นูทานิคซ์เพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าอีกครั้ง ด้วยฮาร์ดแวร์ใหม่ และโมเดลการใช้งานคล้ายคลาวด์

9 พฤษภาคม 2560 นูทานิคซ์® (NASDAQ: NTNX) ผู้นำด้านเอ็นเตอร์ไพรส์ คลาวด์ คอมพิวติ้ง ประกาศว่าซอฟต์แวร์ Enterprise Cloud Platform™ ของนูทานิคซ์ จะมีให้บริการลักษณะเช่าใช้งานตามระยะเวลา นอกจากนั้นยังเพิ่มเติมความสามารถในการนำซอฟท์แวร์ของนูทานิคซ์มาใช้งานร่วมกันเซิร์ฟเวอร์แบบ rackmount ของ Hewlett Packard Enterprises® (HPE) ProLiant® และเซิร์ฟเวอร์แบบ blade ของ Cisco UCS® B-series จากเดิมที่เคยใช้ได้กับแพลตฟอร์ม Cisco UCS C-series เท่านั้น ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นทั้งจากองค์กรต่างๆ และผู้ให้บริการด้านไอที ในการใช้ซอฟต์แวร์ Enterprise Cloud Platform™ ของนูทานิคซ์ได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น และสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับการขายของพาร์ทเนอร์ที่นำเสนอ และการติดตั้งระบบของนูทานิคซ์

เดลล์ เลอโนโว รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ของ HPE ProLiant และ Cisco UCS ถูกใช้งานทั้งในดาต้าเซ็นเตอร์ขององค์กรและบนคลาวด์ ดังนั้นการใช้งานนูทานิคซ์จึงมีทางเลือกที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการซื้อทั้งซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์จากนูทานิคซ์แบบเบ็ดเสร็จ หรือตัวเลือกจากพันธมิตร OEM ของนูทานิคซ์ หรือถูกติดตั้งในลักษณะ Software-only บนแพลตฟอร์ม x86 ซึ่งฮาร์ดแวร์แพลตฟอร์มที่นูทานิคซ์รองรับมีสัดส่วนการจำหน่ายมากกว่า 52% ของตลาดเซิร์ฟเวอร์รวมทั่วโลก โดยนับจากจำนวนหน่วยในการจัดส่ง และผู้ที่ขายเซิร์ฟเวอร์ได้มากกว่า 5 ล้านเครื่องในปี 25591

ผู้สร้างระบบเอ็นเตอร์ไพรส์ คลาวด์ ต้องการความยืดหยุ่น และเลือกใช้แพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ต่างๆ ตามที่ตนต้องการได้ ในขณะที่ยังคงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เสถียรและคล่องตัวไว้ด้วย ลูกค้ามีทางเลือกได้ว่าจะใช้งานไลเซนส์ Nutanix software-only บนเซิร์ฟเวอร์ของ HPE และ Cisco ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ ในขณะที่ยังคงสามารถย้ายจากการใช้งานแบบ software-only ไปยังแพลตฟอร์มอื่นที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงเซิร์ฟเวอร์ x86 อื่นๆ อีกที่คาดว่าจะได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไป ความยืดหยุ่นนี้ช่วยลดความเสี่ยงของการถูกผูกขาดกับฮาร์ดแวร์แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง และช่วยปกป้องการลงทุนกับไลเซนส์ software-only ของนูทานิคซ์ให้กับลูกค้าในอนาคต

นอกจากจะเป็นทางเลือกให้กับฮาร์ดแวร์แล้ว ผู้สร้างระบบคลาวด์ก็ต้องการความสามารถในการผสมผสานโมเดลการซื้อแบบเท่าที่ใช้ (consumption models) สำหรับการสร้าง และปรับขยายบนสภาพแวดล้อมคลาวด์ของตนเช่นกัน เพื่อการณ์นี้ นูทานิคซ์จึงได้ประกาศโปรแกรมใหม่ภายใต้ชื่อ Nutanix Go ซึ่งนำเสนอโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์สำหรับองค์กรโดยการใช้งบประมาณในการดำเนินงาน และสามารถปรับเพิ่มลดโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างยืดหยุ่น โปรแกรมนี้สร้างประสบการณ์ในการจัดซื้อแบบเดียวกับการลงทุนกับพับลิคคลาวด์ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าหลุดพ้นจากภาระผูกพันด้านงบประมาณระยะยาวได้

นูทานิคซ์ได้รับความไว้วางใจ และเป็นมาตรฐานของโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งให้กับลูกค้าองค์กรมากกว่า 5,300 รายทั่วโลก และในก้าวต่อไปนูทานิคซ์ได้สร้างทางเลือกที่เหมาะสมทั้งกับฮาร์ดแวร์ที่จะเลือกใช้ และรูปแบบการลงทุนต่างๆ ให้เป็นไปตามความต้องการและการเติบโตของธุรกิจ ทีมดาต้าเซ็นเตอร์สามารถระบุฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมและรูปแบบการจัดซื้อที่คุ้มค่าให้กับองค์กร และยังคงได้รับประสบการณ์ในการทำงานแบบเดียวกับผู้ใช้งานทั่วไปตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานของตน ซอฟต์แวร์ของนูทานิคซ์ที่พัฒนามานานถึง 8 ปี สร้างอิสระในการทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ใดๆ บนสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบเว็บ-สเกลที่ขับเคลื่อนด้วย API และรองรับเวอร์ชวลเวิร์กโหลดทั้งหมด รวมถึงเวอร์ชวลไลซ์ คอนเทนเนอร์ และเครื่องเซิร์ฟเวอร์ทั่วไป

