ตัดต่อภาพคนแบบเนียนๆ

การตัดต่อภาพมีขั้นตอนอยู่ 2 ขั้นตอนใหญ่ๆ ด้วยกัน นั่นคือ ขั้นตอนของการตัด และขั้นตอนของการต่อ ตามชื่อเลย เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งสองขั้นตอน เพราะหากตัดภาพออกมาไม่ดี ภาพก็จะขาดๆ เกินๆ ดูไม่สวยงาม หรือหากตัดออกมาดีแล้วแต่นำมาต่อไม่ดี ก็จะดูไม่เนียนไปกับภาพที่นำมาต่อ ดูไม่สมจริง ซึ่งต้องใช้ทั้งเทคนิค และความสามารถในการตัดต่ออย่างมาก เพื่อให้ภาพตัดต่อที่ได้ออกมาดูเนียน และสมจริงมากที่สุด ซึ่งในส่วนของการตัดภาพนั้น มีเครื่องอยู่หลายตัวให้เลือกใช้ได้ตามความถนัด และความเหมาะสมกับการใช้งาน

Cut001

ยกตัวอย่างเช่น เครื่องมือในกลุ่มของ “Marquee Tool” เป็นเครื่องมือในการเลือกพื้นที่ในภาพ เฉพาะส่วนที่เราต้องการ รูปแบบหนึ่ง ซึ่งตัวเครื่องมือจะฟิกซ์รูปแบบอยู่ 4 แบบหลักๆ ด้วยกัน คือ “Rectangular Marquee Tool” การเลือกพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม จะเลือกแบบสี่เหลี่ยมจัสตุรัส หรือลากเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้ “Elliptical Marquee Tool” การเลือกพื้นที่รูปวงกลม ซึ่งลากเป็นวงกลมปกติ หรือลากให้เป็นวงรีก็ได้เช่นกัน ส่วน “Single Row Marquee Tool” และ “Single Column Marquee Tool” จะลากเป็นเส้นตรงเล็กๆ ในแนวตั้ง หรือ แนวนอนซึ่งเครื่องมือนี้อาจจะไม่ค่อยได้ใช้บ่อยมากนัก

Cut002

ตัวอย่างการใช้เครื่องมือ “Elliptical Marquee Tool” ลากเป็นวงรี ล้อมรอบใบหน้าในส่วนที่เราต้องการจะเลือก ซึ่งทำได้ค่อนข้างสะดวกรวดเร็ว แต่รูปแบบที่ให้เลือกจะล็อคไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อาจจะต้องกลับมาเก็บรายละเอียดส่วนที่เกิน หรือขาดหายไปอีกครั้งหนึ่ง

Cut003

ถ้าจะให้สามารถปรับแต่งเลือกพื้นที่ในภาพ ที่ต้องการได้อย่างอิสระ และละเอียดมากกว่าต้องใช้เครื่องมือในกลุ่มของ “Lasso Tool” หรือเครื่องมือบ่วงบาศ ที่เป็นแบบฟรีฟอร์ม ไม่มีรูปแบบตายตัว สามารถลากเส้นรอบๆ บริเวณของภาพที่เราต้องการได้อย่างอิสระ โดยจะมีเครื่องมือมาให้เลือกใช้กันได้ทั้งหมด 3 แบบด้วยกันดังนี้

Cut004

เริ่มต้นด้วยเครื่องมือแรก “Lasso Tool” สัญลักษณ์รูปบ่วงบาศวงกลม ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเลือกพื้นที่ในภาพแบบ “Free Hand” หรือแบบอิสระ ที่เราจะต้องลากเส้นประล้อมกรอบรอบๆ บริเวณที่เราต้องการด้วยตัวเอง อายได้ตรงไหนรูปแบบอย่างไร กินพื้นที่มากน้อยแค่ไหนก็วาดขึ้นมาเองได้เลยตามต้องการ โดยที่ตัวโปรแกรมไม่ได้มีส่วนช่วยทุ่นแรงใดๆ

