เดลล์ อีเอ็มซี เผยผลวิจัยใหม่ ชี้มีเพียง 5% ขององค์กรขนาดใหญ่ที่เตรียมพร้อมไอที เพื่อรองรับการทำธุรกิจรูปแบบใหม่บนดิจิทัล

เดลล์ อีเอ็มซี ประกาศผลการศึกษาชิ้นใหม่ที่จัดทำโดย Enterprise Strategy Group (ESG) โดยเผยว่าผู้นำด้านไอทีระดับอาวุโสและผู้จัดการที่มีอำนาจตัดสินใจในองค์กรขนาดใหญ่ที่เข้าร่วมการสำรวจทั่วโลกโดยส่วนใหญ่ ระบุว่าองค์กรของตนยังไม่ได้ก้าวสู่การปฏิรูปไอทีอย่างเต็มรูปแบบในทุกแง่มุมที่จำเป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันได้

แม้ว่าการปฏิรูประบบไอทีแบบดั้งเดิม ถือได้ว่าเป็นความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับบริษัทต่างๆ  การปฏิรูปไปสู่ดิจิทัล ก็กลายเป็นแรงผลักดันที่ทำให้การปฏิรูปไอทีเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำเป็นอันดับแรก  อย่างไรก็ตามการศึกษากราฟแสดงการเติบโตของการปฏิรูปไอที (ESC 2017 IT Transformation Maturity Curve) ที่สนับสนุนการจัดทำโดย เดลล์ อีเอ็มซี แสดงให้เห็นว่า 95 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบสำรวจ ชี้ว่าองค์กรตัวเองอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกทิ้งให้ตามหลังกลุ่มบริษัทเล็กๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่กำลังปฏิรูประบบโครงสร้างไอที รวมถึงกระบวนการและวิธีการในการเร่งไปสู่เป้าหมายของการเปลี่ยนไปสู่องค์กรธุรกิจบนดิจิทัล

หลายองค์กรยังคงวัดอายุการทำงานของแอปพลิเคชันหากไม่ใช่หลายปี ก็หลายเดือน ซึ่งมีระบบโครงสร้างแบบไซโล และยังคงยึดมั่นในสถาปัตยกรรมแบบเดิมที่ไม่ยืดหยุ่น  ทั้งหมดนี้คืออุปสรรคขัดขวางความสำเร็จในการปฏิรูปสู่ดิจิทัล

“ผลการศึกษาเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่ามีลูกค้าจำนวนมหาศาลกำลังบอกเราว่าต้องการนำระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่มาใช้ให้ได้ประโยชน์จากโอกาสในยุคดิจิทัล” เดวิด โกลเดน ประธานบริษัท เดลล์ อีเอ็มซี กล่าว “อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบส่วนใหญ่กำลังถูกคู่แข่งกลุ่มเล็กๆ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอภิสิทธิ์จากการที่สามารถถอดรหัสการปฏิรูปไอทีได้  และก็สามารถแข่งขันได้อย่างจริงจังมากขึ้นจากความสำเร็จในเรื่องนี้  และเมื่อองค์กรมีความคืบหน้าในการลงทุนปฏิรูปไอที ก็สามารถก้าวข้ามความขัดแย้งระหว่างระบบไอทีแบบเดิมกับความริเริ่มด้านธุรกิจบนดิจิทัล เพื่อตระหนักถึงเป้าหมาย เร่งเวลาออกสู่ตลอดได้อย่างรวดเร็วรวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน”

 

การศึกษากราฟแสดงการเติบโตของการปฏิรูปไอทีของ ESG 2017 ออกแบบมาเพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทของการปฏิรูปไอที ที่มีต่อการก้าวสู่ธุรกิจบนดิจิทัล  ทั้งนี้ ESG ได้นำโมเดลเรื่องการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจากงานวิจัยมาใช้ในการระบุความคืบหน้าเรื่องการปฏิรูปไอทีในขั้นตอนที่ต่างกัน พร้อมประเมินว่าองค์กรระดับโลกแห่งไหนบ้างที่ผ่านการปฏิรูปในขั้นตอนใด จากการตอบคำถามในเรื่องระบบโครงสร้างไอทีที่อยู่ภายในองค์กร รวมถึงกระบวนการทำงานและการวางแนวทางในองค์กร

จากการตอบการสำรวจทั่วโลก องค์กรที่เข้าร่วมจำนวน 1,000 แห่งจะถูกจัดกลุ่มตามขั้นตอนในการพัฒนาสู่การปฏิรูปไอที 4 ขั้นตอน ได้แก่

