ซีบรา เทคโนโลยีส์เผยผลการศึกษาทางด้านอุตสาหกรรมการบริการในประเด็น High Tech และ High Touch แบบไหนถึงดึงดูดใจลูกค้าได้มากกว่ากัน

เมื่อเร็วๆนี้ ซีบรา เทคโนโลยีส์ ผู้นำด้านโซลูชั่นและการบริการระดับโลก นำเสนอผลลัพธ์จาก Hospitality Vision Study ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรมโรงแรมและรีสอร์ท รวมถึงแนวโน้มสำหรับความพึงพอใจและความต้องการทางเทคโนโลยีของนักท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจโดยรวมโดยมีการนำเสนอแบบเรียลไทม์

จากการศึกษาพบว่า โอกาสที่ลูกค้าคาดหวังว่าจะได้ใช้บริการ Wi-Fi ที่รวดเร็ว เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้เข้าพัก ในการช่วยกระตุ้นให้มีการลงทุนในด้านอุตสาหกรรมการบริการ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้เข้าพัก นอกจากนี้ยังอาจเพิ่มความสะดวกสบายในการเช็คอินเข้าโรงแรมด้วยสมาร์ทโฟน  การเลือกสถานที่และเลือกการบริการได้ตามความต้องการ  รวมถึงการให้บริการทางด้านโปรแกรมรอยัลตี้ (loyalty programs)

ประเด็นสำคัญ 

เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น

 • ช่วยให้พนักงานสามารถใช้อุปกรณ์แบบพกพาเพื่อสื่อสารกับผู้ที่เข้าพักได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งขยายพื้นที่ให้บริการด้านการเชื่อมต่อที่ให้ความเสถียรภาพยิ่งขึ้น ซึ่งผลสำรวจล่าสุดพบว่า 77 เปอร์เซ็นต์ของโรงแรมหรือรีสอร์ททั่วโลกได้มีการขยายพื้นที่ให้บริการ Wi-Fi อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้น
 • จากการรายงานพบว่า  66 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าพักประทับใจและได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น หลังใช้บริการเทคโนโลยีรูปแบบล่าสุด และ 68 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าพักมีความพึงพอในการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเช็คอิน

บริการรูปแบบพิเศษและโปรแกรมรอยัลตี้  

 • จากการรายงานพบว่า มีจำนวน 3 ใน 4 ของผู้เข้าพัก (ประมาณ74 เปอร์เซ็นต์) มีความรู้สึกประทับใจต่อโรงแรมที่ใส่ใจให้ความสำคัญและให้บริการที่ตามลักษณะพิเศษเฉพาะความต้องการของผู้เข้าพักแต่ละราย ให้บริการในการให้ความสำคัญขอ และมีจำนวน 75 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าพักที่ยินดีแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว เช่น เพศ อายุ และ อีเมล์ สำหรับรับข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่น คูปอง และคะแนนรอยัลตี้

การให้บริการตามตำแหน่งที่ตั้ง 

 • เพื่อยกระดับการให้บริการพิเศษตามลักษณะความต้องการของผู้เข้าพักให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด จากผลสำรวจพบว่า 74 เปอร์เซ็นต์ของโรงแรมหรือรีสอร์ทกำลังวางแผนที่จะนำเทคโนโลยีการให้บริการตามตำแหน่งที่ตั้ง (Location Based Service)มาประยุกต์ใช้ภายในปีหน้า เพื่อจัดอันดับการรับรู้และวิเคราะห์ความสำคัญของผู้เข้าพัก การตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายจากพิกัดพื้นที่ และนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษที่ตรงตามความต้องการ รวมทั้งการพัฒนาการให้บริการอื่นๆ อีกด้วย
 • ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าพักจะให้ความสำคัญกับความพึงพอใจในการระบุพื้นที่น้อยกว่าที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว โดยแต่ละเจนเนอเรชั่นก็จะมีทัศนคติที่แตกต่างกัน โดยจากการสำรวจพบว่า 34 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มของมิลเลเนียม ที่มีความพึงพอใจที่จะระบุพื้นที่ที่ตนอยู่ เมื่อเทียบกับกลุ่มผู้เข้าพักที่มีอายุระหว่าง 50-64 ปี มีจำนวนเพียง 13 เปอร์เซ็นต์

