Exclusive Content:

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

LINE คอร์ปอเรชั่น ได้รับอนุมัติเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว และเตรียมยื่นแบบฟอร์มเข้าตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค

ตลาดหลักทรัพย์โตเกียวอนุมัติการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนหุ้นสามัญของ LINE คอร์ปอเรชั่น พร้อมกันนี้ LINE คอร์ปอเรชั่น จะเตรียมยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียน F-1 กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 (ตามเวลานิวยอร์ค) เพื่อขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเกิดขึ้นโดยการจดทะเบียน American Depository Shares (ADSs) เพื่อแสดงส่วนแบ่งของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค

LINE คอร์ปอเรชั่น คาดว่าจะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน ADSs ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์คประมาณวันที่ 14 กรกฎาคม (เวลามาตรฐานตะวันออก) และตลาดหุ้นโตเกียวประมาณวันที่ 15 กรกฎาคม (เวลามาตรฐานญี่ปุ่น) โดยการอนุมัติครั้งนี้ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการมอบอำนาจ การประกาศเป็นบริษัทจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) และขั้นตอนการดำเนินการรวมถึงสถานการณ์ในตลาดต่างๆ

LINE คอร์ปอเรชั่น ได้ตัดสินใจเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะพัฒนาจุดแข็งของบริษัทฯ ในภูมิภาคเอเชีย และขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก

หมายเหตุ 

                  ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกาศอนุมัติการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวและการวางแผนเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน ADSs
ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์คเท่านั้น โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกร้องการลงทุนหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ในลักษณะดังกล่าวทั้งภายในและภายนอกประเทศญี่ปุ่น ผู้ลงทุนควรตรวจสอบโดยละเอียดในเอกสารการลงทุนและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ (ถ้ามี) จากทาง
 LINE คอร์ปอเรชั่น สำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ซึ่งอาจมาจากผู้รับประกัน ก่อนการตัดสินใจในการลงทุนอันเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์หุ้นสามัญของบริษัทซึ่งผ่านการตัดสินใจแล้วจากการประชุมของคณะกรรมการผู้บริหารของ LINE คอร์ปอเรชั่น ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอขายหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา โดยหลักทรัพย์อาจไม่ได้รับการเสนอขายหรือจำหน่ายหากไม่มีหรือได้รับการยกเว้นการยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนภายใต้กฎหมาย The U.S. Securities Act of 1933 (The Securities Act) นอกจากนี้แล้วการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในสหรัฐอเมริกาจะดำเนินการได้ เมื่อมีเเอกสารการลงทุนเป็นภาษาอังกฤษและอยู่ภายใต้กฎหมาย The Securities Act ซึ่งออกจาก LINE คอร์ปอเรชั่น อันจะประกอบด้วยข้อมูลโดยละเอียดของบริษัท ทีมผู้บริหาร และเอกสารทางด้านการเงิน ทั้งนี้ LINE คอร์ปอเรชั่น มีความมุ่งมั่นในการจดทะเบียนเพื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอขายหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาภายใต้กฎหมาย The Securities Act โดยจะไม่มีเอกสารการลงทุนเป็นภาษาอังกฤษส่งไปในประเทศญี่ปุ่นหรือผู้คนในประเทศญี่ปุ่น

Latest

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ChatGPT ใช้ยังไงให้ประหยัดเวลาทำงาน 100 เท่า

มาจนถึงตอนนี้ ยังมีใครไม่รู้จัก ChatGPT อีกไหมครับ? ถ้ายัง แอดมินขออธิบายสั้นๆ ไม่เกิน 1 นาที...

Newsletter

Don't miss

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ChatGPT ใช้ยังไงให้ประหยัดเวลาทำงาน 100 เท่า

มาจนถึงตอนนี้ ยังมีใครไม่รู้จัก ChatGPT อีกไหมครับ? ถ้ายัง แอดมินขออธิบายสั้นๆ ไม่เกิน 1 นาที...

8 เทคใหม่ ที่จะมาเปลี่ยนอนาคตของเราในปีนี้ จากงาน CES 2023

ห่างหายไปนานกับงานที่คอไอทีและผู้ที่หลงใหลในเทคโนโลยีตั้งตารอ กับงาน CES 2023 ที่เพิ่งจบไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2023 ไม่ต้องอธิบายมาก เราขอสรุป 10 เทคเด่นๆ ที่จะมาเปลี่ยนโลกของผู้ใช้อย่างเราๆ ในปีนี้กันครับ

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ นี่ขนาดอัพเดตเป็น Windows 11 แล้ว ไมโครซอฟท์ก็ยังไม่สามารถทำให้ระบบค้นหาดีขึ้นได้เลย วันนี้ผมเลยขอเอาแอพดีๆ ฟรีๆ ที่ช่วยให้การค้นหาบนวินโดวส์ ง่าย สนุก แถมใครเห็นต้องอึ้งกันอย่างแน่นอนครับ Listary แอพค้นหาบนวินโดวส์ขั้นเทพ ขอแนะนำแอพชื่อ Listary นี่คือแอพค้นหา ที่ไมโครซอฟท์ควรไปซื้อกิจการมันซะ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้ มาไว้ในบทความนี้ ใครจำได้ซักสามสี่ฟังก์ชัน แล้วเอาไปใช้เป็นประจำได้ ชีวิตคุณก็ง่ายขึ้นหลายเท่าแล้วล่ะครับ รวม 22 คีย์ลัดปุ่ม Windows Key ยิ่งรู้เยอะ ยิ่งทำงานได้เร็วขึ้น เวลาใช้งานคือกดปุ่ม Windows Key + ปุ่มอื่นๆ...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here