โนเกียเปิดยุค การให้บริการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงระดับ 100G ด้วยชิปเซ็ตรุ่นใหม่ที่โปรแกรมได้ง่ายและ ระบบเชื่อมโยงเครือข่าย ออปติคเน็กซ์เจเนอร์เรชั่น

โนเกียเปิดตัวการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์แพลทฟอร์มสวิทชิ่ง 1830 Photonic Service Switch (PSS) สามารถเพิ่มศักยภาพการส่งผ่านข้อมูล ของออปติคอลไฟเบอร์ขึ้นอีกสี่เท่า จึงสามารถให้ความเร็วได้มากกว่า 70 เทราบิตต่อวินาที เพื่อรองรับกับปริมาณการรับส่งข้อมูลบนเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กลุ่มผลิตภัณฑ์ 1830 PSS นี้ใช้ชิปเทคโนโลยี Photonic Service Engine รุ่นที่ 2 (PSE-2) จากโนเกีย เบลล์แล็ปส์ สามารถขยายความจของความยาวคลื่นและความยาวคลื่นต่อไฟเบอร์ขึ้นได้ถึงสองเท่า โดยมีส่วนช่วยให้ผู้ให้บริการพร้อมให้บริการรับส่งข้อมูลที่ความเร็วระดับ 100G เพื่อตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ผู้ให้บริการต่างมีความกดดันมหาศาลในการปรับขีดความสามารถของเครือข่ายของตนให้ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ และผู้ให้บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ที่ล้วนต้องการความเร็วสูงและสามารถให้บริการ On-demand ในขณะที่ต้องทำกำไร

ด้วยการลดค่าใช้จ่ายต่อบิตให้ต่ำลง  บริษัทวิจัยอุตสาหกรรมโอวัมได้จัดทำเอกสารข้อเท็จจริงที่แสดง

ให้เห็นว่า การใช้งานพอร์ตเราเตอร์ที่มีความเร็ว 100G ในการเชื่อมโยงโครงข่ายระหว่างศูนย์ดาต้า

เซ็นเตอร์เข้ากับเครือข่ายเมโทร และโครงข่ายของแอพพลิเคชั่น  เป็นปัจจัยผลักดันให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องพัฒนาความเร็วบริการที่ลูกค้าใช้งานจาก 10G เป็น 100G เพื่อให้ทันกับความต้องการในการรับส่งข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น

แต่ความจุเครือข่ายอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะตอบสนองต่อความต้องการแบนด์วิดธ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เครือข่ายในส่วนออปติคอลทรานสปอร์ตนั้นจำเป็นต้องรองรับทั้งแอปพลิเคชั่นทั่วๆ ไปและ   บริการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะต้องสามารถเริ่มต้นการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และตั้งค่าได้ทันที   โนเกียกำลังช่วยผู้ให้บริการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ด้วยกลุ่มอุปกรณ์สวิทชิ่ง1830 PSS ที่มีความยืดหยุ่นอย่างไม่เคยมีมาก่อนด้วยการใช้ชิป PSE-2 ซึ่งเป็นชิปรุ่นใหม่ และนำเสนอ 1830 PSS-24x ซึ่งเป็นสวิทชิ่งสมรรถนะสูงสุด ระดับแนวหน้าในอุตสาหกรรม ทั้งนี้ นวัตกรรมและแพลทฟอร์มเหล่านี้ช่วยให้ผู้ให้บริการให้บริการการรับส่งข้อมูลที่ส่วนทรานสปอร์ตที่ความเร็ว 100G ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มทุน

ออปติคอลชิปเซ็ตประสิทธิภาพสูงสุดและบริหารได้ตามต้องการ

PSE-2 เป็นชิปเซ็ตที่ได้รวมคุณสมบัติการทำงานด้านอิเล็กทรอ-ออปติกไว้เรียบร้อย นับเป็นชิปเซ็ตที่มีการผสานการทำงานขั้นสูงที่สุดในโลก ซึ่งจะช่วยให้ผู้ให้บริการเครือข่ายมีความสามารถที่จะบริหารความสมดุลระหว่างความจุ และการครอบคลุมของช่วงคลื่น รวมถึวการใช้ประโยชน์จากไฟเบอร์ทุกๆ เส้น

