ซีเกท จับมือกองทัพอากาศ สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยและมจพ. จัดการแข่งขันหุ่นยนต์บินอัตโนมัติเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา นักการศึกษาได้ใช้หุ่นยนต์เพื่อดึงดูดความสนใจของเยาวชนไทยในการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างต่อเนื่อง

Picture 5_1 (Small)

ในโอกาสครบรอบการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยครบ 30 ปี ในปีนี้ บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จับมือกองทัพอากาศ สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ) เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ประดิษฐ์หุ่นยนต์บินอัตโนมัติเพื่อเข้าแข่งขันภายใต้หัวข้อ “ภารกิจท้าทายวิศวกรรมอากาศยาน”  ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

การแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์บินอัตโนมัติ รอบคัดเลือกจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม ศกนี้ ส่วนการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจะจัดในเดือนเมษายน ศกนี้

การแข่งขันหุ่นยนต์บินอัตโนมัติเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเพื่อให้พวกเขาศึกษาและค้นคว้าข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับ การพัฒนาเครื่องบินและอากาศยานอัตโนมัติ“ การแข่งขันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิต นักศึกษาไทย เพื่อก้าวเข้าสู่วิศวกรรมอากาศยานขั้นสูงต่อไป นอกจากนี้ ทางคณะผู้จัดการแข่งขันยังต้องการสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาเหล่านี้พัฒนาและวิจัยเกี่ยวกับหุ่นยนต์บินไร้คนขับเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่อากาศยานไร้คนขับต่อไป” รองศาสตราจารย์ ดร.ภูดิส ลักษณะเจริญ ประธานจัดการแข่งขัน เลขานุการสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย และหัวหน้าวิจัยสาขา Dynamics and Robotics แห่งศูนย์วิจัยวิศวกรรมคำนวณและทดสอบขั้นสูง กล่าว

Picture 7 (Small)

การแข่งขันท้าทายบรรดานิสิต นักศึกษาไทยในการสร้างหุ่นยนต์บินไร้คนขับซึ่งจะเข้าร่วมการแข่งขันภายในระยะเวลา 8 นาที โดยบริษัทซีเกทฯ ผู้สนับสนุนหลักการแข่งขัน มอบเงินรางวัลรวม 500,000 บาท ให้แก่ทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2   ขณะที่กองทัพอากาศมอบรางวัลสุดพิเศษคือ ถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมกับนำทีมที่ได้รับรางวัลเยี่ยมศึกษาดูงาน เครื่องบินรบที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย ณ ฐานบินของกองทัพอากาศอย่างใกล้ชิด เพื่อต่อยอดความคิดต่อไป

ในการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมจะต้องพัฒนาหุ่นยนต์จำนวน 2 ประเภทคือหุ่นยนต์บินอัตโนมัติ จำนวน 1 ตัวและหุ่นยนต์บินบังคับด้วยมือ จำนวน 1 ตัว โดยหุ่นยนต์บินอัตโนมัติจะเข้าแข่งขันในสนามเปิดโล่ง ภายนอกอาคาร ส่วนหุ่นยนต์บินบังคับด้วยมือจะเข้าแข่งขันในสนามแข่งขันภายในอาคาร   หุ่นยนต์บินอัตโนมัติจะต้องบรรทุกลูกกอล์ฟ จำนวน 1 ลูกก่อนออกจากจุดเริ่มต้น และต้องนำลูกกอล์ฟไปปล่อยในบริเวณที่กำหนดและบินไปยังจุดลงจอดที่กำหนด สำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์บินบังคับด้วยมือ  ผู้บังคับหุ่นยนต์บินแบบบังคับด้วยมือจะต้องควบคุมหุ่นยนต์อยู่ในห้องควบคุม (Manual Control Room) โดยจะทำการควบคุมระยะไกล ซึ่งผู้ควบคุมสามารถมองเห็นสนามได้จากทางจอควบคุมของทีมเท่านั้น และบังคับหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ผ่านอุปสรรคต่างๆ  เมื่อหุ่นยนต์บินบังคับด้วยมือเข้าถึงเส้นชัย จะต้องทำการเจาะลูกโป่งให้แตก โดยใช้เข็มเจาะเท่านั้น เพื่อหยุดเวลาการแข่งขันของทีมตนเอง การแข่งขันนี้เป็นการทดสอบความสามารถของผู้เข้าแข่งขันในการสร้างหุ่นยนต์ซึ่งสามารถบินได้โดยอัตโนมัติ โดยใช้ระบบการนำร่องแบบดาวเทียมหรือเทคโนโลยีแมชชีน วิชั่น(machine vision)

Picture 2 (Small)

เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศและเตรียมความพร้อมทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม เทคโนโลยีและวิศวกรรมอากาศยาน การแข่งขันในหัวข้อ “ภารกิจท้าทายวิศวกรรมอากาศยาน” เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์อีกหนึ่งรายการซึ่งเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้มีโอกาสแสดงผลงานการพัฒนาล่าสุดในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและหุ่นยนต์ “ทางสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแข่งขันหุ่นยนต์บินไร้คนบังคับจะช่วยตอกย้ำความสำคัญของเทคโนโลยีอันนำมาซึ่งการพัฒนาด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต” ดร. ถวิดา มณีวรรณ์ นายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย กล่าว

Picture 3_1 (Small)

“การแข่งขันในหัวข้อ “ภารกิจท้าทายวิศวกรรมอากาศยาน” จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจแก่นิสิต นักศึกษาไทย”   นายเจฟฟรี่ ไนการ์ด รองประธานและผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการประเทศไทยและปีนัง บริษัทซีเกท เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว “ในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขัน เป้าหมายสูงสุดของเราคือการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์  นักเทคโนโลยี นักพัฒนาหุ่นยนต์และวิศวกรรุ่นใหม่  ให้มีมาตรฐานในการดำเนินงานที่สูงขึ้น  ดังนั้น เราจึงเน้นหนักในการเปิดโอกาสให้พวกเขาได้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและมีมุมมองที่จะช่วยทำให้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาตั้งแต่พวกเขายังเป็นนิสิต นักศึกษาจนถึงการประกอบอาชีพ

“ในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันหุ่นยนต์หลายรายการตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา  ทางบริษัทฯ รู้สึกทึ่งในความสามารถพิเศษของผู้เข้าแข่งขันหุ่นยนต์และรอคอยที่จะมีโอกาสได้ร่วมงานกับนิสิต นักศึกษาเหล่านี้เมื่อพวกเขาเริ่มอาชีพ การงานของพวกเขา” นายไนการ์ดกล่าวเสริม

หุ่นยนต์ทุกตัวจะต้องถูกออกแบบและสร้างขึ้นตามกฎและกติกาทางด้านความปลอดภัยของการแข่งขัน  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทางออนไลน์ได้ที่ https://www.tamech.com  ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556

 

สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย

สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543 โดยกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจและดำเนินงาน เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมหุ่นยนต์อันประกอบไปด้วย นักวิชาการ นักวิจัย และนักอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในวิทยาการด้านหุ่นยนต์ จัดกิจกรรมการปฏิบัติงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ เป็นศูนย์กลางทางด้านข่าวสารในวิทยาการใหม่ ๆ ของหุ่นยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสร้างเครือข่ายนักวิจัยและนักวิชาการเพื่อส่งเสริมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาหุ่นยนต์และวิศวกรรมอัตโนมัติ  ท่านสามารถติดต่อสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ได้ที่ โทร. 0-2889-2138 ต่อ 6446 หรือเว็บไซต์ www.trs.or.th

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here