Exclusive Content:

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ไอซีทีและอีจีเอ ขานรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล สร้าง GovChannel เป็นช่องทางเข้าสู่บริการรัฐให้ประชาชนทุกกลุ่ม เปิด www.GovChannel.go.th เชื่อมระบบข้อมูลภาครัฐทั้งหมด พร้อมดันแอปพลิเคชั่นใหม่เสริมบริการประชาชน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดตัว “GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน” สำหรับเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่างๆ ได้จากจุดเดียว เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต และการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน ผ่านช่องทาง GovChannel

โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมเปิดเผยว่า “จากที่รัฐบาลได้ประกาศ “นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล” ตั้งแต่ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา และได้อนุมัติ “ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” เพื่อเป็นเครื่องมือในการผลักดันให้นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลสามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้กระทรวง ICT ไปดำเนินการพัฒนาช่องทางการเข้าถึง และเชื่อมโยงข้อมูลของบริการภาครัฐ รวมถึงพัฒนาโปรแกรมการใช้งานให้มีความน่าสนใจ ทันสมัย และน่าใช้บริการ ตลอดจนให้ส่วนราชการสนับสนุนให้มีการนำข้อมูลและบริการมาเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

กระทรวงฯ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA พัฒนาโครงการ “GovChannel” เพื่อใช้เป็นช่องทางเข้าสู่บริการภาครัฐสำหรับประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อพัฒนาไปสู่ Digital Thailand ของกระทรวงฯ บนแนวคิด “4 เป้าหมาย 6 ยุทธศาสตร์” ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ที่ว่าด้วยการส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล ตลอดจนให้ส่วนราชการสนับสนุน EGA ในการนำข้อมูลและบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มาเผยแพร่ และให้บริการผ่าน GovChannel 

สำหรับ GovChannel จะประกอบด้วยช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการของภาครัฐที่สามารถตอบสนองและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกๆ กลุ่ม และทุกท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เพื่อให้ตอบรับการใช้งานที่ตรงใจประชาชนมากที่สุด ประชาชนที่สะดวกเข้าถึงบริการภาครัฐด้วย “คอมพิวเตอร์” จะสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐที่จัดทำเป็นเว็บท่าหรือ portal site ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวมทุกช่องทางในชื่อของ www.GovChannel.go.th _IRS8225

โดยภายในเว็บไซต์นี้จะพบกับทางเชื่อมไปสู่เว็บไซต์อื่น อาทิ www.Info.go.th ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ EGA พัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่มีอยู่ในคู่มือประชาชนของทุกๆ หน่วยงาน ภายใต้ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558 ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนคู่มือที่ผ่านคุณสมบัติขั้นต่ำของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ให้เผยแพร่และใช้งานได้ 686,585 คู่มือ ใน 5,472 กระบวนงาน โดยมีคู่มือที่ผ่านการตรวจสอบโดยละเอียดและผ่านมาตรฐานของสำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว 18,806 คู่มือ

www.data.go.th หรือศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ รวมชุดข้อมูลที่ภาครัฐเปิดเผยซึ่งสามารถนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และความโปร่งใส โดยปัจจุบันมีข้อมูลของภาครัฐที่เปิดเผยผ่าน data.go.th แล้วจำนวนกว่า 436 ชุดข้อมูล จาก 58 หน่วยงาน

www.egov.go.th ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐที่ให้บริการผ่านเว็บไซต์ ปัจจุบันมีบริการหรือเว็บไซต์ของภาครัฐที่เผยแพร่หรือให้บริการผ่าน egov.go.th แล้วจำนวน 2,574 เว็บไซต์จาก 454 หน่วยงาน

สำหรับประชาชนที่สะดวกเข้าถึงบริการภาครัฐด้วยอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เช่น Smart Phone หรือ Tablet จะมีโมบายแอปพลิเคชันชื่อ GAC ซึ่งเป็นศูนย์รวมแอปพลิเคชันภาครัฐไว้ในที่เดียว มีการแบ่งแยกหมวดหมู่ตามความต้องการในการใช้งาน และแยกหมวดหมู่รายกระทรวง ตลอดจนสามารถค้นหาโมบายแอปพลิเคชันภาครัฐที่ต้องการได้  ซึ่งนอกจากความสะดวกในการใช้งานแล้วยังเป็นการกลั่นกรองแอปพลิเคชันที่สามารถเชื่อมั่นได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันภาครัฐของจริงได้อีกทางหนึ่ง โดยสามารถดาวน์โหลด GAC ไปใช้งานได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ซึ่งในปัจจุบันมีโมบายแอปพลิเคชันของภาครัฐที่สามารถดาวน์โหลดผ่าน GAC ได้แล้วจำนวน 108 บริการจาก 68 หน่วยงาน นอกจากนั้น ศูนย์รวมแอปพลิเคชันภาครัฐยังได้พัฒนาเป็นบริการในรูปแบบเว็บไซต์ที่ apps.go.th ด้วยอีกทางหนึ่ง

ด้านประชาชนที่ไม่สะดวกที่จะใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงบริการภาครัฐ  ก็มีการพัฒนาช่องทางให้บริการผ่านตู้ Government Kiosk และอุปกรณ์ SmartBox โดยในส่วน Government Kiosk หรือตู้บริการเอนกประสงค์ของรัฐ  เป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐได้ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว ปัจจุบันมีข้อมูลและบริการของภาครัฐที่เปิดให้บริการผ่าน Government Kiosk แล้วจำนวน 8 ระบบ จาก 4 หน่วยงาน และได้มีการนำร่องติดตั้งแล้วในหลายพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์ G-Point สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัลศาลายา รวมไปถึงโรงพยาบาลราชวิถี และกำลังจะขยายพื้นที่การวางในแหล่งชุมชนให้มากยิ่งขึ้น