ในเครือข่ายของตนให้ได้มากที่สุดได้อย่างชาญฉลาด ทั้งนี้โนเกียได้ออกแบบ PSE-2 ออกมาสองรุ่นคือ

  • PSE-2 Super Coherent (PSE-2s)มาพร้อมประสิทธิภาพสูงสุด และมีความยืดหยุ่นรองรับการใช้งาน ที่ต้องการการรับส่งข้อมูลจำนวนมาก และอาจมีประเด็นเรื่องระยะการใช้งานทางที่ห่างไกลเข้ามาเกี่ยวข้อง สามารถตั้งโปรแกรมการใช้งานได้เจ็ดรูปแบบไม่ซ้ำกัน เพื่อรองรับช่วงคลื่นส่วนทรานสปอร์ตตั้งแต่ความเร็ว 100G จนถึง 500G และตั้งระยะทางการใช้งานได้ตั้งแต่โครงข่ายในเมืองไปจนถึงระยะทางที่ไกลออกไปมาก  เป็นการรับส่งข้อมูลแบบ Single carrier 400G รายแรกของโลก  ให้ความเร็ว 200G สำหรับการใช้งานที่ Long Haul เป็นรายแรกของโลก และความเร็ว 100G สำหรับ Ultra-long haul รายแรกในโลกเช่นกัน นอกจากนี้ PSE-2s นี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายต่อบิตต่อกิโลเมตรโดยการขยายความจุสูงสุดในทุกระยะทาง ในขณะที่ใช้พลังงานน้อยลง 50 เปอร์เซ็นต์
  • PSE-2 Compact (PSE-2c)ออกแบบมาให้เหมาะกับแอพพลิเคชั่นการใช้งานแบบ 100G  DWDM  ซึ่งให้ความสำคัญเรื่องของการรองรับการส่งผ่านข้อมูลจำนวนมาก และการใช้พลังงานที่ต่ำ   รวมถึงการใช้งานโครงข่ายในเมือง และกลุ่มเครือข่ายต่างๆ นอกจากนี้ PSE-2c ได้รับการออกแบบให้เป็นไลน์การ์ดที่มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นโดยรองรับรูปแบบ “จ่ายเท่าที่ใช้งาน” ซึ่งเป็นออปติกที่ถอดเสียบได้ ในขณะที่ใช้พลังงานน้อยลง 66 เปอร์เซ็นต์

สวิทช์ Packet-OTN ที่สามารถปรับขนาดได้ดี  สามารถให้ความยาวคลื่นที่มีประสิทธิภาพและสร้างความแตกต่างด้านบริการ

สวิทชิ่ง 1830 PSS-24x ใช้ชิปเซ็ท Transport Switching Engine (TSE) ที่ออกแบบโดยโนเกีย จึงเป็นแพลทฟอร์มสวิทชิ่งแบบมัลติเลเยอร์ Packet/OTN ที่สามารถปรับขนาดได้มากที่สุด ทั้งนี้ สวิทชิ่ง 1830 PSS-24x ที่ผสานการทำงานของสวิทช์ TSE กับ PSE-2 ซึ่งเป็นโคฮีเร้นท์อินเตอร์เฟซ  จึงสามารถเป็นสวิทชิ่งขนาด 9.6 เทราบิตต่อครึ่งแร็ค สามารถขยายการทำงานได้ถึง 48 เทราบิตต่อแร็ค ซึ่งจะช่วยให้ผู้ให้บริการความหนาแน่นของบริการ มีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่นในระดับ 100G ในขณะที่ใช้พื้นที่น้อยลง 50% และใช้พลังงานน้อยกว่าสวิทช์ Packet/OTN รุ่นปัจจุบัน

