เจริญโภคภัณฑ์ วิศวกรรม เพิ่มศักยภาพในการมองภาพรวมของแต่ละโปรเจ็คได้ดียิ่งขึ้นผ่าน ไอเอฟเอส แอพพลิเคชัน

จากการใช้ไอเอฟเอส แอพพลิเคชันในองค์กร บริษัทสามารถปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยได้มากยิ่งขึ้น สามารถจัดการโครงการและควบคุมระยะเวลาแล้วเสร็จของแต่ละโครงการได้อย่างสะดวกง่ายยิ่งขึ้นด้วยแพลตฟอร์มแบบบูรณาการที่รองรับการตัดสินใจได้แบบเรียลไทม์

ระบบการดำเนินงานที่แตกต่างกันเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จของโปรเจ็ค

เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม (ซีพี วิศวกรรม) หนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านวิศวกรรมในประเทศไทย ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการมองเห็นเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับการทำงานของแต่ละโปรเจ็คให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากระบบการดำเนินงานที่แตกต่างกันและการจัดการเอกสารด้วยแรงงานคน ซึ่งแต่ละหน่วยงานไม่สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างทันท่วงที เพราะแต่ละหน่วยงานล้วนมีเครื่องมือของตนเองเพื่อรองรับกระบวนการทางธุรกิจ คุณสมพงศ์ เจนวิทย์วิชัยกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ วิศวกรรม จำกัด กล่าวว่า “ไม่มีส่วนใดในองค์กรที่สามารถแสดงความโปร่งใสในวิธีการส่งมอบและบริหารจัดการโปรเจ็คของลูกค้าของเราตั้งแต่การเริ่มต้นไปจนถึงการขึ้นระบบและการให้บริการหลังโปรเจ็ค”

การเสนอราคาของโปรเจ็คที่แม่นยำนั้นเป็นสิ่งที่เกือบเป็นไปไม่ได้เลย บุคลากรไม่สามารถอ้างอิงถึงโปรเจ็คที่คล้ายคลึงกัน ค่าใช้จ่าย หรือทรัพยากรเดียวกันเพื่อสร้างใบเสนอราคาที่ถูกต้องและกรอบเวลาที่เหมาะสมของโปรเจ็ค คุณสมพงศ์ได้กล่าวเสริมว่า “บางครั้งเราพลาดงานโปรเจ็คไปเนื่องจากไม่สามารถทำการเสนอราคาได้อย่างแม่นยำ”

ในแต่ละปี เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จะได้รับโปรเจ็คใหม่ๆที่แตกต่างกัน จำนวน 5-10 โปรเจ็คซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 15 ล้านบาท จากความสามารถในการมองเห็นเพื่อวิเคราะห์ที่จำกัดในการดำเนินงานของโปรเจ็คเหล่านั้น ผู้จัดการโปรเจ็คไม่สามารถบริหารจัดการหรือทราบถึงสถานะของโปรเจ็คได้อย่างแม่นยำหรือทราบว่าระยะโครงการนั้นเสร็จแล้ว

คุณสมพงศ์ กล่าวว่า “เราไม่สามารถตอบสนองปัญหาเหล่านั้นได้อย่างทันท่วงที กว่าเราจะทราบปัญหาหลังจากเกิดขึ้นแล้ว 1-2 เดือน ทำให้ลูกค้ามีข้อร้องเรียนมายังพนักงานขาย รวมทั้งทีมบริหารและทีมวิศวกรรม สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้โปรเจ็คเกิดความล่าช้า แต่ยังสร้างผลกระทบทางการเงินแก่เราด้วยเช่นกัน ปัญหาเหล่านี้ทำลายชื่อเสียงของเราในฐานะผู้ส่งมอบโปรเจ็คที่มีคุณภาพ

