ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ เปิดตัวนวัตกรรมวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ดึงข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย ช่วยคาดการณ์การก่ออาชญากรรม ยกระดับความปลอดภัยสาธารณะ

 ดร. มารุต มณีสถิตย์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย และพม่า บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ พีทีอี ลิมิเต็ด หรือ HDS เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ได้เปิดตัวคุณสมบัติใหม่ที่เพิ่มเติมของกลุ่มโซลูชั่น Hitachi Visualization อย่างซอฟต์แวร์ Hitachi Visualization Suite 4.5 (HVS 4.5) ที่มาพร้อมกับ Hitachi Visualization Predictive Crime Analytics (PCA) และ Hitachi Video Management Platform (VMP) 2.0 โดย PCA 

นี้ถือเป็นเครื่องมือแรกที่ใช้โซเชียลมีเดีย และฟีดข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์ ร่วมกับการวิเคราะห์ขั้นสูงที่มีความละเอียดและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกและยกระดับความปลอดภัยสาธารณะในรูปของการนำเสนอข้อมูลพยากรณ์การเกิดอาชญากรรมที่มีความแม่นยำสูง ทั้งนี้ Hitachi Visualization เป็นหนึ่งในของโซลูชั่น Hitachi Social Innovation ที่ช่วยพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะ (สมาร์ทซิตี้) และออกแบบขึ้นเป็นพิเศษเพื่อยกระดับแนวคิดด้านความปลอดภัยสาธารณะของเมืองและเทศบาลต่างๆ ผ่านทางการใช้การวิเคราะห์ขั้นสูงเชิงพยากรณ์และการเข้าถึงข้อมูลวิดีโอ หรืออุปกรณ์ต่างๆจากระบบความปลอดภัยสาธารณะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ความปลอดภัยสาธารณะ ประชาชน ทรัพย์สิน และโครงสร้างพื้นฐาน ถือเป็นรากฐานสำคัญสำหรับสังคมและเมืองอัจฉริยะต่างๆ เทคโนโลยีดิจิตอลนี้จะสามารถเข้ามาช่วยในด้านการจัดเตรียมข้อมูลเชิงบริบทและข้อมูลที่ครอบคลุมในรูปแบบเรียลไทม์ เพื่อเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการระบุตำแหน่ง การบรรเทาเหตุร้าย และการป้องกันอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้น

Chart 2 Hybrid Cloud

ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของ Hitachi Visualization ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถคัดแยกข้อมูลเชิงลึกจำนวนมากจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ ให้สามารถนำไปใช้ดำเนินการได้จริงและเป็นไปอย่างรวดเร็ว ด้วยการพัฒนาล่าสุด ได้แก่:

Hitachi Visualization Suite 4.5 (HVS): เพิ่มประสิทธิภาพด้วย Predictive Crime Analytics

HVS คือ ซอฟแวร์แพลตฟอร์มบนระบบไฮบริดคลาวด์ ที่ผสานรวมข้อมูลทั่วไปและข้อมูลจากวิดีโอหรืออุปกรณ์ต่างๆ จากระบบความปลอดภัยสาธารณะที่แยกออกจากกันเข้าไว้ด้วยกัน (อาทิ หน่วยจัดส่งความช่วยเหลือ 911 ที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์, ตัวอ่านป้ายทะเบียน, เซ็นเซอร์กระสุนปืน ฯลฯ) ในแบบเรียลไทม์ และนำเสนอให้ภาพข้อมูลในรูปแบบภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ HVS จะช่วยให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญสำหรับใช้ในการเสริมความเชี่ยวชาญในการดำเนินงาน ยกระดับความสามารถด้านการสืบสวนสอบสวน และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติการต่างๆ พร้อมด้วยคุณสมบัติของการบันทึกข้อมูลเหตุการณ์แบบเรียลไทม์จากเซ็นเซอร์ ทำให้ขณะนี้ HVS สามารถแสดงภาพข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่เกี่ยวกับข้อมูลอาชญากรรมที่ผ่านมาในอดีตหลากหลายรูปแบบ ซึ่งครอบคลุมถึงเขตพื้นที่ความเสี่ยงอาชญากรรม (Heat Map) ด้วย คุณสมบัตินี้มีพร้อมใช้งานในรูปของโมดูลเสริม คือ PCA ที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์ใหม่ HVS 4.5 ที่เพิ่งออกตัวล่าสุดนี้

