แวลลูฯ มุ่งสร้างเด็กรักการอ่าน ทุ่มงบปรับปรุงห้องสมุดโลกนิทานของหนู ร.ร.บ้านปลายคลองน้อย ครั้งที่ 2

บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด ในเครือวีเอสที อีซีเอส กรุ๊ป เจ้าของโครงการโลกนิทานของหนู หนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นด้านส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและสร้างเสริมจินตนาการแก่เด็ก ซึ่งดำเนินกิจกรรมมาถึงปีที่ 10 แล้ว ยังคงเดินหน้ายึดมั่นตามเจตนารมย์ดั้งเดิมที่จะสร้างห้องสมุดสุดจินตนาการมอบให้แก่โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานเสมอ โดยปีนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้ปรับปรุงห้องสมุดโลกนิทานของหนูของโรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ที่สร้างให้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 อีกครั้ง มีกำหนดแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการแก่นักเรียนในโรงเรียนและละแวกใกล้เคียงภายในเดือนกรกฎาคม 2559

นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานโครงการโลกนิทานของหนู กล่าวว่า “บริษัทฯ ได้สร้างห้องสมุดมอบให้แก่โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อยตั้งแต่ปี 2553 ตลอดเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ทีมงานโครงการโลกนิทานของหนูได้ออกไปเยี่ยมเยียนเป็นประจำทุกภาคเรียน และพบว่าทางโรงเรียนใช้ห้องสมุดในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและเสริมสร้างจินตนาการแก่นักเรียนอย่างเต็มที่ ทำให้สิ่งของเครื่องใช้และสภาพห้องทรุดโทรมไปบ้างตามกาลเวลาและการใช้งาน จึงเห็นว่าเราควรจะปรับปรุงห้องให้กลับมาอยู่ในสภาพที่สวยงามดังเดิมเพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจเข้าใช้บริการห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง”

Fairytale_banplaiklongnoi_r“พอดีที่โรงเรียนนี้เพิ่งได้รับอาคารหลังใหม่ เป็นอาคาร 2 ชั้น ท่าน ผอ.สมบูรณ์ มีนโยบายที่จะใช้พื้นที่ชั้นล่างเป็นโซนวิชาการของโรงเรียน จึงเสนอขอย้ายห้องสมุดมาไว้ที่อาคารหลังใหม่นี้ด้วย ทางบริษัทก็ไม่ขัดข้อง เพียงแต่ต้องวางแปลนห้องสมุดกันใหม่ให้เหมาะกับขนาดของพื้นที่ที่ใหญ่กว่าห้องเดิมเล็กน้อย พร้อมกับขยายโซนห้องสมุดไปยังด้านหลังอาคาร ด้วยการออกแบบให้เป็นห้องสมุดในสวน มีโต๊ะเก้าอี้ และมีเวทีสำหรับการแสดงออกของเด็ก ๆ ซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและจินตนาการของนักเรียนได้มากยิ่งขึ้น”

“ในการปรับปรุงห้องครั้งนี้ มีทั้งการนำชั้นวางหนังสือเก่าที่ชำรุดไปซ่อมแซมพ่นสีใหม่ บางส่วนก็สั่งผลิตใหม่ เช่น มุมพระเทพฯ โต๊ะบรรณารักษ์ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์สืบค้น เวที โต๊ะเขียนหนังสือและเบาะรองนั่งของเด็ก  ส่วนการแต่งแต้มภาพศิลปะบนผนัง ปีนี้เราได้รับการสนับสนุนจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่จะนำนักศึกษาจิตอาสามาช่วยกันสร้างสรรค์ศิลปะบนผนังให้กับห้องสมุดใหม่นี้ แต่เนื่องจากช่วงปิดภาคฤดูร้อนของโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยไม่ตรงกัน เราจำเป็นต้องรอให้นักศึกษาปิดเทอมก่อนจึงจะเริ่มงานในขั้นตอนนี้ได้ จึงต้องเลื่อนกำหนดการเปิดให้บริการของห้องสมุดใหม่นี้ไปเป็นเดือนกรกฎาคมแทน”

“บริษัทยังคงยึดมั่นในเจตนารมย์ดั้งเดิมที่จะให้การดูแลห้องสมุดของโรงเรียนภายใต้โครงการโลกนิทานของหนู รวมถึงการสนับสนุนและมอบรางวัลแก่นักเรียนยอดนักอ่านและยอดนักจินตนาการอย่างต่อเนื่องตลอดไป” นายณรงค์กล่าว

Fairytale_banplaiklongnoi03-1ด้านนายสมบูรณ์ สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย กล่าวว่า “ผมและคณะครูทุกคนขอขอบคุณคุณณรงค์และบริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด เป็นอย่างสูง ที่ให้การอุปการะดูแลห้องสมุดโลกนิทานของหนูของโรงเรียนบ้านปลายคลองน้อยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การปรับปรุงห้องสมุดในอาคารหลังใหม่ที่ได้รับการขยายพื้นที่ออกไปด้านนอกนี้ ช่วยให้โรงเรียนมีพื้นที่ใช้สอยในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนได้มากกว่าห้องสมุดเดิมเกือบ 2 เท่า นักเรียนทุกคนจะต้องชอบและมีความสุขกับการเข้าใช้บริการห้องสมุดใหม่ที่มีโซนพื้นที่ในสวนให้พวกเขาได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่นี้อย่างแน่นอน”

