อัลไลด์ เทเลซิส เผยแนวโน้มอุตสาหกรรมไอทีในปี 2558

กรุงเทพฯ – 14 มกราคม 2558 — บริษัท อัลไลด์ เทเลซิส ผู้ให้บริการระดับโลกด้านโซลูชั่นสวิตช์สำหรับไอพี/อีเทอร์เน็ต (IP/Ethernet) ที่มีความปลอดภัยและเป็นผู้นำด้านการปรับใช้และจัดเตรียมโครงข่ายพื้นฐานและเครือข่ายไอพี ทริเปิล เพลย์ เปิดเผยข้อมูลสำหรับการคาดการณ์และการวิเคราะห์ทิศทางแนวโน้มของอุตสาหกรรมไอทีประจำปี 2558 โดยมีหัวข้อสรุปแนวโน้มที่สำคัญ ได้แก่ ระบบไร้สาย โครงสร้างเครือข่ายแบบรวมศูนย์ การบริหารจัดการแบบครบวงจร การรักษาความปลอดภัย อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) และ เอสดีเอ็นในองค์กร

 

ระบบไร้สาย – อัตราการนำอุปกรณ์เคลื่อนที่เข้ามาใช้งานภายในองค์กรกำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งหมายความว่าการเชื่อมต่อไร้สายจะกลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น และจะยังคงมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคตอันใกล้ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในรูปของมาตรฐาน 802.11ac จะสนับสนุนให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนั่นทำให้แน่ใจได้ว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในโครงสร้างเครือข่ายองค์กรแบบรวมศูนย์ โดยผู้ใช้จะมีความต้องการเครือข่ายที่น่าเชื่อถือและครอบคลุมทั่วถึง รวมทั้งสามารถใช้งานอุปกรณ์ของตนในลักษณะเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น

 

การขยายตัวของระบบเครือข่ายไร้สายดังกล่าวจะผลักดันให้เกิดความต้องการแพลตฟอร์มการบริหารจัดการแบบครบวงจรเพิ่มมากขึ้น

 

โครงสร้างเครือข่ายแบบรวมศูนย์ – การผสานรวมบริการต่างๆ จำนวนมากบนโครงสร้างพื้นฐานร่วมกันระหว่างระบบมีสายและไร้สายจะก่อให้เกิดความท้าทายใหม่ด้านการจัดการอาคารสถานที่และผู้ใช้งานเครือข่าย โครงสร้างเครือข่ายแบบรวมศูนย์จะช่วยให้องค์กรสามารถวางระบบเครือข่ายได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความอัจฉริยะให้กับระบบของตนเพื่อรองรับปริมาณข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ได้มาจากเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ต่างๆ โซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยจะถูกนำใช้งานร่วมด้วยเพื่อรับประกันถึงความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ที่ครอบคลุมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน

 

การบริหารจัดการแบบครบวงจร – ความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นและการเติบโตของอุปกรณ์จำนวนมากในระบบเครือข่ายจะกระตุ้นให้ผู้จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) มองหาระบบการบริหารจัดการที่มีขีดความสามารถครอบคลุมเพื่อลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) ไอซีที ระบบการจัดการบนคลาวด์จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการขายการบริหารจัดการในรูปแบบบริการ (Management as a Service: MaaS)โดยองค์กรและธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SME และ SMB) จะพิจารณาสร้างความร่วมมือกับผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อเข้ามาบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานของตน

 

การรักษาความปลอดภัย – ด้วยนโยบายการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ยืดหยุ่นและจำนวนภัยคุกคามต่างๆ ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความต้องการด้านเทคโนโลยีป้องกันเครือข่ายที่ทันสมัยและใหม่กว่าเดิม แนวโน้มของการโจมตีระบบที่เพิ่มมากขึ้น (ภัยคุกคามขั้นสูงมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงปี 2557) ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานและการเสื่อมเสียชื่อเสียงขององค์กร ทำให้แน่ใจได้ว่าการรักษาความปลอดภัยจะกลายเป็นสิ่งที่มีลำดับความสำคัญสูงสำหรับฝ่ายบริหาร เช่นเดียวกับเทคโนโลยี เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น ไฟร์วอลล์(NGFW) ที่ผสานรวมขีดความสามารถด้านการควบคุมแอพพลิเคชันต่างๆ ก็จะเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในตลาดการรักษาความปลอดภัยด้วยเช่นกัน

 

อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things (IoT) – แนวโน้มของ IoT ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเป็นอย่างมาก โดยจะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ที่มีเซ็นเซอร์ ระบบควบคุม หรือระบบอัจฉริยะ กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่ายในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ IPv6 ก็จะได้รับการนำมาใช้ในวงกว้าง ซึ่งนั่นจะผลักดันให้เกิดความต้องการในเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการเพื่อจัดการกับโหนดต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย ทั้งนี้ IoT สามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้ใช้ทุกคน ครอบคลุมตั้งแต่องค์กรขนาดใหญ่ไปจนถึงสำนักงานระดับท้องถิ่น และด้วยมูลค่าของข้อมูลและความรู้ที่เกิดขึ้นจะทำให้เราเห็นผู้เล่นใหม่ๆ เดินหน้าเข้าสู่ตลาด รวมถึงโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงปี 2558 ด้วย

 

เอสดีเอ็น ในองค์กร – ความยืดหยุ่นของการใช้งานอุปกรณ์ในสถานที่ต่างๆ ของผู้ใช้ กำลังกลายเป็นบรรทัดฐานให้กับฝ่ายไอทีขององค์กร เนื่องจากแนวคิด บีวายโอดี (การนำอุปกรณ์ส่วนตัวเข้ามาใช้ในองค์กร) กำลังแพร่หลายอย่างมากในขณะนี้ และได้ผลักดันให้เกิดความต้องการด้านการใช้งานระบบสื่อสารขององค์กรในลักษณะที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้น องค์กรที่ต้องการโซลูชั่นเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวจะเริ่มมองหาเอสดีเอ็นเข้ามาปรับใช้ในองค์กร จะเห็นได้ว่าความมีประสิทธิภาพที่ได้จากจากการผสานรวมระหว่างกฎธุรกิจ ข้อมูลผู้ใช้ และโครงสร้างเครือข่าย ได้สร้างประโยชน์ให้กับผู้ดูแลเครือข่ายและผู้ใช้ได้เช่นเดียวกัน

 

นายเซอิชิโร ซาโต ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ส่วนกลาง บริษัท อัลไลด์ เทเลซิส กล่าวว่า “ในฐานะผู้นำด้านเครือข่ายระดับโลก เรามองเห็นกระแสธารแห่งการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อเทคโนโลยีมานานหลายทศวรรษแล้ว” ซาโตยังคงกล่าวอีกว่า “การเชื่อมโยงโลกของเราเข้าด้วยกันกำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งนั่นส่งผลให้เกิดการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้เพื่อเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพและช่วยให้ผู้คนสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อนในอดีต”

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here