การผสานรวมข้อมูลเหตุการณ์แบบเรียลไทม์ที่บันทึกไว้จากระบบความปลอดภัยสาธารณะและเซ็นเซอร์ต่างๆ เข้ากับข้อมูลอาชญากรรมในอดีตและข้อมูลเชิงบริบทต่างๆ จากระบบบริหารจัดการระเบียนข้อมูล โซเชียลมีเดีย และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทำให้อัลกอริธึมการพยากรณ์ตามช่วงเวลาและพื้นที่ที่เปี่ยมประสิทธิภาพของ PCA สามารถช่วยหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายและทีมปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นสามารถกำหนดระดับภัยคุกคามสำหรับทุกเขตพื้นที่ในเมืองได้อย่างถูกต้องแม่นยำ นอกจากนี้ อัลกอริธึมดังกล่าวยังสามารถนำไปใช้เพื่อสร้างการพยากรณ์ภัยคุกคามในระดับต่างๆ เพื่อคาดการณ์ตำแหน่งที่อาจมีแนวโน้มที่จะเกิดอาชญากรรมขึ้นได้อย่างแม่นยำหรืออาจต้องการกำลังเสริมเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ PCA มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่จะช่วยให้ผู้ใช้มีความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น เกี่ยวกับปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการสร้างหรือช่วยบรรเทาการเกิดอาชญากรรมได้ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือดูแลรักษาความปลอดภัยเชิงป้องกันเครื่องมือแรกที่ใช้การประมวลผลภาษาในลักษณะธรรมชาติสำหรับการสร้างแบบจำลองเฉพาะเรื่องได้อย่างละเอียดโดยใช้เครือข่ายโซเชียลมีเดียร่วมกับฟีดข้อมูลของทั้งภาครัฐและเอกชนในรูปแบบเรียลไทม์เพื่อนำเสนอการพยากรณ์อาชญากรรมที่มีความแม่นยำสูงHitachi Visualization Suite 4.5 - WashDC Screenshot_Figure 1-1

Hitachi Video Management Platform (VMP): การบริหารจัดการข้อมูลวิดีโอทั้งหมดอย่างละเอียดครอบคลุม

VMP โฉมใหม่นี้ เป็นโซลูชั่นในรูปแบบอุปกรณ์ ที่พร้อมผสานรวมข้อมูลจำนวนมาก การบริหารจัดการ และการแสดงผลสำหรับแอพพลิเคชั่นวิดีโอที่ได้รับการสนับสนุนจากซอฟต์แวร์ VMware  เพื่อนำเสนอประสบการณ์การใช้งานในรูปแบบอัตโนมัติ (set-it-and-forget-it) ช่วยให้ VMP เป็นโซลูชั่นการบริหารจัดการแบบครบวงจรที่สามารถปรับขยายและการสร้างระบบสำรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการแยกส่วนระบบจัดเก็บข้อมูลออกจากการประมวลผล เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและเรียกใช้ข้อมูลวิดีโอได้อย่างรวดเร็วตามต้องการ ทั้งนี้ VMP พร้อมให้การรองรับซัพพลายเออร์ซอฟต์แวร์ด้านการบริหารจัดการวิดีโอชั้นนำทุกราย ด้วยการทำให้ระบบจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลวิดีโอทุกประเภทเป็นเรื่องง่าย

DS-367-A_Hitachi Visualization Suit_DRAFT v4_Nancy.rb1
DS-367-A_Hitachi Visualization Suit_DRAFT v4_Nancy.rb1              “การริเริ่มโซลูชั่น Hitachi Visualization นี้ ได้รับการออกแบบขึ้นมาเพื่อช่วยให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน และองค์กรด้านความปลอดภัยอื่นๆ มีความตื่นตัวต่อเหตุการณ์ต่างๆ และสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งผ่านกระบวนการคัดกรองข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจำนวนมากที่มีอยู่เพื่อให้แน่ใจว่า หน่วยงานดังกล่าว จะพร้อมให้การตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ปัจจุบันฮิตาชิ ดาต้าฯ กำลังเพิ่มขีดความสามารถให้กับหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการส่งเสริมแนวทางปฏิบัติเชิงรุกต่ออาชญากรรมและภัยก่อการร้ายต่างๆ รวมทั้งยังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเกี่ยวกับการบันทึก การส่ง การวิเคราะห์ และการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อมูลในรูปแบบวิดีโอด้วย ทั้งนี้ ความปลอดภัยสาธารณะถือเป็นหลักการพื้นฐานที่รวมอยู่ในวิสัยทัศน์ของเราที่มีต่อแนวทางการพัฒนาสังคมและเมืองอัจฉริยะ เราภูมิใจมากที่ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้มีความอัจฉริยะ ปลอดภัย สมบูรณ์สุข และมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการเสริมสร้างขีดความสามารถในด้านการจัดการปัญหาด้านความปลอดภัยสาธารณะในลักษณะเชิงรุก ”ดร. มารุต กล่าวทิ้งท้าย

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here