ฟอร์ติเน็ตสนับสนุนการเตรียม การจัดตั้งประชาคมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อป้องกันภัยคุกคามต่างๆ

Fortinet® (NASDAQ: FTNT) – ผู้บุกเบิกและผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชั่นการบริหารจัดการป้องกันภัยแบบเบ็ดเสร็จหรือยูทีเอ็ม   (Unified Threat Management: UTM)  –  เปิดเผยว่าได้เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการและได้บรรยายด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยเครือข่ายในที่ประชุมหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง   ซึ่งมีวาระนำไปสู่เตรียมการจัดตั้งหน่วยงานประสานประชาคมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งประเทศไทยเพื่อปกป้องประชาชนชาวไทยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

ประชุมดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่กว่า 100 ท่านจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยให้ความ สนใจเข้าฟังการบรรยาย อาทิ กระทรวงศึกษา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงไอซีที รวมทั้งกสท.โทรคมนาคม และมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นต้น 

โดยการประชุมในครั้งนี้  ฟอร์ติเน็ตได้ชี้ประเด็นเน้นเตือนเรื่องของภัยคุกคามใหม่ๆ ที่องค์กรในประเทศไทยอาจจะต้องเผชิญในปี 2555 นี้ เช่น ภัยไซเบอร์ที่เกิดขึ้นจากการใช้โทรศัพท์มือถือและบริการคลาวด์คอมพิวติ้ง  และได้แนะนำกลยุทธ์ในการจัดการกับภัยคุกคามใหม่ๆ   ทั้งนี้ การวิเคราะห์แนวโน้มภัยคุกคามใหม่ๆ ของฟอร์ติเน็ตนี้ได้มาจากทีมวิจัยฟอร์ติการ์ดผู้ซึ่งมีหน้าที่ในการวิเคราะห์แพทเทิร์นของการจู่โจมที่เกิดขึ้นทั่วโลก และนำผลมาช่วยองค์กรต่างๆ หากระบวนการในการปกป้องข้อมูลที่สำคัญของตนให้พ้นจากภัยคุกคามต่างๆ

ฟอร์ติเน็ตยังได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดตั้งหน่วยงานประสานสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  (National Security Body)   โดยวัตถุประสงค์ของหน่วยงานใหม่นี้ ต้องการให้กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการสร้างกระบวนการปกป้องการใช้งานบนโลกไซเบอร์ของประชาชนชาวไทย  

พลโท ยุทธชัย พันธุ์งาม เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม  กระทรวงกลาโหม ได้ให้ความเห็นว่า “ในปัจจุบันนี้ ภัยคุกคามจะซับซ้อนมากขึ้น เกิดขึ้นในรูปแบบใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา และเกิดได้จากอุปกรณ์แตกต่าง กันไป  ดังนั้น วิธีทางเดียวที่หยุดยั้งภัยคุกคามนั้นจำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนและความร่วมมือของหน่วยงานรัฐบาลทุกหน่วยงาน และจะต้องมีกลยุทธ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เดียวกัน”

พีระพงศ์ จงวิบูลย์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยแห่งฟอร์ติเน็ตกล่าวว่า “ในฐานะที่ฟอร์ติเน็ตเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไอทีและเครือข่ายที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก  ฟอร์ติเน็ตจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสสนับสนุนการประชุมที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ครั้งใหญ่ในประเทศไทยครั้งนี้  ฟอร์ติเน็ตมีประสบการณ์การสร้างความปลอดภัยแบบหนึ่งเดียวให้กับองค์กรทั่วโลกมามากมาย และเห็นว่ากลยุทธ์ดังกล่าวนี้เหมาะสมกับสถานการณ์ในประเทศไทย

กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  ได้จัดตั้งศูนย์ด้านความปลอดภัยไซเบอร์  (Cyber Security Center – CSC) ภายใต้ความดูแลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา ทางกรมฯ ได้จัดงานสัมมนาวิชาการเพื่อกระตุ้นความร่วมมือในหน่วยงานภาครัฐและสร้างความตื่นตัวต่อภัยคุกคามไซเบอร์ มาอย่างต่อเนื่อง

 

เกี่ยวกับฟอร์ติเน็ต (www.fortinet.com)

ฟอร์ติเน็ต (NASDAQ: FTNT) เป็นผู้ให้บริการระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเครือข่ายและเป็นผู้นำตลาดด้านการจัดการภัยคุกคามแบบหลอมรวม หรือที่เรียกว่า Unified Threat Management (UTM) ทั้งนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ Subscription จะปกป้องเครือข่ายจากภัยคุกคามต่างๆด้วยการป้องกันแบบรวมที่มีประสิทธิภาพสูงในขณะที่ช่วยปรับโครงสร้างด้านความปลอดภัยด้านความปลอดภัยไอทีให้กลับง่ายขึ้น  กลุ่มลูกค้าได้แก่ องค์กร  ผู้ให้บริการ ราชการทั่วโลก ซึ่งอยู่ในกลุ่ม The 2009 Fortune Global 100   ทั้งนี้อุปกรณ์ฟอร์ติเกท (FortiGateR) ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มความปลอดภัยชั้นนำของฟอร์ติเน็ตจะมอบประสิทธิภาพความปลอดภัยระดับ ASIC และรวมระดับด้านความปลอดภัยต่างๆ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยป้องกันการคุกคามระดับเครือข่ายและแอปพลิเคชั่น  กลุ่มผลิตภัณฑ์ของฟอร์ติเน็ตมีมากกว่า UTM ที่จะช่วยรักษาความปลอดภัยขององค์กร ตั้งแต่อุปกรณ์ปลายทาง รวมทั้งพารามิเตอร์ และส่วนคอร์ อันได้แก่ ดาต้าเบสและแอปพลิเคชั่น  สำนักงานใหญ่ของฟอร์ติเน็ตตั้งอยู่ที่เมืองซันนี่เวล รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here