Exclusive Content:

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน โพสต์นี้มีอะไรบ้างรถพลังงานไฮโดรเจนคืออะไรส่วนประกอบหลักของรถไฮโดรเจนข้อดีของรถที่ใช้ไฮโดรเจนข้อเสียของรถที่ใช้ไฮโดรเจนเปรียบเทียบกับรถอีวี4 รถแบรนด์ดังพลังงานไฮโดรเจน...

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ซีเกทจับมือสวทช.และกลุ่มคิวบิก ครีเอทีฟ จัดค่ายเยาวชนคิวบิก ครีเอทีฟ แคมป์รุ่นที่ 14 เสริมทักษะการเรียนรู้วิทย์ฯ แก่เด็กไทย

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ของเยาวชนไทย โดยร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกลุ่มคิวบิก ครีเอทีฟ จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนคิวบิก ครีเอทีฟ แคมป์ รุ่นที่ 14 (Cubic Creative Camp 14: CCC 14)” สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 (รุ่น Junior) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (รุ่น Master) และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  ปีที่ 4 ขึ้นไป (รุ่น Extreme) รวมทั้งสิ้น 176 คน ซึ่งในปีนี้ ทางซีเกทได้เปิดโอกาสให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาสจากโรงเรียนห่างไกลในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและโรงเรียนศรีสังวาลย์ จำนวน 15 คน รวมทั้งน้องๆ บุตร-ธิดาของพนักงานซีเกทจำนวน 15 คนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในค่ายฯ

นางสาวศิริรัตน์ เอี่ยวผดุง รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ โรงงานเทพารักษ์ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  กล่าวว่า  “นอกจากซีเกทจะเป็นผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยในด้าน STEM คือ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ ผ่านกิจกรรมค่ายและการแข่งขันที่หลากหลายรวมทั้งค่ายเยาวชนคิวบิก ครีเอทีฟ แคมป์ กิจกรรมในค่ายเหล่านี้ล้วนเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้ทักษะชีวิต การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การริเริ่มความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งจะช่วยจุดประกายให้น้องๆ สนใจศึกษาต่อและทำงานในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น”

กิจกรรมในค่ายเยาวชนคิวบิก ครีเอทีฟ แคมป์ รุ่นที่ 14 ซึ่งจัดขึ้น ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. ประกอบด้วยกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย อาทิเช่น กิจกรรม “กระดาษสามมิติ” ซึ่งเปิดโอกาสให้พวกเขาได้สร้างสรรค์ประติมากรรมด้วยวัสดุที่เรียบง่าย ให้กลายเป็นชิ้นงานแสนสวย สร้างบ้านที่ทั้งน่าอยู่ ประหยัดพลังงาน แข็งแรงปลอดภัย พร้อมนำเสนอและประชันไอเดียกับกลุ่มอื่นๆ เพื่อเอาชนะใจกรรมการในกิจกรรม “The Safehouse”

กิจกรรม Cubic Mana Racing 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมเกมออนไลน์อินเตอร์แอคทีฟ ทำให้ได้เรียนรู้การประเมินความเสี่ยงและการลงทุน การประสานงานระหว่างสมาชิกในทีม การวางแผนกลยุทธ์และการใช้ไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  กิจกรรม สะพานคนจนต้องทนหน่อยน้อง เป็นกิจกรรมที่น้องๆ จะได้เรียนรู้แนวคิดพื้นฐานเชิงวิศวกรรมเกี่ยวกับโครงสร้างเพื่อการรับน้ำหนัก กลศาสตร์พื้นฐานและการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ส่วนกิจกรรม The Grand Teamwork Tournament จะทำให้น้องๆ ได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ ที่สำคัญในการทำงานร่วมกัน ตั้งแต่การสื่อสาร แบ่งงาน การบริหารจัดการ รวมทั้งการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ

ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “สวทช. มีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชนไทยตลอดระยะเวลา 25 ปีของการดำเนินงาน  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าค่ายเยาวชนคิวบิก ครีเอทีฟ แคมป์ รุ่นที่ 14 จะมีส่วนในการผลักดันให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีทักษะและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ให้แก่สังคมไทย”

รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ ที่ปรึกษาของกลุ่มคิวบิก ครีเอทีฟ กล่าวว่าจุดเด่นของค่ายคิวบิก       ครีเอทีฟคือการใช้ความสนุกสนานในการนำไปสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเป็นแรงกระตุ้นให้น้องๆ อยากมีส่วนร่วมในกิจกรรม กิจกรรมในค่ายได้รับการออกแบบให้มีความยากง่ายที่เหมาะสมกับศักยภาพของน้องๆ ที่กำลังศึกษาในแต่ละระดับ  รวมทั้งมุ่งเน้นให้พวกเขาฝึกการแก้ปัญหาผ่านสถานการณ์จริงในรูปแบบต่างๆ”

นอกจากการจัดกิจกรรมหลักต่างๆ ทางคณะผู้จัดค่ายฯ ยังมีกิจกรรมสันทนาการและเกมกีฬา ซึ่งสอดแทรกปัญหาให้ขบคิดและเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในแต่ละกลุ่มด้วย