การรายงานและการคาดการณ์ประจำเดือนเป็นเรื่องยุ่งยาก ข้อมูลล่าสุดไม่ได้รับการปรับปรุงที่รวดเร็ว มีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากการดำเนินงานของบุคลากร และมักจะล่าช้าอยู่บ่อยครั้ง คุณสมพงศ์กล่าวว่า “การดึงข้อมูลจากตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ เพื่อให้มุมมองด้านเดียว ใช้เวลานานเกินไปในการค้นหา การตัดสินใจไม่ได้เกิดขึ้นแบบทันทีทันใด และทำให้เกิดข้อผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งจากข้อมูลล่าสุดไม่ได้รับการปรับปรุงอย่างรวดเร็ว”

สำหรับการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าและได้รับโปรเจ็คใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม มีความต้องการโซลูชันแบบบูรณาการสำหรับองค์กรเพื่อรองรับการบริหารจัดการของโปรเจ็คและสำนักงาน

โซลูชันแบบบูรณาการสำหรับองค์กรเพื่อบริหารจัดการโครงการให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด

เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม เข้าสู่ตลาดโซลูชันในการวางแผนบริหารธุรกิจขององค์ หรือ อีอาร์พี โซลูชัน (ERP Solution) ในช่วงที่ค้นหาเกี่ยวกับอีอาร์พี โซลูชันนั้น เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม ได้พบว่าอีอาร์พี โซลูชัน แบบดั้งเดิมนั้นออกแบบมาเพื่อประมวลผลตามลำดับไม่ใช่สำหรับงานแบบโปรเจ็ค คุณสมพงศ์กล่าวว่า “นี่เป็นสิ่งที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มแรกว่ามีเพียงผู้ให้บริการเพียงเจ้าเดียวเท่านั้น ซึ่งก็คือ ไอเอฟเอส ที่สามารถช่วยบริหารจัดการโปรเจ็คให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดได้สำเร็จพร้อมช่วยขจัดความยุ่งยากที่เกี่ยวกับงานแบบโปรเจ็คออกไป โดยทีมงานและผลิตภัณฑ์ของไอเอฟเอสยังเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรเราเป็นอย่างดี”

_MG_5621โปรเจ็คมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยไอเอฟเอส แอพพลิเคชัน

ไม่มีโปรเจ็คไหนที่เหมือนกันแต่การเข้าถึงข้อมูลของโปรเจ็คที่สมบูรณ์ทำให้ทีมงานของ เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม สามารถใช้รูปแบบโซลูชันเพื่ออ้างอิงงานต่างๆ ได้อย่างแม่นยำโดยการวิเคราะห์และการคาดการณ์แหล่งทรัพยากร วัสดุ แรงงาน และค่าใช้จ่ายเพื่อกำหนดให้โปรเจ็คเสร็จตามงบประมาณและเวลาที่กำหนด

คุณสมพงศ์กล่าวเพิ่มเติมว่า “ด้วยการทำงานที่ครอบคลุมในโซลูชันเดียวแบบบูรณาการเพื่อบริหารจัดการทุกขั้นตอนของวัฏจักรในแต่ละโปรเจ็ค เราสามารถติดตามกระบวนการของโปรเจ็คได้อย่างทันท่วงที แก้ไขความคาดเคลื่อนต่างๆที่เกิดนอกเหนือจากการวางแผนงาน ทั้งยังสามารถตรวจสอบให้มั่นใจได้ว่าแหล่งทรัพยากรที่จำเป็นและแรงงานได้รับการใช้งานให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังช่วยติดตามค่าใช้จ่ายและรายได้ได้แบบเรียลไทม์ ในขณะที่แจ้งข้อมูลแก่ลูกค้าในทุกขั้นตอน เรายังสามารถลดความเสี่ยงของเราในขณะที่เพิ่มความสามารถในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทราบถึงความสำเร็จอันแท้จริงของทุกโปรเจ็ค”

เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรมได้พัฒนากระบวนการธุรกิจหลักของระบบการจัดซื้อจัดจ้างและระบบคลังสินค้าผ่านการพัฒนากระบวนการและผสมผสานให้เป็นระบบเดียวแบบบูรณาการเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจถึงความสมบูรณ์ของโปรเจ็คอย่างทันเวลา คุณสมพงศ์กล่าวว่า “เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในระบบการจัดซื้อจัดจ้างและระบบคลังสินค้าได้ถึง 10% ตั้งแต่นำไอเอฟเอส แอพพลิเคชันมาใช้ เราได้รับชื่อเสียงที่โด่งดังในตลาดสำหรับการมอบโปรเจ็คที่ประสบผลสำเร็จได้ทันเวลาและอยู่ในงบประมาณที่กำหนด ทั้งยังช่วยให้เรามีจำนวนลูกค้าและโปรเจ็คเพิ่มขึ้น”

ในปัจจุบัน พนักงานทำงานกันเป็นหนึ่งเดียว มีการเข้าถึงฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์พร้อมกับความแม่นยำที่เพิ่มขึ้นแบบเรียลไทม์ คุณสมพงศ์กล่าวว่า “ไอเอฟเอสได้สร้างการทำรายงานและการคาดการณ์ที่ง่ายและแม่นยำขึ้น ซึ่งทำให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างเชี่ยวชาญ ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ไอเอฟเอส แอพพลิเคชันใช้งานง่าย สามารถนำไปปรับใช้ และทำให้การฝึกอบรมบุคลากรกลายเป็นเรื่องง่ายจนบุคลากรของเรามีความรู้มากพอที่จะปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบและบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

การส่งมอบโปรเจ็คที่สำเร็จผ่านความสามารถในการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรมได้รับประโยชน์มากขึ้นตั้งแต่นำไอเอเอส แอพพลิเคชันมาใช้ คุณสมพงศ์กล่าวว่า “พนักงานสามารถทำงานได้สำเร็จในระยะเวลาที่สั้นขึ้น โดยมีการดำเนินงานที่ทันสมัย ไอเอฟเอส แอพพลิเคชันมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงสร้างของแต่ละโปรเจ็คได้อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่การเริ่มต้นไปจนถึงการส่งมอบและการให้บริการหลังการขาย ในขณะที่ให้การสนับสนุนฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ”

หลังจากนี้ เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม วางแผนที่จะขยายการให้บริการแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน คุณสมพงศ์กล่าวว่า “ไอเอฟเอส แอพพลิเคชันมอบความสามารถในการขยายการให้บริการในต่างประเทศแก่เรา และเราหวังที่จะดูผลความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในอนาคต”

 ข้อมูลอ้างอิง

ไอเอฟเอส แอพพลิเคชันมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงสร้างของโปรเจ็คได้อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่การเริ่มต้นไปจนถึงการส่งมอบและการให้บริการหลังการขาย ในขณะที่ให้การสนับสนุนฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมพงศ์ เจนวิทย์วิชัยกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ วิศวกรรม จำกัด

Latest

เอเซอร์เปิดตัว Acer Swift Go series ใหม่ล่าสุด เปิดประสบการณ์ Unlock AI on The Go

กับโปรเซสเซอร์รุ่นล่าสุดจาก Intel® Core™ Ultra พร้อมเทคโนโลยี AI ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการใช้งานที่เหนือชั้น กรุงเทพฯ, 7 กุมภาพันธ์...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Newsletter

Don't miss

เอเซอร์เปิดตัว Acer Swift Go series ใหม่ล่าสุด เปิดประสบการณ์ Unlock AI on The Go

กับโปรเซสเซอร์รุ่นล่าสุดจาก Intel® Core™ Ultra พร้อมเทคโนโลยี AI ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการใช้งานที่เหนือชั้น กรุงเทพฯ, 7 กุมภาพันธ์...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

เอเซอร์เปิดตัว Acer Swift Go series ใหม่ล่าสุด เปิดประสบการณ์ Unlock AI on The Go

กับโปรเซสเซอร์รุ่นล่าสุดจาก Intel® Core™ Ultra พร้อมเทคโนโลยี AI ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการใช้งานที่เหนือชั้น กรุงเทพฯ, 7 กุมภาพันธ์ 2567 – บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ตอบโจทย์ยุค AI PC ยกระดับประสบการณ์ให้ทุกการใช้งาน เปิดตัวโน้ตบุ๊ก Acer Swift Series รุ่นล่าสุด...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here