ผลการสำรวจของ ไอเอฟเอส พบว่าระบบ ERP สามารถช่วยธุรกิจการผลิตของประเทศไทยให้ขยายขีดความสามารถได้มากขึ้นเกินกว่า 60% ในทุกด้าน

Photo

จากผลการสำรวจล่าสุดซึ่งได้รับการสนับสนุนหลักจาก ไอเอฟเอส (IFS) บริษัทผู้พัฒนา Enterprise Application ระดับโลก พบว่า ธุรกิจการผลิตในประเทศไทยที่นำระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (Enterprise Resource Planning : ERP) มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ จะสามารถส่งเสริมธุรกิจให้ได้รับประโยชน์ในหลายๆทิศทาง อาทิ การปรับปรุงด้านการผลิตให้ดียิ่งขึ้น (83 เปอร์เซ็นต์) การให้บริการแก่ลูกค้าได้ดีขึ้นด้วยการตอบสนองอย่างรวดเร็ว (79 เปอร์เซ็นต์) ความสามารถในการลดต้นทุนด้านการดำเนินงาน (75 เปอร์เซ็นต์) นอกจากนี้ รายงานฉบับนี้ยังแสดงให้เห็นว่า ERP สามารถช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตขึ้นได้ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยในแง่ของรายได้  แต่ยังช่วยในส่วนของการขยายพอร์ตการลงทุนหรือการเปิดตลาดใหม่อีกด้วย (63 เปอร์เซ็นต์)

การสำรวจในครั้งนี้ได้มีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้บริหารระดับสูงผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในการทำธุรกิจเป็นจำนวนกว่า 100 บริษัทจากหลายอุตสาหกรรมในประเทศไทย อาทิ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมด้านเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ และอุตสาหกรรมจำพวกอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ระบบ ERP ในการบริหารงานและเน้นถึงสถานการณ์ที่ท้าทายต่างๆที่ได้ประสบในการดำเนินธุรกิจซึ่งก็แตกต่างกันไปตามแต่ละอุตสาหกรรม

บริษัทในประเทศไทยจำนวนมากตั้งข้อสังเกตว่า อุตสาหกรรมการผลิตที่ผลิตและให้บริการเฉพาะด้าน มักจะถูกจัดให้มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูงอยู่แล้ว ซึ่งคิดเป็น 87 เปอร์เซ็นต์  แต่อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจได้แสดงให้เห็นว่าบริษัทจำนวนมากนิยมว่าจ้างบริษัท Enterprise Application หลายบริษัท ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะนำมาตอบสนองความต้องการของบริษัท ซึ่งคิดเป็น 71เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด นอกจากนี้ยังพบว่า 51 เปอร์เซ็นต์ ของบริษัทเหล่านี้ประสบกับปัญหาความแตกต่างของระบบ Enterprise Application ซึ่งมีทั้งความแตกต่างบางส่วนไปจนถึงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง โดยปกติบริษัทจะใช้บริการจากหน่วยงานภายนอกหรือใช้โปรแกรม Excel มาช่วยในการบริหารจัดการ แต่ผลที่ตามมาคือการขาดความโปร่งใสและความชัดเจน อีกทั้งข้อมูลจากหลายด้านที่เข้ามา ประกอบกับการดำเนินธุรกิจที่ดี มีความจำเป็นที่จะต้องใช้การตัดสินใจที่เหมาะสม เมื่อถึงเวลาที่ต้องปฏิบัติงานจริง

ระบบปฏิบัติการที่ง่ายต่อการใช้งานและเข้าใจง่ายยังคงเป็นเกณท์การตัดสินใจหลักในการเลือกระบบ ERP ปัจจุบันซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรยังคงมีความซับซ้อนและยากต่อการใช้งาน ซึ่งส่งผลกระทบให้ผู้ใช้ไม่สามารถดึงเอาความสามารถหรือศักยภาพสูงสุดของซอฟต์แวร์นั้นๆออกมาใช้งานได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังส่งผลไปถึงบริษัทในภาพรวมที่อาจสูญเสียประโยชน์จากการนำระบบ ERP มาปรับใช้เนื่องจากระบบข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญอาจจะไม่สามารถมองเห็นได้อย่างเต็มที่ ทั้งยังกระทบถึงกระบวนการตัดสินใจและโอกาสที่จะเติบโตของธุรกิจในอนาคต

