โบรเคดเผยผลวิจัยระดับโลก ใน 1 ปี ทีมไอทีเกินครึ่งจะต้องพบกับความยากลำบากในการทำงาน ด้วยขาดทักษะที่เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจ

โบรเคด (NASDAQ: BRCD) เปิดเผยรายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง Global Digital Transformation Skills Study ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยว่า ผู้บริหารไอทีระดับโลกพิจารณาตัวเองและทีมอย่างไร ในแง่ของการปฏิบัติงานให้ตรงตามความต้องการของธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต จากการสำรวจตลาดทั้งหมด 6 แห่ง พบว่า ประเทศเยอรมนีมีการเตรียมตัวที่ดีที่สุดในการไปให้ถึงเป้าหมายของ “การเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทัล” ตามติดมาด้วยสหรัฐอเมริกา ส่วนสหราชอาณาจักรนั้นยังต้องเตรียมความพร้อมมากกว่านี้

การศึกษาวิจัยนี้สำรวจผู้บริหารไอทีจำนวน 630 คน ในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ พบว่า องค์กรหลายแห่งกำลังอยู่ในจุดพลิกผัน ด้วยระบบธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งทำให้มีความต้องการทักษะใหม่ๆเพื่อมาดูแลระบบเหล่านั้นด้วย องค์กรที่มีการเตรียมพร้อมสำหรับเทคโนโลยีใหม่และมีจัดการฝึกอบรมทักษะเหล่านี้เพิ่มเติมจะเป็นจุดแข็งที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตและมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง

ผลการสำรวจพบว่า ผู้บริหารไอทีระดับโลกจำนวน 91% ตระหนักว่า แผนกไอทีเป็นแผนกที่สำคัญมากสำหรับนวัตกรรมและการเติบโตของธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารไอทีเกินครึ่ง (54%) คาดการณ์ว่า จะพบกับความยากลำบากในการทำงานด้วยขาดทักษะความสามารถทางไอทีภายในระยะเวลา 12 เดือนนี้ โดยมีปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การขาดทักษะใหม่ๆ การมีทักษะที่ล้าสมัยไปแล้ว การขาดความมุ่งมั่นในการฝึกอบรมในระดับผู้บริหารองค์กร และสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

กลยุทธ์ทางด้านไอทีกำลังเข้าถึงจุดสูงสุดในการมีอิทธิพลต่อระบบธุรกิจ ตอนนี้คือช่วงที่ทีมไอทีจะรู้สึกว่าตนเองมีโอกาสที่แข็งแกร่งที่สุดในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงขององค์กร” เบนิ เซีย ผู้อำนวยการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท โบรเคด กล่าว “การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็วและผลกระทบที่มีในตลาดแรงงานสากล จึงจำเป็นอย่างมากที่ไอทีจะต้องมีการฝึกอบรมที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาทักษะและด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับธุรกิจ”

ผลการศึกษายังพบว่า การวางแผนในการพัฒนาทักษะจำเป็นต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการวางแผนธุรกิจด้านอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนทักษะเทคโนโลยีของทีมไอทีที่มักจะถูกคาดหวังจากองค์กรให้นำเสนอได้

 

การขาดแคลนพนักงานและทักษะที่ล้าหลัง ทำให้ผู้บริหารไอทีไม่สามารถทำตามความต้องการของธุรกิจในปัจจุบันได้

องค์กรต่างพยายามเปลี่ยนแผนกไอทีจากบทบาทเดิม แต่การขาดทักษะและเวลาในการเรียนรู้ทักษะก็ดึงรั้งเอาไว้ ผู้บริหารไอทีเชื่อว่า นี่เป็นเหตุผลหลักในการทำให้ไม่สามารถทำตามความต้องการของธุรกิจได้ ทำให้องค์กรเสี่ยงที่จะล้าหลังห่างจากคู่แข่งและสูญเสียลูกค้าได้

