M2M คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วหรือยัง? การค้นหาแนวทางล่าสุดด้าน Field Service

การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ (Machine-to-Machine – M2M) นั้นได้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วแต่คุณอาจไม่ทราบว่าการพิจารณาถึงการขยายตัวของ M2M เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน บางทีอาจเป็นสาเหตุมาจากการที่ M2M ได้รับอิทธิพลจาก Internet of Things (IoT) ซึ่งทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลสำหรับการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่างๆ ทั่วโลก

มีการประเมินไว้ว่าจะเกิดการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ถึง 20,000 ล้าน – 50,000 ล้านทั่วโลกในปี 2020 ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารและขับเคลื่อนความมีประสิทธิภาพเชิงปฏิบัติการ ผู้จำหน่ายด้าน Field Service กำลังให้ความสนใจแก่ M2M และมุ่งหวังที่จะลงทุนเพื่อได้รับประโยชน์จาก M2M แบบบูรณาการและ Field Service Management ที่สามารถมอบให้แก่องค์กรด้านงานบริการ

การคาดการณ์ของ IDC (International Data Corporation) เมื่อเร็วๆ นี้ได้ชี้ให้เห็นว่าในปี 2015 ธุรกิจจำนวนมากจะเข้าถึงโซลูชั่นและช่องทางต่างๆ ที่รองรับ IoT ก่อนที่จะเกิดการปรับใช้ในอนาคตซึ่งเป็นสิ่งที่ได้พูดคุยและอภิปรายกับแอนดรูว์ ลิชี่ ผู้เชี่ยวชาญด้าน M2M ของไอเอฟเอส เกี่ยวกับความนิยมและการที่ไอเอฟเอสนำ M2M มาปรับใช้ใน Filed Service

คุณมอง M2M จากมุมมองด้านเทคโนโลยีและการบริโภค อย่างไรบ้าง

จากมุมมองของผู้บริโภค: M2M ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วแต่มันกำลังกลายเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จเนื่องจากการเชื่อมต่อกันทั่วโลกในทุกวันนี้ จากมุมมองของผู้บริโภคคุณจะมองเห็นว่า M2M มีอยู่มากในอุตสาหกรรมสื่อสารคมนาคมและรถยนตร์รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Appliance) ภายในบ้านและระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการควบคุมการทำงานภายในบ้าน (Home Automation System) สามารถแจ้งเตือนคุณผ่านอุปกรณ์มือถือโดยเชื่อมต่อกับระดับการใช้พลังงานและการแจ้งเตือนอื่นๆ จะทำให้คุณใช้ประโยชน์จากการบริโภคพลังงานและดูแลบ้านของคุณจากระยะทางที่ไกลได้มากยิ่งขึ้น

จากมุมมองในแวดวงอุตสาหกรรม: ใน Field Service ตัวเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์จะทำให้องค์กรด้านการบริการสามารถเปลี่ยนจากปฏิกิริยาแบบตั้งรับ (Reactive Model) ที่โดยปกติจะตอบสนองต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไปเป็นปฏิกิริยาแบบเชิงรุก (Proactive Model) ที่ซึ่งผู้ปล่อยสินค้าและช่างเทคนิคในพื้นที่สามารถได้รับการแจ้งบนอุปกรณ์ของพวกเขาได้ก่อนที่ปัญหาจะเกิดและระยะเวลาที่ระบบเกิดขัดข้อง (Down-time) ช่างเทคนิคสามารถไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ในพื้นที่ก่อนที่ปัญหาจะซับซ้อนไปมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านความพึงพอใจของลูกค้าอย่างมีนัยยะสำคัญ
ดังนั้น M2M ในแวดวง Field Service จะทำให้องค์กรบริการสามารถ

ลดเวลาในการทำงาน (ปกติจะแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นก่อนที่ทรัพย์สินในองค์กรจะเกิดความเสียหาย
ปรับปรุงอัตราเวลาการแก้ไขครั้งแรกด้วยระบบการวินิจฉัยที่ดียิ่งขึ้น (ตัวเซ็นเซอร์จะติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ของช่างเทคนิคและตรวจหาความความผิดพลาดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจริง)
ลดปัญหาเรื่องสินค้าคงคลัง (หากช่างมีการวินิจฉัยที่แม่นยำก่อนที่จะถึงเครื่องมือ พวกเขาก็จะมาถึงเขตสถานที่ทำงานก่อน)
ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (การเดินทางไปหาลูกค้าหรือคลังสินค้าก็จะลดลง)

