Exclusive Content:

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ไมโครซอฟท์ สร้างมูลค่างานด้วยโค้ดดิ้งผ่าน#AllCanCode เสริมอาชีพเยาวชนไทยให้เหนือข้อจำกัดทางกายภาพ

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าพัฒนาศักยภาพด้านไอทีแก่เยาวชน ผ่าน #YouthSpark ภายใต้กิจกรรม#AllCanCode ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และสถาบันเชนจ์ฟิวชั่น(ChangeFusion) จัดอบรมทักษะด้านโค้ดดิ้งให้กับเยาวชนผู้พิการ เสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านไอทีที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยยุค 4.0 มุ่งสนับสนุนโอกาสที่เท่าเทียมให้กับเยาวชนพิการ เพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในยุคดิจิตอลได้มากกว่า ไม่ใช่แค่งานรูปแบบเดิม ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

Microsoft YouthSpark เป็นโครงการระดับโลกของไมโครซอฟท์ที่ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2555 และมุ่งเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันเยาวชนรุ่นใหม่กว่า 300 ล้านคน ใน 70 ประเทศทั่วโลก ให้ทำสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้นและสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้มากขึ้น ผ่านการเข้าถึงทักษะด้านไอทีและการศึกษาที่ดีจากคอร์สการอบรมระดับโลกของไมโครซอฟท์ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนทุกคนได้ใช้จินตนาการ และตระหนักถึงอนาคตที่สดใส พร้อมช่วยให้เยาวชนทุกคนสามารถหางานหรือสร้างธุรกิจของตนเองได้ โดยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 ถึง มิถุนายน 2560 ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ตั้งเป้าเดินหน้าขยายโอกาสการการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้กับเยาวชนไทย ผ่านการฝึกอบรมเขียนโค้ดเบื้องต้น ให้ครอบคลุมทั้งเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลและเยาวชนผู้พิการจำนวนทั้งสิ้น 7,000 คน

Photo 1

จากข้อมูลล่าสุดของกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2559 พบว่ามีคนพิการวัยแรงงานที่ประกอบอาชีพเพียง ร้อยละ 28.56 หรือ 213,896 คน จาก 748,941 คน และที่ยังไม่ได้ทำงานมีจำนวนมากถึง 397,800 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 53.11 ของคนพิการวัยแรงงานทั้งหมด [1]

บาทหลวง ดรพิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการกล่าวว่า “แม้ว่าปัจจุบัน ประเทศไทยมีกฎหมายต่าง ๆ ที่ส่งเสริมความสามารถของบุคคลพิเศษ การยอมรับความแตกต่างและความเท่าเทียม รวมทั้งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 33  ที่กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ รับคนพิการเข้าทำงานตามลักษณะของงานในสัดส่วนที่เหมาะสมในอัตรา 100 คนต่อ คนพิการ 1 คน แต่ในทางปฎิบัติก็ยังมีคนพิการจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการจ้างงาน เพราะปัญหาหลัก ก็คือ การขาดทักษะบางอย่างที่จำเป็นต่อการทำงาน ที่เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของนายจ้างยุคใหม่ ซึ่งหนึ่งในทักษะวิชาชีพที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในยุคนี้ก็คือทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์และไอที จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ไมโครซอฟท์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะการโค้ดดิ้งให้กับเยาวชนพิการ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ พึ่งพา

ตนเองได้ และบรรลุเป้าหมายในชีวิตแม้ในยุคที่เศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”

Photo 2

นางสาวศิริพร พัชรวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทยจำกัด กล่าวถึงโครงการ#YouthSpark ว่า “ไมโครซอฟท์มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับพันธมิตร เป็นหนึ่งกำลังสำคัญในการยกระดับความสามารถให้แก่เยาวชนทุกรูปแบบความพร้อมทางร่างกาย ผ่านการอบรมด้านโค้ดดิ้ง #AllCanCode โดยนำเอาโครงการระดับโลกของไมโครซอฟท์ชื่อ Microsoft YouthSpark (ไมโครซอฟท์ ยูธสปาร์ค) มาจุดประกาย และผลักดันเยาวชนทุกคนรวมถึงผู้พิการ ให้บรรลุความสามารถที่มากกว่าเดิม โดยไมโครซอฟท์และพันธมิตรของเราจะให้การสนับสนุนเทคโนโลยีภายใต้โครงการไมโครซอฟท์ ยูธสปาร์คแก่เยาวชนรวมทั้งผู้พิการผ่านศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีทั้วประเทศ”

“ไมโครซอฟท์ ได้ร่วมมือกับสถาบัน ChangeFusion เพื่อมอบคอร์สระดับโลกในการเรียนเขียนโค้ดมาสู่เยาวชนไทยทุกคน ทุกระดับความสามารถ” นายไกลก้อง ไวทยการ ผู้อำนวยการ Social Tech สถาบัน Change Fusion กล่าว เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับไมโครซอฟท์ ประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งในการการส่งเสริมและขยายโอกาสการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ให้กับเยาวชนไทย เพื่อจุดประกายความสนใจในอาชีพสายเทคโนโลยี เพื่อเรียนรู้การเขียนโค้ดซึ่งเป็นการใช้ทักษะการแก้ไขปัญหา และสามารถต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมในอนาคต

“ในปัจจุบัน เครื่องมือทางเทคโนโลยีมีความล้ำหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับผู้ใช้ในทุกระดับความสามารถ ตั้งแต่ผู้ใช้งานทั่วไปจนถึงผู้พิการ และความรู้พื้นฐานทางด้านไอทีในการทำงานมีความสำคัญไม่แพ้ทักษะทางด้านภาษา” นายวิทยา ปุผาลา หนึ่งในศิษย์เก่าโรงเรียนอาชีวะมหาไถ่ และผู้พิการตัวอย่างซึ่งปัจจุบันเป็น Programmer & Webmaster บริษัท แอลเค กรุ๊ป พัทยา ร่วมแบ่งปันข้อคิด เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ที่เข้าร่วมงาน “ผมเชื่อว่า เทคโนโลยีจะทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารในทุกมิติ ทั้งความรวดเร็ว ความลึก ความหลากหลาย นำไปสู่การเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด และทำให้ทุกคนมีความสามารถเท่าเทียม เก่งเท่ากัน ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร และอยู่ที่ไหน เพียงแค่รู้และใช้เป็น”

“การสอนการเขียนโค้ดผ่านเกม Minecraft ครั้งนี้ สนุกและเข้าใจง่าย มีแนวทางและลำดับขั้นตอนที่ทำให้ผมและผู้เรียนคนอื่นๆ สามารถเห็นภาพได้ทันที” นายสังวาล นนทะบูรณ์ เยาวชนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม #AllCanCode กล่าวถึงความประทับใจที่ได้รับจากกิจกรรมในครั้งนี้ “ผมขอขอบคุณไมโครซอฟท์ ประเทศไทย เป็นอย่างยิ่ง ที่เล็งเห็นความสำคัญและมอบโอกาสการฝึกอบรมการเรียนเขียนโค้ดให้กับพวกเรา ซึ่งเป็นโอกาสอันล้ำค่าและไม่สามารถหาจากที่ไหนได้ ผมเชื่อว่า การเขียนโค้ดเป็นหนึ่งในทักษะที่ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการคิดคำนวณอย่างเป็นเหตุเป็นผลและความสามารถในการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะเป็นจุดแข็งให้กับคนพิการและนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ รวมทั้งเพิ่มมูลค่างานได้ในอนาคต”Photo 4

“สำหรับน้องๆ ที่สนใจและอยากต่อยอดความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม #AllCanCode ไมโครซอฟท์มีคอร์สเรียนเขียนโค้ดออนไลน์ผ่านโปรมแกรมVisual Studio Code และ Microsoft TouchDevelop เราเชื่อว่า ทุกคนมีศักยภาพและจุดเด่นของตนเอง เพียงแค่มีความมั่นใจและเชื่อมั่นว่าเราทำได้ ไมโครซอฟท์ ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการจุดประกายพลังอันยิ่งใหญ่ให้กับเยาวชนไทยทุกคน ทุกระดับความสามารถ ก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยทักษะด้านคอมพิวเตอร์อย่างแข็งแกร่ง พร้อมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และขยายขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไปในระยะยาว” นางสาวศิริพร กล่าวสรุป

ที่ผ่านมา โครงการ Microsoft YouthSpark ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งเบื้องต้น อบรมการเขียนโค้ดอย่างง่าย โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานในการเขียนโค้ด ตั้งแต่ปี 2558 และได้รับความนิยมเป็นอย่ามากจากเยาวชน ครู ผู้ปกครองและผู้สนใจในพื้นที่ต่างๆ นำไปเผยแพร่ต่ออย่างกว้างขวาง ปัจจุบันมีเยาวชนไทยกว่า 40,000 คนทั่วประเทศได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์การการเขียนโค้ดเบื้องต้นจากโครงการดังกล่าว

Latest

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ChatGPT ใช้ยังไงให้ประหยัดเวลาทำงาน 100 เท่า

มาจนถึงตอนนี้ ยังมีใครไม่รู้จัก ChatGPT อีกไหมครับ? ถ้ายัง แอดมินขออธิบายสั้นๆ ไม่เกิน 1 นาที...

Newsletter

Don't miss

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ChatGPT ใช้ยังไงให้ประหยัดเวลาทำงาน 100 เท่า

มาจนถึงตอนนี้ ยังมีใครไม่รู้จัก ChatGPT อีกไหมครับ? ถ้ายัง แอดมินขออธิบายสั้นๆ ไม่เกิน 1 นาที...

8 เทคใหม่ ที่จะมาเปลี่ยนอนาคตของเราในปีนี้ จากงาน CES 2023

ห่างหายไปนานกับงานที่คอไอทีและผู้ที่หลงใหลในเทคโนโลยีตั้งตารอ กับงาน CES 2023 ที่เพิ่งจบไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2023 ไม่ต้องอธิบายมาก เราขอสรุป 10 เทคเด่นๆ ที่จะมาเปลี่ยนโลกของผู้ใช้อย่างเราๆ ในปีนี้กันครับ

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ นี่ขนาดอัพเดตเป็น Windows 11 แล้ว ไมโครซอฟท์ก็ยังไม่สามารถทำให้ระบบค้นหาดีขึ้นได้เลย วันนี้ผมเลยขอเอาแอพดีๆ ฟรีๆ ที่ช่วยให้การค้นหาบนวินโดวส์ ง่าย สนุก แถมใครเห็นต้องอึ้งกันอย่างแน่นอนครับ Listary แอพค้นหาบนวินโดวส์ขั้นเทพ ขอแนะนำแอพชื่อ Listary นี่คือแอพค้นหา ที่ไมโครซอฟท์ควรไปซื้อกิจการมันซะ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้ มาไว้ในบทความนี้ ใครจำได้ซักสามสี่ฟังก์ชัน แล้วเอาไปใช้เป็นประจำได้ ชีวิตคุณก็ง่ายขึ้นหลายเท่าแล้วล่ะครับ รวม 22 คีย์ลัดปุ่ม Windows Key ยิ่งรู้เยอะ ยิ่งทำงานได้เร็วขึ้น เวลาใช้งานคือกดปุ่ม Windows Key + ปุ่มอื่นๆ...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here