Cut005

ตามด้วยเครื่องมือที่ 2 กับ “Polygonal Lasso Tool” สัญลักษณ์รูปบ่วงบาศหลายเหลี่ยม ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเลือกพื้นที่ในภาพแบบ เส้นตรงหลายเหลี่ยม โดยวิธีการเลือกพื้นที่ทำได้โดยการกดจุดลงไปรอบๆ บริเวณที่ต้องการ โปรแกรมจะทำการลากเส้นตรงจากจุดต่างๆ ตามลำดับที่เราได้กดเลือกไว้

Cut006

และสุดท้ายกับเครื่องมือ  “Magnetic Lasso Tool” สัญลักษณ์รูปบ่วงมีแม่เหล็กติดอยู่ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเลือกพื้นที่ในภาพแบบฟรีฟอร์ม อีกรูปแบบหนึ่ง ที่สะดวกและง่ายกว่ามาก เพียงแค่ลากเมาส์ไปรอบๆ บริเวณที่เราต้องการ โปรแกรมจะทำการลากเส้นให้อัตโนมัติ โดยใช้เส้นขอบ หรือจุดตัดกันของสีในภาพ เป็นแนวในการลากเส้น ช่วยให้สะดวก และรวดเร็วกว่า แต่ก็จะมีปัญหาอยู่บ้างกับภาพ ที่มีสีใกล้เคียงกัน จะทำให้เส้นที่ลากผิดเพี้ยนได้ ต้องกลับมาแก้เพิ่มลดส่วนที่ต้องการอีกครั้ง

Cut007

นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่น่าสนในอย่างเครื่องมือ “Magic Wand Tool” ทีใช้เลือกบริเวณของภาพจากสี ที่ใกล้เคียงกัน โดยเมื่อเราใช้เครื่องมือนี้กดลงไปบริเวณสีที่ต้องการ โปรแกรมจะเลือกพื้นที่ของสีที่ใกล้เคียงกันในบริเวณนั้น ขึ้นมาเหมาะสำหรับการเลือกพื้นที่ในภาพที่มีสีเหมือนๆ กันขึ้นมา

Cut008

หรือจะเป็นเครื่องมือ “Quick Selection Tool” ที่อยู่ในชุดเครื่องมือเดียวกันกับ “Magic Wand Tool”  แต่จะมีความฉลาดมากกว่า สามารถเลือกพื้นที่ในภาพ ที่ต้องการได้ง่ายเพียงแค่ลากเครื่องมือไปในบริเวณของภาพที่เราต้องการ โปรแกรมจะทำการเลือกพื้นที่ในภาพ ที่เหมาะสมให้เอง สะดวก ง่ายและแม่ยำตรงตามต้องการมากๆ

Cut009

Tip: เราสามารถเพิ่มหรือลดพื้นที่ในภาพที่เราต้องการ หลังจากที่ใช้เครื่องมือต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นเลือกพื้นที่ในภาพขึ้นมาแล้ว โดยใช้คีย์ลัด เช่น หากต้องการเลือกพื้นที่ในภาพ ที่ต้องเพิ่มเติมให้กดปุ่ม “Shift” ค้างไว้ จะมีเครื่องหมาย “+” เพิ่มขึ้นมาที่เคอร์เซอร์ จากนั้นจึงใช้เครื่องมือที่ต้องการลากเส้นล้อมกรอบบริเวณที่เราต้องการเพิ่มเติม จะอยู่ติดกับบริเวณที่เราได้เลือกไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ก็ได้ แต่หากต้องการจะลบพื้นที่ส่วนเกิน ให้กดปุ่ม “Alt” ค้างไว้ จะมีเครื่องหมาย “-” เพิ่มขึ้นมาที่เคอร์เซอร์ จากนั้นจึงใช้เครื่องมือที่ต้องการลากเส้นล้อมกรอบบริเวณที่เราไม่ต้องการจะเลือกออก เมื่อปล่อยเมาส์เส้นประบริเวณที่เราล้อมกรอบไว้จะหายไปตามที่ต้องการ

