Exclusive Content:

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ChatGPT ใช้ยังไงให้ประหยัดเวลาทำงาน 100 เท่า

มาจนถึงตอนนี้ ยังมีใครไม่รู้จัก ChatGPT อีกไหมครับ? ถ้ายัง แอดมินขออธิบายสั้นๆ ไม่เกิน 1 นาที...

8 เทคใหม่ ที่จะมาเปลี่ยนอนาคตของเราในปีนี้ จากงาน CES 2023

ห่างหายไปนานกับงานที่คอไอทีและผู้ที่หลงใหลในเทคโนโลยีตั้งตารอ กับงาน CES 2023 ที่เพิ่งจบไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2023 ไม่ต้องอธิบายมาก เราขอสรุป 10 เทคเด่นๆ ที่จะมาเปลี่ยนโลกของผู้ใช้อย่างเราๆ ในปีนี้กันครับ

ฟอร์ติเน็ตเปิดตัวโอเอสรุ่นใหม่พร้อมยกระดับซีเคียวริตี้แฟบริค

มร. เคน ซี ผู้ก่อตั้งและ ประธานบอร์ดและซีอีโอแห่งฟอร์ติเน็ต (Fortinet® (NASDAQ: FTNT) – ผู้นำในโซลูชั่นทรงประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลก – ได้แถลงวิสัยทัศน์ขององค์กรในงานประชุมประจำปี FORTINET ACCELERATE 2017 CONFERENCE – LAS VEGAS ว่า “การที่ประเทศต่างๆ ก้าวเข้าสู่ดิจิตอลอีโคโนมีนั้น ทำให้เกิดความต้องการเครือข่ายที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และต้องการผู้เชี่ยวชาญเข้ามาออกแบบ สร้างและจัดการให้เครือข่ายมีความปลอดภัยสูงสุด  ในขณะที่ผลิตภัณฑ์และแพลทฟอร์มด้านความปลอดภัยทั่วไปในปัจจุบันนี้ ยังมีศักยภาพในการทำงานแบบออโตเมชั่นและให้ประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อความต้องการดังกล่าว  ฟอร์ติเน็ตจึงเร่งยกระดับซีเคียวรีตี้แฟบริคให้เป็นพื้นฐานด้านความปลอดภัยเครือข่ายที่ทำงานอิงตามความต้องการของผู้ใช้งานและจะป้องกันองค์กรแห่งอนาคตได้เป็นอย่างดี”

เครือข่ายองค์กรในสมันใหม่นี้จะมีลักษณะเป็นเครือข่ายที่มีศักยภาพสูงมาก สามารถเริ่มต้นเปิดบริการเองได้  (Self-provisioning) ทำงานเองได้ (Self-operating) แก้ไขปัญหาเองได้ (Self-correcting) และทำงานโดยอิงกับความต้องการของผู้ใช้งานได้ (Intent-Based Network)  ฟอร์ติเน็ตจะยกระดับระบบปฏิบัติการที่ได้พัฒนาขึ้นมาเองเพื่องานด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะ คือ ฟอร์ติโอเอส (FortiOS) ซึ่งได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั่วโลกมานานกว่าสิบปี  และในปีนี้ จึงได้เปิดตัวใช้เวอร์ชั่น FortiOS 5.6 ให้เป็นพื้นฐานการทำงานของซีเคียวริตี้แฟบริคผืนผ้าด้านความปลอดภัยที่ฟอร์ติเน็ตพัฒนาขึ้นมาเช่นกัน  ซึ่งนับว่า FortiOS 5.6 เป็นระบบปฏิบัติการด้านความปลอดภัยที่ทันสมัยที่สุดในโลก  นอกจากนี้ ในวันนี้ ฟอร์ติเน็ตเปิดตัวโซลูชั่นกระบวนการทำงานด้านความปลอดภัย (Security Operations Solution) ใหม่ในแพลทฟอร์มซีเคียวริตี้แฟบริคนี้อีกด้วย”

ฟอร์ติเน็ตยกระดับศักยภาพการทำงานของซีเคียวริตี้แฟบลิคใหม่

จากรายงาน Emerging Technology Analysis: Intent-Based Network Design and Operation ของการ์ทเนอร์ที่จัดทำโดยมร. โจ สโกโรปา และมร. แอนดรู เลิร์นเนอร์ พบว่า ดิจิตอลอีโคโนมีเป็นแรงผลักดันให้เครือข่ายต้องการเป็นประเภทที่ทำงานโดยอิงบนความต้องการของผู้ใช้งาน และต้องการเครือข่ายที่มีความน่าเชื่อถือและทำงานได้อย่างต่อเนื่องสูงมาก ในขณะที่ในปัจจุบัน ในทุกประเทศยังมีภาวะการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเครือข่าย จึงส่งผลให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบดูแลโครงข่ายและการปฏิบัติงานต้องหาวิธีที่จะตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและปูพื้นฐานสร้างเครือข่ายแห่งอนาคตให้ได้ในเวลาที่จำกัดนี้

