ฟูจิตสึเปิดตัว Cloud Services Management บริหารการจัดการสำหรับ Multi-Could environment ช่วยลดค่าใช้จ่ายและการดำเนินงานด้านไอที อย่างมีธรรมภิบาลให้ทั้งบริษัท

ฟูจิตสึพร้อมเปิดให้บริการด้านการบริหารจัดการแบบ Multi-Cloud แล้วภายใต้ชื่อ FUJITSU Cloud Services Management และ FUJITSU Software Cloud Services Management ทั้งการให้บริการและซอฟต์แวร์ รวมเรียกว่า Cloud Services Management

ซึ่งช่วยให้การบริหารจัดการ Multi-Could environment  แตกต่างทั้งผู้ใช้ ประเภทของงาน รวมถึงพื้นที่การใช้งานทั้งในบริษัทและนอกองค์กรให้สามารถจัดการได้ภายใต้ภาพรวมเดียวกัน เป็นหนึ่งเดียว โดย Cloud Services Management จะเริ่มให้บริการที่ญี่ปุ่นแล้ว

สำหรับสภาพแวดล้อมแบบ Multi-Could  คือการผสมผสานการใช้งานทั้งคลาวด์แบบสาธารณะและคลาวด์แบบส่วนบุคคล ดังนั้น Cloud Services Management จึงจัดเตรียมฟังก์ชันและพอร์ทัลสำหรับการบริหารจัดการสถานะการใช้งาน ข้อกำหนดการใช้งาน และการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงาน ให้รวมศูนย์ในจุดเดียวเป็นภาพรวม จึงช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการการให้บริการด้านไอทีได้อย่างเหมาะสม และลดค่าใช้จ่ายและการดำเนินงานด้านไอทีอย่างสมดุล

การให้บริการนี้จะเริ่มในไตรมาสที่สามในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2015 และทั้งการให้บริการและซอฟต์แวร์จะเริ่มขยายการให้บริการไปทั่วโลก เริ่มต้นที่ยุโรปเป็นอันดับแรก

ด้วย Cloud Services Management หนึ่งในแพลตฟอร์มธุรกิจดิจิตอลที่ริเริ่มมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2015 ตามวิสัยทัศน์สำคัญของฟูจิตสึที่จะช่วยสร้างความเข้มแข้งให้กับความสามารถในการแข่งขันของลูกค้า

ข้อมูลพื้นฐาน

ในช่วงปีที่ผ่านมา มีหลายองค์กรหลายบริษัทให้ความสนใจในคลาวด์เพิ่มสูงขึ้น ไม่เพียงเฉพาะกับแผนกไอที แต่เป็นแผนกทั่วไป เช่น แผนกขาย แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต่างจัดจ้างทำสัญญาโดยตรงในการใช้คลาวด์ เพราะพวกเขาต้องการความรวดเร็วในการเริ่มต้นโครงการหรือตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยเหตุนี้จึงกลายเป็นปัญหาสำคัญต่อการจัดการภาพรวมขององค์กรหรือบริษัทต่อสถานการณ์เช่นนี้ และส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย การบริหารจัดการกระบวนการดำเนินงานด้านไอทีที่สำคัญต่างๆ รวมถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าที่ควร

นอกจากนี้ ข้อกำหนดเฉพาะทาง กระบวนการดำเนินงาน การบริหารจัดการสัญญาจ้างที่แตกต่างกันของแต่ละสภาพแวดล้อมคลาวด์ที่เรียกใช้ อาจสร้างปัญหาต้องเพิ่มบุคลากรในการดำเนินงานที่จำเป็น จึงยิ่งส่งผลต่อกระบวนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อนสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ฟูจิตสึจึงได้เปิดให้บริการ Cloud Services Management ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านการให้บริการและด้านซอฟต์แวร์ โดย Cloud Services Management มีฟังก์ชันที่ช่วยให้ฝ่ายไอทีสามารถตอบโจทย์การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมคลาวด์ที่หลากหลายได้จากศูนย์กลางภายในองค์กร จึงช่วยให้กระบวนการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้การลงทุนด้านไอทีเป็นไปอย่างเหมาะสมและเสริมสร้างการบริหารจัดการด้านไอทีอย่างมีธรรมภิบาลให้ทั้งบริษัท

20150827-01al_tcm100-1919812

ภาพรวมของ Cloud Services Management

ฝ่ายไอทีสามารถนำบริการคลาวด์มาผสมผสานได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นบริการจากฟูจิตสึหรือจากผู้ให้บริการรายอื่น ด้วยการตั้งค่าระบบและฟังก์ชันมากมายที่ทำงานสอดคล้องกับนโยบายการให้บริการคลาวด์ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดราคา การลงทะเบียนใช้งานภายใต้เมนูให้บริการผ่านพอร์ทัลของ Cloud Services Management ด้วยการเลือกการให้บริการที่พวกเขาต้องการจากหน้าเมนูบริการบนพอร์ทัล ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเริ่มต้นใช้บริการได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ด้วยการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ช่วยตอบโจทย์การให้บริการคลาวด์แต่ละส่วน ฝ่ายไอทีสามารถใช้กลยุทธ์คลาวด์และเห็นภาพค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ในการควบคุมคลาวด์ทุกส่วนได้อย่างเหมาะสม จึงตอบโจทย์ด้านการลงทุนไอทีได้เป็นอย่างดี

