หน่วยงานราชการทั่วโลกกำลังเผชิญกับภัยไซเบอร์ (Governments now in crosshairs of cyber attackers)

เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว มีผู้ไม่ประสงค์ดีได้ใช้ภัยคุกคามถาวรขั้นสูงหรือที่เรียกว่า Advanced Persistent Threats (APT) ในการต่อต้านรัฐบาลยูเครน ซึ่งนับว่าเป็นเหตการณ์การบุกรุกทางไซเบอร์แรกที่สามารถปิดการทำงานของระบบพลังงานของรัฐบาลลงได้สำเร็จ  จากนั้นมา หน่วยงานรัฐบาลทั่วโลกตกอยู่ในความกังวลต่อการโจมตีที่จะทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญๆ ตลอดมา  ในครั้งนั้น แฮกเกอร์ได้ใช้มัลแวร์ BlackEnergy เข้ามาเปลี่ยนอุปกรณ์เบรคเกอร์จากระยะไกล ปิดแหล่งพลังงานของผู้ใช้งาน 225,000 คน และศูนย์บริการลูกค้าจึงทำให้ลูกค้าที่แท้จริงโทรศัพท์เข้ามาติดต่อไม่ได้ [1]

ในปีที่ผ่านมานี้ ยังมีเหตการณ์ภัยบุกรุกที่มีหน่วยงานราชการเป็นเป้าหมายที่สำคัญๆ มากมาย

ในปีคศ. 2015 รัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา ไอริส และเตอร์กีเผชิญกับภัยคุกคาม DDoS ที่มีเป้าหมายในการก่อความเสียหายและรบกวนการปฏิบัติงาน  และในประเทศไทยเอง เราได้เห็นภัยแปลกปลอมที่สร้างความเสียหายให้กับเว็ปไซต์ของรัฐบาลมากกว่า 300 แห่ง   ในเดือนเดียวกัน มีแฮกเกอร์ทำงานร่วมมือกับกลุ่มแอโนนีมัส (กลุ่มนิรนาม) สร้างภัยคุกคามที่คล้ายๆ กันที่หน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งของประเทศซาอุดิอาราเบียและไนจีเรีย

ภัยไซเบอร์คุกคามบนเว็ปแอปพลิเคชั่นและ DDoS ที่อาศัยใช้ช่องโหว่ต่างๆ ของภาครัฐเกิดบ่อยขึ้นและอันตรายมากขึ้น  ทั้งนี้ จากรายงานประจำปี Riskmap Report 2016[2] ผลิตโดย Control Risks ซึ่งเป็นสถาบันที่ปรึกษาด้านภัยคุกคามทั่วโลก ได้ระบุว่าภัยจำนวน 36%  ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนั้นมีเป้าหมายไปที่หน่วยงานรัฐบาล

การคุกคามแบบ DDoS (Distributed denial-of-service attack) ที่เป็นรูปแบบการโจมตีออนไลน์เพื่อให้ระบบหยุดการทำงาน ไม่สามารถใช้งานได้ หรือทำให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้นั้น ได้กลายเป็นเครื่องมือการทำลายที่สำคัญโดยเหล่าผู้ต้องการแบล็คเมล์และผู้ก่อการร้ายดิจิตอล   DDoS มีหลายรูปแบบ อาทิ เข้ามาทำความเสียหายให้กับระบบโดยตรง หรือเข้ามาในระบบเพือร้องขอทรัพยากรบางอย่าง เช่น แบนด์วิธ  จำนวนเวลาการทำงานที่นานขึ้น จำนวนดิกส์สเปสที่มากขึ้น เป็นต้น   และพบว่ามีภัยที่เกิดขึ้นบนชั้นแอปพลิเคชั้น  Application layer 7  มากขึ้นมากและมีวิธีการซับซ้อนขึ้นมากกว่าเดิมทั้งนี้เพื่อต้องการปิดเครือข่ายและหยุดบริการต่างๆ ของภาครัฐ   ภัยคุกคาม DDoS นี้มิได้เพียงใช้ทราฟฟิคและเซชั่นแปลกปลอมจำนวนมากเข้ามากวนการทำงานของเครือข่ายเท่านั้น แต่ยังพยายามหลีกเลี่ยงกลไกการตรวจสอบของเครือข่ายแบบดั้งเดิมและมุ่งโจมตีที่แอปพลิเคชั่นและบริการเป้าหมายที่ต้องการ เพื่อให้การใช้ทรัพยากรบางประเภทในระดับชั้นแอปพลิเคชั่นช้าลง