ไลน์การ์ดแบบ DWDM ที่ยืดหยุ่นและมีศักยภาพมากถึง 500G

1830 PSS 500G DWDM Muxponder ขับเคลื่อนโดย PSE-2s ที่มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนได้ ทำให้ผู้ให้บริการสามารถรองรับการส่งผ่านข้อมูลได้มาก, อีกทั้งยังมีความสามารถส่งผ่านข้อมูลในระยะไกลและมีความยืดหยุ่นในการใช้งานความยาวคลื่นได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน นอกจากนี้ยังให้การลงทุนของผู้ให้บริการในแพลทฟอร์ม 1830 PSS เป็นไปอย่างคุ้มค่า เนื่องจากสามารถอัพเกรดศักยภาพได้ทันที และใช้บริการความเร็ว 100G ได้ถึงห้าบริการต่อการ์ด ทั้งนี้ การ์ดขนาด 500G วางตลาดแล้วและกำลังติดตั้งให้ลูกค้าใช้งาน

โซลูชั่นการรับส่งข้อมูลแบบ DWDM กับศักยภาพที่เพิ่มขึ้นเท่าตัว

โนเกียได้ขยายโซลูชั่น Wavelength Routing ซึ่งเป็นโซลูชั่นระดับแนวหน้าของวงการเพื่อรองรับ L Band wavelengthซึ่เป็นอุปกรณ์ที่สามารถรองรับความยาวคลื่นได้มากที่สุดในวงการ ด้วยการเพิ่มจำนวนความยาวคลื่นต่อไฟเบอร์ขึ้นเป็นสองเท่า  โซลูชั่น 1830 PSS Ultra-Wideband Wavelength Routing ซึ่งเป็นการบูรณาการอินเตอร์เฟซ และ Colorless ของ PSE-2, Directionless, Contentionless เข้ากับเทคโนโลยี Flexgrid (CDC-F) ทำให้โซลูชั่นนี้กลายเป็นระบบ C+L band CDC-F รายแรกในอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยให้ผู้ให้บริการมีศักยภาพในบริหารชั้นเทคโนโลยีโฟโตนิกส์ ได้อย่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อน

แดเนียล เมลเซอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ DE-CIX กล่าวว่า ” DE-CIX เป็น

ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตชั้นนำของโลก ประสบกับการรับส่งข้อมูลในช่วงสูงสุดที่มากกว่า 5 เทราบิตต่อวินาทีDE-CIX จึงเห็นความจำเป็นมากขึ้นในการเชื่อมต่อแบบไดนามิกระหว่าง 100G router ports เพื่อรับมือกับความต้องการแบนด์วิดธ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็น

โนเกียนำเสนอนวัตกรรมด้านออปติคอล คือ 1830 PSS 500G Muxponder ซึ่งสามารถตั้งโปรแกรมใหม่ได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องเพิ่มความจุและระยะของความยาวคลื่นที่หลากหลาย ความยืดหยุ่นอย่างไม่เคยมีมาก่อนบนการ์ดออปติคอลแบบเดี่ยวเช่นนี้ เป็นโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพสูง คุ้มทุน ซึ่งสามารถรองรับทั้ง Raw capacity ที่ 500G และระยะทาง Long haul ที่ 200G ได้เป็นอย่างดี”

รอน ไคลน์ หัวหน้านักวิเคราะห์ ระบบเครือข่ายอัจฉริยะของโอวัม กล่าวว่า “ผลจากงานวิจัยของเรา เป็นที่คาดว่าการที่ผู้ให้บริการใช้อีเธอร์เน็ตขนาด 100 กิกะบิตจะเป็นแรงผลักดันให้ผลิตภัณฑ์