จากมุมมองด้านเทคโนโลยี: ขอบเขตอีกอย่างหนึ่งที่ M2M สามารถช่วยประหยัดเวลากการทำงานลงในสองปีมานี้คือการวัดที่ชาญฉลาด ห้าปีที่แล้วการวัดส่วนมากเกิดขึ้นจากการส่งช่างหรือวิศวกรไปยังพื้นที่หรือบ้านของลูกค้าสำหรับการวัดค่าการใช้พลังงาน ในปัจจุบันเครื่องวัดอัจฉริยะสามารถให้ข้อมูลดังกล่าวแก่องค์กรได้แล้วโดยไม่ต้องมอบหมายให้พนักงานไปลงพื้นที่

การวัดที่อัจฉริยะได้มอบประโยชน์แก่องค์กรด้านบริการดังต่อไปนี้:
ลดแรงงานส่วนเกิน (วิศวกรจำนวนมากไม่จำเป็นสำหรับสายงานนี้)
ลดค่าเดินทาง (ลดการเดินทางไปยังพื้นที่ของลูกค้าอย่างเห็นได้ชัด)
ลดการเดินทางสำหรับการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management – PM) (เครื่องวัดอัจฉริยะสามารถวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของตัวเองได้

การบริหารจัดการด้าน Field Service ของไอเอฟเอสได้นำ M2M มาปรับใช้อย่างไร?
จากมุมมองด้านซอฟแวร์ หัวใจหลักอยู่ที่ IFS Field Service Management Software โดยสามารถเชื่อมโยงกับโซลูชั่น M2M อย่างง่ายดาย ไอเอฟเอสใช้แพลตฟอร์มแบบเปิดสำหรับเชื่อมโยงโดยรองรับมาตรฐานทั่วไปของ xml ซึ่งง่ายต่อการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ หรือระบบที่เกี่ยวข้องกับ M2M ในปัจจุบันไม่มีมาตราฐานสากลที่ระบุว่าอุปกรณ์ทั้งหมดควรติดต่อสื่อสารกับระบบอื่นๆ อย่างไร อุตสาหกรรมนี้จะจึงกำลังขยับเข้าไปในทิศทางด้งกล่าวอย่างเห็นได้ชัดจนกว่ามาตรฐานเหล่านั้นจะเข้าที่อย่างชัดเจน ไอเอฟเอสมองว่าความยืดหยุ่นเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับวีธีการรับส่งข้อมูลหรือการที่ระบบนั้นตอบสนองต่อข้อมูลอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น หากการบริหารจัดการด้าน Field Service ของไอเอฟเอสได้รับข้อความเตือนจากเครื่องพิมพ์ว่าหมึกเหลือน้อย มันก็ยังคงสามารถที่จะตอบสนองต่อการจัดตารางการทำงานและจัดทำสินค้าคงคลังได้เพื่อให้ช่างเทคนิคไปถึงพื้นที่

คุณเห็น M2M ในด้าน Field Service อย่างไรในอีกห้าปีข้างหน้า
M2M จะเปลี่ยนแปลงวิธีที่เรารับมือกับ Field Service อย่างแน่นอน ข้อดีจากมุมมองในเรื่องการลดค่าใช้จ่ายและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก การมีทัศนวิสัยในสายงานนี้ โดยอุปกรณ์สามารถบอกเราว่าเมื่อไหร่ที่ลูกค้าต้องการบริการและประเภทของบริการที่ลูกค้าต้องการจะช่วยประหยัดเงินจำนวนหลายล้านดอลล่าห์ขององค์กร M2M ยังทำให้องค์กรต่างๆ สามารถลดทรัพยากรในขณะที่สร้างความพึงพอใจของลูกค้าให้สูงขึ้นอีกด้วย การทำงานโดยไม่มีความผิดพลาดในสายงานนี้จะช่วยขับเคลื่อนความพึงพอใจของลูกค้าให้สูงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ

การก้าวกระโดดไปข้างหน้าอันยิ่งใหญ่จะก่อให้เกิดมาตรฐานของอุตสหกรรม เมื่อข้อกำหนดและวิธีการในการติดต่อสื่อสารต่างได้รับการกำหนดเป็นมาตรฐานเดียวกัน ในท้ายที่สุดแล้ว M2M จะกลายเป็นแนวทางหลักใน Field Service ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการด้านการซ่อมตู้เย็น ผลิตชิปคอมพิวเตอร์หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกนัยหนึ่งก็คือ M2M คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่อีกต่อไป

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here