CRM และเครือข่ายสังคมออนไลน์: การมีส่วนร่วมของลูกค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

ปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เฉพาะแค่ใน Facebook ที่เดียวก็มีผู้ใช้มากกว่า 200 ล้านคนแล้ว ส่งผลให้ในปี 2552 มีการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงชุมชนออนไลน์ใหม่เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งธุรกิจต่างๆ ก็กำลังพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากความนิยมในเครือข่ายสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าในรูปแบบใหม่ๆ หรือใช้ในการบริหารจัดการลูกค้า เป็นต้น สำหรับบทความนี้ จะกล่าวถึงวิธีการที่องค์กรจะสามารถเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ โดยการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสังคม และการแก้ปัญหาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

เครือข่ายสังคมออนไลน์สำคัญอย่างไรในธุรกิจวันนี้

เว็บไซต์เครือข่ายสังคมแตกต่างจากการสื่อสารรูปแบบอื่นๆ ตรงที่ผู้ใช้สามารถสื่อสารกันเอง ระหว่างกันได้ ค้นหาผู้ที่มีความชื่นชอบเหมือนๆ กัน และสร้างเป็นชุมชนเกี่ยวกับสิ่งที่คนเหล่านี้สนใจ ซึ่งจะช่วยเป็นพลัง และช่องทางการสื่อสารไปยังผู้บริโภคโดยมีการจัดการข้อมูลในเครือข่ายสังคม มีการระบุตัวตนของผู้บริโภคที่มีอิทธิพล และมีการจัดให้มีการส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมีการสร้างความเชื่อมั่นของแบรนด์

 

จุดเชื่อมโยงระหว่าง CRM กับ เครือข่ายสังคม

เครือข่ายสังคมเกี่ยวข้องอย่างไรกับ CRM

เครือข่ายสังคมเป็นอีกหนึ่งช่องทางการตลาดที่คุ้มค่า และสามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างตรงไปตรงมา แต่ก็ควรจะมีแผนการตลาด การจัดการที่ดี และการวัดความสามารถของเครือข่ายสังคมด้วย ซึ่งที่จุดนี้เองที่เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่าง CRM กับเครือข่ายสังคม ลูกค้าที่ใช้เครือข่ายสังคมเพราะต้องการมีส่วนร่วมกับบริษัทและธุรกิจนั้นๆ ดังนั้น ธุรกิจจึงควรต้องจัดการและวัดผลการใช้งานในเครือข่ายสังคมเช่นเดียวกัo เมื่อใดที่เครือข่ายสังคมและ CRM ทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ก็จะทำให้ธุรกิจหรือหน่วยงานสามารถฟังเสียงตอบรับของลูกค้าได้ ดึงลูกค้าให้เข้ามามีส่วนร่วมในสังคมของธุรกิจนั้นๆ ได้ในเวลาที่ลูกค้าต้องการ ในขณะเดียวกันธุรกิจก็สามารถจัดการและวัดผลการดำเนินงานของตนเองได้ด้วย

 

กลยุทธ์การทำงานร่วมกันเพื่อการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่ดีขึ้น

กลยุทธ์ขั้นพื้นฐานที่สามารถช่วยให้องค์กรใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสังคมได้ คือการเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์การจัดการลูกค้า นั่นคือ

 • ทำให้เครือข่ายสังคมเป็นช่องทางใหม่ภายใน CRM หลายๆ บริษัทใช้โซลูชัน CRM ในการบริหารงานลูกค้าโดยมีการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนย้ายกิจกรรมเหล่านี้เข้าไปอยู่ในช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วย
 • เพิ่มความสามารถและขยาย CRM ผ่านเครือข่ายสังคม กิจกรรมในเครือข่ายสังคมถือเป็นช่องทางเพิ่มเติมใน CRM และยังช่วยขยายความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ CRM โดยเป็นหนทางใหม่ในการดึงลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมและจัดการบทสนทนาที่มีต่อลูกค้าได้
 • เชื่อมโยงจุดแข็งของ CRM และเครือข่ายสังคมเข้าด้วยกัน ใช้ CRM และเว็บไซต์เครือข่ายสังคมร่วมกัน เพื่อเป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า วิเคราะห์ข้อมูล และตอบสนองลูกค้าได้อย่างตรงจุด