 • ขั้นตอนที่ 1 – Legacy ระบบดั้งเดิม  (12%) ซึ่งยังขาดอยู่หลายสิ่ง หากไม่ใช่ทุกแง่มุมของการปฏิรูปไอทีตามการศึกษาจาก ESG
 • ขั้นตอนที่ 2 – Emerging เพิ่งเริ่ม (42%) โดยแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในเรื่องการปฏิรูปไอที แต่มีการนำเทคโนโลยีดาต้าเซ็นเตอร์ที่ทันสมัยมาใช้น้อยมาก
 • ขั้นตอนที่ 3 – Evolving มีพัฒนาการที่ดี (41%) โดยแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมันในการปฏิรูปไอที และมีการนำเทคโนโลยีดาต้าเซ็นเตอร์ที่ทันสมัย พร้อมวิธีการในการส่งมอบไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพมาใช้ในระดับกลางๆ
 • ขั้นตอนที่ 4 – Transformed ปฏิรูปแล้ว โดยทำควบคู่ไปพร้อมกับความริเริ่มด้านการปฏิรูปไอที

ผู้ตอบสำรวจส่วนใหญ่ (71 เปอร์เซ็นต์) เห็นพ้องว่าการปฏิรูปไอทีเป็นสิ่งจำเป็นต่อการแข่งขันทางธุรกิจได้ต่อไป  85 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทที่มีการ “ปฏิรูป” เชื่อว่าองค์กรของตนอยู่ในจุดที่มีความ “แข็งแกร่ง” หรือ “แข็งแกร่งมาก” ในการแข่งขันและประสบความสำเร็จในตลาดได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เมื่อเทียบกับอีก 43 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทที่มีการเติบโตเรื่องนี้น้อยที่สุด

องค์กรที่ “ปฏิรูป” แล้วได้รายงานความคืบหน้าในการนำทรัพยากรไอทีมาใช้เพื่อเร่งออกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์พร้อมออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น เปลี่ยนงานและกระบวนการที่ต้องทำเองให้เป็นระบบอัตโนมัติ และใช้ไอทีเป็นศูนย์กำไรแทนที่จะเป็นศูนย์ต้นทุน บริษัทเหล่านี้จะได้ประโยชน์ในประเด็นต่อไปนี้

 • (96 เปอร์เซ็นต์) ทำรายได้ทะลุเป้าปีที่มาผ่าน มากกว่าบริษัทที่เติบโตน้อยสุดถึงสองเท่า
 • น่าจะมีโอกาสรายงานถึงสัมพันธภาพความร่วมมือที่ดีมากระหว่างฝ่ายไอทีและฝ่ายธุรกิจ มากกว่าองค์กรที่เติบโตน้อยสุดได้มากถึง 8 เท่า
 • มีความก้าวหน้าที่ยอดเยี่ยมในการนำไอทีมาใช้เป็นศูนย์กำไรแทนที่จะเป็นศูนย์ต้นทุน (มีโอกาสมากกว่าบริษัทที่เติบโตน้อยสุดถึงเกือบ 7เท่า)
 • มีความเป็นไปได้ว่าฝ่ายธุรกิจมองว่าไอทีเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความแตกต่างในการแข่งขัน มากกว่าองค์กรที่เติบโตน้อยสุดถึง 7เท่า
 • นำทรัพยากรด้านไอทีมาใช้เร่งความเร็วในการออกนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และส่งผลิตภัณฑ์สู่ตลาดได้เร็วขึ้น (มีความเป็นไปได้ว่าจะทำได้เร็วกว่าองค์กรที่มีการเติบโตน้อยที่สุดถึง 6 เท่า)

 

สอดคล้องตามรายงานของ ESG การนำเทคโนโลยีดาต้าเซ็นเตอร์ที่ทันสมัยมาใช้ เช่น ระบบสตอเรจที่รองรับการขยายงานได้ และระบบโครงสร้างแบบควบรวม (converged) และไฮเปอร์-คอนเวิร์จ (hyper-converged) เหล่านี้ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและรองรับการจัดสรรทรัพยากรในระบบโครงสร้างพื้นฐานได้ล่วงหน้า รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันและนำเสนอโครงการด้านไอที ทั้งนี้การศึกษายังพบประเด็นต่อไปนี้

 • 54 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบสำรวจใช้ระบบโครงสร้างแบบควบรวมหรือแบบไฮเปอร์-คอนเวิร์จ เพื่อรองรับการใช้งานแอปพลิเคชัน
 • 58 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบสำรวจนำระบบสตอเรจที่ขยายขอบเขตแบบ scale-out มาใช้ในบางความสามารถ
 • ราว 50 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบสำรวจมุ่งมั่นที่จะนำ Software-defined มาใช้เป็นกลยุทธ์ในระยะยาว และเริ่มติดตั้ง ประเมินหรือวางแผนในการนำเทคโนโลยี Software-defined มาใช้บ้างแล้ว

