ฟูจิตสึ สนับสนุน บริษัทสแตนลีย์ อิเล็กทริก ลดการใช้พลังงานในโรงงานหลักกว่า 27 แห่งทั่วโลก เพื่อสิ่งแวดล้อมสร้างระบบที่เข้าใจได้ง่ายผ่าน Environmental Management Dashboard

ฟูจิตสึ เผยได้พัฒนาระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมให้กับบริษัท สแตนลีย์ อิเล็กทริก จำกัด ซึ่งเป็นระบบเก็บรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์และบริหารจัดการได้จากสำนักงานใหญ่ส่วนกลาง ซึ่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับกลุ่มบริษัททั้งหมด ประกอบด้วยโรงงาน 27 แห่ง(1) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามในการลดการใช้พลังงานของ สแตนลีย์ อิเล็กทริก โดยระบบใหม่นี้เริ่มเปิดใช้งานมาตั้งแต่กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ในโรงงานแต่ละแห่งและปัจจุบันได้เริ่มดำเนินงานในโรงงานที่ญี่ปุ่นทั้งหมดแล้ว ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของแต่ละโรงงานถูกเก็บรวบรวมมาจากเซ็นเซอร์และระบบมากมาย จากนั้นนำมาแปลงให้อยู่ในฟอร์แมตเดียวกัน และเก็บรวบรวมไว้ในที่เดียว ก่อนจะถูกประมวลผลเพื่อนำเสนอในรูปแบบกราฟิกผ่านระบบ FUJITSU Sustainability Solution Environmental Management Dashboard ซึ่งเป็นหน้าแสดงแผงควบคุมที่แจ้งข้อมูลการใช้พลังงานของแต่ละโรงงาน สถานะความคืบหน้าการลดการใช้พลังงานตามเป้าหมาย และประสิทธิภาพด้านอื่นๆ ของโรงงาน ผ่านรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย ซึ่งช่วยให้ผู้บริหาร ผู้จัดการโรงงานและทีมงาน เข้าใจสถานการณ์ของแต่ละโรงงาน และภาพรวมทั้งหมดของโรงงานได้ผ่านแผงควบคุมเพียงชุดเดียว จึงช่วยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจ สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและได้รับข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้อง ช่วยให้เกิดการสนับสนุนต่อเป้าหมายการลดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟูจิตสึ ยังคงมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในความพยายามของสแตนลีย์ อิเล็กทริก ที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กำกับดูแลสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องระยะยาว

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท สแตนลีย์ อิเล็กทริก มีนโยบายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้การกำกับดูแลสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในระยะยาว และจัดตั้งโครงการที่จะช่วยลดการใช้พลังงานให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของกลุ่มบริษัททั้งในและนอกญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานหรือโรงงาน ดังนั้นเพื่อทำให้ได้ตามเป้าหมาย สแตนลีย์ อิเล็กทริก จำเป็นต้องก้าวข้ามความคุ้นชินและเปลี่ยนวิธีคิดของผู้คนที่ทำงานอยู่ในพื้นที่จริงให้ใส่ใจทุกครั้งที่ใช้พลังงานและคำนึงหาหนทางในการลดการใช้พลังงาน

ดังนั้นพวกเขาจึงหาทางสร้างระบบที่ทุกคนในกลุ่มบริษัทสามารถมองเห็นความคืบหน้าในการลงมือปฏิบัติเพื่อลดการใช้พลังงาน และติดตามการใช้พลังงานไม่เพียงแค่ในระดับสัปดาห์หรือเดือนเหมือนปกติ แต่ต้องสามารถตรวจสอบติดตามข้อมูลได้ในระดับรายวัน หรือรายชั่วโมงตามต้องการ เพื่อให้สามารถดำเนินการตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ สแตนลีย์ อิเล็กทริกยังนำระบบดังกล่าวไปใช้กับโรงงาน เพื่อแบ่งปันข้อมูลร่วมกันอันนำไปสู่การลดการใช้พลังงานอย่างมีนัยยะผ่านกระบวนการเก็บข้อมูลวัดผลเชิงรุก เพื่อให้แต่ละโรงงานลดการใช้พลังงานได้ตามเป้าหมาย ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการนี้ ฟูจิตสึจึงได้พัฒนาระบบสำหรับโรงงานหลักทั้ง 27 โรงงานของสแตนลีย์ อิเล็กทริก ที่ช่วยข้อมูลจากหลากหลายมุมมองในการลดการใช้พลังงาน ส่งตรงถึงพนักงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นปริมาณการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์ สถานะความคืบหน้าการลดการใช้พลังงานตามเป้าหมาย และเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างโรงงาน

