ฟอร์ติเน็ตเห็นอุตสาหกรรมการเงินในเอเชียแปซิปิคยังเป็นเป้าภัยไซเบอร์ในปี 2017

ฟอร์ติเน็ตเห็นอุตสาหกรรมการเงินในเอเชียแปซิปิคยังเป็นเป้าภัยไซเบอร์ในปี 2017 นี้
ฟอร์ติเน็ตเผยเทรนด์ภัยคุกคาม 5 อันดับแรกชี้กลุ่มการเงินจะมีภัยมากขึ้นและซับซ้อนมากขึ้น
ฟอร์ติเน็ตคาดอุตสาหกรรมการเงินในเอเชียแปซิปิคยังคงเป็นเป้าหมายที่ภัยไซเบอร์จะโจมตีมากที่สุดในปีคศ.
2017 นี้เนื่องจากเป็นแหล่งที่มีข้อมูลด้านการเงินและเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญ

พีระพงศ์ จงวิบูลย์ รองประธาน แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และฮ่องกง
แห่งฟอร์ติเน็ตได้เปิดเผยว่า
“อุตสาหกรรมการเงินในเอเชียแปซิปิคยังคงเป็นเป้าหมายที่ภัยไซเบอร์จะโจมตีมากที่สุดในปีคศ.
2017 นี้เนื่องจากเป็นแหล่งที่มีข้อมูลด้านการเงินซึ่งมีค่ามากในตลาดออนไลน์มืด
อาชญากรไซเบอร์ยังหาวิธีใหม่ๆ
ที่เข้าโจมตีเครือข่ายสถาบันการเงินและพัฒนากลวิธีที่จะข้ามกระบวนการด้านความปลอดภัยและหลบเลี่ยงการตรวจจับ
ดังนั้น ในขณะที่ภัยคุกคามจะมีจำนวนมากขึ้นซับซ้อนมากขึ้น
องค์กรด้านการเงินควรหาวิธีตรวจจับและจัดการภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่อป้องกันองค์กรของตนเช่นกัน

ฟอร์ติเน็ตเปิดเผยเทรนด์ภัยคุกคาม 5 อันดับแรกที่จะเกิดในกลุ่มการเงิน ดังนี้

1. เดินหน้าระบบความปลอดภัยบนคลาวด์

เป็นเวลาหลายปีที่อุตสาหกรรมการเงินได้ย้ายข้อมูลไปไว้ในคลาวด์เหมือนอุตสาหกรรมอื่นๆ
เช่นกัน
รักษาความปลอดภัยให้คลาวด์
เราได้เห็นการย้ายบริการขององค์กรด้านการเงินยักษ์ใหญ่ไปสู่ผู้ให้บริการพับลิคคลาวด์ ได้แก่
AWS และ Rackspace ทั้งนี้ บริการบนพับลิคคลาวด์มีข้อดีคือ สามารถจัดขนาดได้
มีความยืดหยุ่นสูงและมีความน่าเชื่อถือสูง และให้องค์จ่ายเฉพาะบริการที่ใช้เท่านั้น
ซึ่งทำให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายและมีประสิทธิผลในการทำงาน อย่างไรก็ตาม
ความปลอดภัยของข้อมูลยังเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงด้วย

ในขณะที่มีการใช้คลาวด์มากขึ้นในปีคศ. 2017 นี้  องค์กรจะต้องมั่นใจว่า
ข้อมูลที่รับ-ส่งอยู่บนคลาวด์นั้นต้องมีความปลอดภัยในระดับเดียวกับข้อมูลอื่นๆ
องค์กรต้องสามารถมองเห็นข้อมูลนั้น
และต้องสามารถบังคับและใช้นโยบายด้านความปลอดภัยได้เท่าเทียมกันไม่ว่าข้อมูลจะอยู่ที่ใด
ฟอร์ติเน็ตคาดหวังว่า โซลูชั่นด้านความปลอดภัยบนคลาวด์จะได้มีอย่างต่อเนื่อง
ทำให้การป้องกันง่ายขึ้นและให้ประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ใช้การยืนยันตัวเอง 2 ระดับ (Two-Factor Authenticaion: 2FA)
ในปีคศ. 2016 มีธนาคารพาณิชย์ใหญ่หลายแห่งประสบกับปัญหาการละเมิดข้อมูล  และ
ส่วนใหญ่เกิดปัญหาที่คล้ายๆ กัน คือ
ผู้ประสงค์ร้ายได้ขโมยรหัสเข้าใช้งานและข้อมูลรหัสผ่านที่เป็นแบบระบบเดิมๆ
เพื่อทำธุรกรรมหลอกลวง และส่งผลทำให้ชื่อเสียงองค์กรเสียหาย
ในการต่อสู้กับภัยคุกคามประเภทนี้ ฟอร์ติเน็ตคาดหวังว่า
จะมีความนิยมใช้วิธีการใช้การยืนยันตัวเอง 2 ระดับหรือที่เรียกกันว่า 2FA มากขึ้นในปีคศ.
2017 นี้ ซึ่งเป็นการตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน มีรหัสผ่านที่ผสมกัน คือรหัสที่ผู้ใช้งานรู้
และการยืนยันตัวตนที่เชื่อมอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้งาน เช่น การส่ง One-Time PIN (OTP)
ไปยังอุปกรณ์โมบายของผู้ใช้งาน

