EGA เดินหน้าจัดโครงการ GovChannel Roadshow 2016 : Smart Citizen Smart City ร่วมขับเคลื่อนราชการทันสมัย เพื่อประชาชนทันสมัย ดันมหาสารคาม “สู่เมืองดิจิทัล”แห่งแรกของไทยในระดับภูมิภาค

“EGA” เดินหน้าจัดโครงการ GovChannel Roadshow 2016 : Smart Citizen Smart City ร่วมขับเคลื่อนราชการทันสมัย เพื่อประชาชนทันสมัย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สานต่อการให้บริการภาครัฐสู่ระดับภูมิภาค กับการพัฒนาศูนย์กลางการบริการภาครัฐสู่ประชาชน GovChannel ยกระดับการบริหารงานและบริการประชาชนให้ได้ประโยชน์สูงสุด ขานรับนโยบายเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมให้ความรู้งานบริการต่างๆ ของ EGA ตั้งเป้าปีนี้ 4 จังหวัด ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ดัน จ.มหาสารคาม สู่จังหวัดต้นแบบ “เมืองดิจิทัล” แห่งแรกของไทยในระดับภูมิภาค  

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA เผยว่า EGA ได้ดำเนินการจัดโครงการ GovChannel Roadshow 2016 : Smart Citizen Smart City ร่วมขับเคลื่อนราชการทันสมัย เพื่อประชาชนทันสมัย เพื่อตอกย้ำความสำคัญของการพัฒนาระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน หรือ GovChannel และเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบราชการยุคใหม่ให้เกิดการบริการที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ทั้งนี้ EGA ได้จัดงานสัมมนาและโรดโชว์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยปีนี้มีแผนที่จะจัดโรดโชว์ครอบคลุม 4 จังหวัด 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ จ.มหาสารคาม จ.ราชบุรี จ.ชลบุรี และ จ.นครสวรรค์ โดยในปีนี้ได้กำหนดจัดงานครั้งแรกที่ จ.มหาสารคาม เนื่องจากเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนนโยบาย Digital Economy มาอย่างต่อเนื่อง และเป็นจังหวัดแรกที่ EGA ได้ทดลองติดตั้งตู้ Government Kiosk ที่ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เพื่อบริการประชาชน และร่วมขับเคลื่อนจ.มหาสารคามสู่จังหวัดต้นแบบ “เมืองดิจิทัล” แห่งแรก ของประเทศไทยในระดับภูมิภาค พร้อมแนะนำและวิธีการติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชัน G-News และแอปพลิเคชัน GAC ซึ่งเป็นประโยชน์กับประชาชนอีกด้วย

สำหรับกลุ่มเป้าหมายของการจัดงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ นิสิต นักศึกษา และสื่อมวลชน ในจ.มหาสารคาม ประมาณ 200 ท่าน โดยมี ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยการจัดงานครั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ภายในงานมุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐได้ง่าย และทั่วถึงโดยแบ่งการบริการออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่

IMG_0953ส่วนที่ 1 : GovChannel  ศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่างๆ ได้จากจุดเดียว เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต และการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยมี 3 ช่องทาง ประกอบด้วย

  • ช่องทางแรกเว็บไซต์ GovChannel.go.thภายในเว็บไซต์นี้จะพบกับทางเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นอีกหลายเว็บไซต์อื่นที่รวบรวมข้อมูลและบริการภาครัฐไว้ด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ภาษีไปไหน หรือ govspending.data.go.th ก็เป็นหนึ่งในเว็บไซต์หลักที่ถูกรวมไว้ใน GovChannel.go.th “ภาษีไปไหน”เป็นระบบข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ ซึ่งเป็นบริการใหม่ที่พัฒนาขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าดูว่าภาครัฐนำเงินภาษีขอเราไปใช้ทำโครงการอะไรกันบ้าง และภาครัฐพร้อมเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนรับทราบ
  • ช่องทางที่ 2 : โมบายแอปพลิเคชัน GAC ซึ่งเป็นศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถค้นหาแอปพลิเคชันภาครัฐ และดาวน์โหลดลงบนอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในช่องทางที่ 2 นี้ก็มีบริการใหม่อีกตัวหนึ่งชื่อว่า“G-News” : แอปพลิเคชันที่ประชาชนสามารถใช้เป็นช่องทางรับข่าวสารที่สำคัญ อย่างถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้หน่วยงานภาครัฐ
  • ช่องทางที่ 3 : Government Kioskหรือตู้บริการเอนกประสงค์ของรัฐ เป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐได้ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว ทุกท่านสามารถพบกับตู้จริงได้ที่มหาสารคามแล้วที่ บิ๊กซี มหาสารคาม ซึ่งเราก็จะมีการเปิดจุดให้บริการของตู้ Government Kiosk ช่วงบ่ายวันนี้ที่บิ๊กซีด้วย

ส่วนที่ ๒: ประกอบด้วยบริการโครงสร้างพื้นฐานที่ EGA จัดเตรียมไว้ให้บริการหน่วยงานภาครัฐ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เช่น