การ์ทเนอร์พบว่า การเชื่อมโยงเครือข่ายแบบที่อิงกับความต้องการของผู้ใช้งานได้จะมีศักยภาพในการตรวจสอบความถูกต้องในการตั้งค่าใช้งานก่อนที่เปิดใช้งานจริงได้ และสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเครือข่ายได้  และถ้าพบสถานการณ์ที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน จะส่งสัญญาณแจ้ง และรวมถึงจะลงมือแก้ไขปัญหานั้นเองจนกระทั่งถูกต้อง

ทั้งนี้ ฟอร์ติเน็ตมีวิสัยทัศน์ในการสร้างความปลอดภัยเครือข่ายที่ทำงานโดยอิงบนความต้องการของผู้ใช้งานเช่นกัน โดยใช้แพลทฟอร์มซีเคียวริตี้แฟบริคนี้ แปลงความต้องการทางธุรกิจที่เข้ามาให้เป็นการทำงานด้านความปลอดภัยเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันเองได้อย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องพึงพาการทำงานของมนุษย์  ซึ่งส่งผลให้องค์กรมีอิสระในการออกแบบความปลอดภัยขั้นสูง สามารถลดวิธีการปฏิบัติงานลง ลดความซับซ้อนต่างๆ ลง โดยที่ยังมีโครงข่ายที่มีศักยภาพที่ครบถ้วนในตนเองอีกด้วย

ในการใช้งานระบบปฏิบัติการด้านความปลอดภัย เวอร์ชั่น FortiOS 5.6 ใหม่นี้ เป็นยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในซีเคียวริตี้แฟบริคตั้งแต่อุปกรณ์ปลายทางจนคลาวด์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงทำให้ฟอร์ติเน็ตสามารถสร้างความปลอดภัยเครือข่ายที่ทำงานโดยอิงบนความต้องการของผู้ใช้งานได้ตั้งแต่ต้นทางจนปลายทางได้  ซึ่งมีรายละเอียดการทำงานด้านเทคนิคดังนี้

  • ให้เห็นการทำงานของไอทีทุกแง่มุมบนจอเดียวกันอย่างง่ายๆ และใช้อินเตอร์เฟสแบบเปิด (Application Program Interface) เพื่อรวมการทำงานของโซลูชั่นของพันธมิตรของซีเคียวริตี้แฟบริคนี้ได้
  • เพิ่มศักยภาพที่จะเห็นการทำงานของอุปกรณ์ประเภทแอคเซสพ้อยท์ไร้สาย สวิตช์ และแซนบ๊อกซ์ของฟอร์ติเน็ต จึงทำให้สามารถบริหารได้จากที่เดียวและป้องกันภัยขั้นสูงได้ดี
  • พัฒนาส่วน User Interface ให้สามารถลงมือปฏิบัติการ ได้เร็วขึ้น เมื่อตรวจพบภัยคุกคาม หรือเหตุน่าสงสัย
  • สามารถให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยได้ จึงทำให้เครือข่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้นและรองรับกฏข้อบังคับได้มากขึ้น
  • เป็นพื้นฐานด้านความปลอดภัยสำหรับคลาวด์และไอโอทีได้ ซึงสามารถป้องกันองค์กรที่มีเครือข่ายที่กระจายและกว้างขนาดใหญ่ 

โซลูชั่นกระบวนการทำงานด้านความปลอดภัย (Security Operations Solution) จะช่วยเห็นภัยทั้งเครือข่าย

โซลูชั่นกระบวนการทำงานใหม่นี้ จะประกอบไปด้วยโซลูชั่น FortiSIEM (ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยของระบบเครือข่าย) FortiAnalyzer (ระบบวิเคราห์ข้อมูลและภัย)  FortiManager (ระบบบริหารอุปกรณ์) ซึ่งโซลูชั่นใหม่ทั้งหมดนี้จะช่วยให้แพลทฟอร์มซีเคียวริตี้แฟบริคทำงานประสานงานเป็นหนึงเดียว และใช้คุณสมบัติด้านความปลอดภัยในเครือข่ายได้สูงสุด

กำหนดการเสนอผลิตภัณฑ์สู่ตลาด

ฟอร์ติเน็ตเสนอผลิตภัณฑ์ FortiOS 5.6 สู่ตลาดในไตรมาส 1 ปีนี้ โดยที่แพลทฟอร์มซีเคียวริตี้แฟบริคมีพร้อมใช้งานทันทีในปัจจุบันนี้

Latest

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ChatGPT ใช้ยังไงให้ประหยัดเวลาทำงาน 100 เท่า

มาจนถึงตอนนี้ ยังมีใครไม่รู้จัก ChatGPT อีกไหมครับ? ถ้ายัง แอดมินขออธิบายสั้นๆ ไม่เกิน 1 นาที...

