Intelligent Warehouse พร้อมโชว์ศักยภาพคลังสินค้าอัจฉริยะแบบเจาะลึกทุกระบบ งานแสดงเทคโนโลยีคลังสินค้าและระบบจัดการครั้งแรกในไทย

Intelligent Warehouse งานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคลังสินค้าและระบบจัดการ จัดขึ้นในวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ Impact Exhibition Hall 1 เพื่อเป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบภายในคลังสินค้า และทำให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจและเกี่ยวข้องกับคลังสินค้ามีตลาดสำหรับการเจรจาพบคู่ค้าทางธุรกิจ อีกทั้งยังกระตุ้นเศรษฐกิจและเตรียมรับมือกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ

บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด ร่วมกับชมรมเทคโนโลยีคลังสินค้าและระบบจัดการ จัดงาน Intelligent Warehouse โดยได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงอุตสาหกรรม, หอการค้าไทย, สำนักงานการส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), องค์กร ซัพพลายเชน เอเชีย, บริษัท เอสเอสไอ เชฟเฟอร์ ซิสเต็มส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท ยุงค์ไฮน์ริช ลิฟท์ ทรัค จำกัด, บริษัท ลอสแคม (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท อินเตอร์โรล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท บีที มิตรแลนด์ จำกัด , บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

นายภูษิต ศศิธรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด กล่าวว่า ทางคณะผู้จัดงานฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และคลังสินค้า ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตจึงมีแนวคิดจัดงาน Intelligent Warehouse ขึ้นมา โดยประกอบไปด้วยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น PICK and PACK , STORE and LOAD , MOVE and LIFT , LOGISTICS IT , MANAGE and SERVICE โดยผู้เข้าชมงานคือกลุ่มผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจด้าน Retail , Process Manufacturing , Logistics/Freight , Government /Regular ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องแต่งกาย ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์อีกด้วย

IMG_3498

เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสจัดงาน Intelligent Warehouse งานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และระบบภายในคลังสินค้า เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยในปี 2558 เป้าหมายของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้มีความต้องการของตลาดแรงงานและสินค้าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากข้อจำกัดรวมไปถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ของเศรษฐกิจการค้าเสรีอาเซียนง่ายต่อการทำธุรกิจ ทำให้ความต้องการในด้านโลจิสติกส์เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ มีตลาดที่กว้างขึ้น และฐานลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น เป็นผลให้อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในปี 2558 อาจขยายตัวไม่น้อยกว่า 7 % ถ้าทำให้การบริการโลจิสติกส์ในรูปแบบต่าง ๆ มีการวางแผนการทำงานและบริหารจัดการ ให้ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรต่าง ๆ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะสามารถทำให้ธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทยปี 2558 เติบโตได้อย่างมั่นคง

เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกท่านได้พัฒนาศักยภาพของธุรกิจและพบเจอกับคู่ค้าทางธุรกิจ อีกทั้งยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในระดับประเทศต่อไป งาน Intelligent Warehouse คือเป้าหมายที่จะไปสู่ความสำเร็จและจุดเริ่มต้นของความก้าวหน้าในธุรกิจโลจิสติกส์และระบบภายในคลังสินค้าแน่นอน

ในด้านของ  นายไกรสร นาคะพงศ์  ผู้แทนจากชมรมเทคโนโลยีคลังสินค้าและระบบการจัดการกล่าวว่า งาน Intelligent Warehouse  เราจะยกคลังสินค้าของจริงมาไว้ภายในอาคารแสดงสินค้าเพื่อให้ผู้เข้าชมงานทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศจริงและรู้ระบบการทำงานภายในคลังสินค้าอย่างเจาะลึกโดยผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มบริษัทชั้นนำที่ยกขบวนสินค้าและผลิตภัณฑ์มาสาธิตให้ทุกท่านได้รับชม ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอเทคโนโลยี อุปกรณ์ และระบบบริหารจัดการในคลังสินค้า รวมไปถึงการสาธิตจำลองการทำงานเบิกจ่ายสินค้าที่แสดงให้เห็นการเชื่อมโยงของระบบจัดเก็บ กระบวนการเบิกจ่ายและระบบปฏิบัติการซอฟท์แวร์ บริการจัดการคลังสินค้า แสดงให้เห็นขั้นตอนการทำงาน การเพิ่มประสิทธิภาพงานคลังสินค้า และความอัจฉริยะของระบบจัดการคลังสินค้า

การแสดงสินค้าและอุปกรณ์หลักที่ใช้งานในคลังสินค้าเช่น พาเลท รถยกและแบตเตอรี่ ระบบจัดเก็บ ระบบบาร์โค้ด ระบบพื้นคลังสินค้า ระบบการทำป้าย และสัญลักษณ์สินค้า การเคลื่อนย้ายสินค้า ฯลฯ

ทั้งนี้ผู้เข้าชมงานครั้งนี้จะได้รับประสบการณ์ใหม่ อีกทั้งยังได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การเชื่อมโยงความสำคัญของแต่ละอุปกรณ์ การต่อยอดความคิดเพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการทำงานในคลังสินค้า แนวทางการลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายและสามารถนำไปพัฒนาสินคลังสินค้าของตนเองให้มีความทันสมัยและมีความอัจฉริยะต่อไปซึ่งจะแสดงให้ถึงขั้นตอนการทำงานของระบบคลังสินค้าทุกขั้นตอน อีกทั้งยังพบกับ กิจกรรมสัมมนาที่จะมาให้ความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และระบบภายในคลังสินค้าอย่างมากมายและหลากหลายอีกด้วย

IMG_3587

ทางด้าน นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า การจัดงาน Intelligent Warehouse 2015 นับเป็นอีกหนึ่งงานแสดงสินค้าภายในประเทศ ที่มีความสำคัญ และตรงกับกลยุทธ์หลักในการส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้าภายในประเทศ หรือ Domestic Exhibition ที่มีแนวคิดและรูปแบบของการจัดงานแสดงสินค้าภายในประเทศใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์ โดยงานดังกล่าวยังมุ่งเน้นการสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโลจิตติกส์ และการบริหารจัดการคลังสินค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรับทราบถึงนวัตกรรมและการบริหารระบบโลจิตติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปีนี้ ซึ่งแน่นอนว่าจะมีตลาดแรงงานและการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดความต้องการในด้านโลจิสติกส์เป็นจำนวนมากในอนาคตอันใกล้นี้ ทั้งนี้ ทีเส็บ เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการสัมมาวิชาการ อาทิ หัวข้อ ผลกระทบต่อประเทศไทยเมื่อเข้าสู่ AEC ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์   และหัวข้อ การแสดงความพร้อมของไทย ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์  เป็นต้นอีกด้วย

งาน Intelligent Warehouse จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ Impact Exhibition Hall 1 

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here