ฟอร์ติเน็ตเปิดตัวโอเอสรุ่นใหม่พร้อมยกระดับซีเคียวริตี้แฟบริค

มร. เคน ซี ผู้ก่อตั้งและ ประธานบอร์ดและซีอีโอแห่งฟอร์ติเน็ต (Fortinet® (NASDAQ: FTNT) – ผู้นำในโซลูชั่นทรงประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลก – ได้แถลงวิสัยทัศน์ขององค์กรในงานประชุมประจำปี FORTINET ACCELERATE 2017 CONFERENCE – LAS VEGAS ว่า “การที่ประเทศต่างๆ ก้าวเข้าสู่ดิจิตอลอีโคโนมีนั้น ทำให้เกิดความต้องการเครือข่ายที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และต้องการผู้เชี่ยวชาญเข้ามาออกแบบ สร้างและจัดการให้เครือข่ายมีความปลอดภัยสูงสุด  ในขณะที่ผลิตภัณฑ์และแพลทฟอร์มด้านความปลอดภัยทั่วไปในปัจจุบันนี้ ยังมีศักยภาพในการทำงานแบบออโตเมชั่นและให้ประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อความต้องการดังกล่าว  ฟอร์ติเน็ตจึงเร่งยกระดับซีเคียวรีตี้แฟบริคให้เป็นพื้นฐานด้านความปลอดภัยเครือข่ายที่ทำงานอิงตามความต้องการของผู้ใช้งานและจะป้องกันองค์กรแห่งอนาคตได้เป็นอย่างดี”

เครือข่ายองค์กรในสมันใหม่นี้จะมีลักษณะเป็นเครือข่ายที่มีศักยภาพสูงมาก สามารถเริ่มต้นเปิดบริการเองได้  (Self-provisioning) ทำงานเองได้ (Self-operating) แก้ไขปัญหาเองได้ (Self-correcting) และทำงานโดยอิงกับความต้องการของผู้ใช้งานได้ (Intent-Based Network)  ฟอร์ติเน็ตจะยกระดับระบบปฏิบัติการที่ได้พัฒนาขึ้นมาเองเพื่องานด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะ คือ ฟอร์ติโอเอส (FortiOS) ซึ่งได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั่วโลกมานานกว่าสิบปี  และในปีนี้ จึงได้เปิดตัวใช้เวอร์ชั่น FortiOS 5.6 ให้เป็นพื้นฐานการทำงานของซีเคียวริตี้แฟบริคผืนผ้าด้านความปลอดภัยที่ฟอร์ติเน็ตพัฒนาขึ้นมาเช่นกัน  ซึ่งนับว่า FortiOS 5.6 เป็นระบบปฏิบัติการด้านความปลอดภัยที่ทันสมัยที่สุดในโลก  นอกจากนี้ ในวันนี้ ฟอร์ติเน็ตเปิดตัวโซลูชั่นกระบวนการทำงานด้านความปลอดภัย (Security Operations Solution) ใหม่ในแพลทฟอร์มซีเคียวริตี้แฟบริคนี้อีกด้วย”

ฟอร์ติเน็ตยกระดับศักยภาพการทำงานของซีเคียวริตี้แฟบลิคใหม่

จากรายงาน Emerging Technology Analysis: Intent-Based Network Design and Operation ของการ์ทเนอร์ที่จัดทำโดยมร. โจ สโกโรปา และมร. แอนดรู เลิร์นเนอร์ พบว่า ดิจิตอลอีโคโนมีเป็นแรงผลักดันให้เครือข่ายต้องการเป็นประเภทที่ทำงานโดยอิงบนความต้องการของผู้ใช้งาน และต้องการเครือข่ายที่มีความน่าเชื่อถือและทำงานได้อย่างต่อเนื่องสูงมาก ในขณะที่ในปัจจุบัน ในทุกประเทศยังมีภาวะการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเครือข่าย จึงส่งผลให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบดูแลโครงข่ายและการปฏิบัติงานต้องหาวิธีที่จะตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและปูพื้นฐานสร้างเครือข่ายแห่งอนาคตให้ได้ในเวลาที่จำกัดนี้

