แนะนำของฟรีไว้ทำดีแฟร็กฮาร์ดดิสก์ PerfectDisk free defrag และ Auslogics Disk Defrag

ปัญหาไฟล์บนฮาร์ดดิสก์กระจัดกระจาย เกิดจากปัจจัยว่าด้วยการลบไฟล์หรือถอนการติดตั้งโปรแกรมออกจากพีซี เพราะอะไร เพราะว่าในการเก็บไฟล์แต่ละไฟล์บนฮาร์ดดิสก์ จะถูกแบ่งออกเป็นเซ็กเตอร์ ซึ่งขนาดเซ็กเตอร์จะขึ้นอยู่กับรูปแบบของไฟล์ อย่างเช่น FAT16, FAT32 , NTFS เป็นต้น โดยรูปแบบของไฟล์ถูกกำหนดตอนฟอร์แมต (Format) ฮาร์ดดิสก์ ซึ่งเซ็กเตอร์จะอยู่บนแทร็ก แทร็กมีรูปร่างเป็นวงกลม (สังเกตุดูคล้ายแผ่นซีดี/ดีวีดี) เพราะการทำงานของฮาร์ดดิสก์ หัวอ่านจะหมุนเป็นวงกลม อ่านทีละแทร็กของเซ็กเตอร์ที่ต้องการ และถ้ารวมเซ็กเตอร์แต่ละเซ็กเตอร์จะถูกเรียกว่า คลัสเตอร์ (Cluster) ดังนั้นเมื่อพูดถึงการเก็บไฟล์บนฮาร์ดดิสก์ ไฟล์จะถูกเก็บบนเซ็กเตอร์ที่ละเซ็กเตอร์เรียงต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ และเมื่อไรก็ตามคุณลบไฟล์หรือถอนการติดตั้งโปรแกรมบนพีซีของคุณ พื้นที่หรือเซ็กเตอร์ตรงส่วนนั้นก็จะเป็นพื้นที่ว่างเปล่า ยิ่งมีพื้นที่ว่างมากเท่าไร การกระจัดกระจายของไฟล์บนฮาร์ดดิสก์ก็มีมากขึ้นเท่านั้น ส่งผลให้พีซีทำงานช้าไปด้วย เพราะทุกครั้งที่ระบบทำการอ่านไฟล์บนฮาร์ดดิสก์ก็จะใช้เวลาในการเข้าถึงไฟล์มากขึ้น ดังนั้นสิ่งจำเป็นที่สุด คุณต้องจัดเรียงไฟล์บนฮาร์ดดิสก์อยู่เสมอ และนี่คือคำแนะนำของเรา

  • จัดเรียงไฟล์บนฮาร์ดดิสก์เป็นประจำอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์
  • จัดเรียงไฟล์บนฮาร์ดดิสก์ทุกครั้งเมื่อคุณลบและถอนการติดตั้งโปรแกรม
  • เลือกเครื่องมือจัดเรียงไฟล์บนฮาร์ดดิสก์ อย่างเช่นเครื่องมือที่เราจะได้แนะนำในวันนี้

 

จัดการ 5 ส ไฟล์บนฮาร์ดดิสก์ ด้วย PerfectDisk Free Defrag

PerfectDisk Free Defrag เป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดเรียงไฟล์บนฮาร์ดดิสก์ได้อย่างรวดเร็ว โดยมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า SMARTPlacement ช่วยรวบรวมพื้นที่ว่างและเพิ่มประสิทธิภาพของฮาร์ดดิสก์ และนอกจากนี้ยังสนับสนุนการใช้งานบนฮาร์ดดิสก์แบบ SSD ซึ่งช่วยปรับปรุงการอ่าน/เขียน พร้อมทั้งยืดอายุการใช้งานของฮาร์ดดิสก์ด้วย สำหรับการใช้งาน PerfectDisk Free Defrag ก็จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ให้ดาวน์โหลดโปรแกรม PerfectDisk free defrag ได้ฟรีจากเว็บไซต์ https://ftp.raxco.com/pub/download/pdfree/downloadpdfree.exe เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด ซึ่งโปรแกรมนี้จะช่วยดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งของ PerfectDisk free defrag จากนั้นเมื่อดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรแกรม PerfectDisk free defrag ก็จะเริ่มต้นติดตั้ง โดยแสดงหน้าต่างวิชาร์ดช่วยในการติดตั้ง PerfectDisk Free Defrag ดังรูปที่ 1

1

รูปที่ 1 แสดงหน้าต่างวิชาร์ตการติดตั้งโปรแกรม PerfectDisk Free Defrag

2. เมื่อปรากฏหน้าต่าง License Agreement จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไข ข้อตกลงในการใช้งาน PerfectDisk Free Defrag เพื่อยอมรับเงื่อนไข ข้อตกลงในการใช้งานโปรแกรมนี้ ให้คลิกปุ่ม I accept the terms in the license agreement จากนั้นคลิกปุ่ม Next ดังรูปที่ 2

2

รูปที่ 2 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไข ข้อตกลง ของ PerfectDisk Free Defrag

3. ในขั้นตอนนี้ PerfectDisk Free Defrag จะแจ้งให้คุณกรอกอีเมล์ของคุณ เพื่อยืนยันการติดตั้ง PerfectDisk Free Defrag จากนั้นคลิกปุ่ม Next (ถ้าไม่ยืนยันอีเมล์ คุณจะไม่สามารถดำเนินการติดตั้ง PerfectDisk Free Defrag ต่อไปได้) และรอจนกว่า PerfectDisk Free Defrag ถูกติดตั้งเสร็จ ดังรูปที่ 3

