อความสั้น และหากพบว่า มียอดคงเหลือสุทธิหรือวงเงินที่ได้รับอนุมัติต่ำเกินไป พวกเขาจะดำเนินการซื้อขายล็อตใหญ่ล่วงหน้า เป็นต้น  ซึ่งทิศทางแนวโน้ม และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปดังกล่าว ชี้ไปถึงประเด็นว่า ผู้บริโภคมีความต้องการ และคาดหวังให้สถาบันการเงินเรียนรู้พฤติกรรมของพวกเขา และความชื่นชอบของพวกเขา

โดยจะเห็นว่ามีหลายสถาบันการเงินจำนวนมาก พยายามนำเสนอคุณสมบัติของบริการธนาคารผ่านมือถือแบบต่อเนื่อง ตั้งแต่การตรวจสอบยอดคงเหลือ ไปจนถึงการชำระค่าสินค้า และบริการ ด้วยความหลากหลายของคุณสมบัติบริการใหม่ๆ ที่เสนอต่อผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีบริการใดบริการหนึ่งเป็นที่นิยมอย่างโดดเด่นเข้ามา เช่น การโอนเงินระหว่างบุคคล(P2P payments), การโอนหนี้ (Balance transfers) ไปยังบัญชีต่างสถาบันการเงิน และบริการเปิดบัญชีเงินฝาก สถาบันการเงินยังจะต้องมีเทคนิคสนับสนุนเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น แต่ปัจจุบันก็ยังพบว่า มีสถาบันการเงินที่ถูกทิ้งห่างในบริการด้านต่างๆ

ปัจจุบัน ประชากรในกลุ่ม Gen-M (millennial generation) ซึ่งเป็นผู้ที่เติบโตในยุคเทคโนโลยี และนิยมเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ตลอดเวลา ซึ่งมีจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของธนาคารผ่านมือถือ มีพฤติกรรมเลือกหาธนาคารหลักที่พวกเขาผูกสัมพันธ์ด้วย ขณะที่สถาบันการเงินมักจะสร้างความพึงพอใจให้กับพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถจับลูกค้าเหล่านี้ไว้ได้ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมนำเสนอสิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุด อย่างเช่น สินเชื่อที่อยู่อาศัย, สินเชื่อรถยนต์ และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ เป็นต้น โดยการเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูง เพื่อการตอบโจทย์ธนาคารดิจิทัล

เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูง คือ กลไกสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า เพื่อการเติบโตของสถาบันการเงิน

นายทวีศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ช่องทางบริการธนาคารดิจิทัล ช่วยให้สถาบันการเงินเข้าถึงข้อมูลลูกค้า ที่เกิดขึ้นตามเวลาจริง ด้วยจำนวน และรายละเอียดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน  ข้อมูลดังกล่าวสามารถกระตุ้นให้สถาบันการเงินเร่งปรับปรุงผลการดำเนินงาน แต่ขณะเดียวกัน ก็ยังช่วยให้มองเห็นความท้าทาย ช่วยผสานรวมข้อมูลสารสนเทศที่มาจากหลายๆ แหล่ง และตรวจจับรูปแบบที่มีอยู่ในชุดข้อมูลจำนวนมหาศาล  ดังนั้น สถาบันการเงิน ที่มีแนวโน้มว่าจะค้นพบเทคโนโลยีที่มาเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนแต่ใช้งานง่าย ในการเพิ่ม

ประสบการณ์ลูกค้า เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับธนาคารระดับโลกได้ ซึ่งสถาบันการเงินที่ปรับตัวได้ก็จะกลายเป็น “เจ้าแห่งความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูล”

สำหรับเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูงที่ดีที่สุด มักมีคุณสมบัติช่วยให้สถาบันการเงินเข้าใจลูกค้าได้อย่างทะลุปรุโปร่ง ดังนั้น จึงสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่ให้คุณสมบัติใหม่ๆ รวมถึงกำหนดเป้าหมายให้เข้าไปถึงลูกค้าที่มีแนวโน้มการซื้อมากที่สุด และเครื่องมือเหล่านี้ยังช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในสภาพแวดล้อมที่มีการผสานทุกช่องทางเข้าด้วยกัน (Omni channel ) ซึ่งกำลังขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ

ยกตัวอย่างเช่น ต่อไปนี้ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเล่าปัญหาให้พนักงานคอลล์ เซ็นเตอร์ฟังซ้ำๆ หลังจากความพยายามแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองผ่านช่องทางออนไลน์ ในทางกลับกัน พนักงานคอลล์ เซ็นเตอร์ จะเห็นสิ่งที่ลูกค้าดำเนินการไปแล้ว และแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างรวดเร็ว  และระดับของการให้บริการดังกล่าวจะสามารถครองใจลูกค้า โดยเฉพาะผู้ที่นิยมใช้ช่องทางดิจิทัลอย่างสม่ำเสมอ

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here