Exclusive Content:

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ChatGPT ใช้ยังไงให้ประหยัดเวลาทำงาน 100 เท่า

มาจนถึงตอนนี้ ยังมีใครไม่รู้จัก ChatGPT อีกไหมครับ? ถ้ายัง แอดมินขออธิบายสั้นๆ ไม่เกิน 1 นาที...

8 เทคใหม่ ที่จะมาเปลี่ยนอนาคตของเราในปีนี้ จากงาน CES 2023

ห่างหายไปนานกับงานที่คอไอทีและผู้ที่หลงใหลในเทคโนโลยีตั้งตารอ กับงาน CES 2023 ที่เพิ่งจบไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2023 ไม่ต้องอธิบายมาก เราขอสรุป 10 เทคเด่นๆ ที่จะมาเปลี่ยนโลกของผู้ใช้อย่างเราๆ ในปีนี้กันครับ

ดีป้าส่งแม๊กกาซีน GO DIGITAL THAILAND Magazine ห้าเล่มตรงถึงผู้อ่าน ชูนโยบาย SIGMA ขับเคลื่อนดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)หรือ ดีป้า จัดทำแมกกาซีน GO DIGITAL THAILAND Magazineจำนวน 5เล่ม โดยชูไฮไลท์นโยบาย “SIGMA”ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งประกอบด้วย Security, Infrastructure, Government, Manpower และ Application ส่งตรงถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา ร้านกาแฟ และสื่อมวลชนทั่วประเทศ

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa กล่าวว่า GO DIGITAL THAILAND Magazine กระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายในระหว่างเดือน กันยายน 2561 ถึง มกราคม 2562 เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกัน5 เดือน นำเสนอโครงการต่างๆ ภายใต้นโยบาย SIGMA โดยนิตยสารได้จัดส่ง ไปยังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงต่างๆ ทุกกระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยยงานภาครัฐอื่นๆ สำหรับภาคเอกชนได้ จัดส่งไปยังสมาคมต่างๆ ส่วนการกระจายไปยังประชาชนได้จัดส่งให้แก่สื่อมวลชน สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ร้านกาแฟ โรงพยาบาล หอสมุด อาคารสำนักงาน ฯลฯ อีกทั้งยังจัดทำเป็น e-Book ที่ทุกภาคส่วน สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ depa 

ผอ.ดีป้า กล่าวถึงเนื้อหาของ GO DIGITAL THAILAND Magazine ของทั้ง 5 เล่มว่า เล่มแรกนำเสนอเรื่องของ Securityโดยหยิบยกโครงการจัดตั้ง ThaiCERT คือ การจัดทำร่างพระราชบัญญัติด้านดิจิทัล เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญและบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงบริบททางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดย พ.ร.บ. จะเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป ดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรด้านไซเบอร์ ผ่านทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

GDTM5 Infrastructure

เล่มที่สอง นำเสนอเรื่องของ Infrastructure คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสื่อสารดิจิทัล ได้แก่ เน็ตประชารัฐ การพัฒนา EEC การแพทย์ทางไกล และดาวเทียมขนาดเล็ก (Thaichote)เล่มที่สาม นำเสนอเรื่องของ Government รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) โดยกล่าวถึงเนื้อหา 4 ด้าน ได้แก่ นโยบาย Big Dataที่มีเป้าหมายให้ทุกหน่วยงานพร้อมเปิดเผยข้อมูล และข้อมูลต้องมีความจำเป็น มีมาตรฐาน นำไปใช้งานต่อได้ ในขณะที่ภาคเอกชนสามารถนำข้อมูลไปใช้อย่างบูรณาการและสร้างสรรค์ เกิดเป็นนวัตกรรมที่นำไปสู่การดำเนินธุรกิจ Open Government Data นอกจากนี้ยังนำเสนอเรื่องความสะดวกสบายของประชาชนยุครัฐบาลดิจิทัล และตัวอย่างบริการที่ครอบคลุมทั่วโลก 

GDTM5 Diaital

เล่มที่สี่ Manpower พัฒนาบุคลากร นำเสนอเรื่องราวด้านการพัฒนาบุคลากรdepaได้ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 1.ทักษะด้านวิทยากรคอมพิวเตอร์ให้แก่เยาวชนภายใต้โครงการCoding Thailand 2.โครงการความร่วมมือด้านพัฒนาแพลตฟอร์มทั้งในระดับเยาวชนอย่างแพลตฟอร์มCodingThailand และแพลตฟอร์ม digitalskill ซึ่งพัฒนาทักษะคนทั่วไป และ 3. ความร่วมมือในระดับนานาชาติ 

GDTM5 Man20Power

เล่มที่ห้า Application การพัฒนานวัตกรรม นำเสนอเกี่ยวกับนวัตกรรม หรือการพัฒนา Applicationเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของโลกยุคดิจิทัล ที่เข้ามาเปิดโลกธุรกิจ อุตสาหกรรมของประเทศไทย เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาสร้างสรรค์อุตสาหกรรม และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ประชาชน โดยในเล่มนี้จะกล่าวถึง 2โครงการหลัก คือ ระบบแจ้งพิกัด GNSS RTK และแพลตฟอร์ม poskar ด้านท่องเที่ยว

