Exclusive Content:

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ChatGPT ใช้ยังไงให้ประหยัดเวลาทำงาน 100 เท่า

มาจนถึงตอนนี้ ยังมีใครไม่รู้จัก ChatGPT อีกไหมครับ? ถ้ายัง แอดมินขออธิบายสั้นๆ ไม่เกิน 1 นาที...

8 เทคใหม่ ที่จะมาเปลี่ยนอนาคตของเราในปีนี้ จากงาน CES 2023

ห่างหายไปนานกับงานที่คอไอทีและผู้ที่หลงใหลในเทคโนโลยีตั้งตารอ กับงาน CES 2023 ที่เพิ่งจบไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2023 ไม่ต้องอธิบายมาก เราขอสรุป 10 เทคเด่นๆ ที่จะมาเปลี่ยนโลกของผู้ใช้อย่างเราๆ ในปีนี้กันครับ

บราเดอร์ ร่วมปลูกชีวิต ฟื้นคืนพื้นที่ป่าชายเลน ณ ‘ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร’ ในโครงการอาสาอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติป่าชายเลน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11

บราเดอร์รวมหัวใจสีเขียวของผู้บริหาร พนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมจัดโครงการ “บราเดอร์อาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ ป่าชายเลน” เดินหน้าฟื้นคืนชีวิตชุมชนป่าชายเลน  ร่วมปลูกป่าโกงกางและปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นจากชายฝั่งทะเล ภายใต้แนวคิดการพัฒนาป่าชายเลน เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติอย่างยั่งยืน สานต่อนโยบายการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เพื่อสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้กับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งบราเดอร์ได้ทำกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 11 แล้ว 

            นายพรภัค อุไพศิลป์สถาพร ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและบริหาร บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์-เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่าปีที่ผ่านมา โครงการ “บราเดอร์อาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ ป่าชายเลน” สามารถปลูกป่าโกงกางได้มากถึง 1,400 ต้น ซึ่งเป็นจำนวนต้นไม้ที่ปลูกมากที่สุดตลอด10 ปี ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการดังกล่าว โดยโครงการนี้ สามารถคืนกลับประโยชน์แบบองค์รวมทั้งต่อ ‘ชุมชนและสิ่งแวดล้อม’ซึ่งบราเดอร์เชื่อว่า 2 ปัจจัยดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งรากฐานสำคัญที่จะนำพาธุรกิจและสังคม ให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

Brother Mangrove 2019 4

            “ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบราเดอร์ บริษัทฯ ไม่ได้มุ่งหวัง ความเป็นเลิศทางธุรกิจเพียงมุมเดียว แต่การคืนกลับสู่สังคมก็ถือเป็นอีกมุมหนึ่งที่องค์กรให้ความสำคัญ ไม่แพ้กัน” นายพรภัค อุไพศิลป์สถาพร กล่าว “การฟื้นฟูป่าชายเลนเป็นกิจกรรมที่บราเดอร์ทำมา อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11แล้ว ในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จ.สมุทรปราการ และ จ.สมุทรสาคร นอกจาก เป็นไปตามปรัชญาในการดำเนินธุรกิจแล้ว ยังเป็นการสนองนโยบายรัฐด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ด้วยเช่นกัน”

            “ซึ่งในอดีตพื้นที่ป่าชายเลนของโครงการดังกล่าวในจังหวัดสมุทรปราการ และ จังหวัดสมุทรสาคร ถูกทำลายไปกว่า 50% บราเดอร์จึงได้เข้าไปร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการปลูกป่า เพื่อฟื้นคืนสภาพแวดล้อมและสร้างวงจรชีวิตของป่าชายเลนให้ค่อยๆ คืนกลับสู่ความสมบูรณ์เหมือนดังเดิม ซึ่งการที่บราเดอร์ไม่ลงพื้นที่ไปปลูกป่าชายเลนในจุดอื่นๆ ของประเทศไทยเพิ่มเติม เพราะเราอยากเห็น การเจริญเติบโตของพื้นที่ป่าชายเลน ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนได้อย่างชัดเจน สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสภาพป่าชายเลน และปรับแผนการฟื้นฟูได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังได้มอบ สิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่ชุมชนท้องถิ่นต้องการอย่างแท้จริง การที่เราได้เข้าไปทำกิจกรรมนี้ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ เสมือนว่าเราเป็นหนึ่งในสมาชิกของชุมชนนั้นๆ บราเดอร์จึงจัดแผนลงพื้นที่ทำกิจกรรมนี้ใน 2 จังหวัด สลับกันปีเว้นปี”นายพรภัค อุไพศิลป์สถาพร กล่าวเสริม

Brother Mangrove 2019 3

            ทั้งนี้ โครงการ “บราเดอร์อาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติป่าชายเลน” ในปีนี้ จะเข้าไปฟื้นฟูอาคาร                     และพื้นต้นโกงกางในโครงการศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้รับความเสียหายจากพายุปลาบึกเมื่อต้นปีที่ผ่านมา รวมทั้งร่วมปลูกป่าชายเลนเสริมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุดังกล่าวด้วยเช่นกัน