 

เครือข่ายสังคมสำหรับ Microsoft Dynamics

เพื่อช่วยให้ธุรกิจดำเนินกลยุทธ์ได้ตามเป้าหมาย ไมโครซอฟท์ได้นำเสนอ Social Networking Accelerator สำหรับ Microsoft Dynamics CRM ซึ่งเป็นโมดูลที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ ที่เฉพาะเจาะจงช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดสามารถระบุผู้สนับสนุนที่มีอิทธิพล หรือการจัดการแบรนด์ได้ดีขึ้น มีส่วนช่วยในการขายได้ตรงจุด สามารถระบุปัญหาและแก้ไขในเชิงรุกได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

 

เครือข่ายสังคมสำหรับการตลาด

สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเครือข่ายสังคม คือนักการตลาดบนเครือข่ายสังคม ที่ช่วยให้องค์กรมีข้อมูลเชิงลึก มีวิธีการใหม่ๆ ในการดำเนินการ และติดตามโปรแกรมการตลาดบนเครือข่ายสังคม รวมถึงวิธีการใหม่ในการสนทนาออนไลน์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งองค์กรจะต้องมีวิธีการตรวจสอบ ทำความเข้าใจ เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกับโปรแกรมการตลาด และกระบวนการที่มีอยู่

 

เพิ่มการรับรู้แบรนด์

เว็บไซต์เครือข่ายสังคมเป็นแหล่งข้อมูลที่เต็มไปด้วยความคิดเห็นและทัศนคติของลูกค้า ดังนั้น สิ่งที่ยากคือการเก็บข้อมูลในรูปแบบที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจ ซึ่ง Social Networking Accelerator สำหรับ Microsoft Dynamics CRM จะเข้ามาช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มการรับรู้ของแบรนด์ และผลิตภัณฑ์ รวมถึงปรับปรุงความเชื่อมั่นตลาดได้โดย

 • การกำหนดสิ่งที่มีอิทธิพลที่สำคัญในแต่ละพื้นที่ของผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์
 • ติดตามการสนทนาออนไลน์ ในเรื่องที่อยู่ในความสนใจของลูกค้าในระบบ
 • จัดลำดับความสำคัญและการติดตามการสนทนาในเครือข่ายสังคม เฉพาะเรื่องที่น่าเชื่อถือ
 • ติดตามดูปฏิกิริยาออนไลน์ เมื่อมีการประกาศหรือการพัฒนาใหม่ๆ
 • ติดตามคู่แข่ง โดยดูจากบทสนทนาออนไลน์สาธารณะ
 • การใช้เครือข่ายสังคม เสมือนเป็นแหล่งข้อมูลวิจัยตลาด โดยการสร้างกลุ่มสนทนาออนไลน์ที่มีความสนใจร่วมกัน (Online Focus Groups)

 

การใช้ประโยชน์จากช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ดีกว่า

จริงๆ แล้วผู้ที่น่าจะได้รับประโยชน์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุดคงเป็นนักการตลาด เนื่องจากเครือข่ายสังคมจะช่วยให้หน่วยงานการตลาดได้รับข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ เพิ่มลงไปในแบรนด์ ได้วิธีการแปลกใหม่ในการดำเนินการและติดตามกิจกรรมการตลาด และวิธีใหม่ๆ ในการจับประเด็นจากบทสนทนาทางออนไลน์ให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่เชื่อถือได้ ซึ่งธุรกิจเองก็ต้องเตรียมวิธีการตรวจสอบ ทำความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในบทสนทนาเหล่านั้นด้วย เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับกระบวนการและโปรแกรมการตลาดที่มีอยู่
Social Networking Accelerator สำหรับ Microsoft Dynamics CRM ช่วยให้องค์กรทางการตลาดสามารถดึงดูดลูกค้าทางสังคมได้พร้อมๆ กับความสามารถในการจัดการและติดตาม โดย

