อาร์เอสเอเปิดตัวโซลูชั่น RSA® Via Lifecycle and Governance ระบบจัดการตัวตนในองค์กร ยกระดับการป้องกันภัยไซเบอร์ พร้อมความสามารถในการควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจให้แก่องค์กร

อาร์เอสเอ บริษัทด้านความการรักษาปลอดภัยภายใต้ บริษัท อีเอ็มซี คอร์เปอเรชั่น เปิดตัว RSA® Via Lifecycle and Governance  กลุ่มผลิตภัณฑ์ในตระกูล RSA Via ซึ่งเป็น สมาร์ท ไอเด็นติตี้ โซลูชั่น(smart identity solution) หรือโซลูชั่นใหม่ล่าสุดสำหรับจัดการตัวตนของผู้ใช้งานอย่างชาญฉลาด ในสภาพแวดล้อมขององค์กรธุรกิจปัจจุบันที่รูปแบบการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปโดยมีการใช้ระบบคลาวด์และทำงานแบบโมบายมากขึ้น ทำให้จำเป็นต้องมีการทำระบบธรรมาภิบาลด้านไอที รวมถึงการจัดการตัวตนผู้ใช้งานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพราะอาชญากรบนโลกไซเบอร์ นั้นจะเน้นโจมตีตัวตนของผู้ใช้งานมากขึ้น

RSA Via Lifecycle and Governance (เดิมมีชื่อว่า Identity  Management and Governance, and Aveksa) จะช่วยให้องค์กรสามารถจัดการสิทธ์ในการเข้าถึงทรัพยากรของผู้ใช้งาน ตั้งแต่ปลายทาง (endpoint) ไปจนถึงเน็ตเวิร์กและคลาวด์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยังคงความปลอดภัย มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน และทำงานสอดคล้องกับนโยบายด้านสารสนเทศและความปลอดภัยขององค์กร  นอกจากนี้ RSA Via Lifecycle and Governance ยังได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น ด้วยคุณสมบัติใหม่ในการบังคับควบคุมนโยบายและกระบวนการในการเข้าถึงข้อมูล และตรวจจับภัยคุกคามและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับอนุญาตได้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้องค์กรสามารถตรวจจับภัยคุกคาม ป้องกัน และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะเกิดความเสียหายต่อระบบเครือข่ายขององค์กร

 

การจัดการตัวตนของผู้ใช้งานอย่างปลอดภัย 
ตัวตนและข้อมูลยืนยันตัวตนเป็นเป้าหมายหลักของแฮกเกอร์และอาชญากรบนโลกไซเบอร์  RSA Via Lifecycle and Governance ที่ออกมาใหม่ล่าสุดนี้จะช่วยให้ทีม IAM (Identity and Access Management – IAM  Team) ที่บริหารจัดการตัวตนและการเข้าถึงทรัพยากรสามารถทำงานตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยบนระบบไซเบอร์ขององค์กร โดยที่ยังตอบสนองความต้องการในการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โซลูชั่น RSA Via Lifecycle and Governance ได้รับการออกแบบให้สามารถตรวจจับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของผู้ใช้งานโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมไปถึงการกระทำของผู้ไม่หวังดี โดยทำการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง “สิทธ์ในการเข้าถึง” ที่ขัดกับนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานขององค์กร และยังสามารถตรวจจับการลักลอบเปลี่ยนแปลงสิทธิ์โดยตรงบนระบบ โดยที่ไม่ผ่านกระบวนการตามขั้นตอนของไอที  จึงมั่นใจได้ว่าองค์กรจะมีความเสี่ยงจากภัยเหล่านี้ลดน้อยลง และทำให้การบังคับนโยบายทำได้สอดคล้องต่อเนื่องอย่างมั่นใจ

 

RSA Via Lifecycle and Governance จะช่วยประมวลข้อมูลด้านตัวตน ให้ทีมที่ดูแลศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยระบบไอทีองค์กร (Security Operations Center – SOC) สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์และจัดการภัยคุกคามได้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น โดยโซลูชั่นดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถวิเคราะห์บัญชีผู้ใช้งานว่าเป็นใคร มีหน้าที่รับผิดชอบด้านไหน รวมถึงตรวจสอบสิทธ์ในการเข้าถึงที่อาจมีความไม่เหมาะสม