GDTM5 Application

“จากนโยบายSIGMA ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่นำเสนอใน GO DIGITAL THAILAND Magazine เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโรดแมพในการพัฒนาประเทศด้านดิจิทัล ซึ่ง depaมีพันธกิจในการส่งเสริม ได้ดำเนินโครงการต่างๆ บนเป้าหมายการพัฒนาเพื่อยกระดับทุกมิติในการขับเคลื่อนกลไกที่จะก้าวสู่ประเทศไทย4.0 ได้อย่างสมบูรณ์” ดร.ณัฐพล กล่าว 

Latest

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ChatGPT ใช้ยังไงให้ประหยัดเวลาทำงาน 100 เท่า

มาจนถึงตอนนี้ ยังมีใครไม่รู้จัก ChatGPT อีกไหมครับ? ถ้ายัง แอดมินขออธิบายสั้นๆ ไม่เกิน 1 นาที...

8 เทคใหม่ ที่จะมาเปลี่ยนอนาคตของเราในปีนี้ จากงาน CES 2023

ห่างหายไปนานกับงานที่คอไอทีและผู้ที่หลงใหลในเทคโนโลยีตั้งตารอ กับงาน CES 2023 ที่เพิ่งจบไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2023 ไม่ต้องอธิบายมาก เราขอสรุป 10 เทคเด่นๆ ที่จะมาเปลี่ยนโลกของผู้ใช้อย่างเราๆ ในปีนี้กันครับ

เปิดตัวไอโฟน 14 แพงโหด เหมือนโกรธกัน

สดๆ ร้อนๆ วันที่ 8 ก.ย. 2565 แอปเปิล (Apple) จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ iPhone 14 ทั้งหมด 4 รุ่น ได้แก่ iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max รวมถึง Apple Watch หลากหลายรุ่น สนนราคาไทยแต่ละรุ่นดังนี้

Newsletter

Don't miss

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ChatGPT ใช้ยังไงให้ประหยัดเวลาทำงาน 100 เท่า

มาจนถึงตอนนี้ ยังมีใครไม่รู้จัก ChatGPT อีกไหมครับ? ถ้ายัง แอดมินขออธิบายสั้นๆ ไม่เกิน 1 นาที...

8 เทคใหม่ ที่จะมาเปลี่ยนอนาคตของเราในปีนี้ จากงาน CES 2023

ห่างหายไปนานกับงานที่คอไอทีและผู้ที่หลงใหลในเทคโนโลยีตั้งตารอ กับงาน CES 2023 ที่เพิ่งจบไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2023 ไม่ต้องอธิบายมาก เราขอสรุป 10 เทคเด่นๆ ที่จะมาเปลี่ยนโลกของผู้ใช้อย่างเราๆ ในปีนี้กันครับ

เปิดตัวไอโฟน 14 แพงโหด เหมือนโกรธกัน

สดๆ ร้อนๆ วันที่ 8 ก.ย. 2565 แอปเปิล (Apple) จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ iPhone 14 ทั้งหมด 4 รุ่น ได้แก่ iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max รวมถึง Apple Watch หลากหลายรุ่น สนนราคาไทยแต่ละรุ่นดังนี้

Westcon Group (Thailand) พร้อมจัดจำหน่ายโซลูชั่นของ EfficientIP

โซลูชั่น DDI และ DNS Security ของ EfficientIP บุกตลาด APAC...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้ มาไว้ในบทความนี้ ใครจำได้ซักสามสี่ฟังก์ชัน แล้วเอาไปใช้เป็นประจำได้ ชีวิตคุณก็ง่ายขึ้นหลายเท่าแล้วล่ะครับ รวม 22 คีย์ลัดปุ่ม Windows Key ยิ่งรู้เยอะ ยิ่งทำงานได้เร็วขึ้น เวลาใช้งานคือกดปุ่ม Windows Key + ปุ่มอื่นๆ...

ChatGPT ใช้ยังไงให้ประหยัดเวลาทำงาน 100 เท่า

มาจนถึงตอนนี้ ยังมีใครไม่รู้จัก ChatGPT อีกไหมครับ? ถ้ายัง แอดมินขออธิบายสั้นๆ ไม่เกิน 1 นาที ครับ โพสต์นี้ มีเรื่องอะไรบ้างChatGPT คืออะไร5 วิธี ใช้ ChatGPT ช่วยให้เราทำงานเร็วขึ้น 100 เท่า1. เริ่มประโยคด้วยคำว่า Act as ....2. ใช้ ChatGPT...

8 เทคใหม่ ที่จะมาเปลี่ยนอนาคตของเราในปีนี้ จากงาน CES 2023

ห่างหายไปนานกับงานที่คอไอทีและผู้ที่หลงใหลในเทคโนโลยีตั้งตารอ กับงาน CES 2023 ที่เพิ่งจบไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2023 ไม่ต้องอธิบายมาก เราขอสรุป 10 เทคเด่นๆ ที่จะมาเปลี่ยนโลกของผู้ใช้อย่างเราๆ ในปีนี้กันครับ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here