เดลล์ อีเอ็มซี มอบพลังในการปฏิรูปสู่ดิจิทัล ให้โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อดูแลผู้ป่วยพร้อมปฏิวัติแนวทางการรักษาแบบจำเพาะต่อบุคคล (personalised patient)

โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (BIH) ซึ่งเป็นศูนย์บริการด้านการดูแลสุขภาพอันทันสมัยของประเทศไทย ผลักดันนวัตกรรมด้านการรักษาพยาบาล ด้วยการติดตั้งโซลูชันระบบโครงสร้างแบบคอนเวิร์จ อินฟราสตัคเจอร์ของเดลล์ อีเอ็มซี เพื่อปรับปรุงการดูแลผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้ป่วยผ่านระบบออนไลน์ ไปจนถึงการดำเนินงานด้านห้องปฏิบัติการแบบอัตโนมัติ (Automated Laboratories) ที่ให้ผลการวินิจฉัยที่แม่นยำแก่ผู้ดูแลรักษา และการลำดับดีเอ็นเอ เพื่อการรักษาโรคมะเร็งแบบจำเพาะต่อบุคคล ทั้งนี้โรงพยาบาลฯ ได้วางรากฐานเพื่อการให้บริการสถานพยาบาลได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

ประเทศไทย เป็นจุดหมายปลายทางหลักของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่กำลังได้รับความนิยมในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสร้างเม็ดเงินประมาณ 40,000 ล้านบาทต่อปีสำหรับประเทศไทย เฉพาะค่ารักษาเพียงอย่างเดียว ด้วยระบบโครงสร้างไอทีอันล้ำสมัยที่สามารถขยายขีดความสามารถในการรองรับความก้าวหน้าด้านการแพทย์ และให้การดูแลผู้ป่วยที่เป็นชาวต่างชาติถึง 520,000 รายในแต่ละปี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในอาเซียนที่ได้รับการรับรองคุณภาพจาก JCI (Joint Commission International) ซึ่งเป็นมาตรฐานสถานพยาบาลในระดับสากล ที่ประเมินคุณภาพโดยอิงตามมาตรฐานกว่า 350 มาตรฐาน อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในสถานพยาบาลชั้นนำของภูมิภาค จึงนับเป็นการส่งเสริมสถานภาพของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในระดับโลก

การวางรูปแบบที่เป็นการปฏิวัติการรักษาโรงมะเร็งตามการลำดับพันธุกรรม

การรักษาโรคมะเร็งมีพัฒนาการที่ดีมาตลอด 50 ปีที่ผ่านมา และเป็นการรักษาที่ให้ประสิทธิภาพที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้น การรักษารูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นและเป็นเป้าหมายใหม่ ซึ่งเป็นการรักษาที่สอดคล้องตามลักษณะทางพันธุกรรมของผู้ป่วย นับเป็นการเปิดมิติใหม่ทางการแพทย์เพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากการรักษาโรคมะเร็ว  การลำดับดีเอ็นเอนอกจากจะเป็นหัวใจสำคัญของการรักษารูปแบบนี้ ยังต้องใช้ข้อมูลมีความละเอียดมาก และต้องอาศัยประสิทธิภาพด้านไอที รวมถึงทรัพยากรในการประมวลผลมากมายมาช่วยในกระบวนการทำงาน

“การมีข้อมูลของผู้ป่วยที่จำเพาะต่อบุคคล ช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนการรักษาเฉพาะสำหรับผู้ป่วยรายนั้นๆ ได้ตรงจุด ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจถึงเงื่อนไขที่ซ่อนอยู่ภายใต้ได้ดียิ่งขึ้น  การลำดับดีเอ็นเอ ทำให้อายุรแพทย์สามารถเลือกยาได้ตรงกับการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของเนื้องอกของผู้ป่วยแต่ละราย และหลีกเลี่ยงยาที่อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงแก่ผู้ป่วย” ดร. อีริค ฟลีชแมน ผู้อำนวยการด้านการแพทย์นานาชาติ โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว

“โดยพื้นฐานแล้ว ทุกธุรกิจกำลังผ่านช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการปฏิรูปทางดิจิทัล และสถานดูแลสุขภาพก็ไม่ต่างกัน” นายดิกคอน สมาร์ท-กิลล์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว “ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เราตระหนักเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีที่สนับสนุนวงจรที่เกี่ยวกับผู้ป่วยทั้งหมด และมันทำให้เราแตกต่างจากสถานพยาบาลอื่นใน 2 ปัจจัยหลัก คือคุณภาพการให้บริการ และความเร็วในการเข้าถึงการบริการเหล่านี้  เราเลือกทำงานร่วมกับเดลล์ อีเอ็มซี เพื่อเร่งการดูแลผู้ป่วยให้เร็วขึ้น ด้วยการย้ายไปสู่แพลตฟอร์มควบรวมงานทำงานอยู่บนระบบเดียว ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ รองรับงานวิจัยทางการแพทย์ในระดับเวิลด์คลาส และช่วยปรับปรุงการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานพยาบาลให้เกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น”

“การให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง นับเป็นหัวใจสำคัญของ เดลล์ อีเอ็มซี และเราได้บรรลุความสำเร็จในปีแรกของการเป็นบริษัทควบรวม โดยเราจะยังคงเดินหน้าเพื่อทำให้การปฏิรูปสู่ดิจิทัลให้เป็นจริงสำหรับลูกค้า” นายอโณทัย เวทยากร รองประธาน เดลล์ อีเอ็มซี ภาคพื้นอินโดจีน กล่าว “การมุ่งเน้นแก้ปัญหาท้าทายให้กับลูกค้า ควบคู่ไปกับการนำเสนอสายโซลูชันไอทีที่ครบวงจร ช่วยให้โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล สามารถยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วย พร้อมมั่นใจได้ว่าโรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ฯ จะยังคงเป็นผู้เล่นรายหลักในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทยและก้าวไกลต่อไปยังต่างประเทศ”

