ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ เปิดตัว VSP G SERIES อัพเกรดด้วย NATIVE NAS , ระบบ TIER ข้อมูลไประบบคลาวด์ และซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยลูกค้าพร้อมสู่ยุคดิจิทัล

    ดร. มารุต มณีสถิตย์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย และพม่า บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ พีทีอี ลิมิเต็ด หรือHDS กล่าวว่า บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น (HDS) ธุรกิจในเครือของบริษัท ฮิตาชิ จำกัด  เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ Hitachi Virtual Storage Platform (VSP) G Series ที่ได้รับการอัพเกรดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งกว่าเดิม ซึ่งออกแบบโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดต้นทุนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากระบบไอทีเดิมที่องค์กรใช้งานอยู่ อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพจากการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากในหลากหลายรูปแบบที่ถูกจัดเก็บ (Multi-Protocol) ไว้ในระบบไอที ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้ามากขึ้น

ปัจจุบันธุรกิจกำลังก้าวไปสู่ยุคดิจิทัล  ข้อมูลจึงเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ทางธุรกิจ และไอทีกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในการช่วยผลักดันองค์กรให้ประสบความสำเร็จ แนวโน้มดังกล่าวได้เพิ่มแรงกดดันให้กับฝ่ายไอทีในการปรับกระบวนการทำงาน ระบบ และทักษะต่างๆ ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น HDS จึงได้เพิ่มฟังก์ชันการทำงานของ NAS หรือ Network Attached Storage แบบรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับแพลตฟอร์มระบบจัดเก็บข้อมูลในรุ่น  VSP G400, VSP G600 และ VSP G800 ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งเสริมประสิทธิภาพโดยการจัดระดับมูลค่าของข้อมูลการใช้งานที่เหมาะสม ทั้งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร หรือข้อมูลของระบบคลาวด์ ว่ามีระดับเหมาะสมต่อมูลค่าควรจะเก็บและดูแลในลักษณะใด  ทำให้การบริหารระบบจัดเก็บข้อมูลและศูนย์ข้อมูลขององค์กรมีความทันสมัยมากขึ้น โดยโซลูชั่นของ HDS มีรายละเอียด ดังนี้

  • เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการใช้งานสู่ระบบคลาวด์

องค์กรต่างๆยังคงประเมินกลยุทธ์ด้านไอทีของตนตลอดเวลา เพื่อค้นหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากระบบจัดเก็บข้อมูลและการใช้บริการระบบคลาวด์ในแบบดั้งเดิม ยกตัวอย่างกลยุทธ์ อาทิเช่น โซลูชั่นระบบเสมือนจริง (Virtualization) ระบบคลาวด์แบบไดนามิก, ระบบบริหารศูนย์ข้อมูลส่วนกลางและระยะไกลที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่หลายๆองค์กรต้องการ เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่น และสามารถตอบสนองความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรองรับการใช้งานแอพพลิเคชั่นในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีสิทธิบัตรด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบ SAN และ NAS เป็นจำนวนมากกว่า 4,000 ฉบับ 

การเปิดตัวในครั้งนี้ถือเป็นการเพิ่มทางเลือกในการรวมโมดูล NAS ที่มีประสิทธิภาพสูงของโมดูลแบบ Active-Active เข้าไว้ในระบบ VSP G400, VSP G600 และ VSP G800 โดยโมดูลดังกล่าวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้วยการจัดเตรียมแพลตฟอร์มระบบจัดเก็บข้อมูลทั้ง SAN และ NAS ในรูปของแพลตฟอร์มเดียวที่พร้อมรองรับเวิร์กโหลดทั้งหมด  นอกจากนี้ต้นทุนด้านการดำเนินงานก็จะลดลงด้วย เนื่องจากระบบ VSP G Series ใช้ไฟ ระบบปรับอากาศ และพื้นที่จัดวางในศูนย์ข้อมูลน้อยเหลือเพียง 50% จากระบบเดิม โดยไม่คำนึงว่าจะต้องเป็นระบบใด ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานระยะไกลที่ใช้ระบบ IP เป็นส่วนสำคัญ หรือสำหรับศูนย์ข้อมูลส่วนกลางที่ใช้เทคโนโลยี Fibre Channel หรือระบบคลาวด์ชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็น Hitachi Content Platform (HCP), Hitachi Managed Cloud Services, Microsoft® Azure™ หรือบริการระบบคลาวด์ Amazon S3 ด้วยคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ย้ายข้อมูลไปยังระบบคลาวด์ ลูกค้าจะสามารถสร้างนโยบายด้านการจัดการข้อมูลตามความต้องการที่กำหนดได้อย่างอัตโนมัติและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายเหล่านี้จะทำให้ข้อมูลได้รับการกำหนดระดับชั้นความสำคัญให้ไปสู่แพลตฟอร์มระบบคลาวด์แบบส่วนตัว แบบสาธารณะ หรือแบบผสมได้โดยอัตโนมัติและเป็นไปอย่างราบรื่น

  • ระบบเสมือนที่สามารถควบคุมในทุกรายละเอียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

HDS ยังคงร่วมมือกับ VMware อย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอแนวทางด้านระบบจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการบริหารจัดการและพร้อมรองรับ VMware vSphere® Virtual Volumes™ ได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างสูงสุด ลดความซับซ้อนด้านระบบจัดเก็บข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการนำบริการจัดเก็บข้อมูลตามรูปแบบการใช้งานเฉพาะไปใช้กับเครื่องระบบเสมือน (VM) นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ Hitachi Virtual Infrastructure Integrator 3.0 มีความสามารถในการสำรองและกู้ข้อมูล โดยทำงานร่วมกับ VMbackup ซึ่งเป็นความสามารถกู้คืนระบบและการโคลนนิ่งสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ VMware vSphere 

