จะทำอย่างไรกับเซิร์ฟเวอร์ที่หมดอายุ

ไมโครซอฟท์ได้ประกาศยุติการสนับสนุน Windows Server 2003/R2 แล้วตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา นั่นหมายความว่า ผู้ใช้จะไม่ได้รับการอัปเดตการแก้ไขช่องโหว่ต่างๆ รวมถึงด้านความปลอดภัย ซึ่งส่งผลให้องค์กรธุรกิจที่ใช้งานอยู่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น

p1

  • ไม่มีความปลอดภัย จะไม่ได้รับการสนับสนุนด้านความปลอดภัยอีก แม้ว่าจะมีช่องโหว่ที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อระบบ ซึ่งจะทำให้มีความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นกับการใช้งานในรูปแบบเดิมต่อไป
  • ไม่ได้รับการอัปเกรด ไม่มีการอัปเกรดประสิทธิภาพ หรือแก้ไขช่องโหว่ต่างๆ ทั้งในส่วนของระบบปฏิบัติการ และแอปพลิเคชันต่างๆ ของไมโครซอฟท์ และผู้พัฒนาอื่นๆ อีก
  • ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน ในการทำงาน และความปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลกับความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยในการทำงานได้
  • มีค่าใช้จ่ายสูง เพื่อการใช้งานต่อไปได้อย่างปลอดภัย จำเป็นต้องซื้อบริการที่มีรูปแบบเฉพาะตัว ซึ่งมีค่าใช้จ่ายแรกเข้าที่สูง และยังต้องลงทุนกับระบบรักษาความปลอดภัย และระบบต่างๆ เพิ่มเติม

แล้วจะต้องทำอย่างไรหลังจาก Windows Server 2003/R2 ยุติการให้การสนับสนุนแล้ว

เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น หลังจากที่ไมโครซอฟท์หยุดให้การสนับสนุน Windows Server 2003/R2 เราขอแนะนำให้องค์กรควรปรับปรุงไปใช้ผลิตภัณฑ์เวอร์ชันใหม่อย่าง Windows Server 2012 R2 ที่คุ้นเคยอยู่แล้ว หรือมองหาทางเลือกใหม่ๆ อย่างการใช้ระบบคลาวด์สาธารณะ เช่น Microsoft Azure ที่เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ โดยจะช่วยให้สามารถติดตั้ง ใช้งาน และบริหารจัดการแอปพลิเคชันต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วผ่านเครือข่าย หรือสามารถใช้งานร่วมกันระหว่างเซิร์ฟเวอร์และคลาวด์ได้ในแบบไฮบริดเพื่อการควบคุมที่ดียิ่งขึ้น

p2

ประโยชน์ของการอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์ใหม่

ระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์เปรียบเสมือนโครงสร้างพื้นฐานของระบบทั้งหมด ที่จำเป็นต้องเตรียมพร้อมไว้สำหรับการทำงานในรูปแบบต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน ดังนั้น การมีระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์ที่ทันสมัย จึงเปรียบได้กับการมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี สามารถรองรับการทำงานรูปแบบใหม่ๆ ได้มากกว่า เช่น การทำงานจากระยะไกล การทำงานร่วมกับคลาวด์ หรือความสามารถในการรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการทำงานที่มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น ช่วยให้องค์กรมีความได้เปรียบเชิงธุรกิจ สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้งานได้อย่างรวดเร็วกว่าองค์กรที่ใช้ระบบปฏิบัติการรุ่นเก่า สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012 R2 นั้น ก็เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีความทันสมัย รองรับเทคโนโลยีและการทำงานในรูปแบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ช่วยให้องค์กรมีความได้เปรียบในเชิงธุรกิจในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น

p3
  • ความสามารถในการทำงานได้มากขึ้นด้วยต้นทุนการทำงานที่ลดลง สามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้หลายๆ ตัวบนเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน และด้วยความสามารถของเทคโนโลยีการจำลองเสมือนหรือเวอร์ชวลไลเซชันที่มีอยู่ใน Hyper-V ของ Windows Server 2012 R2 ทำให้สามารถจำลองการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ได้ไม่ต่างจากการทำงานบนเซิร์ฟเวอร์จริงๆ เป็นการช่วยลดต้นทุนในการจัดซื้อฮาร์ดแวร์ ต้นทุนการดำเนินงาน และการบำรุงรักษาลงได้มากกว่าครึ่งของค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบ
  • ความสามารถในการทำงานได้อย่างต่อเนื่องแม้อยู่ในภาวะวิกฤติ หลายๆ ธุรกิจต้องประสบกับภาวะหยุดชะงักเมื่อเผชิญกับภัยพิบัติ อันเนื่องมาจากความเสียหายของเซิร์ฟเวอร์ ที่ไม่สามารถกู้คืนระบบกลับมาได้ หรือกู้คืนได้แต่ต้องใช้เวลานานมาก แต่ในระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012 R2 นั้นจะมีระบบการสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถกู้คืนระบบให้กลับมาทำงานได้อย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น และช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเนื่องจากไม่จำเป็นต้องลงทุนสูงๆ กับฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์สำหรับสำรองข้อมูลที่มีราคาแพงเกินความเป็นจริง
p4
p5
  • ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ซับซ้อนและคุ้มค่า เซิร์ฟเวอร์ในปัจจุบันมีความสามารถในการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น ทำงานได้มากขึ้น ทำให้ต้องมีการเก็บข้อมูลต่างๆ ที่มากขึ้นตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ข้อมูล ไฟล์เอกสาร ตาราง รูปภาพ หรือแม้แต่คลิปวิดีโอ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เนื้อที่ค่อนข้างมากในการจัดเก็บ แต่ด้วยเทคโนโลยีของ Storage Spaces ที่มีอยู่ใน Windows Server 2012 R2 ช่วยให้การจัดการพื้นที่บนระบบเซิร์ฟเวอร์เป็นเรื่องง่าย สามารถทำเวอร์ชวลไลซ์ระบบจัดเก็บข้อมูล และมีโซลูชันของระบบจัดเก็บข้อมูลแบบเดียวกับ SAN ที่มีเสถียรภาพมากกว่า สามารถขยายพื้นที่ในระบบได้เอง และมีค่าใช้จ่ายต่ำ