Brother Mangrove 2019 6

            ล่าสุดโครงการ “บราเดอร์อาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติป่าชายเลน” ได้รับประกาศนียบัตร“NIJUUMARU” PROJECT ระดับ Double circle จาก International Union for Conservation of Nature (IUCN-J) ประเทศญี่ปุ่น ที่แสดงถึงความเป็นเลิศในการดำเนินโครงการMangrove Forest อย่างต่อเนื่อง เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างสมดุลย์วงจรชีวิตในระบบนิเวศน์ป่าชายเลนให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง นับเป็นความสำเร็จสูงสุดอีกครั้งที่บราเดอร์ได้รับจากการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ภายใต้ 6 ปัจจัยหลักที่นำสู่ความสำเร็จ ได้แก่ กลุ่มลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยประกาศนียบัตรดังกล่าว สะท้อน              ให้เห็นถึงความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในสังคมที่รวมพลังสร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกัน  อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจำนวน circle ในประกาศนียบัตรนั้นแสดงถึงความต่อเนื่องและผลลัพธ์ของโครงการที่ดียิ่งขึ้น              ในทุกๆ ปี ซึ่งบราเดอร์ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

Latest

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ChatGPT ใช้ยังไงให้ประหยัดเวลาทำงาน 100 เท่า

มาจนถึงตอนนี้ ยังมีใครไม่รู้จัก ChatGPT อีกไหมครับ? ถ้ายัง แอดมินขออธิบายสั้นๆ ไม่เกิน 1 นาที...

8 เทคใหม่ ที่จะมาเปลี่ยนอนาคตของเราในปีนี้ จากงาน CES 2023

ห่างหายไปนานกับงานที่คอไอทีและผู้ที่หลงใหลในเทคโนโลยีตั้งตารอ กับงาน CES 2023 ที่เพิ่งจบไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2023 ไม่ต้องอธิบายมาก เราขอสรุป 10 เทคเด่นๆ ที่จะมาเปลี่ยนโลกของผู้ใช้อย่างเราๆ ในปีนี้กันครับ

เปิดตัวไอโฟน 14 แพงโหด เหมือนโกรธกัน

สดๆ ร้อนๆ วันที่ 8 ก.ย. 2565 แอปเปิล (Apple) จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ iPhone 14 ทั้งหมด 4 รุ่น ได้แก่ iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max รวมถึง Apple Watch หลากหลายรุ่น สนนราคาไทยแต่ละรุ่นดังนี้

Newsletter

Don't miss

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ChatGPT ใช้ยังไงให้ประหยัดเวลาทำงาน 100 เท่า

มาจนถึงตอนนี้ ยังมีใครไม่รู้จัก ChatGPT อีกไหมครับ? ถ้ายัง แอดมินขออธิบายสั้นๆ ไม่เกิน 1 นาที...

8 เทคใหม่ ที่จะมาเปลี่ยนอนาคตของเราในปีนี้ จากงาน CES 2023

ห่างหายไปนานกับงานที่คอไอทีและผู้ที่หลงใหลในเทคโนโลยีตั้งตารอ กับงาน CES 2023 ที่เพิ่งจบไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2023 ไม่ต้องอธิบายมาก เราขอสรุป 10 เทคเด่นๆ ที่จะมาเปลี่ยนโลกของผู้ใช้อย่างเราๆ ในปีนี้กันครับ

เปิดตัวไอโฟน 14 แพงโหด เหมือนโกรธกัน

สดๆ ร้อนๆ วันที่ 8 ก.ย. 2565 แอปเปิล (Apple) จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ iPhone 14 ทั้งหมด 4 รุ่น ได้แก่ iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max รวมถึง Apple Watch หลากหลายรุ่น สนนราคาไทยแต่ละรุ่นดังนี้

Westcon Group (Thailand) พร้อมจัดจำหน่ายโซลูชั่นของ EfficientIP

โซลูชั่น DDI และ DNS Security ของ EfficientIP บุกตลาด APAC...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้ มาไว้ในบทความนี้ ใครจำได้ซักสามสี่ฟังก์ชัน แล้วเอาไปใช้เป็นประจำได้ ชีวิตคุณก็ง่ายขึ้นหลายเท่าแล้วล่ะครับ รวม 22 คีย์ลัดปุ่ม Windows Key ยิ่งรู้เยอะ ยิ่งทำงานได้เร็วขึ้น เวลาใช้งานคือกดปุ่ม Windows Key + ปุ่มอื่นๆ...

ChatGPT ใช้ยังไงให้ประหยัดเวลาทำงาน 100 เท่า

มาจนถึงตอนนี้ ยังมีใครไม่รู้จัก ChatGPT อีกไหมครับ? ถ้ายัง แอดมินขออธิบายสั้นๆ ไม่เกิน 1 นาที ครับ โพสต์นี้ มีเรื่องอะไรบ้างChatGPT คืออะไร5 วิธี ใช้ ChatGPT ช่วยให้เราทำงานเร็วขึ้น 100 เท่า1. เริ่มประโยคด้วยคำว่า Act as ....2. ใช้ ChatGPT...

8 เทคใหม่ ที่จะมาเปลี่ยนอนาคตของเราในปีนี้ จากงาน CES 2023

ห่างหายไปนานกับงานที่คอไอทีและผู้ที่หลงใหลในเทคโนโลยีตั้งตารอ กับงาน CES 2023 ที่เพิ่งจบไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2023 ไม่ต้องอธิบายมาก เราขอสรุป 10 เทคเด่นๆ ที่จะมาเปลี่ยนโลกของผู้ใช้อย่างเราๆ ในปีนี้กันครับ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here