ซีเกทจับมือสวทช.และกลุ่มคิวบิก ครีเอทีฟ จัดค่ายเยาวชนคิวบิก ครีเอทีฟ แคมป์รุ่นที่ 14 เสริมทักษะการเรียนรู้วิทย์ฯ แก่เด็กไทย

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ของเยาวชนไทย โดยร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกลุ่มคิวบิก ครีเอทีฟ จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนคิวบิก ครีเอทีฟ แคมป์ รุ่นที่ 14 (Cubic Creative Camp 14: CCC 14)” สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 (รุ่น Junior) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (รุ่น Master) และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  ปีที่ 4 ขึ้นไป (รุ่น Extreme) รวมทั้งสิ้น 176 คน ซึ่งในปีนี้ ทางซีเกทได้เปิดโอกาสให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาสจากโรงเรียนห่างไกลในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและโรงเรียนศรีสังวาลย์ จำนวน 15 คน รวมทั้งน้องๆ บุตร-ธิดาของพนักงานซีเกทจำนวน 15 คนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในค่ายฯ

นางสาวศิริรัตน์ เอี่ยวผดุง รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ โรงงานเทพารักษ์ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  กล่าวว่า  “นอกจากซีเกทจะเป็นผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยในด้าน STEM คือ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ ผ่านกิจกรรมค่ายและการแข่งขันที่หลากหลายรวมทั้งค่ายเยาวชนคิวบิก ครีเอทีฟ แคมป์ กิจกรรมในค่ายเหล่านี้ล้วนเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้ทักษะชีวิต การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การริเริ่มความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งจะช่วยจุดประกายให้น้องๆ สนใจศึกษาต่อและทำงานในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น”

กิจกรรมในค่ายเยาวชนคิวบิก ครีเอทีฟ แคมป์ รุ่นที่ 14 ซึ่งจัดขึ้น ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. ประกอบด้วยกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย อาทิเช่น กิจกรรม “กระดาษสามมิติ” ซึ่งเปิดโอกาสให้พวกเขาได้สร้างสรรค์ประติมากรรมด้วยวัสดุที่เรียบง่าย ให้กลายเป็นชิ้นงานแสนสวย สร้างบ้านที่ทั้งน่าอยู่ ประหยัดพลังงาน แข็งแรงปลอดภัย พร้อมนำเสนอและประชันไอเดียกับกลุ่มอื่นๆ เพื่อเอาชนะใจกรรมการในกิจกรรม “The Safehouse”

กิจกรรม Cubic Mana Racing 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมเกมออนไลน์อินเตอร์แอคทีฟ ทำให้ได้เรียนรู้การประเมินความเสี่ยงและการลงทุน การประสานงานระหว่างสมาชิกในทีม การวางแผนกลยุทธ์และการใช้ไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  กิจกรรม สะพานคนจนต้องทนหน่อยน้อง เป็นกิจกรรมที่น้องๆ จะได้เรียนรู้แนวคิดพื้นฐานเชิงวิศวกรรมเกี่ยวกับโครงสร้างเพื่อการรับน้ำหนัก กลศาสตร์พื้นฐานและการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ส่วนกิจกรรม The Grand Teamwork Tournament จะทำให้น้องๆ ได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ ที่สำคัญในการทำงานร่วมกัน ตั้งแต่การสื่อสาร แบ่งงาน การบริหารจัดการ รวมทั้งการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ

ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “สวทช. มีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชนไทยตลอดระยะเวลา 25 ปีของการดำเนินงาน  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าค่ายเยาวชนคิวบิก ครีเอทีฟ แคมป์ รุ่นที่ 14 จะมีส่วนในการผลักดันให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีทักษะและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ให้แก่สังคมไทย”

รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ ที่ปรึกษาของกลุ่มคิวบิก ครีเอทีฟ กล่าวว่าจุดเด่นของค่ายคิวบิก       ครีเอทีฟคือการใช้ความสนุกสนานในการนำไปสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเป็นแรงกระตุ้นให้น้องๆ อยากมีส่วนร่วมในกิจกรรม กิจกรรมในค่ายได้รับการออกแบบให้มีความยากง่ายที่เหมาะสมกับศักยภาพของน้องๆ ที่กำลังศึกษาในแต่ละระดับ  รวมทั้งมุ่งเน้นให้พวกเขาฝึกการแก้ปัญหาผ่านสถานการณ์จริงในรูปแบบต่างๆ”