  • ซอฟต์แวร์วิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุม

ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Hitachi VSP G Series ทุกรุ่น จะมีซอฟต์แวร์ Hitachi Infrastructure Analytics Advisor (HIAA)  เข้ามาเสริมประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายและความเสี่ยง ผ่านทางการวิเคราะห์ที่ชาญฉลาด ทั้งนี้ HIAA จะทำการระบุ วิเคราะห์ และช่วยแก้ปัญหาด้านประสิทธิภาพในการทำงานและความจุได้อย่างรวดเร็วในลักษณะที่เป็นเชิงรุก ซึ่งรวมถึงการใช้งานร่วมกับระบบจัดเก็บข้อมูลของผู้จำหน่ายรายอื่นที่องค์กรมีอยู่ ซอฟต์แวร์นี้จะช่วยระบุโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงผ่านการวิเคราะห์ที่ชาญฉลาดด้วยการแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าคุณมารุต

ดร. มารุต กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ เป็นผู้จำหน่ายระบบไอทีเพียงรายเดียวที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านเวิร์กโหลดของลูกค้าได้ครอบคลุมตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ไปจนถึงระบบ เมนเฟรมด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลภายใต้แพลตฟอร์มเดียว คือ Hitachi Storage Virtualization Operating System (SVOS) ด้วยขีดความสามารถที่เปี่ยมประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์นี้ ทำให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ VSP G-Series แบบ Unified ทั้งหมดเป็นระบบจัดเก็บข้อมูล ที่มีความสามารถไม่ว่าทางด้านความรวดเร็วในการตอบสนองของแอพพลิเคชั่นจากเทคโนโลยีแฟลชแบบมี Controller ในตัว ที่สามารถให้ประสิทธิภาพสูงสุดถึง 1.4 ล้าน IOPs หรือ ความมั่นคงของข้อมูลด้าน Data center Protection แบบหลายสาขา Multi-Site  นอกจากนี้ VSP G-Series แบบ Unified สามารถ Active-Active Data center ที่รองรับความต้องการ แบบ RPO และ RTO ใกล้ศูนย์ ไม่ว่าจากระบบฐานข้อมูลแบบ Oracle RAC ,VMWare  vMSC , หรือ Microsoft Hyper-Vยังไม่รวมถึงประสิทธิในการใช้พื้นที่ที่ลดลงได้ถึง 3 เท่าจาก Data Deduplication, Data Compression ซึ่งทั้งหมดสามารถทำงานร่วมกับ Thin Provisioning  ซึ่งมาพร้อมกับ SVOS

                 “HDS จะยังคงลงทุนในด้านนวัตกรรมและ VSP ใหม่ๆ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นของสภาพแวดล้อมเสมือนจริง แอพพลิเคชั่นไอทีใหม่ๆ และความพร้อมของข้อมูล ลูกค้าไม่สามารถจะก้าวพลาดได้อีกต่อไป โซลูชั่นที่เชื่อถือได้ สามารถวัดได้ และมีประสิทธิภาพสูง แต่ให้ความเสี่ยงต่ำ ลดขั้นตอนการทำงาน และจัดการค่าใช้จ่าย ลดเงื่อนไขที่ไม่จำเป็น และสามารถช่วยองค์กรสร้างรายได้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แพลตฟอร์ม Hitachi Virtual Storage ที่มาพร้อมกับฟังก์ชั่น NAS จึงเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์อย่างดีที่สุด เพื่อให้องค์กรมีศูนย์ข้อมูลที่ทันสมัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลต่อไป” ดร. มารุต กล่าวทิ้งท้าย

เกี่ยวกับบริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์

บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ จำกัด โดยเป็นบริษัทผู้นำเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการข้อมูล ที่จะช่วยขับเคลื่อนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ  และยังสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยมุ่งหวังให้เกิดสังคมที่ปลอดภัยสร้างสุขภาพที่ดี และมีความทันสมัย ผ่านการคิดค้นนวัตกรรมและสร้างมูลค่าที่แท้จริงจากฐานข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า Internet of Things ด้วยโซลูชั่นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีแบบครบวงจร ได้แก่ สตอเรจ,  เซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์การบริหารจัดการเนื้อหา,และคลาวด์คอมพิวติ้ง พร้อมการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายอย่างครบถ้วน ด้วยความเชี่ยวชาญของ ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ที่บูรณาการทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีปฏิบัติการที่ดีที่สุด จากบริษัทในเครือฮิตาชิฯ เพื่อส่งมอบนวัตกรรมข้อมูลเชิงลึกให้กับธุรกิจ และสังคม ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง และการเติบโตในอนาคตได้อย่างดีเยี่ยม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.HDS.com

เกี่ยวกับบริษัท ฮิตาชิ จำกัด

บริษัท ฮิตาชิ จำกัด (ชื่อในตลาดหุ้นโตเกียว: 6501) มีสำนักงานใหญ่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำระดับโลก ด้วยจำนวนพนักงานทั่วโลกประมาณ 326,000 ราย โดยในปีงบประมาณ 2555 (จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556) บริษัทฯ มียอดขายรวม 9,041 พันล้านเยน (96.1 พันล้านดอลลาร์) ทั้งนี้ บริษัทฮิตาชิให้ความสำคัญกับธุรกิจที่เน้นด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมมากกว่าเดิม ซึ่งรวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสารสนเทศและโทรคมนาคม ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องจักรก่อสร้าง วัสดุและอุปกรณ์ที่ครอบคลุมการทำงานระดับสูง ระบบยานยนต์และอื่นๆ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฮิตาชิ สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ https://www.hitachi.com

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here