ฟอร์ติเน็ตพบว่ามีจำนวนภัยคุกคามเกิดมากขึ้นตลอดมา   จากช่วงระยะ 10 ปีที่ผ่านมานี้ ได้เห็นภัยที่ 50 Gbps เกิดขึ้นครั้งหรือสองครั้งต่อปีเท่านั้น แต่ทุกวันนี้ เกิดภัยประเภทนี้ขึ้นแทบทุกสัปดาห์  ในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว องค์กร BBC พบภัยคุกคาม 602 Gbps DDoS ซึ่งถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เคยมีมา[3]     จึงทำให้ทีมนักวิเคราะห์จาก Quadrant Knowledge Solutions คาดว่า ระบบการกำจัดภัย DDoS ที่เรียกว่า Global DDoS mitigation ทั่วโลกนี้ จะมีมูลค่าโตขึ้นถึง 27.6% CAGR และเป็น US$2 billion ภายในปี 2020[4] เลยทีเดียว

ภัย APTs สามารถจู่โจมด้วยรูปแบบของมัลแวร์ ที่เข้ามาใช้ประโยชน์จากระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การจู่โจมที่ระบบควบคุมพลังงานพาวเวอร์กริดที่ประเทศยูเครน และอาจเข้ามาในรูปแบบพวกฟิชชิ่งที่หลอกโดยการสร้างอีเมล์หรือเว็ปปลอม เมื่อเหยื่อหลงกลคลิ้กอ่านเมล์หรือเข้าเว็ปนั้น จะเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ของเหยื่อทันที จึงทำให้ภัยสามารถเข้ามาอยู่ภายในองค์กรได้ และจะขโมยข้อมูลสำคัญๆ อาทิ รหัสผ่าน ไฟล์ ดาต้าเบส บัญชีอีเมล์ออกมาจากระบบอย่างรวดเร็ว  และ ถึงแม้ว่าจะได้ขโมยข้อมูลไปแล้ว อาญชกรยังอยู่ในระบบของเหยื่ออยู่และสามารถสอดส่องหาข้อมูลที่มีค่าต่อไปได้อีก

ในแถบเอเชีย   พบว่าเกิดภัย APTs ขี้นมากมายจากความขัดแย้งระหว่างประเทศจีน อินเดียและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งนับวันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  โดยในปีที่ผ่านๆ มา ได้พบกลุ่มภัยที่เรียกว่า APT 30 ที่ใช้มัลแวร์แอบเข้ามาขโมยข้อมูลสำคัญๆ ของเหยื่อต่างๆ รวมทั้งในเครือข่ายของรัฐบาล

โดยภัยบางประเภทใช้อีเมล์ที่เขียนเป็นภาษาท้องถิ่นและมีเอกสารแนบ ซึ่งดูแล้วน่าจะถูกต้องไม่มีภัย แต่แท้จริงแล้วมีมัลแวร์ซ่อนอยู่  แฮกเกอร์จะสร้างอัลกอรึทึมที่ดูเหมือนเป็นหนอน แต่จะฝั่งตัวเองลงไปที่ฮาร์ดแวร์ เช่น ที่ดราฟยูเอสบี และฮาร์ดดิกส์  และเมื่ออุปกรณ์นี้สัมผัสกับระบบอื่น ภัยจะแพร่กระจายต่อไปทันที[5]

จะป้องกัน DDoS และ APT ได้อย่างไร

ฟอร์ติเน็ตแนะนำว่าควรใช้กลยุทธ์ที่เป็นมัลติเลเยอร์ที่ครบถ้วนจะเป็นวิธีในการป้องกันภัยที่ดีที่สุด