การ์ทเนอร์พบว่า การเชื่อมโยงเครือข่ายแบบที่อิงกับความต้องการของผู้ใช้งานได้จะมีศักยภาพในการตรวจสอบความถูกต้องในการตั้งค่าใช้งานก่อนที่เปิดใช้งานจริงได้ และสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเครือข่ายได้  และถ้าพบสถานการณ์ที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน จะส่งสัญญาณแจ้ง และรวมถึงจะลงมือแก้ไขปัญหานั้นเองจนกระทั่งถูกต้อง

ทั้งนี้ ฟอร์ติเน็ตมีวิสัยทัศน์ในการสร้างความปลอดภัยเครือข่ายที่ทำงานโดยอิงบนความต้องการของผู้ใช้งานเช่นกัน โดยใช้แพลทฟอร์มซีเคียวริตี้แฟบริคนี้ แปลงความต้องการทางธุรกิจที่เข้ามาให้เป็นการทำงานด้านความปลอดภัยเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันเองได้อย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องพึงพาการทำงานของมนุษย์  ซึ่งส่งผลให้องค์กรมีอิสระในการออกแบบความปลอดภัยขั้นสูง สามารถลดวิธีการปฏิบัติงานลง ลดความซับซ้อนต่างๆ ลง โดยที่ยังมีโครงข่ายที่มีศักยภาพที่ครบถ้วนในตนเองอีกด้วย

ในการใช้งานระบบปฏิบัติการด้านความปลอดภัย เวอร์ชั่น FortiOS 5.6 ใหม่นี้ เป็นยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในซีเคียวริตี้แฟบริคตั้งแต่อุปกรณ์ปลายทางจนคลาวด์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงทำให้ฟอร์ติเน็ตสามารถสร้างความปลอดภัยเครือข่ายที่ทำงานโดยอิงบนความต้องการของผู้ใช้งานได้ตั้งแต่ต้นทางจนปลายทางได้  ซึ่งมีรายละเอียดการทำงานด้านเทคนิคดังนี้

  • ให้เห็นการทำงานของไอทีทุกแง่มุมบนจอเดียวกันอย่างง่ายๆ และใช้อินเตอร์เฟสแบบเปิด (Application Program Interface) เพื่อรวมการทำงานของโซลูชั่นของพันธมิตรของซีเคียวริตี้แฟบริคนี้ได้
  • เพิ่มศักยภาพที่จะเห็นการทำงานของอุปกรณ์ประเภทแอคเซสพ้อยท์ไร้สาย สวิตช์ และแซนบ๊อกซ์ของฟอร์ติเน็ต จึงทำให้สามารถบริหารได้จากที่เดียวและป้องกันภัยขั้นสูงได้ดี
  • พัฒนาส่วน User Interface ให้สามารถลงมือปฏิบัติการ ได้เร็วขึ้น เมื่อตรวจพบภัยคุกคาม หรือเหตุน่าสงสัย
  • สามารถให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยได้ จึงทำให้เครือข่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้นและรองรับกฏข้อบังคับได้มากขึ้น
  • เป็นพื้นฐานด้านความปลอดภัยสำหรับคลาวด์และไอโอทีได้ ซึงสามารถป้องกันองค์กรที่มีเครือข่ายที่กระจายและกว้างขนาดใหญ่ 

โซลูชั่นกระบวนการทำงานด้านความปลอดภัย (Security Operations Solution) จะช่วยเห็นภัยทั้งเครือข่าย

โซลูชั่นกระบวนการทำงานใหม่นี้ จะประกอบไปด้วยโซลูชั่น FortiSIEM (ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยของระบบเครือข่าย) FortiAnalyzer (ระบบวิเคราห์ข้อมูลและภัย)  FortiManager (ระบบบริหารอุปกรณ์) ซึ่งโซลูชั่นใหม่ทั้งหมดนี้จะช่วยให้แพลทฟอร์มซีเคียวริตี้แฟบริคทำงานประสานงานเป็นหนึงเดียว และใช้คุณสมบัติด้านความปลอดภัยในเครือข่ายได้สูงสุด

กำหนดการเสนอผลิตภัณฑ์สู่ตลาด

ฟอร์ติเน็ตเสนอผลิตภัณฑ์ FortiOS 5.6 สู่ตลาดในไตรมาส 1 ปีนี้ โดยที่แพลทฟอร์มซีเคียวริตี้แฟบริคมีพร้อมใช้งานทันทีในปัจจุบันนี้

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here