ซึ่งโซลูชั่นนี้ยังคงรักษากระบวนการด้านความปลอดภัยและการล็อคอินเข้าใช้งานแบบเดิมไว้อยู่
ในขณะที่จะให้ความปลอดภัยที่แข็งแกร่งขึ้นกับลูกค้าผู้ใช้งาน

3. เน้นความปลอดภัยสำหรับ Internet of Things (IoT)
การ์ทเนอร์คาดการณ์ว่า ในปีคศ. 2020  จะมีอุปกรณ์ที่ต่อเชื่อมเข้ากับอินเทอร์เน็ตมากถึง 240
ล้านเครื่องในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
อุตสาหกรรมประกันใช้ไอโอทีเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการขับรถในการพิจารณาและเสนออัตราค่าประกันระดับพรี่เมี่ยมแก่ลูกค้าในบางประเทศ
และธุรกิจการธาคารเองมีแผนพัฒนาประสบการณ์การใช้บริการแก่ลูกค้าบุคคลโดยอาศัยไอโอทีเข้ามาช่วย
อาทิ แคมเปญจัดหารางวัลที่เหมาะเฉพาะบุคคล

ไม่ว่าข้อมูลจะถูกใช้หรือแชร์อย่างไร ข้อมูลจะต้องมีความปลอดภัยเพื่อป้องกันลูกค้าเช่นกัน
ฟอร์ติเน็ตจึงคาดหวังว่า องค์กรด้านอุตสาหกรรมการเงินจะสามารถควบคุมการเข้าใช้เครือข่าย
จัดทราฟฟิคที่เข้ามา
และลงทุนในโซลูชั่นที่จะช่วยตนจัดการกับภัยที่มีความซับซ้อนในปัจจุบันได้

4. หน่วยงานราชการจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น
ในช่วงปีที่แล้ว ได้มีการเชิญกลุ่มต่างๆ
ในประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมประชุมกันเพื่อปรึกษาในเรื่องการควบคุมและการจัดการความปลอดภัยไซเบอร์ให้เป็นผลสำเร็จ
รวมถึงการผลักดันให้หัวข้อความปลอดภัยไซเบอร์เป็นหัวข้อในการประชุมระดับนานาชาติ เช่น ที่
G20 Summit  ทั้งนี้ ความปลอดภัยไซเบอร์เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลในปี 2017
ที่องค์กรควรจัดเตรียมความพร้อมเพื่อตอบรับกับมาตรฐานใหม่ๆ นี้ หากองค์กรไม่ดำเนินตามนโยบาย
อาจจะมีค่าปรับที่เป็นตัวเลขสูงและทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงขององค์กร  ดังนั้น
จะเห็นอุตสาหกรรมการเงินมองหาการลงทุนในโซลูชั่นด้านความปลอดภัยเครือข่าย

5. ต้องใช้โซลูชั่นที่ฉลาดมากขึ้นสู้กับภัยคุกคามที่ฉลาดมากขึ้น
เมื่อมีการพัฒนาโซลูชั่นเพื่อสู้ภัยไซเบอร์มากขึ้น
ภัยคุกคามจะถูกพัฒนาให้ยิ่งฉลาดมากขึ้นไปอีกเช่นกัน ดังนั้น ในปีคศ. 2017
อุตสาหกรรมการเงินควรพิจารณาลงทุนในโครงสร้างด้านความปลอดภัยเครือข่ายที่เรียกว่า
ซีเคียวริตี้แฟบริค ที่ให้ทั้งศักยภาพในการตรวจจับภัยและการมองเห็นอุปกรณ์ทั้งหมด
สามารถรวมกันและบริหารได้จากจอเดียวกันได้ มีกระบวนการป้องกันที่เป็นระบบ
และมีการโต้ภัยและทำงานแบบออโตเมติคตลอดแพลทฟอร์ม  ผืนผ้าแห่งความปลอดภัยนี้มีคุณสมบัติด้าน
Open APIs (Application Program Interface)
ที่รองรับการเชื่อมโยงและการแบ่งปันข้อมูลด้านภัยกับเครือข่ายและโซลูชั่นของบุคคลที่สามได้
จึงทำให้องค์กรมีแพลทฟอร์มความปลอดภัยที่เข้ากันได้และทำงานอย่างราบรื่น

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here