7 สุดยอดขั้นตอนสู่แนวปฏิบัติสำหรับกลยุทธ์โซเชียล

องค์กรหลายแห่งกำลังเริ่มต้นใช้กลยุทธ์ SRM (Social Relationship Management) หรือ กำลังมองหากิจกรรมทางโซเชียลให้เป็นกลยุทธ์ที่ครอบคลุมและครบวงจร ซึ่งออราเคิลแนะนำ 7 ขั้นตอนที่จะช่วยให้องค์กรสามารถนำไปปฏิบัติสำหรับการทำกลยุทธ์โซเชียลได้อย่างมีประสิทธิผล

          แนวปฏิบัตินี้มุ่งเน้นให้องค์กรควรคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและความความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยให้องค์กรก้าวทันและพัฒนาไปพร้อมกับการเจริญเติบโตและความเปลี่ยนแปลงในตลาดที่เคลื่อนตัวไปอย่างรวดเร็ว โดยแนวปฏิบัติดังกล่าวได้รับการยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่นและทั่วโลกด้วยการที่มุ่งเน้นเกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในทุกส่วนงาน

กลยุทธ์โซเชียลที่ประสานสอดคล้องกันซึ่งขยายไปทั่วทั้งองค์กรจะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้าตลอดระยะเวลาการดำเนินการ องค์กรสามารถเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้น ตอบสนองอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นต่อปัญหาของลูกค้า เพิ่มอัตราการรับพนักงาน และจัดการบุคลากรผู้มีความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การวิวัฒนาการไปสู่การเป็นธุรกิจที่เน้นกลยุทธ์โซเชียลต้องใช้วิถีทางใหม่ๆ ในการคิด การทำงานร่วมกัน และการดำเนินงาน ทั้งในส่วนของบุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยี เมื่อใดที่จะวางแผนกลยุทธ์โซเชียลของคุณ ควรคำนึงถึงเรื่องสำคัญ 7 ประการดังต่อไปนี้:

1)    วางแผนงาน

พิจารณาจัดตั้งศูนย์รวมเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมทางโซเชียลของลูกค้าและสิ่งที่ลูกค้าได้พูดเกี่ยวกับองค์กร ผลิตภัณฑ์ และแบรนด์สินค้าของคุณ ซึ่งจากพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นจุดนี้ริเริ่มของส่วนร่วมในโลกโซเชียล ออราเคิลแนะการวางแผนงานดังต่อไปนี้:

 

  • กำหนดวัตถุุประสงค์ทางธุรกิจผ่านกลยุทธ์โซเชียลของคุณและปรับให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจโดยรวมของคุณ
  • ทำความเข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมายในโลกโซเชียลของคุณเป็นใคร
  • กำหนดแพลตฟอร์มที่สอดคล้องและจำนวนคนที่คุณสามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้ในทางปฏิบัติ
  • ระบุแนวทางที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติสำหรับการรวมส่วนประกอบทั้งหมดของกิจกรรมทางโซเชียลให้เป็นเอกภาพ

 

2)    จัดสรรทรัพยากร

องค์กรต้องอาศัยตัวช่วยทางโซเชียลในทุกระดับซึ่งรวมถึงการทำงานระดับชั้นผู้บริหาร โดยต้องมีการประสานงานทุกส่วนทั้งบุคลากร กระบวนการ และระบบเทคโนโลยี ซึ่งองค์กรต้องคัดสรรค์บุคลากรที่มีความเพียบพร้อมด้วยทักษะ วิธีคิด และความกระตือรือร้น ที่สามารถเข้าถึงและรับฟังปัญหาของลูกค้าได้ นอกจากนี้ องค์กรจำเป็นต้องตระหนักถึงงบประมาณสำหรับกลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์ทางโซเชียลรวมถึงการวัดความสำเร็จทางโซเชียลอีกด้วย

 