Sridharan Arumugamคุณศรีดาราน อรูมูแกม รองประธาน บริษัทไอเอฟเอส ภูมิภาคอาเซียน กล่าว “ทุกวันนี้ หลายธุรกิจในประเทศไทยเผชิญกับการดำเนินธุรกิจที่มีความท้าทายสูง เพราะการแข่งขันในตลาดสูงขึ้น อีกทั้งการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบกับ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดแรงกดดันในระดับต่างๆบนธุรกิจที่แตกต่างกัน การนำ Enterprise Application มาบูรณาการกับการดำเนินธุรกิจจะสามารถบรรเทาแรงกดดันในจุดนี้ได้ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจอีกด้วย การลงทุนที่เหมาะสมในระบบ ERP ที่ถูกต้องจะสามารถพัฒนาปรับปรุงธุรกิจได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงผลจากการดำเนินงานที่ออกมา อีกทั้งยังช่วยให้ธุรกิจดำเนินอยู่ในระดับแนวหน้าในตลาด”

ด้วย IFS Applications™ คุณจะได้รับความคล่องตัวในการจัดการกับการผลิตทั้งหมด โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่า การผลิตโหมดใดที่ต้องใช้ ความต้องการของคุณจะเป็นอะไร หรือในอนาคตธุรกิจควรจะดำเนินไปในทิศทางไหน เพราะโดยองค์ประกอบพื้นฐานของ IFS Applications™ เพียบพร้อมด้วยฟังก์ชันการทำงานของระบบอุตสาหกรรม อีกทั้งยังถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มการใช้งานและการให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตเมื่อถึงเวลาปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและสร้างขึ้นมาเพื่อการใช้งานโดยเฉพาะ นอกจากนี้ IFS Applications™ ยังบูรณาการฟังก์ชั่นอื่นๆ สำหรับการค้นหาสำหรับองค์กร การบันทึกข้อมูลจากสื่อต่างๆ รวมถึงการเข้าถึงไฟล์เอกสารต่างๆที่ใช้เป็นประจำอีกด้วยด้วย เช่น Microsoft Word และ Microsoft Excel

Kittisuk Teeratunsirikul“การนำ IFS Applications มาปรับใช้ ถือเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาธุรกิจของเรา เพราะนอกจากจะช่วยปรับปรุงการดำเนินงานแล้ว ยังสามารถช่วยสร้างความมั่นใจว่าแต่ละแผนกจะสามารถทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้จะช่วยเพิ่มการเติบโตและความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาด เพราะเราสามารถที่จะวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงพัฒนาในเรื่องของการตัดสินใจอีกด้วย” คุณจีรศักดิ์ เสงี่ยมกิตติกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด กล่าวเพิ่มเติม

Latest

เอเซอร์เปิดตัว Acer Swift Go series ใหม่ล่าสุด เปิดประสบการณ์ Unlock AI on The Go

กับโปรเซสเซอร์รุ่นล่าสุดจาก Intel® Core™ Ultra พร้อมเทคโนโลยี AI ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการใช้งานที่เหนือชั้น กรุงเทพฯ, 7 กุมภาพันธ์...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Newsletter

Don't miss

เอเซอร์เปิดตัว Acer Swift Go series ใหม่ล่าสุด เปิดประสบการณ์ Unlock AI on The Go

กับโปรเซสเซอร์รุ่นล่าสุดจาก Intel® Core™ Ultra พร้อมเทคโนโลยี AI ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการใช้งานที่เหนือชั้น กรุงเทพฯ, 7 กุมภาพันธ์...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

เอเซอร์เปิดตัว Acer Swift Go series ใหม่ล่าสุด เปิดประสบการณ์ Unlock AI on The Go

กับโปรเซสเซอร์รุ่นล่าสุดจาก Intel® Core™ Ultra พร้อมเทคโนโลยี AI ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการใช้งานที่เหนือชั้น กรุงเทพฯ, 7 กุมภาพันธ์ 2567 – บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ตอบโจทย์ยุค AI PC ยกระดับประสบการณ์ให้ทุกการใช้งาน เปิดตัวโน้ตบุ๊ก Acer Swift Series รุ่นล่าสุด...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...