ฮิตาชิเปิดตัว Hitachi Video Management Platform แพลตฟอร์มบริหารจัดการวิดีโอรักษาความปลอดภัยรุ่นใหม่สำหรับยุคดิจิทัลและ IoT พร้อมผนึกกำลังพันธมิตร เดินหน้าชิงส่วนแบ่งตลาดที่มีมูลค่ากว่า 6,000 ล้านดอลลาร์

ฮิตาชิ อินไซท์ กรุ๊ป กลุ่มธุรกิจที่รับผิดชอบดูแลและผลักดันธุรกิจด้านอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (Internet of Things: IoT) ของกลุ่มบริษัทฮิตาชิให้เป็นหนึ่งเดียวกัน รวมทั้งกลยุทธ์การออกสู่ตลาด (Go To Market: GTM) ทั่วโลกเปิดตัว Hitachi Video Management Platform (VMP)แพลตฟอร์มรุ่นใหม่ 3 รุ่น พร้อมเดินหน้าเข้าสู่ตลาดการติดตามตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยผ่านระบบวิดีโอ (Video Security and Monitoring Market) ที่มีมูลค่ารวมของตลาดมากกว่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อันเป็นข้อมูลที่ได้จากการคาดการณ์ล่าสุดของบริษัทวิจัยอิสระแห่งหนึ่ง โดยHitachi VMP รุ่นใหม่จะรวมระบบจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลแบบเสมือนจริงเข้าด้วยกัน และนำเสนอในรูปของชุดอุปกรณ์แบบครบวงจร โซลูชั่นใหม่เหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการติดตามตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยผ่านระบบวิดีโอสำหรับระดับองค์กร รวมทั้งสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลวิดีโอโดยตรงด้วย บริษัท ฮิตาชิ ยังเปิดเผยด้วยว่า บริษัทกำลังขยายการเป็นพันธมิตรและความร่วมมือกับผู้นำในอุตสาหกรรมการบริหารจัดการวิดีโอระบบดิจิทัล (Digital Video Management System: DVMS) ได้แก่ บริษัท ไมล์สโตน ซิสเต็มส์ และบริษัท OnSSI ในการพัฒนาและนำเสนอโซลูชั่นร่วมกันเพื่อจะยกระดับความปลอดภัยให้กับองค์กร สถานที่ทำงาน โรงงานอุตสาหกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างมาก

การติดตามตรวจสอบผ่านระบบวิดีโอ แต่เดิมนั้นให้การสนับสนุนเฉพาะระบบรักษาความปลอดภัยทางกายภาพเท่านั้น แต่ในขณะนี้ ระบบแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ เช่น ระบบปรับปรุงด้านการจราจรแออัด ระบบการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้งระบบความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ทำให้เกิดข้อมูล “วิดีโอขนาดใหญ่” (Big Video) ส่งผลให้เกิดความต้องการระบบจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระดับองค์กร ความสามารถในการเรียกใช้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว การรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่เพิ่มขึ้น และความต้องการความสามารถในการสนับสนุนการวิเคราะห์และการติดตามตรวจสอบในแบบเรียลไทม์ แม้ว่าลูกค้าองค์กรส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะกำลังต้องการเดินหน้าแปรรูปธุรกิจให้กลายเป็นระบบดิจิทัล หรือDigital Transformation แต่โซลูชั่นติดตามตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลวิดีโอที่มีอยู่ทั่วไปจำนวนมากนั้นยังคงต้องพึ่งพาเทคโนโลยีแบบดั้งเดิม และวิดีโอในรูปแบบอะนาล็อกจึงไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก IoT ได้อย่างเต็มที่หรือไม่สามารถสนับสนุนการวิเคราะห์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ Hitachi VMP จึงถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ช่องว่างดังกล่าวโดยเฉพาะ โดยระบบบริหารจัดการวิดีโอใหม่นี้จะเป็นระบบพื้นฐานที่สำคัญสำหรับสินทรัพย์ข้อมูลทั้งในรูปแบบดิจิทัลและแบบจับต้องได้ ทั้งยังพร้อมซึ่งจะช่วยสนับสนุนโครงการรักษาความปลอดภัยให้เป็นแบบองค์รวมขั้นสูง ตามกฎข้อบังคับภายในองค์กรและระบบรักษาความปลอดภัยระดับสถาบันอีกด้วย

