Exclusive Content:

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

แอลจี ร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมพร้อมเสริมทักษะสำคัญ สำหรับเด็กไทยในศตวรรษที่ 21

แอลจี อีเลคทรอนิคส์ ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม เสริมสร้างทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วย แอลจี อินเตอร์แอคทีฟ ไวท์ บอร์ด (LG Interactive White Board) สำหรับนักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนสู่ตลาดแรงงานในโลกดิจิทัล

“โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้นำระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและจัดการการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ ระบบข้อมูลสาระสนเทศแหล่งเรียนรู้ เนื้อหาสาระการเรียนรู้และการจัดการความรู้โดยการพัฒนาครู ด้วยมุ่งมั่นนำโรงเรียนก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ซึ่งสอดคล้องนโยบายของโรงเรียน ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อชีวิตและอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมคุณภาพดุลยภาพระบบและมาตรฐานการศึกษาพัฒนาครูและนักเรียนอย่างต่อเนื่องพร้อมพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้” ภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กล่าว “ด้วยเหตุนี้เอง ทางโรงเรียนฯ จึงมุ่งพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ จึงตัดสินใจลงทุนติดตั้ง แอลจี อินเตอร์แอคทีฟ ไวท์ บอร์ด (LG Interactive White Board) เพื่อยกระดับการเรียนการสอนให้เท่าทันกับยุคดิจิทัลในปัจจุบัน”

ด้วยการนำ แอลจี อินเตอร์แอคทีฟ ไวท์ บอร์ด (LG Interactive White Board) มาใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 จึงตอบโจทย์แนวคิด Child Center ที่เน้นให้เด็กนักเรียนมีบทบาทสำคัญในการเรียน โดยเด็กนักเรียนจะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถาม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และที่สำคัญคือการทำงานเป็นทีม ที่แตกต่างจากการเรียนแบบเดิมที่ครูผู้สอนจะเป็นผู้ให้ความรู้ทางเดียว ซึ่งเป็นพื้นฐานการสร้างทักษะสำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21 ให้แก่เด็กนักเรียน อาทิ การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี การสื่อสารและการใช้ภาษา กระบวนการคิด การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และการทำงานเป็นทีม และเรียนรู้วิธีการนำเสนอLG encourages 21st century skill for students with Interactive White Board_2-1

“แอลจี อินเตอร์แอคทีฟ ไวท์ บอร์ด (Interactive White Board) ตอบโจทย์การใช้งานด้านการศึกษาอย่างแท้จริง ด้วยหน้าจอที่ใหญ่ถึง 84 นิ้ว มีการสัมผัสจอได้ถึง 10 จุด (10 Point Multi-Touch) สามารถเขียนบนกระดานได้ครั้งละหลายคน คุณภาพจอแบบ Ultra High Definition (UHD) ทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อย่างง่ายดายด้วยHDMI นอกจากนี้ยังใช้งานง่ายและติดตั้งได้สะดวก จอนี้สามารถใช้งานได้กับซอฟต์แวร์ทั่วไปได้ไร้รอยต่อ ซึ่งนักเรียนจะได้รับความสนุกสนานจากการเรียนและครูผู้สอนก็สามารถออกแบบบทเรียนได้อย่างไม่มีขีดจำกัด แอลจีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ช่วยยกระดับการศึกษาไทยผ่านเทคโนโลยีในครั้งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของแอลจีที่ว่า Innovation for a Better Life” นายวิญญู กล่อมเกล้า ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์อินฟอร์เมชั่นดิสเพลย์ บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

“จากการใช้งาน แอลจี อินเตอร์แอคทีฟ ไวท์ บอร์ด (LG Interactive White Board) มาเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา เห็นได้ชัดว่าเทคโนโลยีใหม่นี้ส่งผลดีต่อทั้งครูผู้สอนและเด็กนักเรียน โดยที่ครูผู้สอนสามารถออกแบบการเรียนการสอนได้อย่างไม่มีขีดจำกัด รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย และเด็กนักเรียนทุกคนได้รับความสนุกสนานเมื่อได้เรียนกับ แอลจี อินเตอร์แอคทีฟ ไวท์ บอร์ด (LG Interactive White Board) นอกจากนี้ สิ่งที่เห็นได้ชัดคือ พัฒนาการด้านอารมณ์ เนื่องจากเป็นการเรียนการสอนที่สนุกสนาน ทำให้นักเรียนสนใจในวิชาเรียน โดยไม่เกิดความเครียด และพัฒนาการด้านสังคม คือการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ เด็กนักเรียนยังมีพัฒนาการด้านความคิด การวิเคราะห์ ความจำ ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ และยังเป็นการปูพื้นฐานนิสัยแห่งรักการเรียนรู้แก่เด็กๆ อีกด้วย”ภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมกล่าวสรุป

Latest

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ChatGPT ใช้ยังไงให้ประหยัดเวลาทำงาน 100 เท่า

มาจนถึงตอนนี้ ยังมีใครไม่รู้จัก ChatGPT อีกไหมครับ? ถ้ายัง แอดมินขออธิบายสั้นๆ ไม่เกิน 1 นาที...

Newsletter

Don't miss

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ChatGPT ใช้ยังไงให้ประหยัดเวลาทำงาน 100 เท่า

มาจนถึงตอนนี้ ยังมีใครไม่รู้จัก ChatGPT อีกไหมครับ? ถ้ายัง แอดมินขออธิบายสั้นๆ ไม่เกิน 1 นาที...

8 เทคใหม่ ที่จะมาเปลี่ยนอนาคตของเราในปีนี้ จากงาน CES 2023

ห่างหายไปนานกับงานที่คอไอทีและผู้ที่หลงใหลในเทคโนโลยีตั้งตารอ กับงาน CES 2023 ที่เพิ่งจบไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2023 ไม่ต้องอธิบายมาก เราขอสรุป 10 เทคเด่นๆ ที่จะมาเปลี่ยนโลกของผู้ใช้อย่างเราๆ ในปีนี้กันครับ

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ นี่ขนาดอัพเดตเป็น Windows 11 แล้ว ไมโครซอฟท์ก็ยังไม่สามารถทำให้ระบบค้นหาดีขึ้นได้เลย วันนี้ผมเลยขอเอาแอพดีๆ ฟรีๆ ที่ช่วยให้การค้นหาบนวินโดวส์ ง่าย สนุก แถมใครเห็นต้องอึ้งกันอย่างแน่นอนครับ Listary แอพค้นหาบนวินโดวส์ขั้นเทพ ขอแนะนำแอพชื่อ Listary นี่คือแอพค้นหา ที่ไมโครซอฟท์ควรไปซื้อกิจการมันซะ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้ มาไว้ในบทความนี้ ใครจำได้ซักสามสี่ฟังก์ชัน แล้วเอาไปใช้เป็นประจำได้ ชีวิตคุณก็ง่ายขึ้นหลายเท่าแล้วล่ะครับ รวม 22 คีย์ลัดปุ่ม Windows Key ยิ่งรู้เยอะ ยิ่งทำงานได้เร็วขึ้น เวลาใช้งานคือกดปุ่ม Windows Key + ปุ่มอื่นๆ...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here