3

รูปที่ 3 การยืนยันอีเมล์ในการติดตั้ง PerfectDisk Free Defrag

4. เมื่อติดตั้ง PerfectDisk Free Defrag เรียบร้อย ให้เปิดเครื่องมือนี้ขึ้นมา ก็จะปรากฏหน้าต่าง PerfectDisk Free Defrag ในแท็บ Defragmentation ให้เลือกไดรฟ์ที่ต้องการจัดเรียงไฟล์ให้เป็นระเบียบ จากนั้นคลิกปุ่ม Start และรอจนกว่าไฟล์บนฮาร์ดดิสก์ถูกจัดเรียงเสร็จ ดังรูปที่ 4

4

รูปที่ 4 แสดงขั้นตอนจัดเรียงข้อมูลด้วย PerfectDisk Free Defrag

5. ในขั้นตอนนี้ ผู้เขียนแนะนำให้คุณกำหนดตารางเวลาจัดเรียงไฟล์ (Defragment Schedule) บนฮาร์ดดิสก์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพีซี โดยมีออพชั่นให้เลือก 2 ออพชั่นด้วยกัน ซึ่งคุณสามารถเลือกออพชั่นใดออพชั่นหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น Daily Schedule และ Weekly Schedule ดังรูปที่ 5

5

รูปที่ 5 การกำหนดออพชั่น Defragment Schedule ของ PerfectDisk Free Defrag

 

จัดเรียงไฟล์บนฮาร์ดดิสก์ให้เป็นระเบียบ ด้วย Auslogics Disk Defrag

Auslogics Disk Defrag เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยจัดเรียงไฟล์บนฮาร์ดดิสก์ให้เป็นระเบียบได้อย่างง่ายดาย ซึ่งคุณสามารถเลือกจัดเรียงเฉพาะไฟล์หรือโฟลเดอร์ได้ พร้อมทั้งตรวจเช็กข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบนฮาร์ดดิสก์ กำหนดการจัดเรียงไฟล์บนฮาร์ดดิสก์ได้โดยอัตโนมัติหลังจากฮาร์ดดิสก์หยุดทำงาน 15 นาที และที่สำคัญช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับฮาร์ดดิสก์ของคุณด้วย ซึ่งขั้นตอนการใช้งานก็จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ดาวน์โหลด Auslogics Disk Defrag ได้ฟรีที่เว็บไซต์ https://www.auslogics.com/en/software/disk-defrag/download/ จากนั้นทำการติดตั้งโดยดับเบิ้ลคลิกไฟล์ disk-defrag-setup.exe ที่ได้จากการดาวน์โหลด หรือจากซีดีที่แถมมาพร้อมกับ PCTODAY ฉบับนี้ ซึ่งจะปรากฏหน้าต่างช่วยเหลือการติดตั้ง Auslogics Disk Defrag ดังรูปที่ 1

6

รูปที่ 1 แสดงหน้าต่างช่วยเหลือการติดตั้ง Auslogics Disk Defrag

2. ในหน้าต่าง License Agreement จะแสดงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อตกลงในการใช้งาน Auslogics Disk Defrag เพื่อเป็นการยอมรับเงื่อนไข ข้อตกลงของเครื่องมือนี้ ให้เลือก I accept the agreement จากนั้นคลิกปุ่ม Next ดังรูปที่ 2

7

รูปที่ 2 แสดงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อตกลงในการใช้งาน Auslogics Disk Defrag

3. ในขั้นตอนนี้ Auslogics Disk Defrag จะถูกติดตั้งพร้อมทั้งแสดงสถานะการติดตั้งให้คุณได้ทราบ จากนั้นรอจนกว่า Auslogics Disk Defrag จะถูกติดตั้งเสร็จ ดังรูปที่ 3

8

รูปที่ 3 สถานะการติดตั้ง Auslogics Disk Defrag บนพีซี

4. เมื่อติดตั้ง Auslogics Disk Defrag เรียบร้อยแล้ว ให้เปิดเครื่องมือนี้ขึ้นมาได้เลย เมื่อปรากฏหน้าต่าง Auslogics Disk Defrag ให้เลือกไดรฟ์ที่ต้องการจัดเรียงไฟล์ โดยทำเครื่องหมายถูกด้านหน้าไดรฟ์นั้นๆ จากนั้นคลิกปุ่ม Defrag ก็จะเริ่มต้นวิเคราะห์และจัดเรียงไฟล์บนไดรฟ์ที่ถูกเลือกไว้ ดังรูปที่ 4

9

รูปที่ 4 เลือกไดรฟ์สำหรับจัดเรียงไฟล์ด้วย Auslogics Disk Defrag

หมายเหตุ : คุณสามารถเลือกจัดเรียงเฉพาะไฟล์หรือโฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์ที่ต้องการได้ โดยคลิกเมนู Action จากนั้นเลือก Advanced และเลือกเมนู Defrag File หรือ Defrag Folder

เครื่องมือเหล่านี้คงเป็นประโยชน์สำหรับคุณ เพราะเชื่อแน่ว่าในขณะพีซีช้า ปัจจัยหนึ่งคุณคงลืมไปว่า กิจกรรมอย่างหนึ่งที่คุณต้องทำเป็นประจำหรือที่เขาเรียกว่า Routine กับฮาร์ดดิสก์ของคุณ เรื่องที่ว่าคงเป็นการจัดเรียงไฟล์นั่นเอง เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับว่า การจัดเรียงไฟล์บนฮาร์ดดิสก์อย่างสม่ำเสมอเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นจงทำซะวันนี้ อะไรจะได้ดีขึ้น

 

 

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here