วีเอ็มแวร์ เผยผลสำรวจ องค์กรธุรกิจไทยชี้เทคโนโลยีคลาวด์ตอบโจทย์สร้างนวัตกรรมองค์กรและเผยปัจจัยชี้วัดความสำเร็จในปี 2559 อยู่ที่ความสามารถในการขยายองค์กรและการจัดการองค์กรได้อย่างยืดหยุ่น

ภายในงาน วีฟอรั่ม  ( vForum™) งานประชุมสัมมนาครั้งใหญ่สุดในรอบปีของวีเอ็มแวร์ในประเทศไทยเพื่อโชว์เคสเทคโนโลยีและโซลูชั่นล่าสุด วีเอ็มแวร์ อิงค์ (NYSE: VMW) ผู้นำด้านระบบเวอร์ช่วลไลเซชั่นและโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์

เผยผลสำรวจกับองค์กรธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งจากผลสำรวจพบว่าไฮบริดคลาวด์เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรธุรกิจให้ความสนใจ เพราะสามารถช่วยให้องค์กรเติบโต ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้พวกเขาสามารถสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ โดยกว่า 88% ขององค์กรธุรกิจไทยชี้ว่าคลาวด์จะเข้ามามีบทบาทในการสร้างนวัตกรรม  และองค์กรที่สำรวจมากกว่าครึ่งหนึ่ง (51%) ต้องการนำเทคโนโลยีไฮบริดคลาวด์มาใช้เป็นโครงสร้างไอทีพื้นฐานในองค์กรในอนาคต

 

โดยในช่วงเดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน 2558 องค์กรธุรกิจกว่า 300 องค์กร ประกอบไปด้วยผู้จัดการด้านไอทีและผู้บริหาร ได้ร่วมให้ความเห็นผ่านการวิจัยสำรวจความคิดเห็นในประเด็น ความสำคัญด้านไอทีสำหรับองค์กรธุรกิจในปี 2559 รวมถึงบทบาทของเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจในประเทศไทย

 

ตลาดไอทีในประเทศไทยที่โตขึ้น และความต้องการในการเพิ่มความปลอดภัยในองค์กร

องค์กรธุรกิจไทยเผยสิ่งที่องค์กรให้สำคัญเป็นสามลำดับแรกในการดำเนินธุรกิจปีหน้า ได้แก่ การใช้ทรัพยากรในองค์กรให้คุ้มค่า (40%) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ป้อนออกสู่ตลาด (25%) และการทำงานอย่างมีส่วนร่วมภายใต้อีโคซิสเต็มส์ขององค์กร (31%)

 

ในปีหน้าองค์กรธุรกิจไทยมองว่าปัจจัยด้านไอที 3 อันดับแรก ที่ธุรกิจควรคำนึงถึง คือ การเตรียมความพร้อมของระบบเพื่อป้องกันภัยพิบัติและบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (21%) เพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติการด้านไอทีในองค์กร (36%) และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับซิเคียวริตี้ขององค์กร (19%) โดยเทคโนโลยีที่จะใช้ต้องมีคุณสมบัติที่สามารถสเกลปรับขยายขนาดตามการเปลี่ยนแปลงขององค์กรได้ (25%) มีความยืดหยุ่น (28%)  และง่ายต่อการจัดการ (28%)

 

33% ขององค์กรธุรกิจไทย มองว่าเทคโนโลยีเวอร์ช่วลไลเซชั่นช่วยทำให้สภาพแวดล้อมด้านไอทีขององค์กรมีความปลอดภัยสูง โดยช่วยให้องค์กร ลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาความปลอดภัยได้  องค์กรธุรกิจไทยให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กรเป็นพิเศษ เพราะปัจจุบันคนในองค์กรทำงานแบบมีโมบิลิตี้มากขึ้น ผลการสำรวจชี้ให้เห็นว่าอัตราการใช้งานเทคโนโลยีในองค์กรมีมากขึ้น โดยธุรกิจในปัจจุบันมองว่าเรื่องความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้ให้บริการไอทีต้องเตรียมพร้อม เพื่อป้องกันค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเกิดความเสียหาย

 

