Gate Access Control ระบบบริหารจัดการควบคุมการเข้า-ออก

เหนือกว่าด้วยโซลูชั่นที่ให้มากกว่าความปลอดภัย

ระบบรักษาความปลอดภัยถือเป็นสิ่งที่องค์กรทุกแห่งให้ความสำคัญ  และหนึ่งในรูปแบบของการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพสำหรับอาคารสถานที่คือ การกำหนดและจำกัดการเข้าถึงพื้นที่ โดยใช้ระบบบริหารจัดการควบคุมการเข้า-ออกอาคารทีละบุคคล หรือที่รู้จักกันในชื่อ Gate Access Control

ระบบ Gate Access Control เป็นระบบประตูที่กำหนดให้บุคคลเข้า-ออก ตามจุดที่ต้องการควบคุมตามเงื่อนไขต่างๆ ที่องค์กรกำหนด เช่น กำหนดช่วงเวลาการเข้า-ออกของผู้ใช้แบ่งตามกลุ่ม อย่างสำนักงาน หรือโรงงานที่มีพนักงานจำนวนมาก เป็นต้น ซึ่งระบบควบคุมการเข้า-ออกที่ดีนั้นจะต้องถึงพร้อมซึ่งการรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงพื้นที่ของอาคาร ความสะดวกสบายของผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานที่นั้นๆ และผู้มาติดต่อสถานที่ ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายขององค์กรด้วยการนำเทคโนโลยีมาจัดการควบคุมการเข้า-ออกแทนการใช้พนักงานเฝ้าประจำจุดเข้า-ออกแบบเดิม ซึ่งระบบการจัดการที่ดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดังกล่าวนี้ ไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ โรงงาน ห้องสมุด หน่วยงานราชการ ระบบขนส่งมวลชน และบริการสาธารณะต่างๆเป็นต้น

wp58e171d5_05_06

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่ด้วยระบบรายงานการเข้าใช้พื้นที่ของอาคาร

อีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้ของระบบ Gate Access Control ก็คือ ความสามารถในการสรุปรายงานการเข้า-ออกของพื้นที่ ที่สามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของผู้ใช้ เพื่อนำไปใช้งานร่วมกับระบบสมาชิก ระบบผู้เยี่ยมชม เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อให้ผู้ดูแลอาคารสถานที่ได้ทราบจำนวนผู้เข้าใช้งานในแต่ละช่วงเวลา โดยนำข้อมูลเหล่านั้นมากำหนดทรัพยากร และวางแผนการบริหารจัดการต่อไป เช่น การจัดหาหนังสือ สื่อการเรียนรู้ ตลอดจนที่นั่งเพิ่มให้ห้องสมุดในช่วงใกล้สอบของนักเรียน นักศึกษา หรือจัดการประชาสัมพันธิ์เพิ่มเติมในช่วงที่มีผู้เข้าใช้งานจำนวนน้อย เป็นต้น

wp3953c253_05_06

ยกระดับการบริการลูกค้าด้วยระบบควบคุมการเข้า-ออก ที่ได้มาตรฐาน

ด้วยโปรแกรมควบคุมระบบที่ได้มาตรฐานและแม่นยำ จะช่วยให้ผู้ดูแลอาคารสถานที่สามารถกำหนดรูปแบบการอนุญาตเข้า-ออก ได้หลากหลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดช่วงเวลาการเข้า-ออก ของผู้ใช้แบ่งตามกลุ่ม กำหนดระยะเวลาการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคน ตลอดจนการใช้งานร่วมกับระบบสมาชิก เช่น การเข้า-ออกโซนพิเศษ ( exclusive zone ) ของโรงแรม หรือ สนามบิน เป็นต้น ซึ่งช่วยยกระดับการบริการเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าคนพิเศษ

wp6b7bbb84_05_06

องค์ประกอบของระบบ Gate Access Control

ในปัจจุบันระบบ Gate Access Control มีให้เลือกใช้งานหลากหลายรูปแบบ จำแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือแบบอัตโนมัติ ได้แก่ ประตูปีกผีเสื้อ (Flap Gates) ที่สามารถติดตั้งภายในอาคารต่างๆ หรือบริเวณทางเข้าระบบรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นรูปแบบที่เหมาะกับการเข้า-ออกที่ต้องการความรวดเร็วในระดับสูง และมีผู้ผ่านเข้า-ออกจำนวนมาก อีกแบบคือ ประตูบานสวิง (Swing Gate) ที่มีรูปลักษณ์ทันสมัย สวยงาม เป็นประตูที่นิยมติดตั้งในสถานที่ที่เน้นภาพลักษณ์ของสถานที่ ช่วยเพิ่มความหรูหราและถึงพร้อมด้วยความปลอดภัย ประตูอีกประเภทหนึ่ง คือแบบกึ่งอัตโนมัติ เป็นรูปแบบการใช้งานที่ต้องอาศัยการเปิดหรือผลักประตู เป็นการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานที่ไม่ต้องการการลงทุนสูงมากนัก โดยเป็นที่นิยมอยู่ 2 แบบ คือ บานสูงแบบหมุน (Full High Turnstiles) โดยส่วนมากใช้ติดตั้งในบริเวณทางเข้าสถานที่ที่มีความปลอดภัยสูงเพื่อป้องกันการกระโดดข้ามหรือลอดผ่านประตู ส่วนมากจะติดตั้งนอกพื้นที่ หรือด้านหน้าก่อนที่จะเข้าถึงตัวอาคาร และอีกแบบคือ ประตูสามขาแบบหมุน (tripod Turnstiles) มักจะติดตั้งภายในพื้นที่อาคาร ประตูแบบกึ่งอัตโนมัติจะให้ความปลอดภัยได้ใกล้เคียงกับแบบอัตโนมัติ แตกต่างกันที่ความรวดเร็วในการเข้า-ออก ซึ่งการเลือกว่าจะใช้ประตูแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการติดตั้ง และจำนวนผู้ผ่านเข้า-ออกในแต่ละช่วงเวลา

 

นอกเหนือจากรูปแบบต่างๆแล้ว ระบบ Gate Access Control ยังต้องมีอุปกรณ์ประกอบเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้า-ออกสถานที่ การระบุตัวตน และเพื่อการเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยอีกด้วย อุปกรณ์ดังกล่าวจะประกอบด้วยเครื่องอ่านบัตรประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น บัตร RFID บัตรแม่เหล็ก (Magnetic Card ) บัตรบาร์โค้ด และบัตรสมาร์ทการ์ด เป็นต้น ซึ่งบัตรแต่ละแบบก็ต้องมีเครื่องอ่านบัตรที่ออกแบบมาเฉพาะ

จะเห็นได้ว่า การเลือกใช้งานระบบ Gate Access Control ในลักษณะใดนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ดูแล และนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเจ้าของอาคาร ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้จากบริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชั่น Gate Access Control และเครื่องพิมพ์บัตรที่รองรับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ เช่น บัตร RFID บัตรอัจฉริยะ (Smart Card) และบัตรแถบแม่เหล็ก ซึ่งมีบริการครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ รวมถึงมีการบริการหลังการขายจากทีมงานที่มีประสบการณ์

ติดต่อสอบถาม

บริษัท  คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด

244 ซอยพัฒนาการ 53 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250

โทรศัพท์ : 0-2322-7986, 0-2322-9535, 0-2722-4040

โทรสาร : 0-2322-7990

https://www.cps.co.th  https://www.facebook.com/cps.th

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here