ข้อมูลจากการสำรวจในภูมิภาค

 • ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกมีการนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษและ ผู้ใช้งานทางด้านการตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายจากพิกัดพื้นที่บนสมาร์ทโฟน เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีการระบุตำแหน่ง ซึ่งผู้เข้าพักจะได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเข้าพักในโรงแรม/รีสอร์ท
 • การสร้างการรับรู้ของผู้เข้าพักเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบุตำแหน่งถือเป็นการขับเคลื่อนที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ในอเมริกาเหนือ โดยนักท่องเที่ยวล้วนมีความกังวลในเรื่องของการระบุพิกัดของสถานที่และตรวจสอบข้อมูลทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งถือเป็นความตั้งใจที่จะมุ่งเน้นการใช้งานในเทคโนโลยีการบริการแบบช่วยตนเอง
 • สำหรับโรงแรม/รีสอร์ทในภาคพื้นละติน อเมริกามีการพัฒนาอย่างรวดเร็วด้วยการใช้งานในเทคโนโลยีการให้บริการตามตำแหน่งที่ตั้ง (Location Based Service) ซึ่งเป็นการบริการการบอกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ โดยใช้อุปกรณ์พกพา โดยทำให้ผู้เข้าพักมีความคาดหวังสูงสุดในการใช้งานจากอุปกรณ์ส่วนตัวทางโรงแรมและรีสอร์ท
 • สำหรับการรักษาฐานลูกค้าปัจจุบันถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในทวีปยุโรปซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวมุ่งเน้นความสำคัญกับโปรแกรมรอยัลตี้

ข้อมูลความเป็นมาและขั้นตอนของแบบสำรวจ 

 • ได้มีการสำรวจพนักงานด้านไอที การปฏิบัติการ การตลาด หรือการบริการแขกจากโรงแรมและรีสอร์ทประมาณ 1,200 แห่งและผู้บริโภคมากกว่า 1,680 คนในการศึกษาระดับโลกที่แบ่งแยกออกเป็นสองประเภท
 • การศึกษาแรกมุ่งเน้นมุมมองต่อความต้องการของผู้เข้าพักจากอุตสาหกรรมของโรงแรม/รีสอร์ท เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ และแผนการบริการและวิสัยทัศน์สำหรับอนาคต การศึกษาลำดับที่สองได้วัดผลเกี่ยวกับความชื่นชอบของนักท่องเที่ยว ความต้องการด้านเทคโนโลยี และความคิดเห็นสำหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจโดยรวม

คำกล่าวสนับสนุน

เจฟ สชมิทซ์ รองประธานอาวุโสและหัวหน้าผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการตลาดของซีบรา เทคโนโลยีส์ กล่าวว่า อุตสาหกรรมการให้บริการกำลังกลายเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะการเพิ่มจำนวนของโรงแรมสำหรับกลุ่มเฉพาะและเว็บไซต์การเช่าที่พักอาศัย ในการดึงดูดและทำให้ลูกค้าจำนวน 92 เปอร์เซ็นต์ที่ใช้สมาร์ทโฟน เกิดความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง โรงแรมและรีสอร์ทกำลังลงทุนกับเทคโนโลยีอย่างมีนัยสำคัญเพื่อปรับปรุงบริการของโรงแรม ซึ่งรวมถึงการทำให้แขกสามารถใช้สมาร์ทโฟนเพื่อทำทุกอย่างตั้งแต่การสั่งซื้ออาหารไปจนถึงการรับข้อความแจ้งเตือนสำหรับความพร้อมของห้องพักและการอัพเกรดที่เป็นไปได้ ถึงแม้ว่าผลกระทบจากเทคโนโลยีจะมีความแตกต่างกันตามตลาด แต่การขยายตัวของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลกำลังเปลี่ยนแนวทางที่โรงแรมและแขกมีปฏิสัมพันธ์กันในแต่ละภูมิภาค ซีบราจะยังคงนำเสนอโซลูชั่นการมีส่วนร่วมของแขกและความประสิทธิภาพของพนักงานเพื่อให้บริการแขกได้ดียิ่งขึ้น

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here