 

เทคโนโลยีทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012 R2 ช่วยให้สามารถใช้งานเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความหลากหลายในการทำงาน และมีความคุ้มค่าในการอัปเกรดระบบปฏิบัติการมากขึ้น ซึ่งจากกงานวิจัยของ Forrester Research พบว่าการอัปเกรดจากระบบปฏิบัติการ Windows Server 2008 เป็น Windows Server 2012 R2 ช่วยให้องค์กรได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนถึง 270% และช่วยลดค่าบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ลงร้อยละ 35 ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลาอันสั้นเพียง 6 เดือนเท่านั้น

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการย้ายระบบ

การอัปเกรดระบบปฏิบัติการ นอกจากจะเป็นการอัปเกรดระบบการทำงานของเครื่องเซิร์ฟเวอร์แล้ว ยังเป็นการกำหนดทิศทางและกลยุทธ์การพัฒนาระบบขององค์กรในอนาคตด้วย ดังนั้น การกำหนดทิศทาง วางแผน และแนวทางปฏิบัติจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้ได้เซิร์ฟเวอร์ที่มีความสามารถตรงตามแนวทางขององค์กร โดยขั้นตอนในการกำหนดทิศทางมีดังนี้

Screen Shot 2558-08-11 at 14.52.10

1.) ศึกษาข้อมูลและเลือกรูปแบบที่เหมาะสม รูปแบบการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ในปัจจุบันมีให้เลือกใช้งานได้หลากหลายตามลักษณะการทำงาน การรักษาความปลอดภัย และปัจจัยด้านราคา ดังนั้นจึงควรเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับนโยบายของบรืษัท เช่น อาจจะอัปเกรดเวอร์ชันใหม่เป็น Windows Server 2012 R2 ที่ฝ่ายไอทีคุ้นเคยกับการทำงานดีอยู่แล้ว หรือใช้ระบบคลาวด์สาธารณะอย่าง Microsoft Azure เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ หรือจะใช้วิธีการผสมผสานระหว่างเซิร์ฟเวอร์และคลาวด์ในแบบไฮบริด เพื่อความสะดวกในการควบคุมจัดการตามนโยบายขององค์กรก็ได้ เป็นต้น

2.) ขอการสนับสนุนการโอนย้ายระบบจากคู่ค้า ไมโครซอฟท์มีคู่ค้าที่ผ่านการฝึกอบรมให้สามารถนำเสนอโซลูชันการทำงานต่างๆ ที่เหมาะสมพร้อมให้บริการอยู่แล้วทั่วโลก เพื่อช่วยให้การอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์เป็นไปอย่างราบรื่น ตรงตามแนวทางที่องค์กรได้กำหนดไว้

3.) ประเมินโครงสร้างพื้นฐานโดยใช้ MAP Toolkit ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถประเมินความต้องการของระบบที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนการอัปเกรด หรือก่อนการย้ายระบบปฏิบัติการ ให้เป็นไปอย่างสะดวก และรวดเร็วมากขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดและการดำเนินการได้ที่นี่

ขั้นตอนเตรียมการเพื่อโอนย้ายระบบ

สำหรับขั้นตอนการโอนย้ายระบบของเซิร์ฟเวอร์ จะต้องมีการเตรียมความพร้อมของซอฟต์แวร์ ข้อมูล และแอปพลิเคชัน ที่ใช้บนเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมใน 4 ขั้นตอน ดังนี้

s1 1.) รวบรวมและจัดหมวดหมู่ โดยจะต้องรวบรวมซอฟต์แวร์และงานต่างๆ ที่ทำงานอยู่บน Windows Server 2003/R2 เดิม จัดเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายสำหรับการค้นหา และการโอนย้าย
s2 2.) ประเมินการโอนย้าย จัดลำดับความสำคัญของข้อมูล ทั้งในส่วนของไฟล์ การทำงาน และซอฟต์แวร์ แยกตามประเภท ความสำคัญ ความซับซ้อน และความเสี่ยงของข้อมูล เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโอนย้ายให้เป็นไปอย่างปลอดภัย
s3 3.) จัดการเป้าหมายและเตรียมความพร้อมสำหรับการโอนย้ายตามลำดับ และตำแหน่งในการโอนย้ายไฟล์ต่างๆ ซึ่งอาจจำแนกตามความเร็ว ความยากง่ายในการโอนย้ายระบบ ต้นทุน และฟังก์ชันที่ต้องการ เป็นต้น
s4 4.) โอนย้ายระบบ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายสำหรับการเตรียมการ ผู้ดูแลระบบจะต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012 R2 ลงบนเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการ หลักจากนั้นก็เริ่มติดตั้งซอฟต์แวร์ และจัดการทำงานในส่วนต่างๆ ต่อไป

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here