ฟูจิตสึขับเคลื่อนนวัตกรรม IoT รับรองระบบตรวจสอบที่ใช้เทคโนโลยี IoT ในโรงงานของอินเทลที่ปีนัง

ฟูจิตสึประกาศเริ่มต้นการรับรองระบบตรวจสอบที่ใช้เทคโนโลยี IoT ในโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ของอินเทล คอร์ปอเรชั่น (Intel Corporation) ในเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่สุดของอินเทลภายนอกสหรัฐฯ ระบบดังกล่าวจะบันทึกสถานะการทำงานของสายการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และข้อมูลสภาพแวดล้อม เช่น การใช้พลังงานและน้ำ ระบบดังกล่าวเชื่อมต่อ FUJITSU Business Application Intelligent Dashboard ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์และแสดงผลที่รองรับการปรับปรุงประสิทธิภาพทั่วทุกส่วนภายในโรงงาน ด้วยเกตเวย์ IoT ที่ใช้ชิปของอินเทล และ FUJITSU Cloud Service K5 IoT Platform ซึ่งเป็นบริการแพลตฟอร์มสำหรับการใช้ข้อมูล IoT บนระบบคลาวด์

ระบบนี้รองรับการบริหารจัดการอย่างทันท่วงทีสำหรับสถานการณ์โดยรวมในโรงงาน ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนนโยบายและกระบวนการต่างๆ ได้อย่างฉับไว เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการทำงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ฟูจิตสึจะเริ่มต้นนำเสนอโซลูชั่นการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงานนี้ โดยตั้งเป้ารายได้ 1 หมื่นล้านเยนในช่วง 3 ปีข้างหน้า

ความเป็นมา

 

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 ฟูจิตสึและอินเทลได้ริเริ่มโครงการความร่วมมือสำหรับการสร้างโซลูชั่น IoT โดยในช่วงระยะแรกนั้น บริษัททั้งสองได้ดำเนินการทดลองภาคสนามกับบริษัท ชิมาเนะ ฟูจิตสึ (Shimane Fujitsu Limited) โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยระบบตรวจสอบกระบวนการผลิตภายในโรงงาน และผลลัพธ์ที่ได้คือ สามารถลดต้นทุนได้มากถึง 30% เลยทีเดียว

ปัจจุบัน ภายใต้โครงการระยะที่สอง ฟูจิตสึเริ่มต้นการตรวจสอบรับรองระบบภายในโรงงานที่ปีนังของอินเทล โดยใช้ IoT เพื่อรองรับการตรวจสอบสถานะโดยรวมของโรงงาน รวมถึงสถานะการดำเนินงานของสายการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ และการใช้พลังงาน ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการริเริ่มที่จะนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการทำงานในระยะยาวต่อไป

ภาพรวมของระบบ

ระบบนี้ใช้เกตเวย์ IoT ที่ใช้เทคโนโลยีของอินเทล โดยครอบคลุมอุปกรณ์เกตเวย์หลากหลายรุ่นสำหรับระบบ IoT เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมที่หลากหลายจากมิเตอร์ไฟฟ้าและน้ำประปา รวมไปถึงเซ็นเซอร์สภาพแวดล้อมที่ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น และข้อมูลสถานะการปฏิบัติงานจากสายการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งจะถูกรวมศูนย์และจัดการในบริการ K5 IoT Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการใช้ข้อมูล IoT  จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ ระบบจะแสดงผลตัวบ่งชี้สำคัญๆ ด้านการจัดการ เช่น พลังงานที่ใช้ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการใช้กำลังการผลิตของเครื่องจักร ผ่านทางแดชบอร์ดอัจฉริยะ (Intelligent Dashboard) ซึ่งแสดงผลข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดงผลข้อมูลสภาพแวดล้อม

ก่อนหน้านี้ ที่โรงงานผลิตในปีนัง ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในโรงงานถูกเก็บรวบรวมเป็นประจำทุกเดือน  อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารไม่สามารถมองเห็นภาพรวมของข้อมูลได้อย่างทันท่วงที ส่งผลให้เกิดปัญหาในการนำเอาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ภายในโรงงานด้วยการติดตั้งระบบดังกล่าว จึงสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้เป็นประจำทุกวัน เช่น ข้อมูลการใช้พลังงาน และช่วยให้สามารถดำเนินนโยบายที่เหมาะสมได้อย่างทันท่วงที เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานภายในโรงงาน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการตรวจสอบสายการผลิตเซมิคอนดักเตอร์

ก่อนหน้านี้ ข้อมูลการทำงานสำหรับแต่ละส่วนของเครื่องจักรการผลิตในสายการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ถูกเก็บรวบรวม ผนวกรวมเข้าด้วยกัน และใช้งานเป็นรายกรณี เช่น ในการระบุสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์การผลิต  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้บริหารไม่สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของสายการผลิตในแบบเรียลไทม์ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อมโยงข้อมูลกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการทำงาน

การติดตั้งระบบนี้ทำให้สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์ทั่วทุกพื้นที่ภายในโรงงานในแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้บริหารสามารถกำหนดมาตรการที่เหมาะสมสำหรับการแก้ไขปัญหาในสายการผลิตได้อย่างรวดเร็ว

 

การพัฒนาในอนาคต

จากความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการทดลองใช้งานภาคสนามที่โรงงานของชิมาเนะ ฟูจิตสึ และระบบตรวจสอบประสิทธิภาพการผลิตที่ติดตั้งในโรงงานของอินเทลที่ปีนัง ฟูจิตสึจะเริ่มนำเสนอโซลูชั่นนี้สำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงานทั้งหมดโดยใช้ IoTให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมการผลิตตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป โดยตั้งเป้าหมายที่จะสร้างรายได้ 1 หมื่นล้านเยนในช่วง 3 ปีข้างหน้า  นอกจากนี้ บริษัททั้งสองยังมีแผนที่จะขยายไปสู่โซลูชั่น IoT สำหรับภาคส่วนอื่นๆ เช่น ธุรกิจค้าปลีกและตัวแทนจำหน่าย รวมถึงภาครัฐ

มากิโกะ เอดะ ประธานของอินเทล เค.เค. ได้ให้ความเห็นว่า ความร่วมมือกับฟูจิตสึในการติดตั้งระบบ “Intelligent Dashboard” ที่โรงงานของอินเทลในเมืองปีนัง แสดงถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนวัตกรรม IoT  ด้วยการประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลที่สร้างขึ้นภายในโรงงาน โดยใช้เกตเวย์ IoT ที่ใช้เทคโนโลยีของอินเทล และเซิร์ฟเวอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® โดยจะสามารถแสดงและตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงงานในแบบเรียลไทม์และในรูปแบบที่ชาญฉลาด   ภายใต้ความร่วมมือกับฟูจิตสึ อินเทลจะพัฒนาต่อยอดความสามารถ เทคโนโลยี และแพลตฟอร์มโซลูชั่น เพื่อรองรับการปรับปรุงโรงงานอื่นๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก

 

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here