เอชพีประกาศนโยบาย “เอชพีร่วมใจสู้ภัยน้ำท่วม” ช่วยเหลือลูกค้ารับวิกฤติอุทกภัย เปิดศูนย์บริการพิเศษช่วยเหลือลูกค้าพริ้นเตอร์ทุกตลาด

            กรุงเทพฯ 7 พฤศจิกายน 2554 – เอชพีประกาศนโยบายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เปิดศูนย์บริการเครื่องพิมพ์สำหรับลูกค้าทุกเซ็กเมนต์ ครอบคลุม                          ทั้งกลุ่มคอนซูเมอร์ คอมเมอร์เชียล และเอ็นเตอร์ไพรซ์ เปิด HP Hotline                   สายด่วนน้ำท่วม 0-2637-5899 รับเรื่อง ตรวจสภาพเครื่องฟรี และให้บริการ   อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

            นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจภาพและการพิมพ์                             บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า จากสถานการณ์              อุทกภัยที่เกิดขึ้นอย่างหนักขณะนี้ นอกจากส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไป              ยังสร้างความเสียหายถึงกลุ่มองค์กรธุรกิจต่างๆ เอชพีในฐานะผู้นำด้านการพิมพ์เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือลูกค้าเอชพีที่ได้รับผลกระทบโดยตรง               จึงประกาศนโยบายฉุกเฉิน เพื่อเร่งความช่วยเหลือให้แก่ลูกค้าของเอชพีใน               ทุกเซกเม็นต์ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระลูกค้า ลดปัญหาด้านการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ และลดความกังวลในการใช้งานเครื่องพิมพ์ทั้งที่บ้านและเพื่อธุรกิจ  จึงเปิดศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า ดังนี้

            ลูกค้ากลุ่มคอมเมอร์เชียล เอชพีจะมุ่งไปที่การให้บริการพิเศษสำหรับ                 นิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค นิคมอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์ นิคมอุสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดอยุธยา นิคมอุตสาหกรรม นวนคร และนิคมอุตสาหกรรมบางกระดี จังหวัดปทุมธานี  โดยจะเข้าไปเปิดศูนย์บริการพิเศษชั่วคราวหลังน้ำลด หรือทันทีที่สามารถเข้าไปดำเนินการได้      เพื่อให้บริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ของลูกค้าภายในพื้นที่                 เขตนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 7 แห่ง ทั้งนี้ จะให้บริการตรวจสภาพและบำรุงรักษาเบื้องต้นฟรี แต่หากจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่  เอชพีพร้อมมอบส่วนลดพิเศษค่าอะไหล่ 35% แก่ลูกค้าทุกองค์กร

            ลูกค้ากลุ่มคอนซูเมอร์หรือลูกค้าทั่วไป ที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย                    สามารถนำเครื่องพิมพ์เอชพีอิงค์เจ็ทและเครื่องพิมพ์เลเซอร์เจ็ท ไปตรวจสภาพเบื้องต้นฟรี โดยสามารถเข้ารับบริการได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายเอชพีใน                 แต่ละพื้นที่ (ตรวจสอบรายชื่อที่ เอชพี Hot Line สายด่วนน้ำท่วม โทรศัพท์              0-2637-5899) หรือที่ออฟฟิศดีโป และไอที ซิตี้ ทุกสาขา (สาขาที่เปิดทำการ             ทั่วประเทศ) หากพบว่าเครื่องพิมพ์เอชพีที่นำเข้ารับบริการเสียหายอันเกิดจากเหตุอุทกภัย ลูกค้าสามารถแลกซื้อเครื่องใหม่ได้ในราคาลดพิเศษสูงสุดถึง                 12,000 บาท (เฉพาะรุ่นที่กำหนด) จากราคาปกติ โดยสามารถขอรับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2554

            สำหรับลูกค้ากลุ่มเอ็นเตอร์ไพรซ์หรือองค์กรขนาดใหญ่ ลูกค้าสามารถ               แจ้งปัญหา และขอรับบริการได้โดยตรงที่ HP Hotline สายด่วนน้ำท่วม             โทรศัพท์ 0-2637-5899 หรือติดต่อโดยตรงไปยังเจ้าหน้าที่เอชพีที่ดูแลองค์กร ของท่านเพื่อแจ้งปัญหาและขอรับบริการ

            นอกจากนี้ ลูกค้าเอชพีที่ประสบอุทกภัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สามารถติดต่อขอรับบริการและแจ้งปัญหาเครื่องพิมพ์อันเกิดจากอุกทุภัยได้ที่                      HP Hotline สายด่วนน้ำท่วม โทรศัพท์ 0-2637-5899 ได้เช่นเดียวกัน                หรือสามารถนำเครื่องพิมพ์เอชพีที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยมารับบริการด้วยตนเองได้ที่ HP Service Center ณ อาคารอื้อจื่อเหลียง ชั้น 3              ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2554

            “การเปิดศูนย์บริการฉุกเฉินของเอชพีเพื่อช่วยเหลือลูกค้าของเรา ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่กลุ่มธุรกิจภาพและการพิมพ์ต้องเร่งดำเนินการ                           เพราะเราตระหนักถึงผลกระทบที่ลูกค้าได้รับจากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น                   ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่อการใช้เครื่องพิมพ์เพื่อใช้งาน หรือดำเนินธุรกิจ                        เอชพีเป็นหนึ่งบริษัทที่พร้อมให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้าของเราในทุกๆ กลุ่ม ซึ่งเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ อาทิ ออฟฟิส ดีโป และไอที ซิติ้ ในการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว โดยบริการของเอชพีรวมถึงเครื่องพิมพ์เอชพีในกลุ่มอิงค์เจ็ทและ         เลเซอร์เจ็ทที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยและยังครอบคลุมเครื่องพิมพ์เอชพี                 ทั้งที่ยังอยู่ในระยะประกันและหมดระยะประกันด้วย เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าลูกค้าคือคนที่สำคัญที่สุดของเรา โดยเฉพาะในภาวะวิกฤติอันเกิดจากภัยธรรมชาติเช่นนี้” นายวัตสัน กล่าวปิดท้าย

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here