8 เทคใหม่ ที่จะมาเปลี่ยนอนาคตของเราในปีนี้ จากงาน CES 2023

ห่างหายไปนานกับงานที่คอไอทีและผู้ที่หลงใหลในเทคโนโลยีตั้งตารอ กับงาน CES 2023 ที่เพิ่งจบไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2023 ไม่ต้องอธิบายมาก เราขอสรุป 10 เทคเด่นๆ ที่จะมาเปลี่ยนโลกของผู้ใช้อย่างเราๆ ในปีนี้กันครับ

เปิดตัวไอโฟน 14 แพงโหด เหมือนโกรธกัน

สดๆ ร้อนๆ วันที่ 8 ก.ย. 2565 แอปเปิล (Apple) จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ iPhone 14 ทั้งหมด 4 รุ่น ได้แก่ iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max รวมถึง Apple Watch หลากหลายรุ่น สนนราคาไทยแต่ละรุ่นดังนี้

Newsletter

Don't miss

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ChatGPT ใช้ยังไงให้ประหยัดเวลาทำงาน 100 เท่า

มาจนถึงตอนนี้ ยังมีใครไม่รู้จัก ChatGPT อีกไหมครับ? ถ้ายัง แอดมินขออธิบายสั้นๆ ไม่เกิน 1 นาที...

8 เทคใหม่ ที่จะมาเปลี่ยนอนาคตของเราในปีนี้ จากงาน CES 2023

ห่างหายไปนานกับงานที่คอไอทีและผู้ที่หลงใหลในเทคโนโลยีตั้งตารอ กับงาน CES 2023 ที่เพิ่งจบไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2023 ไม่ต้องอธิบายมาก เราขอสรุป 10 เทคเด่นๆ ที่จะมาเปลี่ยนโลกของผู้ใช้อย่างเราๆ ในปีนี้กันครับ

เปิดตัวไอโฟน 14 แพงโหด เหมือนโกรธกัน

สดๆ ร้อนๆ วันที่ 8 ก.ย. 2565 แอปเปิล (Apple) จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ iPhone 14 ทั้งหมด 4 รุ่น ได้แก่ iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max รวมถึง Apple Watch หลากหลายรุ่น สนนราคาไทยแต่ละรุ่นดังนี้

Westcon Group (Thailand) พร้อมจัดจำหน่ายโซลูชั่นของ EfficientIP

โซลูชั่น DDI และ DNS Security ของ EfficientIP บุกตลาด APAC...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้ มาไว้ในบทความนี้ ใครจำได้ซักสามสี่ฟังก์ชัน แล้วเอาไปใช้เป็นประจำได้ ชีวิตคุณก็ง่ายขึ้นหลายเท่าแล้วล่ะครับ รวม 22 คีย์ลัดปุ่ม Windows Key ยิ่งรู้เยอะ ยิ่งทำงานได้เร็วขึ้น เวลาใช้งานคือกดปุ่ม Windows Key + ปุ่มอื่นๆ...

ChatGPT ใช้ยังไงให้ประหยัดเวลาทำงาน 100 เท่า

มาจนถึงตอนนี้ ยังมีใครไม่รู้จัก ChatGPT อีกไหมครับ? ถ้ายัง แอดมินขออธิบายสั้นๆ ไม่เกิน 1 นาที ครับ โพสต์นี้ มีเรื่องอะไรบ้างChatGPT คืออะไร5 วิธี ใช้ ChatGPT ช่วยให้เราทำงานเร็วขึ้น 100 เท่า1. เริ่มประโยคด้วยคำว่า Act as ....2. ใช้ ChatGPT...

8 เทคใหม่ ที่จะมาเปลี่ยนอนาคตของเราในปีนี้ จากงาน CES 2023

ห่างหายไปนานกับงานที่คอไอทีและผู้ที่หลงใหลในเทคโนโลยีตั้งตารอ กับงาน CES 2023 ที่เพิ่งจบไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2023 ไม่ต้องอธิบายมาก เราขอสรุป 10 เทคเด่นๆ ที่จะมาเปลี่ยนโลกของผู้ใช้อย่างเราๆ ในปีนี้กันครับ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here