ซีเมนส์เปิดตัวซอฟต์แวร์ล่าสุด “TIA Portal V14” ด้วยคอนเซ็ปต์ลดเวลาการพัฒนา แต่ได้ผลงานที่เพิ่มขึ้น

ซีเมนส์เปิดตัว TIA Portal (Totally Integrated Automation) เวอร์ชั่น 14 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จะมาช่วยลดเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดให้แก่ผู้ผลิตเครื่องจักร และเพิ่มประสิทธิผลให้ผู้ใช้งาน โดยที่เวอร์ชั่น 14 นี้อัดแน่นด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อรองรับการทำงานในรูปแบบดิจิทัลในการเข้าสู่ยุค Industrie 4.0

 

TIA Portal นี้สามารถทำงานร่วมกับระบบอื่นๆ โดยแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านอินเทอร์เฟซระบบเปิดมาเป็นตัวช่วยในการบริหารข้อมูลผ่าน Teamcenter ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของซีเมนส์สำหรับการใช้ข้อมูลในการทำงานร่วมกันเพื่อการออกแบบ วางแผนงานและทำงานวิศวกรรมต่างๆ เป็นต้น โดยที่ผู้ใช้งานสามารถสร้างโปรแกรมได้เองผ่านอินเทอร์เฟซไปยัง Matlab/Simulink สำหรับส่วนงานวิศวกรรมที่ต้องออกนอกสถานที่นั้นก็สามารถเรียกใช้ข้อมูลจากคลาวด์ได้ และหากเรียกจากคลาวด์แบบส่วนตัวแล้ว ผู้ใช้ก็จะเรียกใช้ตัวควบคุมโรงงาน (plant controller) ได้ด้วยผ่าน TIA Portal Cloud Connector หรือจะใช้ MindSphere ซึ่งเป็นโซลูชั่นสำหรับงานอุตสาหกรรมของซีเมนส์ในกรณีที่ต้องการใช้บริการดิจิทัลอื่นๆของซีเมนส์ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ใหม่ PLCSim Advanced ที่มีอินเทอร์เฟซสำหรับใช้กับซอฟต์แวร์เพื่อการทำแบบจำลอง เช่น การจำลองโรงงานและกระบวนการผลิต (Plant Simulation and Process Simulate) หรือ การจำลองคอนโทรลเลอร์ Simatic S7-1500 ให้เป็น digital twin เพื่อทดสอบการทำงานของระบบในแบบเวอร์ช่วลได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 

ด้วยคอนเซ็ปต์ “one for all” TIA Portal จึงได้ทำการรวมแพกเกจให้สามารถประสานหน้าที่การทำงานได้เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งประกอบด้วย Simatic Advanced Controller และระบบขับเคลื่อนเซอร์โว Sinamics (servo drive system) ซึ่งทั้งสองได้รวมเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวใน TIA Portal เวอร์ชั่น 14 ตัวควบคุมรุ่นใหม่ Simatic S7-1500T CPU ที่สามารถควบคุมงาน motion ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และระบบขับเคลื่อนเซอร์โวรุ่นใหม่ Sinamics V90 ที่มีการสื่อสารผ่านทาง Profinet มีจุดเด่นด้านความเร็วและความแม่นยำเที่ยงตรง ทำให้สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ได้ถึงขั้นแอดว้านซ์ เช่น การทำ gearing หรือ camming เป็นต้น ส่วนฟังก์ชั่นที่รองรับการทำงานกับผู้ใช้งานหลายคนร่วมกันนั้น นำมาใช้ในการทำงานลักษณะกระจายตัว ซึ่งจะให้ความคล่องตัวเมื่อออกไปปฏิบัติงานข้างนอก สามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ได้พร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ตามการกำหนดเงื่อนไข อาทิ การทำซิงโครไนเซชั่นอัตโนมัติ การกำหนดอุปกรณ์ที่ใช้และการจัดหมวดหมู่ของงานออโตเมชั่นตามฟังก์ชั่น นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับเซอร์กิตเบรคเกอร์รุ่น 3VA และเครื่องมือวัดซีรีส์ 7KM PAC ซึ่งช่วยในการตรวจวัดค่าพลังงานของระบบการป้อนเข้า (infeed system) แหล่งจ่ายไฟ (electrical outputs) และจำนวนพลังงานในแต่ละส่วน (individual loads) ลดความยุ่งยากซับซ้อนลงและใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิม

 

ดีเทอร์ บรอคเคิล (Dieter Broeckl) ผู้จัดการทั่วไป ฝ่าย Digital Factory and Process Industries and Drives บริษัท ซีเมนส์ ประเทศไทย กล่าวว่า “จากประกาศของรัฐบาลในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจให้เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 นั้น ทำให้การเปลี่ยนแปลงรูปแบบสู่ความเป็นดิจิทัลและ Industry 4.0 มีความชัดเจนมากขึ้น ถึงเวลาแล้วที่วงการอุตสาหกรรมจะต้องสำรวจโอกาสความเป็นไปได้ต่างๆ รอบตัว”

 