การติดตั้งระบบโครงสร้างไอทีที่รองรับการทำงานตลอดเวลา (always-on)

ด้วยจำนวนการทดลองที่เกิดขึ้นมากกว่า 3 ล้านครั้งต่อปี หรือคิดเป็นจำนวนการทดลองเกือบ 10,000 ครั้งต่อวัน ทำให้ทางโรงพยาบาลฯ จำเป็นต้องมีระบบโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่แข็งแกร่งเพื่อรองรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ และสร้างข้อมูลจำเพาะสำหรับผู้ป่วยในแต่ละราย ทั้งนี้โรงพยาบาลฯ มีกลยุทธ์การจัดซื้อระบบไอทีที่เป็นแบบแผนดั้งเดิม ฉะนั้นการซื้อองค์ประกอบแยกเป็นส่วน ทำให้ไม่สามารถบรรลุอัพไทม์ในแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ ระดับการให้บริการของโรงพยาบาลฯ และตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่เข้มงวด ยังหมายถึงการนำแอปพลิเคชันสำคัญมาใช้บนคลาวด์อาจไม่สามารถตอบสนองเป้าหมายที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดของโรงพยาบาลฯ นั่นคือความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย และด้วยการออกแบบเพื่อมอบการใช้งานข้อมูลผู้ป่วยแบบเรียลไทม์ ในขณะที่ช่วยค่าใช้จ่ายจากระบบไซโล จึงมีการตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์เพื่อให้สามารถใช้แอปพลิเคชันสำคัญบนแพลตฟอร์มระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบควบรวมของเดลล์ อีเอ็มซี คือ Dell EMC VxBlock System นั่นเอง

เดลล์ อีเอ็มซี ได้นำ VxBlock Systems 540 มาใช้ถึง 2 ระบบ พร้อมกับ XtremIO ซึ่งเป็นออล-แฟลชสตอเรจ สำหรับศูนย์ข้อมูล หรือดาต้าเซ็นเตอร์ของโรงพยาบาลฯ ในการรันแอปพลิเคชันสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลฯ แอปพลิเคชันสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการด้านการตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ รวมถึงระบบงานพยาบาลผู้ป่วยในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ VxBlock Technology Extensions สำหรับ Isilon ซึ่งให้ที่เก็บข้อมูล(storage repository) ที่เป็นรูปภาพที่ใช้ในการแพทย์ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมถึงประวัติทางการแพทย์ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลทางพันธุกรรม และระบบวิเคราะห์ข้อมูล  สำหรับการบริหารจัดการและดำเนินการด้านเวิร์กโหลดการใช้ข้อมูลทั่วไปเช่น ที่มาจากระบบอีอาร์พี และแอปพลิเคชันอื่นๆในองค์กร ก็มีการนำ Dell EMC Unity storage มาใช้สำหรับงานเหล่านี้  เพื่อให้มั่นใจถึงการปกป้องข้อมูลแบบเหนือชั้นในเวลาที่ต้องเผชิญกับการหยุดชะงักของธุรกิจ จึงได้มีการติดตั้ง Dell EMC VPLEX เพื่อช่วยเพิ่มความพร้อมของแอปพลิเคชันในอัตราสูงสุด 99.99999% และรองรับการย้ายข้อมูล (data mobility) ภายในดาต้าเซ็นเตอร์ของโรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ฯ ได้

โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีโซลูชันดาต้าเซ็นเตอร์ที่รองรับการดูแลผู้ป่วยได้ในระดับสูงสุดซึ่งมากกว่า 1.1 ล้านรายในแต่ละปี ซึ่งเกือบครึ่งของผู้ป่วยต่างชาติที่มาจากกว่า 190 ประเทศ โดยฝ่ายไอทีไม่ต้องซื้อระบบสแตนอโลนเนื่องจากเนื่องจากแพลตฟอร์มระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบควบรวมของเดลล์ อีเอ็มซี สามารถตอบโจทย์ความต้องการทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้ดี ทั้งนี้ VxBlock Systems ช่วยให้โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ฯ สามารถครองสถานะภาพผู้นำได้อย่างมั่นคงในการให้การดูแลด้านการแพทย์ได้อย่างฉลาดและมีประสิทธภาพ สำหรับผู้ป่วยที่มาจากทั่วโลกได้อย่างดีเยี่ยม

“การเข้าถึงข้อมูลได้ในแบบเรียลไทม์ นับเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลผู้ป่วยได้ดีที่สุด ซึ่งหมายถึงระบบต้องพร้อมรองรับการใช้งานได้ตลอดเวลา โดยเราอยู่ในสถานภาพที่โดดเด่นในการช่วยให้โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีอำนาจพร้อมมือในการเดินทางไปสู่การปฏิรูปทางดิจิทัล ด้วยการมอบโซลูชันที่สามารถวิเคราะห์และรักษาความปลอดภัยข้อมูลผู้ป่วยได้ และการส่งผ่านการดูแลเป็นระยะไปยังผู้ที่ต้องประสานงานในการทำให้ผลลัพธ์ในการรักษาผู้ป่วยเฉพาะรายดีขึ้น” เจมส์ แมคครีดี้ รองประธาน ฝ่ายโซลูชันและแพลตฟอร์มแบบควบรวม ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น เดลล์ อีเอ็มซี กล่าว

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here