ภาพ4

ส่วนอุปกรณ์ Smart Box  เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งในพื้นที่สาธารณะเพื่อเป็นช่องทางเสริมในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และบริการต่าง ๆ ของรัฐ ซึ่งให้บริการในรูปแบบบริการ

ออนไลน์ (e-Services) โดยจะเร่งติดตั้งในพื้นที่ให้บริการของหน่วยงานรัฐต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำหรับเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลของรัฐไปยังประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีการนำร่องติดตั้งอุปกรณ์ ณ จุดให้บริการของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จำนวน 27 เครื่อง

ที่สำคัญ ในวันนี้จะมีการเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดอีก 3 ตัว คือ แอปKasetQRCode โดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ที่สามารถอ่าน QR Code บนสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรอง เพื่อดูข้อมูลและแหล่งผลิตได้ แอปเรื่องร้องเรียนกรมป่าไม้ โดย กรมป่าไม้ เพื่อให้ประชาชนสามารถร้องเรียนเมื่อท่านพบสิ่งผิดปกติบนผืนป่าเมืองไทย และแอป LandsMaps โดย กรมที่ดิน การตรวจสอบตำแหน่งแปลงที่ดินจะกลายเป็นเรื่องง่ายที่ทำได้ด้วยตนเองโดยระบุเลขที่โฉนด

ด้าน รศ.ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการบริหารสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติมว่าสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA นั้น พร้อมขานรับแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อพัฒนาไปสู่ Digital Thailand ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาการดำเนินงานของราชการทุกภาคส่วนให้มีความเป็นดิจิทัลมากขึ้น ผ่านการนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการให้บริการประชาชน ด้วยการให้บริการประชาชนผ่าน GovChannel แต่ขณะเดียวกันในส่วนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล หรือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการให้บริการต่างๆ ของภาครัฐ ทาง EGA ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวเพิ่มเติมว่า GovChannel เป็นช่องทางเข้าถึงบริการภาครัฐ ดังนั้น โครงการนี้สำเร็จได้ก็เพราะทุกส่วนราชการร่วมมือนำบริการอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ มาเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเราจะเห็นภาพความร่วมมือดังกล่าวได้จากการนำบริการหรือแอปพลิเคชันมานำเสนอในงานวันนี้ และนอกจาก EGA จะร่วมขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยโครงการ “GovChannel” แล้ว ขณะนี้ EGA กำลังเตรียมจัดทำบริการใหม่ภายใต้โครงการ GovChannel ในอีกหลายส่วน ทั้งความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยเพื่อให้สามารถทำการจัดการทางการเงิน (e-Payment) ผ่าน GovChannel  และเตรียมพบบริการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้กับโมบาย แอปพลิเคชัน ภายใต้ชื่อ “G-News” ที่จะเป็นช่องทางการแจ้งข่าวสารภาครัฐส่งตรงถึงประชาชนได้ทันที กับอีกหนึ่งบริการใหม่ที่จะทำให้ประชาชนได้รู้ว่า “รัฐใช้ภาษีเราไปทำอะไรบ้าง?”

Latest

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ChatGPT ใช้ยังไงให้ประหยัดเวลาทำงาน 100 เท่า

มาจนถึงตอนนี้ ยังมีใครไม่รู้จัก ChatGPT อีกไหมครับ? ถ้ายัง แอดมินขออธิบายสั้นๆ ไม่เกิน 1 นาที...

Newsletter

Don't miss

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ChatGPT ใช้ยังไงให้ประหยัดเวลาทำงาน 100 เท่า

มาจนถึงตอนนี้ ยังมีใครไม่รู้จัก ChatGPT อีกไหมครับ? ถ้ายัง แอดมินขออธิบายสั้นๆ ไม่เกิน 1 นาที...

8 เทคใหม่ ที่จะมาเปลี่ยนอนาคตของเราในปีนี้ จากงาน CES 2023

ห่างหายไปนานกับงานที่คอไอทีและผู้ที่หลงใหลในเทคโนโลยีตั้งตารอ กับงาน CES 2023 ที่เพิ่งจบไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2023 ไม่ต้องอธิบายมาก เราขอสรุป 10 เทคเด่นๆ ที่จะมาเปลี่ยนโลกของผู้ใช้อย่างเราๆ ในปีนี้กันครับ

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ นี่ขนาดอัพเดตเป็น Windows 11 แล้ว ไมโครซอฟท์ก็ยังไม่สามารถทำให้ระบบค้นหาดีขึ้นได้เลย วันนี้ผมเลยขอเอาแอพดีๆ ฟรีๆ ที่ช่วยให้การค้นหาบนวินโดวส์ ง่าย สนุก แถมใครเห็นต้องอึ้งกันอย่างแน่นอนครับ Listary แอพค้นหาบนวินโดวส์ขั้นเทพ ขอแนะนำแอพชื่อ Listary นี่คือแอพค้นหา ที่ไมโครซอฟท์ควรไปซื้อกิจการมันซะ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้ มาไว้ในบทความนี้ ใครจำได้ซักสามสี่ฟังก์ชัน แล้วเอาไปใช้เป็นประจำได้ ชีวิตคุณก็ง่ายขึ้นหลายเท่าแล้วล่ะครับ รวม 22 คีย์ลัดปุ่ม Windows Key ยิ่งรู้เยอะ ยิ่งทำงานได้เร็วขึ้น เวลาใช้งานคือกดปุ่ม Windows Key + ปุ่มอื่นๆ...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here