ผลการศึกษาชี้ มีบุคลากรเพียง “หนึ่งในสิบ” เท่านั้นที่ได้รับการเสริมศักยภาพอย่างเต็มที่ ผู้บริหารองค์กรธุรกิจจำเป็นต้อง “ปรับโครงสร้างบุคลากรในยุคดิจิตอล”

หากบริษัทละเลยที่จะทำการปฏิรูปบุคลากรในรูปแบบดิจิตอล ก็จะไม่สามารถสร้างขีดความสามารถที่จำเป็นเพื่อความสำเร็จในยุคของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางด้านดิจิตอล (Digital Disruption) นั่นคือข้อมูลที่ระบุไว้ในรายงานฉบับล่าสุดที่มีชื่อว่า การปฏิรูปบุคลากรในยุคของกระแสน้ำวนดิจิตอล (Workforce Transformation in the Digital Vortex) จากศูนย์การปฏิรูปธุรกิจดิจิตอล (Center for Digital Business Transformation หรือ DBT Center) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของ IMD และซิสโก้  รายงานฉบับนี้อธิบายขั้นตอนที่องค์กรสามารถดำเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรให้กลายเป็นรูปแบบดิจิตอล เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความคล่องตัวสูง มีความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมกับองค์กร ซึ่งทั้งหมดนี้คือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้องค์กรสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน

ซิสโก้คาดการณ์ว่าภายในปี 2563 จะมีวัตถุราว 50,000 ล้านชิ้นถูกเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต และสามารถสร้างสตรีมข้อมูลจำนวนมหาศาล  ในสภาพแวดล้อมดังกล่าว องค์กรต่างๆ จะต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับการเสริมศักยภาพด้วยการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆ เหล่านี้ รวมไปถึงข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากการสื่อสารดังกล่าว และผลที่ตามมาก็คือ องค์กรจะสามารถไขว่คว้าโอกาสใหม่ๆ มากมายที่เกิดขึ้นในยุคดิจิตอล

รายงาน Digital Vortex ของ DBT Center ระบุว่า 4 ใน 10 ของบริษัทชั้นนำในปัจจุบันจะสูญเสียตำแหน่งในตลาด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เป็นผลมาจากเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Disruption) ใน 5 ปีข้างหน้า ความพยายามที่จะต่อสู้กับองค์กรที่ปรับเปลี่ยนสู่ดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ หลายๆ บริษัทมุ่งเน้นการปฏิรูปในส่วนของระบบไอทีและระบบงานธุรกิจเป็นหลัก  อย่างไรก็ตาม บริษัทเหล่านี้มักจะละเลยสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุด นั่นคือ “บุคลากร

DBT Center ศึกษาโมเดลธุรกิจของบริษัทใหม่ๆ กว่า 75 แห่งที่ดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างบุคลากร และได้ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ก่อตั้งบริษัทและ/หรือซีอีโอของบริษัทเหล่านี้ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Value Propositions (คุณค่าที่นำเสนอให้แก่ลูกค้า หรือคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ) รวมถึงความเชื่อเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิตอลในการปรับปรุงโครงสร้างบุคลากร  นอกจากนี้ยังได้ทำการสัมภาษณ์ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรขนาดใหญ่ระดับโลก เพื่อศึกษาแนวทางขององค์กรเหล่านี้ในเรื่องของการปฏิรูประบบดิจิตอลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร  นอกจากนั้น DBT Center ยังได้สำรวจความคิดเห็นของผู้บริหาร 941 คนทั่วโลก เพื่อประเมินสถานะปัจจุบันของการปฏิรูประบบดิจิตอลและบุคลากร

จากผลการศึกษา พบว่าในส่วนที่เกี่ยวกับบุคลากร มีบริษัทไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ที่บรรลุระดับความเป็นเลิศในความสามารถที่สำคัญ 3 ด้านสำหรับความคล่องตัวของธุรกิจดิจิตอล ได้แก่ การตระหนักรู้อย่างรอบด้าน การตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลที่ครบถ้วน และการดำเนินการที่รวดเร็ว  ตามที่ระบุไว้ในรายงานผลการศึกษา นี่คือความสามารถพื้นฐาน 3 ข้อที่องค์กรต่างๆ จะต้องเสริมสร้างให้แก่บุคลากร เพื่อให้สามารถแข่งขันท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เราได้พูดคุยกับบริษัทต่างๆ ที่พยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีในการดำเนินกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจ” เควิน แบนดี้ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายดิจิตอลของซิสโก้ กล่าว “คำถามสำคัญสำหรับบริษัทเหล่านี้ก็คือ ควรจะทำอย่างไรเพื่อที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถของพนักงานโดยอาศัยการปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิตอล และช่วยให้พนักงานปรับปรุงการตัดสินใจ เร่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน”