มร.ปีแอร์ บูร์เจออิกซ์ รองประธานบริษัท ซีเคียวสเตท ซึ่งเป็นธุรกิจที่ปรึกษา จำกัด กล่าวว่า  “การรักษาความปลอดภัยและการติดตามตรวจสอบผ่านระบบวิดีโอมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการแปรรูปองค์กรสู่ระบบดิจิทัล อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนไปใช้ระบบวิดีโอดิจิทัลในขณะนี้ยังคงดำเนินไปอย่างเชื่องช้า ส่วนใหญ่เป็นเพราะข้อจำกัดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมและยังจำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีดั้งเดิมและวิดีโอมีรูปแบบอะนาล็อก แต่ด้วย Video Management Platform ทำให้บริษัท ฮิตาชิ สามารถตอบสนองช่องว่างที่สำคัญในตลาดระบบจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลวิดีโอที่มีโซลูชั่นรักษาความปลอดภัยทางกายภาพเชิงป้องกัน ให้ครอบคลุมไปจนถึงการแปรรูปสู่ระบบดิจิทัลและ IoT ได้ โดย Hitachi VMP จะดำเนินการแบ่งส่วน จัดเก็บ ปรับขยาย และป้องกันข้อมูลวิดีโอเพื่อลดและบริหารจัดการภัยคุกคามด้านความปลอดภัยให้ต่อเนื่องและเห็นได้อย่างชัดเจน Hitachi VMP จะเชื่อมต่อระบบทางกายภาพและระบบดิจิทัลภายในองค์กรเพื่อช่วยให้ทีมดูแลทั้งฝ่ายความปลอภัย ฝ่ายไอที และฝ่ายการดำเนินงานธุรกิจสามารถใช้เทคโนโลยีวิดีโอให้เป็นประโยชน์มากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัยให้กับที่ทำงาน รวมทั้งผลักดันให้การดำเนินงานและการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Hitachi VMP ตลอดจนช่วยลูกค้าให้สามารถจัดการทรัพย์สินวิดีโอของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฮิตาชิ จึงร่วมมือกับบริษัท ไมล์สโตน ซิสเต็มส์ และบริษัท OnSSI เพื่อนำเสนอโซลูชั่นการบริหารจัดการวิดีโอรุ่นใหม่ที่พัฒนาจากเทคโนโลยีที่ได้รับการรับรองและความน่าเชื่อถือจากตลาด ทั้งนี้ Hitachi VMP ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองอย่างสมบูรณ์จากพันธมิตรต่างๆของบริษัทว่าสามารถรองรับซอฟต์แวร์ XProtect VMS จากบริษัท ไมล์สโตน ซิสเต็มส์ และซอฟต์แวร์ Ocularis 5 VMS จากบริษัท OnSSI ได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ บริษัท ฮิตาชิ กำลังทำงานร่วมกับทั้งสองบริษัทในการพัฒนาโซลูชั่นต่างๆ เพื่อผลักดันกลยุทธ์การออกสู่ตลาดให้เร็วขึ้น รวมทั้งขยายโอกาสให้กับบริษัทในการเดินหน้าเข้าสู่ตลาดการติดตามตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยผ่านระบบวิดีโอที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