ในค่ายนี้ นอกจากน้องๆ เยาวชนไทยจะได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคฤดูร้อนให้เป็นประโยชน์แล้ว การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยังทำให้พวกเขาได้พัฒนาและตระหนักถึงความสามารถและคุณค่าในตัวเอง ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตขึ้นเป็นบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ชวิศ สร้อยคำ หรือ “น้องมี่” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา เล่าเกี่ยวกับความประทับใจในค่ายฯ ว่า “ผมชอบกิจกรรม Egg-Cident มากที่สุด เพราะผมและเพื่อนร่วมทีมได้ออกแบบรถที่แข็งแรงอย่างสุดความสามารถ เพื่อป้องกันไม่ให้ไข่ที่บรรจุอยู่ในรถแตก นอกจากนี้ ผมยังชอบกิจกรรมสันทนาการและเกมกีฬาต่างๆ ด้วยครับ  ค่ายนี้ทำให้ผมได้รู้จักเพื่อนใหม่หลายคน ได้ความรู้และสนุกสนานกับการทำกิจกรรมใหม่ๆ ที่ไม่เคยรู้มาก่อนทำให้อยากกลับมาเข้าค่ายอีกในปีหน้าครับ”

นันท์นภัส วรรณเขจร หรือ “น้องจิว” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม เล่าว่า “หนูชอบกิจกรรม Cubic Quest 25 : The Rising Sun เพราะได้มีโอกาสสวมบทบาทในโลกสมมุติ พูดคุยกับตัวละครต่างๆ เพื่อเสาะหาข้อมูลชิ้นสำคัญ แล้วนำมาหาคำตอบค่ะ  อีกหนึ่งกิจกรรมที่หนูชอบมากคือ Cubic Battlefield 9 ซึ่งช่วยฝึกให้หนูและเพื่อนๆ ในทีมรู้จักวางแผนกลยุทธ์ เรียนรู้ว่าการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีต้องทำอย่างไร เพื่อช่วยกันทำคะแนนให้แก่ทีมค่ะ เป็นการใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมที่สนุกและได้ความรู้มากเลยค่ะ”

Latest

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน โพสต์นี้มีอะไรบ้างรถพลังงานไฮโดรเจนคืออะไรส่วนประกอบหลักของรถไฮโดรเจนข้อดีของรถที่ใช้ไฮโดรเจนข้อเสียของรถที่ใช้ไฮโดรเจนเปรียบเทียบกับรถอีวี4 รถแบรนด์ดังพลังงานไฮโดรเจน...

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ChatGPT ใช้ยังไงให้ประหยัดเวลาทำงาน 100 เท่า

มาจนถึงตอนนี้ ยังมีใครไม่รู้จัก ChatGPT อีกไหมครับ? ถ้ายัง แอดมินขออธิบายสั้นๆ ไม่เกิน 1 นาที...

Newsletter

Don't miss

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน โพสต์นี้มีอะไรบ้างรถพลังงานไฮโดรเจนคืออะไรส่วนประกอบหลักของรถไฮโดรเจนข้อดีของรถที่ใช้ไฮโดรเจนข้อเสียของรถที่ใช้ไฮโดรเจนเปรียบเทียบกับรถอีวี4 รถแบรนด์ดังพลังงานไฮโดรเจน...

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ChatGPT ใช้ยังไงให้ประหยัดเวลาทำงาน 100 เท่า

มาจนถึงตอนนี้ ยังมีใครไม่รู้จัก ChatGPT อีกไหมครับ? ถ้ายัง แอดมินขออธิบายสั้นๆ ไม่เกิน 1 นาที...

8 เทคใหม่ ที่จะมาเปลี่ยนอนาคตของเราในปีนี้ จากงาน CES 2023

ห่างหายไปนานกับงานที่คอไอทีและผู้ที่หลงใหลในเทคโนโลยีตั้งตารอ กับงาน CES 2023 ที่เพิ่งจบไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2023 ไม่ต้องอธิบายมาก เราขอสรุป 10 เทคเด่นๆ ที่จะมาเปลี่ยนโลกของผู้ใช้อย่างเราๆ ในปีนี้กันครับ

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน โพสต์นี้มีอะไรบ้างรถพลังงานไฮโดรเจนคืออะไรส่วนประกอบหลักของรถไฮโดรเจนข้อดีของรถที่ใช้ไฮโดรเจนข้อเสียของรถที่ใช้ไฮโดรเจนเปรียบเทียบกับรถอีวี4 รถแบรนด์ดังพลังงานไฮโดรเจน ในปี 2023Toyota MireiBMW iX5Honda CR-V FCEVHyundai Nexo ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักและเปรียบเทียบระหว่าง รถไฮโดรเจนและอีวี ข้อดี ข้อเสีย ของเทคโนโลยีทั้ง 2 ตัวนี้ รถพลังงานไฮโดรเจนคืออะไร Hydrogen motor ก็ตามชื่อเลยครับ...

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ นี่ขนาดอัพเดตเป็น Windows 11 แล้ว ไมโครซอฟท์ก็ยังไม่สามารถทำให้ระบบค้นหาดีขึ้นได้เลย วันนี้ผมเลยขอเอาแอพดีๆ ฟรีๆ ที่ช่วยให้การค้นหาบนวินโดวส์ ง่าย สนุก แถมใครเห็นต้องอึ้งกันอย่างแน่นอนครับ Listary แอพค้นหาบนวินโดวส์ขั้นเทพ ขอแนะนำแอพชื่อ Listary นี่คือแอพค้นหา ที่ไมโครซอฟท์ควรไปซื้อกิจการมันซะ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้ มาไว้ในบทความนี้ ใครจำได้ซักสามสี่ฟังก์ชัน แล้วเอาไปใช้เป็นประจำได้ ชีวิตคุณก็ง่ายขึ้นหลายเท่าแล้วล่ะครับ รวม 22 คีย์ลัดปุ่ม Windows Key ยิ่งรู้เยอะ ยิ่งทำงานได้เร็วขึ้น เวลาใช้งานคือกดปุ่ม Windows Key + ปุ่มอื่นๆ...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here