ความเข้าใจด้านมุมมองและข้อมูลที่สำคัญต่อองค์กรในปี 2017

ปี 2016 เป็นปีที่สำคัญสำหรับบริษัทที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้และควบคุมข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีกว่า ในปีนี้เราให้คำมั่นสัญญาซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญทางเทคโนโลยีของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมต่อของเครือข่ายเพื่อขยายไปทุกๆที่ ขณะที่เทคโนโลยีบอร์ดแบนด์ไร้สายในระบบ 4G ซึ่งมีให้บริการเพื่อที่จะช่วยปูทางขยายการใช้งานของ Internet of Things ที่กำลังจะมาถึงในปีนี้

สำหรับในปี 2017 เทคโนโลยีเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาด้วยความรวดเร็ว  ซีบราจึงได้มองหาเทรนด์ธุรกิจของปีหน้าและผลกระทบที่องค์กรจะได้รับ อีกทั้งซีบราได้นำเสนอ 2 เทรนด์หลักที่เข้ามามีบทบาทต่อแวดวงธุรกิจเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคอนาคต ซึ่งเป็นยุคที่บิ๊กดาต้าและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงค์ (IoT) จะเข้ามามีบทบาทสำคัญมาก

ในฐานะซีบรา เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเทคโนโลยีเหล่านี้ที่จะนำเข้าไปสู่องค์กร ลูกค้า พาร์ทเนอร์ และกลุ่มผู้ใช้งานต่างๆ ที่จะเชื่อมต่อและมีบทบาทด้านความทันสมัยระดับโลกโดยจะช่วยเพิ่มมุมมองการดำเนินงานต่างๆในเชิงธุรกิจ

1.ธุรกิจจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการใช้งานที่ดีกว่าเพื่อนำไปสู่ทรัพยากร มนุษย์ และธุรกรรมต่างๆ

 อุปกรณ์ต่างๆได้เข้ามามีบทบาทในการใช้งานที่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID – Radio frequency identification) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้สะดวกและง่ายดาย  อุปกรณ์เซ็นเซอร์มีกระบวนการสั่งการด้วยเสียงดิจิทัลในการสื่อสารกับมนุษย์  จากการรายงานของการ์ทเนอร์ได้คาดการณ์ว่ามีอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อ กว่า 6.4 พันล้านชิ้น ซึ่งถูกใช้งานทั่วโลกในปี 2016 ซึ่งเพิ่มขึ้นมา 30 % จากปี 2015 และในปี 2020 คาดการณ์ว่าจะมีจำนวนอุปกรณ์เพิ่มมากขึ้นอีกกว่า 20.8 พันล้านชิ้น

สำหรับ ปี 2017 การสื่อสารจะมีการเติบโตมากขึ้นในแวดวงธุรกิจ  โดยอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้สามารถใช้งานในด้านการสั่งการด้วยเสียงได้  กระบวนการเหล่านี้สามารถกระตุ้นความน่าดึงดูดใจให้กับองค์กรต่างๆที่การเพิ่มการดำเนินงานด้านมุมมองต่างๆที่จะสร้างการรับรู้และทราบถึงข้อจำกัดต่างๆ

สำหรับการติดตามสินค้าจะต้องอาศัยอุปกรณ์ที่รองรับการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสแกนบาร์โค้ดแบบเลเซอร์, บาร์โค้ดชนิดสองมิติ (2D) เครื่องอ่าน RFID และ Beacons (บีคอนส์) เพื่อใช้ในการสื่อสาร โดยอุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยแปลตัวเลข ตัวอักษร อีกทั้งแปลข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตีความและเข้าใจได้ง่ายขึ้น เมื่อผู้บริโภคมีความต้องการทางด้านข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ที่เพิ่มขึ้น ทำให้เราต้องเพิ่มจำนวนของอุปกรณ์จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

นอกเหนือจาก Operational visibility  ซึ่งเป็นการบริหารจัดการใหม่ที่ให้ความสามารถในการสอดส่องการดำเนินงาน องค์กรก็จำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ด้านประสิทธิภาพของการทำงานและคุณภาพของอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถมั่นใจว่าจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่มีข้อบกพร่องใดๆ ซึงจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานซึ่งอาจจะทำให้ความพึงพอใจของลูกค้า อีกทั้งยังส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ขององค์กรอีกด้วย จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์พกพาของซีบรา ระบุว่า ข้อผิดพลาดของอุปกรณ์หนึ่งชิ้้น อาจจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เกิดความสูญเสียภายใน 80 นาที  ซึ่งการจัดการเพื่อใช้งานบนอุปกรณ์เหล่านี้ เช่นการบริการทางด้านระบบปฏิบัติการบนคลาวด์ของซีบรา จะให้ข้อมูลเชิงลึกในการดำเนินงานเพื่อการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดในการแก้ไขปัญหา ก่อนที่จะเริ่มใช้งาน

  1. การทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากข้อมูลก่อนจะสูญหาย 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกือบทุกอุตสาหกรรมมีการเพิ่มขึ้นของข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง ( Unstructured data ) หรือข้อมูลที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  โดยเกิดจากปัจจัยการเก็บข้อมูลผ่านพฤติกรรมผู้บริโภค, Internet of Things (IoT) และ การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมเหล่านี้ยังคงประสบปัญหา และทำให้ไม่สามารถเข้าใจข้อมูลได้เพียงพอและทันท่วงที ซีบราเชื่อว่าข้อมูลอาจจะสูญหายเพราะระยะเวลาที่จำกัด ธุรกิจต่างๆ ต้องเข้าใจและนำข้อมูลมาใช้ก่อนที่จะถูกลบเลือนไป อย่างไรก็ตาม องค์กรต่างๆ มีแนวโน้มที่จะสูญเสียข้อมูลเชิงลึกที่มีมูลค่า ซึ่งมาจากแหล่งที่มาที่แตกต่างกัน สำหรับการถอดรหัสข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน IOT และอุปกรณ์ที่สวมใส่ (Wearable) มีส่วนช่วยให้บริษัทให้ความสำคัญกับกระบวนการตัดสินใจในเชิงธุรกิจซึ่งมาพร้อมข้อมูลจำนวนมาก   จากการรายงานของไอดีซี เผยว่า ในปี 2020 ผู้ใช้งานในระบบออนไลน์จะสร้างข้อมูลใหม่ 1.7 เมกะไบต์ทุกวินาที ภายใต้แนวคิด “perishable data” ซึ่งเราจะพบว่า หนึ่งในความท้าทายที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถแปลผลข้อมูลเพื่อให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่ดำเนินงานด้วยความรวดเร็วเท่าที่เป็นไปได้

ประเทศไทยเดินหน้าผลักดันให้อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นการแสดงผลที่ดีที่สุดสำหรับองค์กร โดยจะมีบทบาทความสำคัญในอนาคตอันใกล้เป็นอย่างมาก สำหรับการสร้างและรวบรวมข้อมูลยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องและมีความถูกต้องแม่นยำ ทำให้องค์กรต่างๆสามารถรับข้อมูลเชิงลึกที่่มีความสำคัญอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ส่งผลให้องค์กรเหล่านี้สามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมประสิทธิภาพได้มากขึ้น

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here