มร. ไรเนียร์ ทูอินซิง ผู้จัดการฝ่ายพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ประจำทวีปอเมริกา บริษัท ไมล์สโตน ซิสเต็มส์ จำกัด กล่าวว่า“เมื่อผสานรวมซอฟต์แวร์การบริหารจัดการวิดีโอ IP ระบบเปิดของไมล์สโตน ฯ ที่เปี่ยมประสิทธิภาพเข้ากับการใช้งานที่ง่ายดายและมีความน่าเชื่อของVideo Management Platform จากฮิตาชิ จะช่วยเป็นแนวทางให้เกิดเมืองอัจฉริยะ หรืออุตสาหกรรม และธุรกิจแห่งอนาคตที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น” “Hitachi VMP ผ่านการทดสอบในโครงการ Milestone Certified Solution Program และได้รับการรับรองที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์Milestone XProtect VMS เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับบริษัทฮิตาชิในการพัฒนาโซลูชั่นการติดตามตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยผ่านระบบวิดีโอที่มีความเชื่อถือได้ระดับสูง โซลูชั่นนี้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กร และลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลวิดีโอของตนได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนบริหารจัดการความเสี่ยง ปกป้องผู้คนและทรัพย์สิน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพให้กับขั้นตอนการดำเนินงานและลดค่าใช้จ่ายได้อย่างเห็นผล”

            มร. มัลลิ ไดอะแมนท์ รองประธานฝายพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัท OnSSI จำกัด กล่าวว่า “เรามองเห็นโอกาสอย่างมากสำหรับบริษัท OnSSI และบริษัทฮิตาชิ ที่จะได้รับส่วนแบ่งในตลาดที่กำลังเติบโตอย่างเต็มที่และต้องการโซลูชั่นการบริหารจัดการวิดีโอรุ่นใหม่ ซึ่งในช่วงระหว่างการทดสอบเพื่อให้การรับรอง VMP นั้น เราประทับใจกับระบบเสมือนจริงของฮิตาชิอย่างมาก เนื่องจากสามารถรองรับระบบกล้องวิดีโอนับพันระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับบริษัทฮิตาชิ ในการนำเสนอ Ocularis 5 VMS ที่เป็นซอฟต์แวร์ระบบบันทึกประสิทธิภาพภาพสูงของเรา ให้ทำงานร่วมกับ Hitachi VMP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยทั้งทางกายภาพและสำหรับข้อมูล รวมทั้งผลักดันให้เกิดความสามารถด้านการดำเนินงานใหม่ๆ สำหรับลูกค้าของเราทั้งสองบริษัทด้วย”

ข้อมูลจำเพาะของ Hitachi VMP

โซลูชั่น Hitachi VMP พัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ที่เชื่อถือได้ของกลุ่มบริษัทฮิตาชิ ซึ่งรวมถึง Virtual Storage Platform (VSP) ของบริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ (เอชดีเอส) อยู่ด้วย โดย Hitachi VMP ได้รวมเอาเทคโนโลยีที่ดีที่สุดด้านระบบจัดเก็บข้อมูล เครือข่าย และการประมวลผล นำเสนอในรูปของแพลตฟอร์มแบบรวม หรือคอนเวิร์จแพลตฟอร์มที่ครบวงจร เพื่อให้ได้ระบบเสมือนจริงที่มีศักยภาพสูงสุด ทั้งนี้ Hitachi VMP ได้รับการออกแบบขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการปรับใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ติดตามตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยผ่านระบบวิดีโอที่รองรับการปรับขยายได้อย่างสูงสุด มาพร้อมความมีประสิทธิภาพ และรองรับแอปพลิเคชั่นที่หลากหลายขององค์กร ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลวิดีโอด้วย ขณะนี้ Hitachi VMP มีจำหน่ายสามรุ่น คือ VMP 150, VMP 500 และ VMP 1000 ที่พร้อมให้การรองรับระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์กรขนาดกลางถึงใหญ่ที่ติดตั้งกล้องตั้งแต่ 150 ถึง 10,000 ตัวหรือมากกว่านั้น

คุณประโยชน์ของ Hitachi VMP: 

