อินเทล ร่วมกับ กสทช. เปิดตัวโครงการ “บี อะเมซิ่ง” ผลักดันเทคโนโลยีเข้าชุมชนต่อเนื่อง พร้อมมอบทุนประกันการศึกษาสำหรับเยาวชน

อินเทล และ กสทช. ประกาศความร่วมมือในโครงการ “บี อะเมซิ่ง” (Be Amazing) หรือโครงการ “คอมพิวเตอร์ทั่วไทย โครงข่ายทั่วถึง” เพื่อผลักดันการใช้คอมพิวเตอร์ให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น

Intel (7) (Custom)

โดยมุ่งเจาะกลุ่มผู้ซื้อหน้าใหม่ โดยเฉพาะเยาวชนระดับอุดมศึกษา ซึ่งเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญอย่างสูงต่อการพัฒนาด้านการศึกษา เตรียมลุยจัดกิจกรรมกระตุ้นการรับรู้ต่อโครงการใน 27 จังหวัดที่ค่อนข้างอยู่ห่างไกล โดยจะจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้และการได้ทดลองใช้จริงกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามสถาบันการศึกษา สหกรณ์ และงานนิทรรศการทางเทคโนโลยี (PC Fair) ต่างๆ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงปลายปีนี้

Intel (4) (Custom)

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีประชากรกว่า 20 ล้านครัวเรือน ซึ่งมีถึง 14 ล้าน ครัวเรือนจากจำนวนนี้ที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้เป็นของตนเองจากเหตุผลต่าง ๆ ซึ่งเหตุผลที่สำคัญที่สุดคือการ ไม่รู้ถึงประโยชน์การหรือใช้งานของคอมพิวเตอร์ อินเทลตระหนักเป็นอย่างสูงถึงความสำคัญของความรู้ในเรื่องคอมพิวเตอร์ ดังจะเห็นดังได้จากโครงการต่างๆ ที่อินเทลดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ “อินเทล อีซี่ สเต็ปส์” (Intel® Easy Steps) “อินเทล ทีช” (Intel® Teach) และ “อะเมซิ่ง พีซี” (Amazing PC) ซึ่งทุกโครงการล้วนแสดงถึงความมุ่งมั่นของอินเทลที่ต้องการให้คนไทยมีโอกาสได้ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

Intel (1) (Custom)

โครงการ “บี อะเมซิ่ง” (Be Amazing)

โครงการ “บี อะเมซิ่ง” เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รวมถึงพันธมิตรอีก 5 ราย ได้แก่ เอเซอร์ เอซุส เลอโนโว ซัมซุง และโตชิบา ตลอดจนเครือข่ายร้านค้าปลีกและผู้ให้บริการบรอดแบนด์และ 3G ซึ่งได้แก่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส

ความร่วมมือทั้งหมดเกิดขึ้นจากความตั้งใจเพื่อให้ชุมชนต่างๆ สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ได้และเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ได้โดยตรง กิจกรรมที่จะจัดขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับผู้คนในแต่ละจังหวัด จะเน้นครบทั้งสาระและความบันเทิง ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายใน 27 จังหวัดทั่วประเทศให้รับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้อุปกรณ์ไอทีที่ให้ความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีรวม 6 โซนด้วยกัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคมจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ศกนี้

โครงการนี้เน้นกลุ่มเป้าหมายคือผู้ซื้ออุปกรณ์ไอทีเป็นครั้งแรก โดยเฉพาะเยาวชนระดับอุดมศึกษาในหลายจังหวัดที่ยังขาดแคลนโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี อินเทลเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นตัวเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย ซึ่งสามารถเลือกอุปกรณ์ไอทีที่เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละบุคคลได้ตั้งแต่ โน้ตบุ๊ก โน้ตบุ๊ก ทัช แท็บเล็ต พีซี และ ดีไอวายพีซี ผ่านเครือข่ายร้านค้าปลีกของเรากว่า 150 แห่งทั่วประเทศที่พร้อมให้คำแนะนำในการเลือกอุปกรณ์ไอที

