ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย เดินหน้านำโครงการยูธสปาร์ค เติมพลังให้เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย

Microsoft YouthSpark1

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัว 4 โครงการเพื่อสังคม  ซึ่งมุ่งที่จะมอบโอกาสที่ดีขึ้นแก่เยาวชนไทยทั่วประเทศ  โดยทั้ง 4 โครงการใหม่นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ YouthSpark (ยูธสปาร์ค) ที่ไมโครซอฟท์จัดขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้แก่เยาวชนที่อยู่ทั่วโลก สำหรับประเทศไทย ไมโครซอฟท์ ได้ผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรทั้ง ภาครัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคธุรกิจ ในการร่วมสร้างโอกาสและความแข็งแกร่งทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง16-30 ปี ซึ่งมีจำนวนกว่า 14 ล้านคนทั่วประเทศ1 ภายในระยะเวลาอีก 3 ปี ข้างหน้า

โครงการ YouthSpark เป็นความคิดริเริ่มของไมโครซอฟท์ที่จะเพิ่มโอกาสให้แก่เยาวชนกว่า 300 ล้านคนทั่วโลก ภายในระยะเวลาสามปีข้างหน้า โดยแนวทางของโครงการ คือ การสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เยาวชนผ่านการศึกษาและขยายโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยี เพื่อจุดประกายและมอบเครื่องมือในการจินตนาการโอกาสใหม่ๆ เพื่อที่จะสร้างผู้สร้างสรรค์และผู้ประกอบการของสังคมในอนาคต

แนะนำ  4  โครงการใหม่  ภายใต้ YouthSpark  ในประเทศไทย

  • โครงการสร้างสรรค์เพื่อสังคมที่ดี  (Innovate For Good)
  • โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีเพื่อขยายขีดความสามารถของเยาวชน (THE YES)
  • โครงการกองทุนพัฒนาเพื่อเยาวชน (Give For Youth)
  • โครงการพัฒนาทักษะด้านไอซีทีแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในอาเซียน (Developing and Enhancing ICT Skills of Micro, Small, and Medium Enterprises in ASEAN)

ในวันนี้  ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงาน โครงการสร้างสรรค์เพื่อสังคมที่ดี  หรือ Innovate For Good ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน  โดยมีเยาวชนกว่า 100 คนจากทั่วประเทศ เข้าร่วมงานโครงการ Innovate For Good เป็นชุมชนแห่งใหม่ที่ช่วยให้เยาวชนคนหนุ่มสาวทำงานร่วมกัน ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และจินตนาการร่วมกันเพื่อสังคมที่ดีขึ้น รวมถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อสร้างความแตกต่างที่ดีขึ้นให้เกิดขึ้นกับชุมชนของตนเอง สำหรับโครงการนี้ ไมโครซอฟท์ได้จับมือกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.) ในการดำเนินการ

นอกจากนี้ สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ยังร่วมสนับสนุนใน โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีเพื่อขยายขีดความสามารถของเยาวชน (Tech Training to Help Extend Youth Empowerment Space’ หรือ THE YES) อีกด้วย  โดยเยาวชนไทยในชนบทและด้อยโอกาสจำนวน 1,200 คน จะได้รับการฝึกอบรมพร้อมโอกาสทางอาชีพ การศึกษา การฝึกทักษะต่างๆ การเป็นผู้ประกอบการ หรือ ความเป็นผู้สร้างสรรค์ของสังคม

โครงการพัฒนาทักษะด้านไอซีทีแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในอาเซียน (Developing and Enhancing ICT Skills of Micro, Small, and Medium Enterprises in ASEAN) เป็นอีกหนึ่งโครงการใหม่ ที่จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงปี 2557 โดยเน้นไปที่การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี สำหรับธุรกิจขนาดย่อม ในประเทศอาเซียน 4 ประเทศ คือ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ สำหรับประเทศไทย มูลนิธิอาเซียนและศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะเป็นหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม e-commerce และ e-business ให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีอายุตั้งแต่ 16 ถึง 25 ปี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานให้แก่พวกเขา