ใช้นูทานิคซ์เป็นซอฟต์แวร์

ผู้สร้างระบบคลาวด์ขององค์กร และพาร์ทเนอร์ของนูทานิคซ์ รวมถึงพันธมิตรผู้ติดตั้งระบบ (SI) ต้องการสิ่งที่จับต้องได้ที่สมบูรณ์แบบระหว่างระบบการทำงานและฮาร์ดแวร์ที่อยู่เบื้องหลัง ต้องสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและทดสอบกับแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ความสามารถของนูทานิคซ์ในการสนับสนุนการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ของพันธมิตรและแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว คือ พันธมิตรของนูทานิคซ์สามารถใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Metis ในการทดสอบการทำงาน และความเข้ากันได้กับซอฟต์แวร์ของนูทานิคซ์

ความมีอิสระในการเลือกฮาร์ดแวร์ที่ถูกต้อง จะช่วยยืดอายุการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานได้ตั้งแต่เริ่มติดตั้งครั้งแรกให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น ฟีเจอร์ที่ทำงานด้วยซอฟต์แวร์ใหม่ที่ติดตั้งใช้งานในซอฟต์แวร์ สแต็ค เลเยอร์ใดๆ ก็ตาม รวมถึงนูทานิคซ์ ซอฟต์แวร์, นูทานิคซ์ ปริซึ่ม, ไฮเปอร์ไวเซอร์ ซอฟต์แวร์, BIOS และแพลตฟอร์มเฟิร์มแวร์ สามารถใช้งานได้โดยตรงด้วยการใช้การอัพเดทแบบ one-click ของปริซึ่ม ทั้งยังสามารถติดตามตรวจสอบสภาพและสถานะของแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ได้อย่างอัตโนมัติด้วยปลั๊กอินซอฟต์แวร์ Nutanix Cluster Checks (NCC) และเมื่อมีการพัฒนาดาต้าเซ็นเตอร์, software-only ของนูทานิคซ์สามารถโอนย้ายอย่างอิสระไปยังแพลตฟอร์มต่างๆ ที่มีคุณสมบัติ เพื่อความยืดหยุ่นสูงสุดและเพื่อหลีกเลี่ยงฮาร์ดแวร์ ล็อก-อิน ที่มีราคาแพงซึ่งอาจลดความคล่องตัวทางธุรกิจได้

ทีมสนับสนุนของนูทานิคซ์ทั่วโลกที่ได้รับการยอมรับจะดูแลให้ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์, ส่งเสริมการสนับสนุนและสัญญาการดูแลรักษาที่ลูกค้ามีอยู่กับผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ที่ตนเลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใดก็ตามที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

ทางเลือกในการใช้งานที่คุ้มค่ากับราคาของ Nutanix Go

ซีไอโอของทุกองค์กรในทุกๆ อุตสาหกรรมต่างพยายามตัดสินใจลงทุนไอทีระยะยาวให้ถูกต้องเมื่อธุรกิจของตนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนมากขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล การจัดซื้อโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญด้วยงบประมาณด้านการลงทุนแบบที่เคยทำมา ก่อให้เกิดแนวทางที่ยืดหยุ่นกว่า ซึ่งสามารถนำงบประมาณด้านการดำเนินการด้านไอทีมาใช้ได้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Opex) ต่างกับค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Capex) ตรงที่สามารถลดความเสี่ยงด้านการเงินโดยรวมและช่วยให้ซีไอโอและซีเอฟโอมีความคล่องตัวทางธุรกิจมากขึ้น

กลยุทธ์ด้านราคาของ Nutanix Go ช่วยเพิ่มทางเลือกในการใช้งานที่คุ้มค่าให้กับลูกค้า ช่วยให้ผู้นำด้านไอทีสร้างเอ็นเตอร์ไพรส์ คลาวด์ โดยใช้งบประมาณในการดำเนินงาน มีข้อกำหนดที่มีความยืดหยุ่นสูงด้วยระยะเวลาใช้งานที่สั้นสุดเพียงหกเดือน นับเป็นครั้งแรกที่องค์กรต่างๆ สามารถเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานของนูทานิคซ์เมื่อพวกเขาจำเป็นต้องใช้ สามารถปรับขยายดาต้าเซ็นเตอร์ของตนให้ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานที่พุ่งสูงขึ้น ในขณะที่สามารถปรับลดขนาดโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดค่าใช้จ่ายลงได้ การดำเนินแผนงานด้านไอทีต่างๆ ไม่จำเป็นต้องติดอยู่ในวงจรแบบเดิมที่ต้องปรับปรุงระบบไอทีทุกๆ สามหรือห้าปี หรือย้ายไปยังพับลิคคลาวด์เพียงเพื่อให้ได้รับความยืดหยุ่นทางการเงินอีกต่อไป

ราคาและการวางจำหน่าย

นูทานิคซ์วางแผนจะวางจำหน่ายซอฟต์แวร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คลาวด์ แพลตฟอร์ม บนเซิร์ฟเวอร์ HPE ProLiant ที่มีอยู่แล้ว ภายในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ โมเดลพิเศษต่างๆ และการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับ จะประกาศ ณ เวลาที่พร้อมวางจำหน่าย ซอฟต์แวร์นูทานิคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คลาวด์ แพลตฟอร์ม ที่ใช้กับ Cisco UCS B-Series Blades มีเป็นตัวอย่างแล้ว และจะวางจำหน่ายทั่วไปในไตรมาสนี้ ราคาการใช้งานนูทานิคซ์ ซอฟต์แวร์ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการใช้งาน และราคาจะรวมถึงบริการ Nutanix Global Support ด้วย สำหรับ Nutanix Go มีวางจำหน่ายแล้วสำหรับอุปกรณ์ Nutanix NX บางรุ่นให้กับลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา และจะวางจำหน่ายและให้บริการในประเทศอื่นตามมาภายหลัง

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here