 

จัดการอัตลักษณ์ของผู้ใช้ในองค์กรได้อย่าง มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ และรองรับการขยายขนาดขององค์กร

ตอบความต้องการขององค์กรทั่วไปในเรื่องความต้องการโซลูชั่นที่รองรับการขยายงานและดูแลได้อย่างมั่นใจด้วยบริการแบบ 24 x 7 เพราะ RSA Via Lifecycle and Governance ถูกออกแบบมาช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้สามารถรองรับการขยายขนาดขององค์กรและพร้อมสำหรับการใช้งานตลอดเวลาช่วยให้ไอทีสามารถดูแลและการบริหารจัดการแอพพลิเคชั่นขององค์กรไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยหรือหลักพันได้ ทั้งนี้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรที่ต้องการให้ ระบบบริหารจัดการตัวตนและการเข้าถึงทรัพยากรขององค์กร (IAM) สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง น่าเชื่อถือ และรองรับการขยายขนาดขององค์กรได้RSA Via Lifecycle and Governance ยังช่วยให้องค์กรสามารถเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลตัวตนผู้ใช้งานได้บ่อยครั้งขึ้นตามที่ต้องการ ทำให้สามารถตรวจสอบการเข้าถึงทรัพยากรของผู้ใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ระบบยังได้ถูกปรับปรุงให้มีความยืดหยุ่นและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องแม้จะเกิดเหตุการณ์ที่ข้อมูลจากแอพลิเคชั่นมีปัญหาหรือได้รับความเสียหาย

 

ความคล่องตัวสำหรับธุรกิจ
ทีมรักษาความปลอดภัยข้อมูล (Information Security team) ในองค์กรมักประสบกับปัญหาการหาจุดสมดุลย์ระหว่างการรักษาความปลอดภัยตามนโยบายด้านสารสนเทศขององค์กร และความต้องการของธุรกิจที่ต้องการความสามารถในการเข้าถึงเพิ่มมากขึ้นและรวดเร็วขึ้น  ด้วยความสามารถของ RSA Via Lifecycle and Governance จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจนี้ได้อย่างดีทั้งยังตอบโจทย์ได้ตามข้อกำหนดและนโยบายได้อย่างครบถ้วนอีกด้วย  ช่วยให้ ทีม IAM จัดการกับแอพพลิเคชั่นต่างๆ ได้รวดเร็วขึ้น ผ่าน wizard-based UI ที่ถูกปรับปรุงให้การปรับแต่งแบบฟอร์มและเวิร์คโฟลว์ รวมถึงการตั้งค่าเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นทำได้ง่ายยิ่งขึ้น ความสามารถเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นตามหลักปรัชญาของ RSA ที่ว่า “configuration, not customization ที่จะช่วยให้ทีม IAM ตอบสนองความต้องการของธุรกิจและองค์กรได้รวดเร็วที่สุด

 

โซลูชั่น “One RSA” แบบบูรณาการ

RSA Via Lifecycle and Governance เติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้แก่ผลิตภัณฑ์ในตระกูล RSA Via ซึ่งรวมไปถึง RSA Via Access และRSA SecurID® ที่ช่วยจัดการตัวตนของผู้ใช้งานได้อย่างชาญฉลาด และยังทำงานร่วมกับ RSA® Adaptive Authentication ได้เป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์ในตระกูล RSA Via จะทำให้องค์กรมีโซลูชั่นที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการทุกความต้องการในการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้งานที่จะเข้าถึงข้อมูลตั้งแต่ปลายทางไปจนถึงบนคลาวด์

 

นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ในตระกูล RSA Via แล้ว RSA Via Lifecycle and Governance ยังสามารถทำงานร่วมกับ RSA Archer® GRC เพื่อสร้างโมเดลจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรที่สอดคล้องกันได้ โดย RSA Archer GRC และ RSA Via Lifecycle and Governance จะแบ่งปันข้อมูลความเสี่ยงของแอพพลิเคชั่น เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการบริหารจัดการตัวตนและการเข้าถึงทรัพยากรหลักขององค์กร (IAM) เช่น ความถี่ในการตรวจทานสิทธิ์ และขั้นตอนในการอนุมัติคำขอ  มีความเหมาะสมต่อระดับความเสี่ยง นอกจากนี้ RSA Via Lifecycle and Governance ยังสามารถนำมาใช้เพื่อช่วยตรวจสอบการบังคับใช้นโยบายที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนในการควบคุม จึงช่วยลดความเสี่ยงและตอบสนองความต้องการในการปฎิบัติตามข้อบังคับต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ RSA Archer GRC ได้เป็นอย่างดี

 

มร.จิม ดูชาร์ม รองประธานบริหารฝ่ายวิศวกรรมและการจัดการผลิตภัณฑ์ ของ อาร์เอสเอ กล่าวว่า “ระบบบริหารจัดการตัวตนและการเข้าถึงทรัพยากรขององค์กร (IAM) รูปแบบเก่าไม่สามารถตอบสนองกับสภาพแวดล้อมของการทำงานในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งการเก็บข้อมูลบนคลาวด์ หรือการทำงานแบบโมบาย องค์กรต้องหาแนวทางในการรักษาความปลอดภัย การจัดการตัวตนและการปฏิบัติตามนโยบายภายในองค์กร ได้ในแบบองค์รวม รวมถึงเลือกใช้โซลูชั่นที่สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการและขนาดขององค์กรแต่ละองค์กรได้ จากการเปิดตัว RSA Via Lifecycle and Governance ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในตระกูล RSA Via ทำให้ อาร์เอสเอ มีโซลูชั่นอันชาญฉลาดสำหรับจัดการตัวตนของผู้ใช้งานในองค์กรที่สมบูรณ์แบบ ผลิตภัณฑ์ในตระกูล RSA Via ได้รับการออกแบบเพื่อจัดการปัญหาที่ท้าทายองค์กร ทั้งการจัดการตัวตนและการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้งานในโลกของการทำงานปัจจุบันที่มีโมบิลิตี้และทำงานบนคลาวด์มากขึ้น จากปัญหาที่องค์กรต่างๆ ต้องประสบ เราได้เติมเต็มความต้องการในแบบที่ไม่เคยใครทำได้มาก่อน โดยมอบแนวทางในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ระบุหน้าที่ จัดการตัวตนของผู้ใช้งาน และรับมือกับรูปแบบการโจมตีของภัยคุกคามขั้นสูงที่พบได้บ่อยๆ ในรูปแบบ user compromise และ privilege escalation โดย RSA Via Lifecycle and Governance พร้อมช่วยตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจในสภาพแวดล้อมด้านไอทีที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้จัดการสิทธ์ในการใช้งานง่ายขึ้น เพิ่มความสามารถในการมองเห็นและตรวจสอบให้กับผู้ดูแล พร้อมพัฒนาธรรมาภิบาลด้านไอที เพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัยให้แก่องค์กร”

 

มร.จอน โอว์สิก นักวิเคราะห์หลัก กลุ่ม Enterprise Strategy กล่าวเสริมว่า “ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ถูกคาดหวังว่าพวกเขาต้องสามารถให้สิทธ์ในการเข้าถึงระบบและใช้งานทรัพยากรขององค์กรได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ต้องคงความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมด้านไอที ซึ่งพนักงานในองค์กรต้องการใช้งานแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจได้จากดีไวซ์หลากหลาย ในขณะที่ไอทีต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน โดยที่ยังต้องคำนึงถึงกฏระเบียบข้อบังคับและการรักษาความปลอดภัยให้กับองค์กร เหตุนี้เองทำให้องค์กรชั้นนำทั่วโลกหันมาใช้ระบบการจัดการอัตลักษณ์ ที่ช่วยให้ธุรกิจมีความคล่องตัวและมีความปลอดภัยสูง เพื่อให้พวกเขาสามารถตรวจสอบและตอบสนองต่อปัญหาต่างๆ เช่นการโจมตีแบบ privilege escalation ได้อย่างรวดเร็วที่สุด”

 

RSA Via Lifecycle and Governance รุ่นใหม่ล่าสุดนี้ สามารถนำออกมาใช้ พร้อมวางจำหน่ายในตลาดในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here