41% ขององค์กรธุรกิจมองว่า ค่าใช้จ่าย จะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในองค์กร ในขณะที่อีก 19% มองว่าธุรกิจไทยต้องพัฒนารูปแบบการติดตั้งและจัดการบริการด้านไอทีในองค์กรให้มีการจัดการที่ง่าย รวมถึงการจัดสรรเครื่องมือด้านซอฟต์แวร์สำหรับใช้งานในองค์กรให้ได้ประสิทธิภาพ

บิสสิเนส โมบิลิตี้ ในประเทศไทย

75% ขององค์กรธุรกิจไทยให้ความสำคัญกับการเพิ่มการทำงานแบบโมบิลิตี้ในองค์กร สอดคล้องกับสถิติการลงทะเบียนใช้งานอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่มีมากกว่า38 ล้านราย ในประเทศไทย แต่ในขณะเดียวกันองค์กรต่างๆ ก็ยังคงกังวลเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง การจัดการซิเคียวริตี้ของข้อมูล (45%) และการจัดการการใช้งานแอพพลิเคชั่นในองค์กร (26%) และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น (26%)

 

ดร. ชวพล จริยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการอาวุโสประจำประเทศไทยและประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท วีเอ็มแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐได้ผลักดันนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิตอลโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาการสื่อสารให้ประชาชนเชื่อมโยงและติดต่อสื่อสารได้ทั่วถึง ซึ่งถือเป็นโอกาสดีสำหรับธุรกิจในประเทศไทยที่จะหันมาใช้เทคโนโลยีในการปรับเปลี่ยนวิถีในการทำงาน ความเป็นอยู่ และผลักดันให้องค์กรเติบโต ธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลกกำลังเปลี่ยนเป็นธุรกิจดิจิตอล ถึงเวลาแล้วที่องค์กรธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือใหญ่ ต้องป้อนนวัตกรรมใหม่ๆ สู่ตลาดอย่างฉับไว ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีไฮบริดคลาวด์ และใช้เทคโนโลยีที่จะเข้ามาเสริมศักยภาพด้านโมบิลิตี้ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลัก “Smart Thailand 2020” ของภาครัฐ ที่ต้องการเสริมประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐในการสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจอย่างไร้ขีดจำกัดและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว วีเอ็มแวร์พร้อมที่จะช่วยให้องค์กรธุรกิจไทยปฏิวัติรูปแบบการทำงานขององค์กรได้อย่างยืดหยุ่นและปลอดภัย”

 

Thai_infographics_FH edits 5 Nov
Thai_infographics_FH edits 5 Nov

วีเอ็มแวร์ ชี้ 5 ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จสำหรับธุรกิจในยุคดิจิตอล

เทคโนโลยีโมบายคลาวด์ จะเป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในทุกๆ ส่วน โดยจะเข้ามาเปลี่ยนวิถีการทำงานของธุรกิจรวมถึงวิธีการในการสื่อสารและสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า จากผลการสำรวจของวีเอ็มแวร์ กับองค์กรธุรกิจในประเทศไทย ภายในงาน วีฟอรั่ม  แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีไฮบริดคลาวด์และโซลูชั่นด้านบิสสิเนส โมบิลิตี้จะเข้ามามีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจมากขึ้น ทั้งนี้ แพท เจลซิงเกอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีเอ็มแวร์ อิงค์ ได้แนะ 5 ปัจจัยที่จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ดังต่อไปนี้

 

  1. สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ให้ได้อย่างสตาร์ทอัพ และป้อนนวัตกรรมออกสู่ตลาดอย่างเอ็นเตอร์ไพรซ์

ตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศไทยใหญ่เป็นอันดับสองในตลาดอาเซียน[1] ด้วยเทรนด์ดังกล่าวองค์กรธุรกิจในเมืองไทยจำเป็นต้องเริ่มมองหาเทคโนโลยีที่จะทำให้องค์กรทำงานได้อย่างยืดหยุ่น และทำให้สามารถสื่อสารและเชื่อมต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น เพื่อที่จะขยายขนาดองค์กรและสร้างนวัตกรรมได้เร็วขึ้นกว่าเดิม  ในโลกธุรกิจปัจจุบัน องค์กรสตาร์ทอัพไม่มีอะไรต้องเสียเพราะสามารถเริ่มใช้บิสสิเนสโมเดลใหม่ได้เลย ในขณะที่องค์กรขนาดใหญ่ต้องหันมาใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ได้รวดเร็วอย่างสตาร์ทอัพ และป้อนนวัตกรรมออกสู่ตลาด