  • GIN: Government Information Networkเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งนำเสนอในส่วนของ GIN Conference ระบบห้องประชุมทางไกลที่ทันสมัย สะดวก และที่สำคัญปลอดภัย มีไว้เพื่อให้บริการหน่วยงานราชการเท่านั้น
  • G-Cloud:บริการคลาวด์ภาครัฐ เป็นโครงสร้างพื้นฐานบนอินเทอร์เน็ตแบบใช้ทรัพยากรร่วมกัน และเป็นระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง
  • MailGoThai:ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีความปลอดภัยทางข้อมูลสูง
  • G-Chat :แอปพลิเคชันที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐผ่านอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความมั่นคงและมีความปลอดภัยของข้อมูลในระดับสากล
  • G-CERT:Government Computer Emergency and Readiness Team ศูนย์ประสานงานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภาครัฐ มีหน้าที่หลักในการจัดการและตอบสนองเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐ

ส่วนที่ 3 : การนำเสนอภาพรวมของการบริการจากหน่วยงานพันธมิตร ดังนี้ 

  • บริษัท ข้อมูลบัตรเครดิตแห่งชาติ จำกัด ก็ยกบูธมาเพื่อให้บริการประชาชนทุกท่านตรวจสอบสุขภาพทางการเงินของตนเองได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งได้นำบูธที่รับเรื่องร้องเรียน มาไว้ที่นี่ด้วยเพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากชาวมหาสารคาม      IMG_0901

บริการทั้งหมดนี้ EGA พร้อมที่จะเข้ามาสนับสนุนและผลักดันให้จังหวัดมหาสารคามก้าวเข้าสู่ Smart City ร่วมขับเคลื่อนราชการทันสมัย เพื่อประชาชนทันสมัย

ด้าน ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  กล่าวว่า จ.มหาสารคาม เป็นเมืองที่มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจยุคดิจิทัล เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน รวมถึงสามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในประชาคมอาเซียน ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร และอาหารคุณภาพ ศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 

นอกจากนี้ยังได้วางแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดให้มีความพร้อมเข้าสู่ระบบรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากบริการต่างๆ ของ EGA เริ่มจากการนำระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ หรือ GIN  (Government Information Network) และ G-Cloud ระบบบริการคลาวด์ภาครัฐ ซึ่งเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานบนอินเทอร์เน็ตแบบใช้ทรัพยากรร่วมกันที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง รวมถึง MailGoThai ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีความปลอดภัยของข้อมูล และG-Chat (จีแชท)     ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐผ่านอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความมั่นคงและมีความปลอดภัยของข้อมูลในระดับสากล เข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้ง่ายและคล่องตัวมากขึ้น ช่วยให้สามารถพัฒนาบริการประชาชนให้ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว เพิ่มขึ้นด้วย

อย่างไรก็ดีเพื่อเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนราชการทันสมัย เพื่อประชาชนทันสมัยจ.มหาสารคาม จึงได้ขานรับนโยบายการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งนับเป็นจังหวัดแรกของภูมิภาคนี้ที่ได้นำโครงการ GovChannel ศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่างๆ ได้จากจุดเดียว เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต และ

การเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนใช้เป็นช่องทางเข้าสู่ข้อมูลและบริการภาครัฐได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา จึงได้ร่วมกับห้างสรรพสินค้า   บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ.มหาสารคาม ติดตั้งตู้ Government Kiosk หรือ ตู้บริการเอนกประสงค์ของรัฐไว้บริการประชาชนที่ไม่สะดวกในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ใช้เป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐได้ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว

นอกจากการนี้ประชาชนยังสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยการโหลดโมบายแอปพลิเคชันผ่านศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ หรือ GAC ที่รวบรวมแอปพลิเคชันต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐไว้ด้วยกัน       ซึ่งรองรับการใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ที่มีแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดถึง 11 หมวดหมู่บริการ เช่น หมวดสุขภาพ หมวดการเดินทาง หมวดการศึกษา หมวดการเงิน ภาษี และธุรกิจ เป็นต้น โดยเฉพาะแอปพลิเคชัน G-News ที่เป็นช่องทางข่าวสารสำคัญที่สื่อสารโดยตรงจากภาครัฐ ที่ถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้ มาให้บริการชาวจังหวัดมหาสารคามได้ดาวน์โหลดใช้งานกันได้ภายในงานนี้อีกด้วย

“การจัดงานสัมมนาครั้งนี้ถือว่าเป็นการวางรากฐานสำคัญในการพัฒนาจ.มหาสารคามสู่การเป็น Smart City และ Happiness City ได้เป็นอย่างดี ทั้งด้าน เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว รวมทั้งการเผยแพร่วัฒนธรรม ตลอดจนการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์หลักของแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเสริมสร้างความทันสมัยในการบริหารงานของหน่วยงานราชการ และการให้บริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยรวม” ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าว

อย่างไรก็ดีเพื่อตอกย้ำการที่จ.มหาสารคามจะเดินหน้าเข้าสู่ความเป็น Smart Citizen Smart City อย่างเป็นรูปธรรม ด้วย GovChannel แล้ว EGA ยังผนึกกำลังจากพันธมิตร อาทิ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนมหาสารคามให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here