3)     ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วม
สิ่งที่องค์กรควรคำนึงคือการสื่อสารด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง และการมีส่วนร่วมในการสื่อสารกันในรูปแบบที่ “หยุดควบคุมโดยไม่สูญเสียการควบคุม” กฎเกณฑ์ที่เกิดประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมประกอบด้วยทั้งนโยบายและขีดความสามารถของระบบเทคโนโลยี เพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาจะถูกจัดการแบบเรียลไทม์และเพื่อป้องกันไม่ให้ใครบางคนรุกล้ำและเข้าควบคุมเพจขององค์กร หรือก่อความเสียหายต่อองค์กร ในนโยบายต่างๆ องค์กรควรมีผู้ที่สามารถสื่สารผ่านทางโซเชียลในภาวะวิกฤต นอกจากนี้องค์กรควรใช้ระบบเทคโนโลยีสำหรับควบคุมความปลอดภัยและระบบตรวจสอบการสื่อสารแบบอัตโนมัติ

 

4)    ก่อร่างสร้างตัวตนบนโลกโซเชียล

สร้างและเผยแพร่เนื้อหาที่ดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย การรับฟังและการเรียนรู้โดยมีส่วนร่วมกับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายควรจะเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง และเนื้อหาของคุณควรจะสะท้อนสิ่งที่มีความสำคัญกับพวกเขา คุณควรจะกระจายเนื้อหาไปยังทุกแพลตฟอร์มที่กลุ่มเป้าหมายของคุณมีส่วนร่วม และเรียนรู้ว่าแพลตฟอร์มไหนเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, LinkedIn หรือ Instagram คุณควรตระหนักด้วยว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณอาจจะใช้งานเครือข่ายใหม่ๆ ที่กำลังได้รับความนิยมและแม้แต่เครือข่ายระดับภูมิภาคหรือที่มีอยู่เฉพาะในบางประเทศด้วยเช่นกัน

 

5)    สร้างปฏิสัมพันธ์ในระดับโลก

กลยุทธ์โซเชียลของคุณจะต้องอำนวยความสะดวกในการมีส่วนร่วมผ่านการสนทนาและการรับฟังในทุกภาษาและแพลตฟอร์มโซเชียลที่ใช้งานโดยพนักงาน คู่ค้า ซัพพลายเออร์ ลูกค้า และกลุ่มเป้าหมายของคุณ ตัวแทนและผู้ดูแลกลยุทธ์โซเชียลของคุณจะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยให้พวกเขาเสริมสร้างแบรนด์ขององค์กรและกลยุทธ์ ในขณะเดียวกันก็ให้พวกเขามีเสรีภาพในการแสดงออกที่สะท้อนให้เห็นถึงประเพณีท้องถิ่น แนวโน้ม และวิถีชีวิต เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ควรพัฒนาขีดความสามารถการรับฟังขั้นสูง ขีดความสามารถในการกำหนดเป้​​าหมายในระดับโลกหรือท้องถิ่น ตลอดจนระบบนำทางและการสร้างแบรนด์ที่สอดคล้องกันทั่วทุกภูมิภาค

 

6)    ทดสอบ เรียนรู้ และแบ่งปัน 

ติดตามกิจกรรมของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คุณสามารถทดสอบและประยุกต์ใช้ คุณต้องทดสอบและเรียนรู้ผ่านการวิเคราะห์รายวันเพื่อให้แน่ใจว่าคุณดำเนินงานได้ตามแผน แบ่งปันผลลัพธ์เป็นประจำทุกสัปดาห์กับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้แนวคิดได้รับการยอมรับและขยายเครือข่ายของตัวแทนกลยุทธ์โซเชียลภายในองค์กรของคุณ ปรับแต่งตัวชี้วัดความสำเร็จของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าตัวชี้วัดเหล่านี้ยังคงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ

 

7)    ขยายกลยุทธ์โซเชียลไปทั่วทั้งองค์กรของคุณ

ทุกแง่มุมของธุรกิจของคุณจะได้ประโยชน์จากกลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์ทางโซเชียลที่มีประสิทธิผล การขยายกลยุทธ์โซเชียลให้ครอบคลุมทั่วทุกส่วนการดำเนินธุรกิจของคุณจะนำมาซึ่งโอกาสในการขับเคลื่อนวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทของคุณ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคุณในสายตาสาธารณชน และสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่ามีการนำกลยุทธ์ไปใช้ 100% ระบบเทคโนโลยีที่ใช้ขับเคลื่อนของคุณจะต้องใช้งานง่าย สามารถปรับแต่งได้ และเป็นแบบบูรณาการ นั่นคือ ยูเซอร์อินเตอร์เฟซอันทันสมัย​​ที่มีประสิทธิภาพและมากด้วยนวัตกรรม

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here