โครงการกองทุนพัฒนาเพื่อเยาวชน (Give For Youth) ริเริ่มขึ้นในเดือนตุลาคม ปี 2555 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนขนาดย่อมผ่านองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่ดีและสร้างสรรค์ของเยาวชนทั่วโลก สำหรับประเทศไทย มีโครงการจำนวน 7 โครงการ ภายใต้การดูแลของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (พีดีเอ) ซึ่งสามารถระดมเงินทุนผ่านเว็บไซต์ได้มากถึง 120,000 ดอลล่าร์สหรัฐ (หรือราว 3,600,000 บาท)  โดยทั่วโลกโครงการฯ  สามารถระดมเงินทุนได้มากกว่า 1.2 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ (36 ล้านบาท) สำหรับ 500 โครงการ นับตั้งแต่โครงการเปิดตัว  7 เดือนที่ผ่านมา

รวมพลังปิดช่องว่างแห่งโอกาส
นางสาวศิริพร พัชรวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ระยะเวลา 20 ปี ในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ไมโครซอฟท์ได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยผ่านวิสัยทัศน์ ‘We Make 70 Million Lives Better’  ซึ่งที่ผ่านมา มีคนไทยประมาณ 10.6 ล้านคน ได้รับประโยชน์จากหลากหลายโครงการของไมโครซอฟท์ เช่น  Partners in Learning,  Imagine Cup, DreamSpark และ BizSpark  ในขณะนี้ เยาวชนของเราต้องเผชิญกับช่องว่างทางโอกาส ระหว่างกลุ่มคนที่มีโอกาสเข้าถึงการพัฒนาทักษะ และกลุ่มคนที่ไม่มีโอกาสนั้น อย่างไรก็ตาม ไมโครซอฟท์ พร้อมด้วยเหล่าพันธมิตรจากทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันปิดช่องโหว่เหล่านั้นและพัฒนาสังคมให้ก้าวไปอีกระดับ ด้วยการมอบโอกาสการเข้าถึงการพัฒนาทักษะต่างๆ แก่เยาวชน เปรียบเสมือนเป็นการจุดประกายแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้น”

นายมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และ มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ กล่าวว่า “เป็นระยะเวลากว่า 7 ปีแล้วที่เราได้เป็นพันธมิตรกับไมโครซอฟท์ ผมได้เห็นถึงคำมั่นสัญญาของไมโครซอฟท์ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชนไทย ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนมีชัยพัฒนาที่สามารถมอบความรู้ด้าน ICT และ การฝึกอบรมแก่ชาวบ้าน ด้วยความช่วยเหลือจากไมโครซอฟท์ ทำให้ชาวบ้านพัฒนาทักษะด้านบัญชี จัดการเอกสารเทคนิคด้านเกษตรกรรม และสามารถสร้างเว็บไซต์เพื่อขายสินค้าของพวกเขาเองได้ ดังนั้น ผมจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ร่วมมือทั้งกับไมโครซอฟท์และพันธมิตรเพื่อมอบโอกาสให้เยาวชนไทยต่อไป”

ศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี รองปลัดกระทรวง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าว“ภาครัฐไม่สามารถทำงานด้านการพัฒนาเยาวชนให้สัมฤทธิ์ผลได้โดยลำพัง ดังนั้นการที่มีหน่วยงานต่างๆ ทั้ง องค์กรพัฒนาเอกชน หรือ ภาคธุรกิจ อย่าง บริษัท ไมโครซอฟท์ เข้ามาร่วมกันทำงานก็จะทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างแข็งแกร่งและบรรลุเป้าหมาย โครงการที่ไมโครซอฟท์ดำเนินงานนั้นเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่ระดับภูมิภาคอาเซียนแต่เป็นการมุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในระดับโลกเลยทีเดียว  เทคโนโลยี นั้นมีประโยชน์มาก หากนำมาใช้อย่างถูกต้อง  ก็จะกลายเป็นแหล่งความรู้และมอบโอกาสที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นกับเยาวชนของเราได้  ทางกระทรวงฯ ขอขอบคุณทุกองค์กรที่มีส่วนร่วมทำให้โครงการ YouthSpark นี้เกิดขึ้น”

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here