 • ผู้ตอบแบบสอบถามประมาณหนึ่งในสี่ ในออสเตรเลีย ฝรั่งเศส เยอรมนี สิงคโปร์และสหรัฐอเมริกา อ้างว่า ไม่สามารถบรรลุความต้องการของธุรกิจในปัจจุบันได้ เนื่องจากขาดพนักงาน โดยในสหราชอาณาจักร มีผู้ตอบแบบสอบถามด้วยเหตุผลนี้สูงถึง 42%
 • ผู้ตอบแบบสอบถามอ้างว่าการขาดการเข้าถึงทักษะใหม่ จะขัดขวางให้ไม่สามารถใช้เทคโนโนยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การลดความพึงพอใจในพนักงานขององค์กร และทำให้สูญเสียส่วนแบ่งการตลาด

 

ช่องว่างของทักษะไอทีกำลังเพิ่มขึ้นและองค์กรจะต้องเร่งดำเนินการ

สภาพการเมืองก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มช่องว่างในการพัฒนาทักษะความชำนาญ ความไม่มั่นคงของตลาดที่รุนแรงขึ้นในอีกไม่กี่ปีนี้ ทำให้จำเป็นอย่างยิ่งที่แผนกไอทีจะต้องสามารถปรับตัวได้รวดเร็วและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ

 • ผู้ตอบแบบสอบถาม 92% กังวลเรื่องการจ้างพนักงานไอทีในอนาคต ขณะที่ 54% กังวลเรื่องการขาดแคลนแรงงานของผู้มีความชำนาญในเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 43% เห็นด้วยและเห็นด้วยมากว่า สภาพการเมืองปัจจุบันทำให้การจ้างพนักงานที่มีทักษะเหมาะสมเป็นเรื่องยาก ผู้ตอบแบบสอบถามในสหรัฐอเมริกาเห็นด้วย 52% และออสเตรเลีย เห็นด้วย 54%
 • ถึงแม้ว่าในสถานการณ์ที่ไม่มั่นคงจากกรณี Brexit แต่ผู้ตอบแบบสอบถามจากโซน EMEA ไม่มีความกังวลมากนัก มีเพียงผู้ตอบแบบสอบถามจากสหราชอาณาจักรจำนวน 31% ที่เชื่อว่าเหตุผลทางการเมืองก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านไอที เมื่อเปรียบเทียบกับเยอรมัน (39%) และฝรั่งเศส (35%)

เวลาฝึกอบรมและการลงทุนจะพิสูจน์ว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อธุรกิจ 

การจัดเวลาเพื่อการฝึกอบรมยังคงเป็นประเด็น ด้วยงานไอทีที่ต้องทำวันต่อวันมีความสำคัญเป็นลำดับแรก สำหรับองค์กรที่ขาดทักษะด้านเทคนิค ในขั้นแรกจึงจำเป็นต้องลงทุนเวลาและเงิน ไม่เช่นนั้นก็ต้องเผชิญผลที่ตามมาแทน

 • ความต้องการให้จัดสรรเวลาเพื่อเพิ่มทักษะมีมากขึ้นอยากต่อเนื่อง จาก 15% ในปัจจุบันเป็น 22%
 • ผู้ตอบแบบสอบถามรายงานว่าปัจจัยเรื่องงบประมาณที่ไม่เพียงพอ (45%) และระยะเวลาฝึกอบรม (45%) เป็นข้อจำกัดของแผนกไอทีในการพัฒนาทักษะ มากกว่าปัจจัยอื่น ปัจจัยนี้มีตัวเลขสูงขึ้นอีกในออสเตรเลีย (งบประมาณ 60% ระยะเวลา 50%) แต่ลดลงในเยอรมนี (งบประมาณ 37% ระยะเวลา 30%)
 • ปัจจุบัน มีการจัดสรรเวลาเพียงสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมงสำหรับการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะ ผู้ตอบแบบสอบถามในสิงคโปร์จัดสรรเวลาเฉลี่ย 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • ผู้ตอบแบบสอบถาม 67% เห็นด้วยว่าหัวใจหลักสำคัญในการปิดช่องโหว่ของทักษะคือการใช้จ่ายเงินเรื่องฝึกอบรมมากยิ่งขึ้น