 • พัฒนาประเด็นการประชาสัมพันธ์หรือการรับรู้ กำหนดการตอบสนองของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
 • การสร้างข้อความเครือข่ายสังคมได้โดยตรง จากระบบของลูกค้าที่บันทึกไว้
 • ติดตามการตอบสนองต่อข้อความเครือข่ายสังคมหรือการสนทนาโดยอัตโนมัติ
 • การผสานรวมช่องทางเครือข่ายสังคมเข้ากับวิธีการทางการตลาดที่มีอยู่ขององค์กร
 • การเปิดใช้โปรแกรมการตลาดออนไลน์ที่มีส่วนร่วมกับลูกค้า ในสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ลูกค้าต้องการ
 • การติดตามการตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดจากการตลาดออนไลน์

 

การวัดผล

การที่เครือข่ายสังคม ยังคงมีศักยภาพในการขับเคลื่อนการตลาด องค์กรเองก็ควรที่จะมีเครื่องมือในการวัดผล เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดย Social Networking Accelerator สำหรับ Microsoft Dynamics CRM ช่วยให้องค์กรสามารถเลือกใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากเครือข่ายสังคมได้โดย

 • การระบุและติดแท็กการสนทนาออนไลน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ แบรนด์ และอุตสาหกรรมของพวกเขา
 • การวิเคราะห์ประสิทธิภาพข้อความ โดยการวัดการแสดงออก การตอบกลับ และตัวชี้วัดอื่นๆ ที่สำคัญ
 • การวิเคราะห์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในการติดตามและระบุแนวโน้มในเวลาจริง
 • การแสดงผลในภาพรวมของแบรนด์กับเครือข่ายสังคม
 • การใช้คว​​ามสามารถในการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อระบุตัวผู้นำ ผู้ที่มีอิทธิพล และคนที่ไม่พึงพอใจ

 

เครือข่ายสังคมสำหรับการขาย

เครือข่ายสังคมช่วยให้ค้นพบวิธีการใหม่ๆ ในการค้นหา เชื่อมโยง และเข้าใจลูกค้ามากขึ้น

แม้ว่าจะยังมีโอกาสที่ยังไม่แน่นอนสำหรับการขาย แต่พนักงานขายก็ควรจะมีความตื่นตัวในการมองหาช่องทางใหม่ เพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขัน รวมถึงองค์กรควรตระหนักถึงประโยชน์ในการรวมเครือข่ายสังคมเข้ากับช่องทางการขายแบบเดิม

ค้นหาและเชื่อมโยงกับลูกค้าใหม่

เครือข่ายสังคมช่วยพนักงานขายในการตรวจสอบความสนใจผ่านโพรไฟล์ออนไลน์ ก่อนการติดต่อ เพื่อเป็นการคัดกรองผู้ใช้เครือข่ายสังคมที่มีลักษณะตรงตามเงื่อนไข หรือมีความต้องการตรงกับที่กำหนด โดย Social Networking Accelerator สำหรับ Microsoft Dynamics CRM สามารถช่วยเหลือองค์กรการขาย ให้สามารถวัดยอดขายและหาลูกค้าได้โดย

 • เข้าไปมีส่วนร่วมในรายชื่อของสมาชิกเครือข่ายสังคม เพื่อเริ่มก้าวเข้าไปสร้างโอกาสทางการตลาด
 • กำหนดแนวโน้ม โดยมุ่งเน้นไปที่การสนทนาและหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
 • วัดอิทธิพลออนไลน์ของสมาชิกแต่ละราย ตรวจสอบจำนวนผู้ติดตามและการโพสต์
 • ข้อมูลอาชีพออนไลน์ เพื่อทำความเข้าใจสมาชิกหรือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ

 

มีส่วนร่วมในการสนทนามากขึ้น

เครือข่ายสังคมจะช่วยให้หน่วยงานขายมีเครื่องมือใหม่ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดย พนักงานขายสามารถมีส่วนร่วม และลูกค้าก็สามารถดูข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องได้ โดย Social Networking Accelerator สำหรับ Microsoft Dynamics CRM ช่วยให้องค์กรมีส่วนร่วมในการสนทนาที่เกี่ยวข้องมากขึ้นโดย