Intel (2) (Custom)

ด้านนโยบายของ กสทช. ซึ่งได้มีการจัดทำและประกาศใช้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2555 – 2559) และมีการกำหนดเป้าหมายต่างๆ ซึ่งรวมถึงเป้าหมายในการกำหนดให้ประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของทั้งประเทศสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแก่ครัวเรือนในพื้นที่ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์แต่ยังขาดแคลนบริการจำนวนไม่น้อยกว่า 50,000 ครัวเรือน การจัดทำโครงการ “บี อะเมซิ่ง” มีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวของ กสทช. เป็นอย่างดี คือ มุ่งเน้นไปที่กลุ่มคนที่ยังไม่ไม่เคยใช้อินเทอร์เน็ต ไม่เคยมี หรือไม่เคยใช้อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างความตระหนักและแบบแผนการใช้ชีวิตทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจจากความรู้ด้านไอซีที อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เยาวชนที่กำลังศึกษาในสถาบันต่างๆ ได้พัฒนาศักยภาพ ยกระดับและต่อยอดความรู้ที่ได้รับจากห้องเรียนผ่านการใช้ไอซีทีอีกด้วย ดังนั้น การสนับสนุนของ กสทช. ครั้งนี้ จึงเพิ่มโอกาสที่จะทำให้โครงการนี้บรรลุเป้าหมายไปพร้อมกัน

Intel (5) (Custom)

นายเอกรัศมิ์ อวยสินประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “อินเทลมุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนให้มีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาอินเทลได้ร่วมงานและให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ของภาครัฐมาตลอดเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และลดช่องว่างทางเทคโนโลยีในประเทศ โครงการ “บี อะเมซิ่ง” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยผลักดันความมุ่งมั่นของเราในการเพิ่มโอกาสให้ผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อยในการใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งรวมถึงกลุ่มเยาวชนให้ได้สัมผัสประสบการณ์จริงทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ความร่วมมือกับ กสทช. และพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนเครือข่ายร้านค้าปลีกในครั้งนี้ จึงนับเป็นความร่วมมือครั้งใหญ่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยเฉพาะด้านการศึกษา โดยหวังว่าจะสามารถช่วยเพิ่มการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ให้ถึงผู้คนกลุ่มเป้าหมายกว่า 550,000 คน ได้รับรู้ถึงประโยชน์จากโครงการนี้”

Intel (3) (Custom)

พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตื (กสทช.) กล่าวว่า “หลักการสำคัญของการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมประการหนึ่งคือเรื่องของความสามารถในการเข้าถึงบริการ หรือ Affordability ทั้งนี้เป้าหมายสำคัญของ กสทช. ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง คือประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จะต้องเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โครงการ “คอมพิวเตอร์ทั่วไทย โครงข่ายทั่วถึง” จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น และสามารถเลือกให้เหมาะสมกับเจตนาการใช้งาน เท่ากับว่าสามารถให้ประชาชนมีทางเลือกในการครอบครองอุปกรณ์ได้หลากหลายและสะดวกขึ้น และนำมาใช้กับโครงข่ายที่ กสทช. จะขยายตามแผน 5 ปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

Intel (6) (Custom)

รางวัลประกันการศึกษา หลักประกันแห่งอนาคต

โครงการ “บี อะเมซิ่ง” เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีหลักประกันทางการศึกษาของเยาวชนไทย จึงต่อยอดโครงการนี้ด้วยการมอบรางวัลประกันการศึกษา (Educational Insurance) จำนวน 50 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท แก่ผู้ที่ซื้ออุปกรณ์ไอทีที่เข้าร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2556 และจะทำการจับรางวัลพร้อมประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ที่เครือข่ายร้านค้าปลีกทุกที่ทั่วประเทศ

 

 

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here