  • เกราะป้องกันภัยที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดมักสร้างอยู่บนเฟรมเวิร์คด้านการป้องกันภัยที่รัดกุมและครอบคลุมครบถ้วน เฟรมเวิร์คด้านการป้องกันภัยนี้มีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นการผสมผสานรวมศักยภาพด้านความปลอดภัยในปัจจุบันทั้งหมด เทคโนโลยีใหม่ๆ และกระบวนการเรียนรู้ที่มาจากการพบภัยใหม่ๆ ให้พัฒนาเกิดเป็นความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
  • ยังมีมาตรการอื่นๆ ที่จำเป็นอาทิ การสำรวจสถานภาพของเครือข่ายตลอดเวลา และการปรับแผนโต้ตอบเมื่อเกิดภัยขึ้นจริงอยู่เสมอ นอกจากนี้  ยังควรรักษาจุดรวมเครือข่ายที่สำคัญให้ปลอดภัยอยู่เสมอๆ หมั่นตรวจตราเครือข่าย มั่นใจว่าสามารถเห็นภัยคุกคามใหญ่ๆ และมีแผนแก้ไขสถานการณ์ภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างแน่นอน
  • และ แทนที่องค์กรจะมุ่งลบล้างทราฟฟิคที่มี DDoS ออกให้หมด องค์กรควรมีกลยุทธ์ที่ช่วยให้บริการต่างๆ มีไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการที่จำเป็นๆ ขององค์กรให้มีผลกระทบน้อยที่สุด ดังนั้น แผนงานที่สมบูรณ์ควรรวมถึงกระบวนการทำสำรองและการนำกลับมาใช้  การตรวจตรา และเริ่มต้นบริการใหม่อีกครั้งที่เร็วที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
  • กลยุทธ์ที่เป็นมัลติเลเยอร์ที่ครบถ้วนจะเกี่ยวข้องกับโซลูชั่นที่ละเอียดอ่อน ที่ได้รับการออกแบบมาให้ป้องกันและกำจัดภัยออกจากทุกมุมในเครือข่ายได้
  • ในการกำจัดภัย APT ออกจากเครือข่าย ภาครัฐควรต้องพัฒนากระบวนการด้านความปลอดภัยที่สามารถหยุดแอปพลิเคชั่นและมัลแวร์อันตรายได้ และยังต้องมีศักยภาพป้องกันไม่ให้ข้อมูลสำคัญออกจากเครือข่ายไปได้ ทางหนึ่งที่เป็นทางออกที่ดี คือ การแบ่งเครือข่ายให้เป็นส่วน (Network segregation) ที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายภัย APT  ภายในเครือข่าย
  • และผู้บริหารไอทีควรจำด้วยว่า ไม่จำเป็นที่พนักงานทุกคนจะสามารถเข้าถึงส่วนที่มีข้อมูลสำคัญขององค์กรได้ ทั้งนี้ ศักยภาพในการจำกัดการเข้าถึงในเวลาที่ต้องการ จะยิ่งช่วยให้องค์กรสามารถกำจัดภัยออกจากเครือข่ายได้ นอกจากนี้ การใช้ Two-factor authentication สำหรับผู้ใช้งานจากข้างนอกหรือกับกลุ่มผู้ใช้งานที่ต้องเข้าไปยังข้อมูลที่สำคัญจะช่วยให้ขโมยข้อมูลเป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้น
  • นอกจากนี้ การเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยยังเป็นเรื่องที่จำเป็นเช่นกัน พันธมิตรดังกล่าวจะช่วยให้ข้อมูลใหม่ล่าสุดและความรู้ด้านภัยคุกคามแก่พนักงานไอที และช่วยแนะนำวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยคุกคามขึ้น  ทั้งนี้ หน่วยงานราชการควรให้ความร่วมมือกับพันธมิตรด้านความปลอดภัยไซเบอร์อย่างใกล้ชิดและกับผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยเพื่อแบ่งปันข้อมูลใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อช่วยให้สามารถติดตามภัยที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้ทันและสามารถแก้ไขรับมือกับภัยได้ดีขึ้น
  • และนอกจากจะมีแผนและการประเมินด้านความปลอดภัยที่รัดกุมแล้ว ควรจะต้องให้ความรู้แก่พนักงานของภาครัฐเกี่ยวกับภัยไซเบอร์  ควรต้องจัดการอบรมพิเศษให้กับพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลสำคัญให้เข้าใจว่าควรจะจัดการกับข้อมูลดังกล่าวให้เหมาะสมได้อย่างไรบ้าง อาทิ การจำกัดการใช้ USB drive เมื่อพิจารณาแล้วว่าจำเป็นเท่านั้น เป็นหนทางหนึ่งในการป้องกันเครือข่าย

 ไม่ว่าจะเป็น APTs การแพร่กระจายของหนอน worm outbreaks หรือ DDoS และ botnets หรือภัยที่เกิดจากภายในสู่ภายนอก หรือภายนอกสู่ภายใน  ภัยคุกคามปัจจุบันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและก้าวร้าวขึ้นมาก  องค์กรต่างๆ รวมถึงภาครัฐควรต้องพิจารณาระบบความปลอดภัยอย่างรอบคอบ และใช้กลยุทธ์แบบมัลติเลเยอร์เพื่อสู้กับภัยที่กำลังเผชิญอยู่ในทุกๆ วันนี้

[1] https://www.nytimes.com/2016/03/01/us/politics/utilities-cautioned-about-potential-for-a-cyberattack-after-ukraines.html?_r=0

[2] https://www.cityam.com/230831/cybersecurity-targeted-cyber-attacks-doubled-in-the-year-to-october-2015-with-government-and-the-finance-sector-bearing-the-brunt-of-cybercrime

[3] https://www.slideshare.net/mastel_indonesia/outlook-briefing-2016-cyber-security

[4] https://expressions-media.com/ddos-mitigation-market-driven-growing-ddos-attacks-says-quadrant-knowledge-solutions/

[5] https://techspective.net/2015/04/14/fireeye-warns-of-apt-30-cyber-espionage-operation/

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here