สอดคล้องตาม ESG การนำกระบวนการด้านไอทีสมัยใหม่มาใช้ เช่น ความสามารถเรื่องการจัดสรรทรัพยากรล่วงหน้าได้ด้วยตัวเอง (Self-service provisioning) รวมถึงการใช้ไอทีเช่นพับบลิคคลาวด์ รวมถึงการนำวิธีการของ DevOps มาใช้ อาจเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของบริษัทที่ปฏิรูปได้สำเร็จ นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบประเด็นต่อไปนี้

 • 26 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบสำรวจ มีความสามารถเรื่องการบริการด้วยตัวเอง (self-service) ครอบคลุม “หลายแง่มุม” หรือ “มีอยู่แล้ว”
 • 65 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบสำรวจมีความคืบหน้าเรื่องการให้บริการผู้ใช้ในระดับที่ “ยอดเยี่ยม” หรือในระดับที่ “ยอมรับได้” ที่สามารถจัดสรรการใช้ทรัพยากรจากผู้ให้บริการพับบลิคคลาวด์ได้ล่วงหน้า
 • 43 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบ อ้างว่ามีการนำหลักการที่เป็นทางการ และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดของ DevOps มาใช้ “มากมาย” หรือในระดับที่ “ดี”

การวิจัยได้พิสูจน์ให้เห็นว่า บ่อยครั้งที่การปฏิรูปไอที จะสัมพันธ์กับความร่วมมือและสัมพันธภาพการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างฝ่ายไอทีและฝ่ายธุรกิจ การศึกษายังพบในประเด็นต่อไปนี้

 • 36 เปอร์เซ็นต์ ขององค์กรไอทีและผลลัพธ์จะถูกประเมินจากผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการบริหารในทุกเดือน และ 38 เปอร์เซ็นต์ มีการประเมินเป็นรายไตรมาส
 • 39 เปอร์เซ็นต์ ที่ผู้บริหารระดับอาวุโสด้านไอทีส่วนใหญ่จะขึ้นตรงกับซีอีโอ
 • 61 เปอร์เซ็นต์ขององค์กรที่เติบโตน้อยที่สุด ชี้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในสายธุรกิจ มองไอทีว่าเป็น “ผู้ให้บริการที่มั่นคง แต่ก็ยังเป็นศูนย์กลางต้นทุนอยู่ดี”

ในงาน Dell EMC World ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม ปี 2017 ผู้เชี่ยวชาญจะสำรวจเกี่ยวกับการปฏิรูปไอทีและดูว่าการปฏิรูปช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในการปฏิรูปสู่ดิจิทัลได้อย่างไร

 

จอห์น แมคไนจท์  รองประธาน ฝ่ายบริการด้านการวิเคราะห์และวิจัย Enterprise Strategy Group กล่าวว่า “บริษัทในปัจจุบันต่างวางใจกันมากยิ่งขึ้น ในการนำเทคโนโลยีมาช่วยสร้างการเติบโตและปรับปรุงธุรกิจได้ครอบคลุมทุกแง่มุม  อย่างไรตาม ผลการวิจัยของ ESG พบว่าองค์กรที่ “ปฏิรูป” ไอทีได้อย่างเต็มรูปแบบนับว่ายังหาได้ยากเต็มทีในช่วงเวลานี้  แต่ข่าวดีก็คือยังมีประโยชน์อีกมากมายที่จะได้รับจากความคืบหน้าในการเติบโตไปในแนวทางเดียวกับกราฟดังกล่าว โดยสามารถก้าวสู่จุดนั้นได้ด้วยการทำตามพฤติกรรมขององค์กรที่ “ปฏิรูป” แล้วเหล่านี้

เกี่ยวกับผลการศึกษากราฟแสดงการเติบโตของการปฏิรูปไอที โดยเดลล์ อีเอ็มซี (Dell EMC IT Transformation Maturity Curve Study)

งานวิจัยนี้สนับสนุนการจัดทำโดยเดลล์ อีเอ็มซี โดยมี Enterprise Strategy Group เป็นผู้จัดทำขึ้นระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2016 และ 5 มกราคม 2017 โดยเป็นการจัดทำสำรวจผ่านเว็บ กับกลุ่มผู้บริหารด้านไอทีอาวุโส จำนวน 1,000 ราย รวมถึงผู้จัดการที่มีอำนาจตัดสินใจ และพนักงานที่มีความคุ้นเคยกับการวางงบประมาณและวางแผนงานด้านไอทีในอนาคต ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสั่งซื้อระบบโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา บราซิล สหราชอาณาจักร เยอรมัน ฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ทั้งนี้ ผู้ตอบการสำรวจเหล่านี้ถือเป็นตัวแทนองค์กรระดับเอ็นเตอร์ไพร์ซในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here