 

  1. ก้าวสู่ยุคโปรเฟสชั่นแนลคลาวด์

วีเอ็มแวร์เชื่อว่าอุตสาหกรรมคลาวด์จะก้าวสู่ “ยุคโปรเฟสชั่นแนลคลาวด์” ที่มีการเชื่อมต่อและการใช้งานอย่างทั่วถึง โดย    ยูนิฟายด์ไฮบริดคลาวด์ (unified hybrid cloud) จะกลายเป็นรากฐานสำคัญสำหรับไอทีแห่งอนาคต

 

  1. ความท้าทายด้านซิเคียวริตี้ ในการปกป้อง องค์กร แอพพลิเคชั่น และข้อมูล

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในตลาดอาเซียนที่ตลาดโมบายมีการเติบโตสูงที่สุด จากสถิติในการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กมากกว่า 22 ล้านคน และใช้โมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับความบันเทิงมากกว่า 14 ล้านคน[2]  การใช้ดีไวซ์ที่เพิ่มขึ้นทำให้องค์กรอาจได้รับผลกระทบในเรื่องซิเคียวริตี้ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตขององค์กร เทคโนโลยีเวอร์ช่วลไลเซชั่นสมารถช่วยจัดการให้การใช้งานแอพพลิเคชั่นขององค์กรและข้อมูลมีความปลอดภัย วีเอ็มแวร์ เอ็นเอ็สเอ็กซ์ (VMware NSX®) เป็นเทคโนโลยีเน็ตเวิร์กเวอร์ช่วลไลเซชั่น ที่จะช่วยให้ระบบเน็ตเวิร์ก เซิร์ฟเวอร์ แอพพลิเคชั่น และข้อมูลขององค์กร มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวด้วยราคาที่ประหยัดเป็นครึ่งหนึ่ง

 

  1. โพรแอ็คอีฟ เทคโนโลยี: คลื่นลูกใหม่ของนวัตกรรมไอที

โลกในอนาคตจะเป็นโลกโพรแอ็คอีฟ ที่สร้างอยู่บนความชาญฉลาดของระบบออโตเมชั่น ทำให้คนสามารถคาดการณ์สิ่งต่างๆ ได้ล่วงหน้า พลังของการวิเคราะห์คาดการณ์จะช่วยเพิ่มความฉลาดในกับธุรกิจ ทำให้สามารถสร้างนวัตกรรมที่ดีขึ้นกว่าเดิมและดำเนินธุรกิจได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น

 

5.การใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจในองค์กรดัชนี S&P500 ของสหรัฐ

องค์กรขนาดใหญ่และเล็กทั่วโลกและประเทศไทยจะประสบความสำเร็จได้ เมื่อสามารถสร้างความแตกต่างและเริ่มใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อส้รางความแตกต่างและสามารถแข่งขันในตลาดได้  ความเสี่ยงที่องค์กรธุรกิจในปัจจุบันต้องประสบมักจะมาจากการอยู่นิ่งเฉย องค์กรธุรกิจมีโอกาสที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จหากนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับเปลี่ยนวิถีในการดำเนินธุรกิจในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป

 

เพื่อสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจไทยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ วีเอ็มแวร์พร้อมเปิดตัวโซลูชั่นใหม่ล่าสุด ประกอบไปด้วย  แพลตฟอร์มยูนิฟายด์ไฮบริดคลาวด์ ( unified hybrid cloud platform), วีเอ็มแวร์ อีโว่ เอ็สดีดีซี VMware EVO™ SDDC™, วีเอ็มเวอร์ช่วลแซน6.1  VMware Virtual SAN™ 6.1 และนวัตกรรมต่างๆ สำหรับจัดการการใช้งานไอทีของพนักงานในองค์กร end-user computing innovations  เพื่อให้คนในองค์กรทำงานได้แบบมีโมบิลิตี้

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here