กระทรวงไอซีที หนุน CAT จับมือ ทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ ยักษ์ใหญ่สื่อสารอินเดีย เดินหน้า “ASEAN Digital Hub”

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการ ร่วมด้วยหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน พร้อมหารือการยกระดับ Connectivity ระหว่างไทย และอินเดียในภาพรวมสอดคล้องรองรับยุทธศาสตร์การยกระดับโครงข่าย ICT ของประเทศไทย ทั้งเส้นทางคมนาคม โครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีเพื่อเดินหน้าประเทศไทยสู่ “ASEAN Digital Hub” โดยสนับสนุนความร่วมมือระหว่างบริษัทสื่อสารยักษ์ใหญ่ของสองประเทศ CAT และ ทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ ในการลงนาม MOU พัฒนาโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเท

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ซึ่งได้ร่วมในคณะเยือนประเทศอินเดียครั้งนี้ เปิดเผยว่า “วันนี้ (17 มิ.ย.59) นายกรัฐมนตรี และคณะได้พบปะหารือกับคณะผู้บริหารระดับสูงในเครือบริษัท ทาทา กรุ๊ป นำโดย นายมาทุ คานนัน ประธานกลุ่มด้านพัฒนาธุรกิจ นายคริสโตเฟอร์ อัลเมดา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านไอซีทีเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างทั้ง 2 ประเทศ เนื่องจากประเทศอินเดียมีอุตสาหกรรมไอซีทีและดิจิทัลที่มีความก้าวหน้าสูง รวมทั้งรัฐบาลอินเดียยังมีนโยบายขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเช่นเดียวกับประเทศไทย  โดยประเทศอินเดียได้มีนโยบาย Digital India  จึงนับเป็นโอกาสที่เหมาะสมในการร่วมมือกับนโยบาย Digital Thailand ในหลายๆ ด้าน เช่น การยกระดับการเชื่อมต่อของระบบโทรคมนาคมผ่านระบบเคเบิลใต้น้ำ การพัฒนา Smart City ที่อินเดียประกาศสร้าง 100 เมือง Smart City ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีและดิจิทัล เป็นต้น

ทั้งนี้ การเจรจาความร่วมมือได้เน้นยกระดับการสร้าง Connectivity เชื่อมโยงระหว่างไทยและอินเดียในภาพรวมที่ครอบคลุมทั้งเส้นทางคมนาคม และโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที        เพื่อเดินหน้าประเทศไทยสู่ “ASEAN Digital Hub” ซึ่งภาพรวมของการเชื่อมโยง Connectivity ในทุกมิติดังกล่าวจะส่งเสริมทั้งด้านการค้าการลงทุน  e-Commerce การท่องเที่ยว ฯลฯ อันสอดคล้องกับแผนแม่บทยุทธศาสตร์การยกระดับโครงข่าย ICT ของประเทศไทย

1.ASEAN Digital Hubภายหลังจากการหารือ นายกรัฐมนตรี และคณะได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT  และ บริษัท ทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านการพัฒนาด้านโทรคมนาคมรายใหญ่ของอินเดีย ที่มีฐานการให้บริการอยู่ในหลายประเทศทุกภูมิภาคของโลก โดยทั้งสองบริษัทจะร่วมกันศึกษาแนวการลงทุนพัฒนาโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำของ CAT เชื่อมต่อกับโครงข่ายของทาทาคอมฯ  ซึ่งเป็นเครือข่ายเคเบิลใต้น้ำขนาดใหญ่ทันสมัยระดับ Tier-1 IP Network เชื่อมต่อ 400 จุดในกว่า 200 ประเทศทั่วโลก โดยความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับแผนการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศที่มีความสำคัญเพื่อรองรับให้การขยายตัวของเศรษฐกิจและการสื่อสารของไทย โดยจากการคาดการณ์ของ CAT ได้ประเมินการใช้งานข้อมูลของคนไทยใน 3 ปีข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นจาก 3 เทราไบท์เป็น 15 -20 เทราไบต์ หรือเพิ่มประมาณ 6 เท่า

การยกระดับบริการโครงสร้างพื้นฐานโดยรัฐบาลส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน บริหารเครือข่าย และการใช้งานนั้น มีเป้าหมายเพื่อสามารถให้บริการกับภาคธุรกิจไทย รวมไปถึงธุรกิจของประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนที่สามารถจะเชื่อมโยงใช้บริการด้านดิจิทัลผ่านประเทศไทยได้แบบครบวงจร ทั้งนี้ เพื่อให้ทันกับการแข่งขันของตลาดและเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนที่เติบโตขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนรวมทั้งไทย ต่างเร่งเตรียมความพร้อมด้านการแข่งขันในช่วงของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC เช่นกัน

ก่อนหน้านี้รัฐบาลไทยได้ประกาศความพร้อมในการเป็น “ASEAN Digital Hub” เพื่อนำความแข็งแกร่งในทางยุทธศาสตร์ที่ตั้งและศักยภาพในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมของไทยมาเป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนภาคธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน สนับสนุนการเติบโตให้กับระบบเศรษฐกิจของไทยรวมไปถึงประเทศอื่นๆ  ในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมให้ไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจระดับภูมิภาคมากขึ้น โดยการเป็นศูนย์กลางข้อมูลอาเซียน (ASEAN Digital Hub) จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพด้านโครงข่ายพื้นฐานระหว่างประเทศ (Hard Infrastructure) เป็นรากฐานสำคัญ ซึ่งประเทศไทยจะเพิ่มโอกาสดังกล่าวมากยิ่งขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง CAT กับทาทาคอมฯ ครั้งนี้”    ดร.อุตตม กล่าวเพิ่มเติม

อนึ่ง บริษัท ทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ภายใต้เครือทาทา กรุ๊ป ถือเป็นผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่ มีบริการที่หลากหลายทั้งบริการด้านเครือข่ายสื่อสัญญาณ บริการอินเทอร์เน็ต บรอดแบนด์ และบริการด้านข้อมูลแก่ลูกค้าในประเทศอินเดียและทั่วโลก รวมทั้งยังมี Tier-1 IP Network ซึ่งเป็นเครือข่ายเคเบิลใต้น้ำขนาดใหญ่ และทันสมัยโดยเชื่อมต่อ 400 จุดในกว่า 200 ประเทศทั่วโลก  สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในอินเดียและทั่วโลก

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here