ความสามารถของระบบ

  1. สร้างภาพกราฟิก เพื่อแสดงสถานะการใช้พลังงานของแต่ละโรงงาน

ระบบสามารถแสดงสถานภาพใช้พลังงานไฟฟ้าและสถานะความคืบหน้าการลดการใช้พลังงานตามเป้าหมายของแต่ละโรงงาน และสถานะรวมของทุกโรงงาน ในมุมมองช่วงเวลาที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น รายเดือน รายวัน หรือแบบเรียลไทม์ สำหรับข้อมูลความผิดปกติที่ตรวจพบของโรงงานต่างๆ จะแสดงบนแผนที่ และมีแถบสีกำกับเพื่อแสดงเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และกราฟิกแสดงเปรียบเทียบเดือนต่อเดือน เมื่อใกล้จะถึงเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ นอกจากมุมมองภาพรวมที่เห็นข้อมูลจากโรงงานทั่วโลกและญี่ปุ่น แล้วยังสามารถเจาะลึกข้อมูลลงไปถึงสถานะต่างๆ ของโรงงาน อย่างละเอียดเพื่อความทำความเข้าใจ

  1. รองรับการทำงานร่วมกับระบบตรวจสอบพลังงานและเซ็นเซอร์ที่หลากหลาย

ระบบสามารถรับข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจสอบด้านพลังงานและเซ็นเซอร์ได้หลากหลายผู้ผลิต ซึ่งติดตั้งอยู่ในโรงงานแต่ละแห่ง เมื่อได้รับข้อมูลแล้วระบบจะแปลงและจัดฟอร์แมตข้อมูลเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และส่งไปเก็บรวบรวมในระบบส่วนกลาง และด้วยเหตุนี้ฟูจิตสึจึงสามารถสร้างระบบที่เก็บข้อมูลส่วนกลางจากทุกโรงงานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยให้ทุกโรงงานก็สามารถเริ่มต้นส่งข้อมูลดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน

  1. รองรับการสื่อสารร่วมกัน

ระบบมาพร้อมฟีเจอร์การสื่อสารสำหรับการส่งข้อมูล ข้อเสนอแนะจากภาพรวมทิศทางการใช้พลังงาน หรือกิจกรรมการดำเนินงานด้านการประหยัดพลังงาน หรือแบ่งปันข้อมูลร่วมกันผู้จัดการโรงงาน ผู้บริหาร และทีมงานที่เกี่ยวข้องในโรงงานอื่นๆ ร่วมกัน ด้วยความสามารถนี้จึงช่วยให้ทุกคนสามารถมองเห็นภาพรวมเดียวกัน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างโรงงานเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น

แผนในอนาคต

หลังจากเริ่มใช้ระบบ สแตนลีย์ อิเล็กทริก ได้เริ่มต้นทบทวนการใช้พลังงานของตน และกำหนดกระบวนการในการลดการใช้พลังงานของแต่ละโรงงาน ต้องขอขอบคุณระบบการสื่อสารและการแบ่งปันข้อมูลเทคนิคการลดการใช้พลังงานร่วมกัน ฟูจิตสึ ได้ช่วยเหลือบริษัทมากมายในการพัฒนาส่วนเสริมสำหรับระบบ Environmental Management Dashboard ที่ช่วยตอบโจทย์ในการดำเนินงานด้านอื่นๆ ไม่เพียงแต่การลดการใช้พลังงาน และยังช่วยให้หลายองค์กรได้พัฒนาระบบการผลิตของตนในภาพรวม ให้มีค่าใช้จ่ายการผลิตที่ต่ำลง บริหารจัดการกำหนดการผลิตได้แม่นยำ ให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น และคุณภาพที่ดีกว่าเดิม

เกี่ยวกับฟูจิตสึ

ฟูจิตสึเป็นบริษัทญี่ปุ่นชั้นนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่มีผลิตภัณฑ์ โซลูชันและบริการทางเทคโนโลยีครบวงจร ปัจจุบันฟูจิตสึมีบุคลากรให้บริการลูกค้าประมาณ 159,000 คนในมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก เราใช้ประสบการณ์และศักยภาพของ ICT เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามให้กับลูกค้าของเรา ฟูจิตสึ (TSE: 6702) มียอดขายรวมทั้งกลุ่มบริษัทที่ 4.8 ล้านล้านเยน (ประมาณ 4 หมื่นล้านดอลลาร์) ในปีงบประมาณเมื่อสิ้น 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ https://www.fujitsu.com.

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here