 • มีส่วนร่วมในการสนทนาออนไลน์กับลูกค้าอย่างเหมาะสมตามกระบวนการขายหลัก
 • ดูประวัติการสนทนาของลูกค้าที่มีการบันทึกในระบบ
 • ดูโปรไฟล์ของผู้ติดต่อแต่ละราย เพื่อให้เข้าใจรายละเอียดเครือข่ายของลูกค้ามากขึ้น
 • สร้างรายชื่อผู้ติดต่อใหม่ใน Microsoft Dynamics CRM จากรายชื่อเครือข่ายสังคม
 • สร้างโอกาสใน Microsoft Dynamics CRM ได้โดยตรงจากเว็บไซต์เครือข่ายสังคม

 

เข้าใจลูกค้ามากขึ้น

เว็บไซต์เครือข่ายสังคมสามารถให้ข้อมูลอีกมากมายเกี่ยวกับลูกค้าและความสนใจได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นเรื่องที่ยากในการเข้าถึง Social Networking Accelerator สำหรับ Microsoft Dynamics CRM ช่วยให้องค์กรการขาย เข้าใจทัศนคติ และความสนใจของลูกค้าได้ดีขึ้นโดย

 • การสร้างความสนใจและหัวข้อการสนทนาที่เกี่ยวข้อง
 • จัดเรียงข้อความที่เข้ามาตามบัญชีรายชื่อ สถานะ และเกณฑ์อื่นๆ เพื่อให้ตรงตามความต้องการมากขึ้น
 • วิเคราะห์ความสนใจและหัวข้อการสนทนาที่มีแนวโน้มที่สำคัญ
 • ติดตามเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานและโปรแกรมส่งเสริมการตลาด
 • จัดทำ out-of-box reports เพื่อระบุตัวผู้นำและผู้มีอิทธิพล

 

เครือข่ายสังคมสำหรับการบริการลูกค้า

เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นแหล่งที่เต็มไปด้วยความคิดเห็นที่ยังไม่ได้ผ่านการกรอง และการสนทนาที่ยังไม่สามารถระบุปัญหาการบริการได้ ดังนั้นถ้าใช้อย่างถูกต้อง ก็จะช่วยให้องค์กรที่ให้บริการลูกค้าสามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจได้

 

สร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับผลิตภัณฑ์

การติดตามและควบคุมความคิดเห็น รวมถึงมุมมองด้านต่างๆ ถือเป็นระบบเตือนภัยที่สำคัญต่อองค์กร ช่วยให้สามารถระบุปัญหาในประเด็นที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่ง Social Networking Accelerator สำหรับ Microsoft Dynamics CRM ช่วยให้องค์กรบริการลูกค้า ตรวจสอบและระบุปัญหาของลูกค้าที่อยู่ใน Microsoft Dynamics CRM ได้โดย

 • ตรวจสอบเครือข่ายสังคมในเชิงรุก ค้นหาประเด็นสำคัญ คำร้องเรียน และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์
 • ตรวจสอบข้อตำหนิที่พบบ่อย เพื่อระบุปัญหาหลักที่เกี่ยวกับการบริการ
 • ดูประวัติการสนทนาบนเครือข่ายสังคมของลูกค้าที่อยู่ในระบบ
 • ติดตามจำนวนผู้มีอิทธิพลและผู้ที่ติดตามในหัวข้อหรือปัญหาที่กำหนด

 

จัดให้มีบริการที่มีประสิทธิภาพในหลากหลายช่องทาง

เมื่อลูกค้าเข้ามาในเว็บไซต์เครือข่ายสังคมเพื่อขอความช่วยเหลือ องค์กรควรสร้างโอกาสในการที่จะช่วยเหลือ สิ่งนี้จะช่วยลดการโทรศัพท์ลงและเพิ่มความพึงพอใจในกลุ่มลูกค้าได้ ซึ่ง Social Networking Accelerator สำหรับ Microsoft Dynamics CRM ช่วยให้องค์กรสามารถให้บริการได้ดีขึ้นตามความต้องการของลูกค้าโดย

 • จัดทำบทความให้ความรู้ ให้ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลที่ตัวเองต้องการได้โดยไม่ต้องติดต่อศูนย์บริการ
 • กำหนดปัญหาใหม่ โดยการโพสต์และติดตามการตอบสนองทางออนไลน์โดยโดยอัตโนมัติ
 • สร้างพลังการสนับสนุนการขับเคลื่อนผ่านชุมชนในฐานะที่เป็นช่องทางเพิ่มเติม
 • สร้างตัวอย่างใน Microsoft Dynamics CRM จากการสนทนาออนไลน์ และระบุขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่จัดตั้งขึ้น