Cut010

ขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราได้ตัดภาพต้นฉบับเฉพาะส่วนที่ต้องการออกมาแล้ว เราจะต้องนำภาพที่เราได้ตัดไว้ไปวางทับบนภาพใหม่ที่เราต้องการจะตัดต่อ โดยการเลือกที่เมนู “Edit” จากแถบเมนูด้านบนของโปรแกรม จากนั้นเลือกที่ “Copy” หรือใช้คีย์ลัดโดยการกดปุ่ม “Ctrl” ค้างไว้แล้วกดปุ่มตัวอักษร ”C” ก็ได้เช่นกัน

Cut011

เสร็จแล้วให้เราเปิดภาพที่ต้องการจะตัดต่อขึ้นมา เพื่อวางรูปภาพที่เราได้ทำการก็อปปี้ไว้เมื่อครู่ มาวางทับโดยการไปที่เมนู “Edit” จากแถบเครื่องมือด้านบนของโปรแกรมเหมือนเช่นเดิม จากนั้นเลือกไปที่ “Paste” หรือใช้คีย์ลัดโดยการกดปุ่ม “Ctrl” ค้างไว้แล้วกดปุ่มตัวอักษร ”V” ก็ได้เช่นกัน

Cut012

เมื่อกดวางภาพเสร็จแล้วเราก็จะได้ภาพ 2 ภาพ ที่ซ้อนกันอยู่ตามรูปตัวอย่าง เพื่อเตรียมการตัดต่อภาพในขั้นตอนต่อไป

ต่อภาพเข้าหากัน

หลังจากที่เราได้เตรียมภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะทำการตัดต่อ จะสังเกตว่าตอนนี้ภาพต้นฉบับที่เราตัดมา มีสเกลใบหน้าที่ใหญ่กว่าภาพที่เรานำมาตัดต่อพอสมควร ในขั้นตอนนี้เราจะต้องปรับสเกลของภาพที่เราตัดมาให้พอดีกับ สเกลของภาพที่เราจะใช้ตัดต่อ

Cut013

โดยวิธีการให้ไปที่เมนู “Edit” จากแถบเครื่องมือด้านบนของโปรแกรมจากนั้นดูที่หัวข้อ “Transform” จะมีเครื่องมือ “Scale” อยู่ในลำดับที่ 2 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการปรับเพิ่มลดขนาดของภาพโดยเฉพาะ ซึ่งเมื่อกดใช้เครื่องมือนี้แล้วจะมีกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบภาพที่เราต้องการจะย่อ-ขยาย จากนั้นให้เอาเคอร์เซอร์กดลากรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่อยู่ตรงมุมภาพ เข้า-ออก เพื่อย่อ-ขยายภาพได้ขนาดตามที่ต้องการ โดยมีเทคนิคเล็กน้อย หากต้องการย่อ-ขยายภาพให้ได้สัดส่วนของภาพเท่าเดิม ให้เรากดปุ่ม “Shift” บนคีย์บอร์ดค้างเอาไว้ด้วย

Cut014

วิธีการย่อ-ขยายภาพให้ได้ขนาด หรือสเกลที่เหมาะสม มีเทคนิคอยู่เล็กน้อย ก่อนอื่นเลยเราจะต้องหาจุดสังเกตบนในหน้า ที่สามารถมองเห็น และวัดขนาดได้อย่างชัดเจน ให้เจอ อย่างน้อยด้านละ 1 จุด (กว้าง-ยาว) เช่น ความกว้างของหน้าผาก หรือความยาวของใบหน้าเป็นต้น ใช้เป็นจุดสังเกต แล้วจึงปรับอัตราส่วนของภาพที่เรานำมาแปะทับ ให้ได้ขนาดกว้าง-ยาวที่ใกล้เคียงกันที่สุด

Cut015

แล้วจึงนำภาพมาวางซ้อนทับ ให้แนบสนิทกันพอดีดูเหมือนเป็นภาพเดียวกันอาจจะมีปรับแต่งยืด-หดภาพ หรือหมุนภาพได้ ตามความเหมาะสมเพื่อให้ได้ภาพที่ใกล้เคียง สมจริงมากที่สุด โดยวิธีการหมุนภาพนั้นสามารถทำได้โดยการไปที่แถบเครื่องมือ “Edit” ด้านบนของโปรแกรมจากนั้นไปที่หัวข้อ “Transform” แล้วเลือกไปที่ “Rotate” จะมีกรอบสีเหลี่ยมล้อมรอบภาพที่เราต้องการจะหมุน จากนั้นให้กดเคอร์เซอร์ตรงมุมภาพจากนั้นลากหมุนเป็นวงกลมให้ได้องศาที่ต้องการ