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FUJITSU Cloud Services Management และ FUJITSU Software Cloud Services Management ได้ที่ https://www.fujitsu.com/global/Images/20150827-01al_tcm100-1919812.jpg

คุณสมบัติที่สำคัญ

  1. ให้บริการคลาวด์อย่างเหมาะสมด้วยเมนูที่ผู้ใช้กำหนดได้เองผ่านพอร์ทัล

ฝ่ายไอทีสามารถให้ผู้ใช้ในฝ่ายต่างๆ สามารถกำหนดค่าระบบของเวอร์ชวลแมนชีนหรือเวอร์ชวลเน็ตเวิร์ก ตามนโยบายการใช้งานคลาวด์ขององค์กร นโยบายด้านความปลอดภัยและระดับการให้บริการที่สำคัญสำหรับแต่ละระบบ ผ่านเมนูภายในพอร์ทัลให้บริการคลาวด์ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ด้วยความสามารถในการตั้งค่าแยกได้อิสระสำหรับแต่ละแผนกหรือโครงการ จึงสามารถส่งเสริมให้เกิดการใช้งานได้อย่างเหมาะสมตามกระบวนการทำงานขององค์กรและตามนโยบายด้านความปลอดภัย ช่วยเสริมสร้างการบริหารจัดการไอทีอย่างมีธรรมภิบาลได้

ในด้านของผู้ใช้งาน ฝ่ายต่างๆ สามารถเลือกบริการที่ตนเองต้องการในการทำงานได้อย่างเมนูการให้บริการ และส่งขออนุมัติตามสายอนุมัติของตนเอง ก็สามารถเริ่มต้นใช้งานคลาวด์ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งหมายถึงผู้ใช้สามารถปรับแต่งการใช้งานโดยเลือกเท่าที่จำเป็น ลดระยะเวลาการขอใช้บริการและขจัดความวุ่นวายของสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อนและเข้าใจยากทิ้งไป

  1. ควบคุมทั่วทั้งองค์กรผ่านเครื่องมือการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขการใช้งาน

ฝ่ายไอทีสามารถกำหนดค่าใช้จ่ายในแต่ละเมนูได้ โดยจ่ายตามหน่วยการใช้งาน หรือตามระยะเวลาใช้งาน กำหนดค่าบริการแรกเข้า ค่าบริการรายเดือน สำหรับการคำนวณค่าใช้จ่ายตามรอบได้อย่างอิสระ ยิ่งไปกว่านั้นฝ่ายไอทียังสามารถออกรายงานที่แสดงปริมาณการใช้งานข้อมูล เทียบอัตราค่าใช้จ่ายในระดับหน่วยงานได้ ซึ่งด้วยรายงานนี้จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์สถานะการใช้งานและให้คำแนะนำการใช้งานคลาวด์ที่เหมาะสมตามการใช้จริง นอกจากนี้ด้วยสัญญาที่หลากหลายตามบริการคลาวด์ที่มีจะถูกรวมไว้ที่ฝ่ายไอทีเพียงฝ่ายเดียว จึงลดปัญหาความสับสนและข้อตกลงของฝ่ายต่างๆ ช่วยลดความซับซ้อน ลดกระบวนการด้านงานสัญญา ช่วยให้ขั้นตอนการจัดการสัญญามีประสิทธิภาพมากขึ้น

  1. การสนับสนุนที่ครอบคลุม ตั้งแต่เริ่มการนำคลาวด์ไปใช้งานจนถึงการดำเนินงานจริง

ฟูจิตสึจัดเตรียมการสนับสนุนตั้งแต่การเตรียมการนำไปใช้งานจนถึงการดำเนินงานสำหรับการให้บริการ Cloud Services Management เช่น ให้การสนับสนุนตั้งแต่การเลือกบริการคลาวด์ที่เหมาะสม การสร้างเมนูการให้บริการ การสร้างการตั้งค่า การจัดการกระบวนการดำเนินงานในนามของลูกค้า ซึ่งในดำเนินงานนี้ฟูจิตสึได้เตรียมการสนับสนุนที่ครอบคลุม ตั้งแต่การนำMulti-Could ไปใช้งานอย่างรวดเร็วไปจนถึงการปรับแต่งการบริหารจัดการกระบวนการดำเนินงานอย่างเหมาะสม

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here