เราเตอร์ Core IP/MPLS  เติบโตขึ้นประมาณ 3.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2563 ในที่สุดสิ่งนี้จะเป็นรากฐานในการปรับเปลี่ยนเครือข่ายของผู้ประกอบการ ซึ่งต่างก็มองหาโซลูชั่นที่จะรับมือกับความจุ ที่สูงขึ้นอย่างมากจากการการใช้งานของ 100G ที่เพิ่มขึ้นนี้ โนเกียได้รับมือกับเทรนด์นี้ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์เน็กซ์เจเนอเรชั่นคุณภาพสูง PSE-2 ซึ่ง เป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ทุกๆ เลเยอร์ของเครือข่าย

การรับส่งข้อมูลแบบออปติคอล (OTN) ปรับสเกลและมีความยืดหยุ่นขึ้นได้อีกมาก”

สเตอร์ลิง เพอร์ริน นักวิเคราะห์อาวุโสของ Heavy Reading กล่าวว่า “โนเกียได้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นการผสมผสานศักยภาพต่างๆ ไว้ด้วยกัน ในขณะที่เพิ่มความยืดหยุ่นและพัฒนาประสิทธิภาพให้กับระบบเครือข่ายการรับส่งข้อมูลแบบออปติคอล ที่สำคัญกว่านั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยี แต่เป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่ออกสู่ตลาดแล้ว ในขณะที่ความก้าวหน้าของผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นในกลุ่ม PSE-2 มีความสำคัญในตัวของมันเอง แต่ทั้งหมดล้วนเป็นการผสานความยืดหยุ่นของฟีเจอร์ต่างๆ ที่ครอบคลุมทั้ง 100G ไปถึง 200G ไปถึง 400G และครอบคลุมโครงข่ายในเมืองไปจนถึงการใช้งานในระยะทางไกล Long haul และไกลมากในระดับ Ultra long haul ซึ่งทำให้การเปิดตัว PSE-2 ได้รับความสนใจอย่างมาก”

แซม บุชชี่ หัวหน้าฝ่ายเครือข่ายออปติคอล ของโนเกีย กล่าวว่า “เมื่อเรานำเสนอโซลูชั่น Single carrier 100G เป็นโซลูชั่นแรกของวงการเมื่อปี 2553  เราได้กลายเป็นผู้นำในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่เครือข่ายแบบออปติคอล ซึ่งเป็นจุดยืนที่เสริมความมั่นคงมากขึ้นให้กับเราเมื่อเราเปิดตัว Programmable 100G/200G line card การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม PSE-2 คือ 500G Muxponder และ 1830 PSS-24x ทำให้เราขึ้นสู่ระดับแนวหน้าของนวัตกรรม ทำให้การให้บริการลูกค้าด้วยขนาด 100G เป็นระบบเครือข่ายออปติคอลยุคใหม่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งหมดนี้เป็นผลจากนวัตกรรมด้านออปติคอลของ

โนเกีย เบลล์ แลปส์ ซึ่งทำให้เราสามารถทำให้ผู้ให้บริการก้าวข้ามเส้นความต้องการแบนด์วิธที่ถาโถมเข้ามาอย่างมากมายในปัจจุบัน”

แหล่งข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโนเกีย

 

เกี่ยวกับโนเกีย

โนเกียเป็นผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยี่เพื่อเชื่อมต่อผู้คนและสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน  ด้วยนวัตกรรมจากทั้ง Bell Labs และ Nokia Technologies ได้เป็นแรงขับเคลื่อนให้บริษัทอยู่ในระดับแนวหน้าในการสร้างสรรค์ผลงาน จดและให้สิทธิการใช้สิทธิบัตรของเทคโนโลยีต่างๆเพิ่มขึ้น ซี่งเป็นหัวใจสำคัญของชีวิตที่เชื่อมต่อกันของเรา 

โนเกียโดดเด่นด้วยซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และบริการที่ทันสมัย ให้กับเครือข่ายทุกประเภท เพื่อช่วยผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร ภาครัฐ และผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ให้บริการลูกค้าได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างเป็นเอกภาพเฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็น 5G คลาวด์ และอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงค์ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ https://nokia.com

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here