อย่างไรก็ดี งานวิจัยของ DBT Center เตือนว่าลำพังเพียงแค่โซลูชั่นทางด้านเทคโนโลยีไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในการปฏิรูปบุคลากรได้  ความพยายามเหล่านี้จะต้องสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางด้านธุรกิจที่เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร ขณะที่บริษัทปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานเพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิตอล  ยิ่งไปกว่านั้น การปฏิรูปบุคลากรยังต้องอาศัยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของผู้บริหารอีกด้วย การปฏิรูปเป็นมากกว่าเรื่องของการปรับใช้โซลูชั่นดิจิตอล แบนดี้กล่าว “การปฏิรูประบบดิจิตอลนับเป็นการฉีกกฎเกณฑ์ของธุรกิจ และบุคลากรจำเป็นที่จะต้องได้รับเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการทำงานอย่างรวดเร็วและคล่องตัว เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้

ผลการศึกษาชี้ว่า บริษัทต่างๆ ที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางด้านบุคลากรไปสู่ระบบดิจิตอลจะกลายเป็นผู้ชนะท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงในยุค Digital Vortex ซึ่งโมเดลธุรกิจ สินค้าและบริการ และห่วงโซ่มูลค่าจะถูกแปลงเป็นดิจิตอลในขอบเขตที่กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  บริษัทที่เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมจะก้าวเข้าสู่ศูนย์กลางของกระแสความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล และปรับเปลี่ยนโครงสร้างของตลาดและอุตสาหกรรมให้ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง

อ่านรายงานฉบับเต็มที่นี่ https://c-cf.link/WorkforceTransformation

เกี่ยวกับ ซิสโก้

ซิสโก้ (NASDAQ: CSCO) เป็นผู้นำระดับโลกด้านไอทีที่ช่วยให้ธุรกิจและบริษัทต่างๆสร้างสรรค์สิ่ง มหัศจรรย์และปรากฏการณ์ใหม่ๆที่เกิดจากการเชื่อมต่อ (connect) ดูข่าวและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิสโก้ได้ที่ https://thenetwork.cisco.com  ผลิตภัณฑ์ซิสโก้ในประเทศไทยจัดจำหน่ายผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายโดยพาร์ทเนอร์ของ Cisco Systems International B.V ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทในเครือซิสโก้ ซีสเต็มส์ ทั้งหมด

เกี่ยวกับศูนย์ปฏิรูปธุรกิจดิจิตอล

ศูนย์ปฏิรูปธุรกิจดิจิตอล (Center for Digital Business Transformation – DBT Center) เป็นสถานที่ที่ผสานรวมนวัตกรรมและการเรียนรู้เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างโมเดลธุรกิจที่แปลกใหม่สำหรับยุคดิจิตอล  โดยวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อเร่งการปฏิรูปธุรกิจดิจิตอลในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทั่วโลก

ภายใต้ความร่วมมือของ IMD และซิสโก้ DBT Center ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางระดับโลกสำหรับงานวิจัยประยุกต์ โดยผู้บริหารขององค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาท้าทายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงของตลาดที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง

Latest

เอเซอร์เปิดตัว Acer Swift Go series ใหม่ล่าสุด เปิดประสบการณ์ Unlock AI on The Go

กับโปรเซสเซอร์รุ่นล่าสุดจาก Intel® Core™ Ultra พร้อมเทคโนโลยี AI ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการใช้งานที่เหนือชั้น กรุงเทพฯ, 7 กุมภาพันธ์...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Newsletter

Don't miss

เอเซอร์เปิดตัว Acer Swift Go series ใหม่ล่าสุด เปิดประสบการณ์ Unlock AI on The Go

กับโปรเซสเซอร์รุ่นล่าสุดจาก Intel® Core™ Ultra พร้อมเทคโนโลยี AI ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการใช้งานที่เหนือชั้น กรุงเทพฯ, 7 กุมภาพันธ์...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

เอเซอร์เปิดตัว Acer Swift Go series ใหม่ล่าสุด เปิดประสบการณ์ Unlock AI on The Go

กับโปรเซสเซอร์รุ่นล่าสุดจาก Intel® Core™ Ultra พร้อมเทคโนโลยี AI ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการใช้งานที่เหนือชั้น กรุงเทพฯ, 7 กุมภาพันธ์ 2567 – บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ตอบโจทย์ยุค AI PC ยกระดับประสบการณ์ให้ทุกการใช้งาน เปิดตัวโน้ตบุ๊ก Acer Swift Series รุ่นล่าสุด...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here