Cut016

ปรับแต่งย่อ-ขยายเสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็จะเหลือแค่ปรับแต่งแสง สี ให้เข้ากับภาพพื้นหลังอีกเล็กน้อย เท่านี้ก็ได้ภาพตัดต่อตามที่เราต้องการ

ทำเลเยอร์มาร์คก็ได้

Cut017

หรือจะลองใช้วิธีการทำเลเยอร์มาร์ค อย่างที่เคยนำเสนอไปเมื่อฉบับที่แล้ว สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการตัดต่อภาพบุคคลได้เช่นกัน โดยขั้นตอนหลังจากที่เราได้ตัดภาพต้นฉบับ มาแปะทับบนภาพที่เราต้องการจะตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้ทำการปรับย่อขนาดของภาพให้พอดีกับสัดส่วนของภาพที่จะนำมาตัดต่อ โดยใช้เทคนิคเดียวกันกับเทคนิคการแปะภาพข้างต้น

Cut017

จากนั้นให้นำภาพมาวางทับซ้อนกันให้สนิทพอดี แล้วจึงกดปุ่ม ”Add layer mask” บริเวณด้านล่างขวา ของแถบเครื่องมือเลเยอร์ สัญลักษณ์รูปกรอบสี่เหลี่ยมสีขาว มีวงกลมสีเทาอยู่ด้านใน เพื่อใช้งานเครื่องมือ เลเยอร์มาร์ค เมื่อกดเสร็จแล้วจะสังเกตว่าจะมีกรอบสี่เหลี่ยมสีขาวปรากฏขึ้นมาด้านหลังเลเยอร์แสดงว่าทำถูกต้องตามขั้นตอนชัวร์

Cut018

จากนั้นให้เลือกที่เครื่องมือ “Brush Tool” จากเมนูทางด้านซ้าย รูปพู่กันทาสี โดยเลือกสีแปลงที่ใช้ทาให้เป็นสีดำ เสร็จแล้วทาลงไปบริเวณขอบๆ เพื่อลบขอบของภาพที่เรานำมาแปะทับให้เนียนเสอม ดูกลมกลืนกันทั้งภาพ แต่หากลบหาเกินหรือแหว่งไป ให้เปลี่ยนสีพู่กันเป็นสีขาวแทน แล้วทาบริเวณที่ภาพขาดหาย หรือลบแหว่งไป ทำสลับกันไปเลื่อยๆ จนได้ภาพตัดต่อที่เนียนเป็นเนื้อเดียวกับภาพพื้นหลังมากที่สุด

Cut019

จากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของการปรับแต่งแสงสี ให้ดูกลมกลืนกับพื้นหลัง โดยสามารถเรียกใช้เครืองมือในการปรับแต่งสีได้จากแถบเครืองมือ ”Image” ด้านบนของโปรแกรม โดยเลือกไปที่ “Adjustments”จะมีเครื่องมือปรับแต่งหลายๆ ตัวให้เลือกใช้ โดยหลักๆ ที่มักจะใช้กันบ่อยๆ ได้แก่ Brightness/Contrast สำหรับปรับแต่งความสว่างในภาพ และความเข้มของสี ,Levels สำหรับปรับแต่งสีจากกราฟ Color Balance สำหรับปรับโทนสีแยกตามแม่สี เป็นต้น

Pic2

ปรับแต่งแสงสี เสร็จเรียบร้อยก็จะได้ภาพตัดต่อด้วยเทคนิคการทำเลเยอร์มาร์ค สมใจ ลองเอาไปตัดต่อเล่นๆ เพื่อความสนุกกันดูได้ ส่วนบทความหน้า ขอต่อเรื่องของการตัดต่อภาพอีกหนึ่งบทความ มาดูเทคนิคการตัดต่อภาพรูปแบบต่างๆ  มีขั้นตอนกระบวนการและเทคนิคการแต่งภาพทำอย่างไรบ้าง

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here