เอชพีชวนน้อง พิชิตไอเดียในโครงการ “HP Smart Magazine Contest” รางวัล 200,000 บาท

เอชพีชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทุกระดับชั้นส่งผลงานสร้างสรรค์การออกแบบนิตยสารตามใจฝัน ในโครงการ “HP Smart Magazine Contest” โดยพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์ HP Deskjet Ink Advantage            ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 200,000 บาทและของรางวัลอีกมากมาย   

ในฐานะผู้นำด้านการพิมพ์ระดับโลก กลุ่มธุรกิจภาพและการพิมพ์                                 บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด เล็งเห็นถึงการส่งเสริมทักษะและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยผ่านสื่อการเรียนรู้ต่างๆ                     จึงได้มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การทำงานสำหรับกลุ่มการศึกษามาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากการนำโซลูชั่นการพิมพ์           HP Deskjet Ink Advantage ที่ตอบโจทย์การใช้งานพิมพ์สำหรับภาคการศึกษาโดยเฉพาะ อาทิ กลุ่มครูและนักเรียนที่เน้นการพิมพ์เอกสารจำนวนมาก                     ให้ใช้งานพิมพ์อย่างคุ้มค้าด้วยคุณค่าที่เหนือกว่าของหมึกพิมพ์แท้เอชพี นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนและมีการจัดกิจกรรมเพื่อนำเสนอคุณค่าดังกล่าวไปสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

 

โครงการ “HP Smart Magazine Contest” เปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ ส่งผลงานการออกแบบนิตยสารด้วยตนเอง ประกอบไปด้วยรูปภาพและเนื้อหาจำนวน 20-40 หน้า             และผู้ประกวดสามารถใช้เทมเพลทที่มีอยู่ในเว็บไซต์ www.hp.com/th/inkadvantage หรือ www.smartmagazine.in.th                หรือสามารถออกแบบจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้เอง ทั้งนี้เนื้อหาของนิตยสารที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นเรื่องราวที่สร้างสรรค์และสอดคล้องกับจริยธรรมโดยแบ่งสัดส่วนเนื้อหาเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1. เรื่องราวที่ผู้ประกวดมีความสนใจเป็นพิเศษ 2. เรื่องราวเกี่ยวกับไอที และ 3. เรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้หรือการพัฒนาตนเอง

 

นักเรียนผู้สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2555 ที่เว็บไซต์ www.hp.com/th/inkadvantage หรือ www.smartmagazine.in.th หรือดูรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  www.hp.com/th/inkadvantage หรือสอบถามข้อมูลการประกวดได้ที่โทรศัพท์ 0-2463-8741

 

ทางผู้จัดงานและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะคัดเลือกผลงานที่                            เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย เพื่อการนำเสนอผลงานในรอบตัดสินใน                         วันที่ 19 พฤษภาคม 2555 ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษาและรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here