  • ความพร้อมใช้งานสูง:จากรายงานพบว่าแพลตฟอร์มบริหารจัดการวิดีโอที่มีอยู่จำนวนมาก มีอัตราข้อมูลสูญหายมากถึง 20% หรือสูงกว่า Hitachi VMP มีระบบจัดเก็บข้อมูลที่พร้อมใช้งานและทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดกรณีข้อมูลสูญหายและลดปัญหาด้านคุณภาพของข้อมูลวิดีโอ
  • ปรับขยายระบบได้ง่าย: Hitachi VMP เป็นแพลตฟอร์มแบบรวมหรือ คอนเวิร์จ ที่เป็นสถาปัตยกรรมระบบเสมือนจริงในตัว ซึ่งทำให้สามารถแบ่งปันทรัพยากรทางกายภาพร่วมกัน เช่น การประมวลผลและการวิเคราะห์ และสามารถปรับขยายได้ตามความต้องการในการเพิ่มความจุของระบบจัดเก็บข้อมูลวิดีโอได้อย่างไร้ขีดจำกัด
  • ลดความเสี่ยงข้อมูลสูญหาย:การปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐและข้อกำหนดที่เคร่งครัดของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้องค์กรมีความต้องการโซลูชั่นรักษาความปลอดภัยที่สามารถช่วยบรรเทาความเสี่ยงจากภัยคุกคามความปลอดภัยที่มีอยู่และที่อาจจะเกิดขึ้นได้ Hitachi VMP ให้การป้องกันในระดับที่สูงกว่า ด้วยการให้ลูกค้ามีตัวเลือกในการเก็บรักษาสินทรัพย์ข้อมูลและวิดีโอในระบบแบบแยกส่วน เพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลและเสริมความสมบูรณ์ให้กับการรักษาความปลอดภัยจากความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ
  • ผ่านการรับรองตรวจสอบล่วงหน้า: ฮิตาชิพัฒนาและทดสอบ VMP ว่าสามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ VMS ชั้นนำในตลาดได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าและผู้ติดตั้งระบบสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างมั่นใจ

มร. มาร์ค จูลส์ รองประธานฝ่ายโซลุชั่นเมืองอัจฉริยะและความมั่นคงสาธารณะ บริษัท ฮิตาชิ อินไซท์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า“ลูกค้าของเราต้องการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์วิดีโอของตนให้ได้มากขึ้นจากแพลตฟอร์มการบริหารจัดการวิดีโอที่มีอยู่หรือเทคโนโลยีดั้งเดิม เช่นCCTV เราจึงออกแบบ Hitachi Video Management Platform เพื่อยกระดับการใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยผ่านวิดีโอของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และด้วยช่องทางจำหน่ายและพันธมิตรระดับโลก ทำให้บริษัทฮิตาชิ สามารถให้การสนับสนุนด้านการวิเคราะห์ข้อมูลวิดีโอและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอื่นๆ ที่พร้อมเป็นระบบการรักษาความปลอดภัยสำหรับอนาคตและช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากวิดีโอดิจิทัลและ IoT ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เรามีความยินดีอย่างมากที่ได้ทำงานร่วมกับบริษัท ไมล์สโตน, บริษัท OnSSI และผู้นำในอุตสาหกรรมรายอื่นๆ ในการนำเสนอโซลูชั่นรุ่นใหม่ที่จะผลักดันให้ธุรกิจของลูกค้าเดินหน้าสู่ความสำเร็จ”

การจำหน่าย

Hitachi VMP พร้อมวางจำหน่ายในทวีปอเมริกาเหนือ สหราชอาณาจักร และประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นญี่ปุ่น) ผ่านทางบริษัท ฮิตาชิ และพันธมิตรที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท ฮิตาชิ ยังจะเริ่มการจำหน่ายในประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี และตลาดภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (EMEA) ภายในปีนี้ด้วย เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่กำลังเติบโตในด้านโซลูชั่นการติดตามตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยผ่านระบบวิดีโอที่รองรับระบบดิจิทัลและ IoT ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ  Hitachi Video Management Platform สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้https://www.hitachiinsightgroup.com/en-us/smart-cities.html#video-security-and-monitoring

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here