 

การเข้าสู่ช่องทางความคิดเห็นใหม่ๆ

เครือข่ายสังคมช่วยให้องค์กรสามารถติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดยรวบรวมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องรวมถึงประสบการณ์ของลูกค้า เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อเสนอแนะในการพัฒนาธุรกิจ ช่วยให้องค์กรได้รับความคิดเห็นที่มีคุณค่า และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าในเวลาเดียวกัน Social Networking Accelerator สำหรับ Microsoft Dynamics CRM จะช่วยให้องค์กรสามารถวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าได้ดีกว่า Microsoft Dynamics CRM โดย

 • ติดตามข้อเสนอแนะโดยดูจากการมีส่วนร่วมในชุมชนของลูกค้า
 • ระบุปัญหาที่มีการพูดถึงมาก และใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงสินค้าและบริการ
 • สร้างกลไกที่จะค้นหาการตอบรับจากลูกค้า และการสร้างพื้นที่เก็บข้อมูลความคิด
 • การจัดการวิเคราะห์และระบุแนวโน้ม รวมไปถึงรูปแบบการบริการลูกค้าที่สำคัญ

 

ความต้องการเทคโนโลยี

เครือข่ายสังคมและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าจะสามารถเพิ่มมูลค่าทางการตลาดขององค์กร การขาย และการบริการให้ได้ แต่การที่จะใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสังคมอย่างยั่งยืนนั้น จะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูล และองค์กรจะต้องแก้ปัญหาการบริหารจัดการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถด้วย โดยถ้าบริษัทลงทุนใน Microsoft Dynamics CRM บริษัทจะได้รับ:

 • ชุด CRM แบบผสานรวม การตลาดที่แข็งแกร่ง ความสามารถในการขาย และการบริการลูกค้าแบบตรงจุด
 • อินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยและง่ายต่อการใช้งานของลูกค้าผ่าน Microsoft Office Outlook® สำหรับ Microsoft Dynamics CRM
 • การผสานของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมที่ช่วยให้ผู้ใช้ Microsoft Dynamics CRM สามารถติดตามและใช้ประโยชน์ได้โดยตรง
 • ความสามารถในการวิเคราะห์ความคิดที่ช่วยให้องค์กรสามารถจับข้อมูลความรู้สึกของลูกค้าได้
 • ความสามารถในการรักษาลำดับงานที่สามารถใช้ร่วมกับกระบวนการทางธุรกิจได้
 • โปรแกรม CRM สร้างขึ้นตามแนวคิด Service-Oriented-Architecture (SOA) ที่มีความยืดหยุ่น การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นสูงในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ
 • รูปแบบข้อมูลที่สนับสนุน CRM แบบดั้งเดิม แต่ยังมีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของลูกค้า
 • การปรับแต่งที่ง่ายดาย ที่ช่วยให้องค์กรสามารถปรับแต่งการแก้ปัญหาให้กับธุรกิจที่แตกต่างตามความต้องการ

 

ความนิยมในเว็บไซต์เครือข่ายสังคมทำให้หลายองค์กรต้องต่อสู้เพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด โดยการซื้อเครื่องมือที่ช่วยจัดการความคิดที่ได้จากเครือข่ายสังคม ควบคู่ไปกับการใช้การตลาด การขาย และกิจกรรมการบริการแบบเดิม โดย Microsoft Dynamics CRM เป็นทางเลือกใหม่ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถเข้าไปรับฟัง ตอบสนอง และวิเคราะห์กิจกรรมที่จัดบนเครือข่ายสังคมได้เป็นอย่างดี สามารถเปลี่ยนข้อมูลเหล่านั้นให้กลายเป็นข้อมูลในเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ ช่วยให้องค์กรสามารถผสานรวมช่องทางและกระบวนการทางธุรกิจที่มีอยู่และจัดการลูกค้าในแบบองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here