“ทางโรงเรียนจะใช้ประโยชน์จากห้องสมุดโลกนิทานของหนูอย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่จะจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่องสมดังเจตนารมย์ของคุณณรงค์แล้ว ยังจะใช้พื้นที่นี้เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย ‘ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้’ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้อีกด้วย” ผอ.สมบูรณ์กล่าว

เกี่ยวกับโครงการโลกนิทานของหนู

โครงการโลกนิทานของหนู คือ หนึ่งในกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมของบริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นตามเจตนารมย์ของคุณณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานบริหาร ที่ต้องการส่งเสริมให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่าน, มีจินตนาการที่กว้างไกล และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเห็นว่าการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านควรเริ่มตั้งแต่ยังเป็นเด็ก และการใช้หนังสือนิทานเป็นสื่อคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด เพราะหนังสือนิทานส่วนใหญ่มีเนื้อหาสร้างสรรค์ มีสีสันสวยงาม และเต็มไปด้วยจินตนาการจากทั้งของผู้แต่งและผู้วาดภาพประกอบ จึงมีความเชื่อมั่นว่าหนังสือนิทานสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นและปลูกฝังให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เยาว์วัย อีกทั้งยังสามารถช่วยเสริมสร้างจินตนาการของเด็กผู้ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดีFairytale_banplaiklongnoi02

จึงริเริ่มโครงการนี้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 ด้วยการจัดสร้างห้องสมุดนิทานที่ออกแบบตกแต่งอย่างปราณีตสวยงาม ประกอบด้วยภาพศิลปะบนผนัง ชั้นวางหนังสือสีสันสดใส หนังสือนิทานหลากหลายประเภททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โรงละครหุ่นมือ พร้อมมุมของเล่นเสริมสร้างจินตนาการ ให้แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีพนักงานจิตอาสาของบริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัดเป็นผู้ดำเนินงานในระยะแรก จนถึงปัจจุบัน มีพนักงานประจำที่ทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทโดยเฉพาะ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ได้ปรับนโยบายใหม่เป็นสร้างห้องสมุดนิทานควบคู่ไปกับห้องสมุดวิชาการและมุมคอมพิวเตอร์เพื่อให้ครูและนักเรียนได้รับประโยชน์จากการใช้ห้องสมุดได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งพื้นที่ภายในห้องสมุดออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของห้องสมุดนิทาน ประกอบด้วยหนังสือนิทานที่จัดแบ่งหมวดหมู่ตามกลุ่มอายุ ได้แก่ 3-6 ปี,7-9 ปี, 10-12 ปี, มุมนิทานภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยโรงละครหุ่นมือและมุมของเล่นเสริมสร้างจินตนาการ และส่วนของห้องสมุดวิชาการ ประกอบด้วยหนังสือวิชาการที่จัดแบ่งหมวดหมู่ตามระบบทศนิยมดิวอี้ มุมบรรณารักษ์ และมุมคอมพิวเตอร์ โดยยึดหลักห้องสมุด 3 ดี ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นพื้นฐาน

ติดตามรายละเอียดของโครงการโลกนิทานของหนูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/FairyTaleLibrary.ECSและที่ https://www.youtube.com/channel/UCcWSHT4grTpl3RWT25JNVPg ค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนงานกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด โทร. 0 2661 6666 ต่อ 1470 หรืออีเมล [email protected]

Latest

เอเซอร์เปิดตัว Acer Swift Go series ใหม่ล่าสุด เปิดประสบการณ์ Unlock AI on The Go

กับโปรเซสเซอร์รุ่นล่าสุดจาก Intel® Core™ Ultra พร้อมเทคโนโลยี AI ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการใช้งานที่เหนือชั้น กรุงเทพฯ, 7 กุมภาพันธ์...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Newsletter

Don't miss

เอเซอร์เปิดตัว Acer Swift Go series ใหม่ล่าสุด เปิดประสบการณ์ Unlock AI on The Go

กับโปรเซสเซอร์รุ่นล่าสุดจาก Intel® Core™ Ultra พร้อมเทคโนโลยี AI ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการใช้งานที่เหนือชั้น กรุงเทพฯ, 7 กุมภาพันธ์...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

เอเซอร์เปิดตัว Acer Swift Go series ใหม่ล่าสุด เปิดประสบการณ์ Unlock AI on The Go

กับโปรเซสเซอร์รุ่นล่าสุดจาก Intel® Core™ Ultra พร้อมเทคโนโลยี AI ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการใช้งานที่เหนือชั้น กรุงเทพฯ, 7 กุมภาพันธ์ 2567 – บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ตอบโจทย์ยุค AI PC ยกระดับประสบการณ์ให้ทุกการใช้งาน เปิดตัวโน้ตบุ๊ก Acer Swift Series รุ่นล่าสุด...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here