นอกจากการจัดกิจกรรมหลักต่างๆ ทางคณะผู้จัดค่ายฯ ยังมีกิจกรรมสันทนาการและเกมกีฬา ซึ่งสอดแทรกปัญหาให้ขบคิดและเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในแต่ละกลุ่มด้วย

ในค่ายนี้ นอกจากน้องๆ เยาวชนไทยจะได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคฤดูร้อนให้เป็นประโยชน์แล้ว การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยังทำให้พวกเขาได้พัฒนาและตระหนักถึงความสามารถและคุณค่าในตัวเอง ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตขึ้นเป็นบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ชวิศ สร้อยคำ หรือ “น้องมี่” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา เล่าเกี่ยวกับความประทับใจในค่ายฯ ว่า “ผมชอบกิจกรรม Egg-Cident มากที่สุด เพราะผมและเพื่อนร่วมทีมได้ออกแบบรถที่แข็งแรงอย่างสุดความสามารถ เพื่อป้องกันไม่ให้ไข่ที่บรรจุอยู่ในรถแตก นอกจากนี้ ผมยังชอบกิจกรรมสันทนาการและเกมกีฬาต่างๆ ด้วยครับ  ค่ายนี้ทำให้ผมได้รู้จักเพื่อนใหม่หลายคน ได้ความรู้และสนุกสนานกับการทำกิจกรรมใหม่ๆ ที่ไม่เคยรู้มาก่อนทำให้อยากกลับมาเข้าค่ายอีกในปีหน้าครับ”

นันท์นภัส วรรณเขจร หรือ “น้องจิว” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม เล่าว่า “หนูชอบกิจกรรม Cubic Quest 25 : The Rising Sun เพราะได้มีโอกาสสวมบทบาทในโลกสมมุติ พูดคุยกับตัวละครต่างๆ เพื่อเสาะหาข้อมูลชิ้นสำคัญ แล้วนำมาหาคำตอบค่ะ  อีกหนึ่งกิจกรรมที่หนูชอบมากคือ Cubic Battlefield 9 ซึ่งช่วยฝึกให้หนูและเพื่อนๆ ในทีมรู้จักวางแผนกลยุทธ์ เรียนรู้ว่าการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีต้องทำอย่างไร เพื่อช่วยกันทำคะแนนให้แก่ทีมค่ะ เป็นการใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมที่สนุกและได้ความรู้มากเลยค่ะ”

Latest

เอเซอร์เปิดตัว Acer Swift Go series ใหม่ล่าสุด เปิดประสบการณ์ Unlock AI on The Go

กับโปรเซสเซอร์รุ่นล่าสุดจาก Intel® Core™ Ultra พร้อมเทคโนโลยี AI ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการใช้งานที่เหนือชั้น กรุงเทพฯ, 7 กุมภาพันธ์...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Newsletter

Don't miss

เอเซอร์เปิดตัว Acer Swift Go series ใหม่ล่าสุด เปิดประสบการณ์ Unlock AI on The Go

กับโปรเซสเซอร์รุ่นล่าสุดจาก Intel® Core™ Ultra พร้อมเทคโนโลยี AI ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการใช้งานที่เหนือชั้น กรุงเทพฯ, 7 กุมภาพันธ์...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

เอเซอร์เปิดตัว Acer Swift Go series ใหม่ล่าสุด เปิดประสบการณ์ Unlock AI on The Go

กับโปรเซสเซอร์รุ่นล่าสุดจาก Intel® Core™ Ultra พร้อมเทคโนโลยี AI ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการใช้งานที่เหนือชั้น กรุงเทพฯ, 7 กุมภาพันธ์ 2567 – บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ตอบโจทย์ยุค AI PC ยกระดับประสบการณ์ให้ทุกการใช้งาน เปิดตัวโน้ตบุ๊ก Acer Swift Series รุ่นล่าสุด...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here