“TIA Portal เวอร์ชั่นนี้มีฟีเจอร์ใหม่เพิ่มขึ้น เช่น การทำแบบจำลองผ่าน digital twin ระบบอินเทอร์เฟซในระบบเปิด และคลาวด์โซลูชั่น ทำให้กระบวนการทำงานและข้อมูลมีความลื่นไหลต่อเนื่อง ลดเวลาที่สูญไปโดยเปล่าประโยชน์ ลดขั้นตอนการทำงานที่มีความซ้ำซ้อน และให้ความยืดหยุ่นคล่องตัวเพิ่มขึ้นด้วย” ดีเทอร์กล่าวเพี่มเติม “ซีเมนส์มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนลูกค้าให้ก้าวไปถึงวิสัยทัศน์ Industry 4.0 และเรายินดีที่จะทำงานร่วมกับลูกค้าของเราอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนงาน และดำเนินตามโรดแมพการเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่ได้วางไว้ให้เป็นผลสำเร็จ”

 

TIA Portal V14 มีฟังก์ชั่นใหม่เพิ่มเข้ามาที่จะช่วยลดข้อจำกัดทางด้านวิศวกรรม และเพิ่มสามารถในการตรวจสอบระบบการทำงานเช่น ออพชั่น ProDiag ที่ช่วยในการตรวจสอบเครื่องจักรโดยละเอียด โดยลดเวลาในการตั้งค่าคอนฟิกูเรชั่นและตั้งค่าการแสดงผลให้น้อยทีสุด เนื่องจากใช้อุปกรณ์ HMI ที่แสดงผลออโตเมทโค้ดได้ ทั้งนี้ ProDiag สามารถตรวจจับข้อผิดพลาดในกระบวนการทำงานของผู้ใช้งาน และสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเภท สถานที่ และสาเหตุของข้อผิดพลาดนั้น โดยแสดงผลบนอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารพร้อมข้อมูลวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นๆ ได้อีกด้วย และยังมีชุด Simatic Energy Suite ที่อำนวยความสะดวกในการกำหนดพารามิเตอร์เพื่อประเมินการใช้พลังงาน เพียงกดปุ่มเดียวก็สามารถสร้างโปรแกรมที่ใช้ตรวจสอบพลังงานได้แล้ว ชุด Simatic Energy Suite ทำให้เราสามารถเข้าใจและประเมินการใช้พลังงานในบริษัทได้ดียิ่งขึ้นตามมาตรฐาน ISO 50001 และยังเรียกข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานได้ง่ายเมื่อผนวกเข้ากับออโตเมชั่นโซลูชั่น โดยตัว WinCC/WebUX นั้นไม่เพียงแต่จะช่วยในการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานในโรงงานเท่านั้น แต่หากจำเป็นยังสามารถควบคุมโรงงานได้ผ่านอินเตอร์เน็ต หรืออินทราเน็ตผ่านทางอุปกรณ์โมบายล์เช่น แทบเล็ทหรือสมาร์ทโฟน ได้อีกด้วย และ TIA Portal V14 ยังทำให้คอนโทรลเลอร์รุ่น Simatic S7-1500 สามารถใช้งานเป็น OPC UA server จึงสามารถทำให้การต่อเชื่อมเป็นมาตรฐานเดียวกันกับระบบการผลิต Manufacturing Execution System ซึ่งเหมาะกับการขยายระบบโรงงานในแนวดิ่ง (vertical plant integration) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตต่อไป

 

ข้อมูลประกอบ:

TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal) สนับสนุนการทำงาระบบออโตเมชั่นให้มีความรวดเร็วและเป็นธรรมชาติด้วยการตั้งค่าคอนฟิเรชั่นที่มีประสิทธิภาพ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ที่ได้รับการออกแบบเพื่อสมรรถนะสูงสุดและการใช้งานที่ง่าย เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานทั้งที่เป็นมือใหม่หรือผู้มีประสบการณ์ ทำงานภายใต้คอนเซ็ปท์การปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นคอนโทรลเลอร์ อินเทอร์เฟซของเครื่องจักร (HMI) และระบบ motion รวมทั้งที่จัดเก็บข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน เช่น การสื่อสารและการตรวจสอบความผิดพลาด รวมไปถึงมีแหล่งอ้างอิงข้อมูลเกี่ยวกับออโตเมชั่นออปเจ็คท์ที่สมบูรณ์แบบ กระบวนการวิศวกรรมอย่างง่ายใน TIA Portal จะอำนวยความสะดวกต่อการทำออโตเมชั่นที่อยู่ในแบบดิจิทัล เช่น การวางแผนแบบดิจิทัล ปฏิบัติการเชิงวิศวกรรมที่หลอมรวมเข้าด้วยกันควบคู่ไปกับ PLM (Product Lifecycle Management) และ MES (Manufacturing Execution Systems) ที่อยู่ในชุด Digital Enterprise Software Suite ซึ่งจะเสริมให้ TIA Portal เป็นซอฟต์แวร์เพื่อการใช้งานที่ครบถ้วนหลากหลาย รองรับการก้าวไปสู่ Industrie 4.0 ให้แก่ลูกค้าของซีเมนส์

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TIA Portal v14 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.siemens.com/tia-portal

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here