ผู้ประกอบวิชาชีพไอทีจำเป็นต้องควบคุมอนาคตทางอาชีพของตน

การศึกษาพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพไอทีทุกระดับจะต้องเพิ่มความรับผิดชอบสำหรับอนาคตทางอาชีพของตนเอง เปิดรับโอกาสที่เข้ามาจากเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI และ IoT (ตั้งแต่การบริหารจัดการอุปกรณ์ไปจนถึงความปลอดภัย)

 • ผู้ตอบแบบสอบถามทั่วโลกจำนวน 35% เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างมากว่า ทีมไอทีขององค์กรไม่มีทักษะที่เหมาะสมเพื่อเสริมความมั่นคงในงานของตนเองในอนาคต
 • เมื่อให้ระบุทักษะที่เห็นว่าจำเป็นในอนาคตเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ คำตอบที่มีผู้ตอบมากที่สุด คือความปลอดภัยทางไซเบอร์ คิดเป็นผู้ตอบทั่วโลกที่ 22%
 • AI และความปลอดภัยของ IoT อยู่ในลำดับรองลงมา คือ 18% ขณะที่ AI เป็นคำตอบสูงสุดในฝรั่งเศสและออสเตรเลีย ส่วนความปลอดภัยของ IoT เป็นคำตอบสูงสุดในเยอรมนี

AI อาจเป็นเพื่อนหรือศัตรูก็ได้

AI สามารถเปลื่ยนแปลงทักษะไอทีที่จำเป็นต่อการทำงานทางด้านไอที โดย AI มีแนวโน้มจะแทนที่งานและตำแหน่งงานไอทีจำนวนหนึ่ง แต่ไม่ได้หมายความว่าแผนกไอทีจะจบสิ้นไป พนักงานจำเป็นต้องมีทักษะที่เหมาะสมเพื่อทำงานควบคู่ไปกับ AI และพร้อมยอมรับผลกระทบในอนาคต ดังนั้นองค์กรจะต้องปลดปล่อยศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่

 • เมื่อถามถึงตำแหน่งงานปัจจุบันที่ถูกแทนที่ด้วย AI แล้วในปัจจุบัน คำตอบอันดับต้นคือ Desktop Support (23%) Data Analyst (20%) Software Testers (17%) System Architects (14%) และ Network Engineers (11%)
 • มีการคาดเดาว่าภายใน 10 ปีตัวเลขเหล่านี้จะเพิ่มสูงขึ้น นั่นคือ Desktop Support (37%) Data Analyst (34%) Software Testers (33%) System Architects (31%) และ Network Engineers (31%)
 • AI จะส่งผลกระทบต่อตำแหน่ง CIO ด้วยเช่นกัน ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบครึ่งระบุว่ามีความสนใจเพิ่มขึ้นจากการทำธุรกิจ
 • ผู้ตอบแบบสอบถาม 56% เชื่อว่า การพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับ AI จะเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยรักษางานไว้ได้ในอนาคต

บทบาทสำคัญของคณะกรรมการบริหารในการพัฒนาทักษะไอทีระยะยาว

คณะกรรมการบริหารขององค์กรมักจะเป็นผู้กำหนดแนวทางและตัดสินใจในเรื่องการใช้เวลาพัฒนาทักษะต่างๆของพนักงาน แต่โดยส่วนมากองค์กรจะไม่มีการสนับสนุนอย่างเหมาะสมให้ คณะกรรมการจะต้องมั่นใจว่าการพัฒนะทักษะและการฝึกอบรมจะควบคู่ไปกับการวางแผนธุรกิจด้านอื่นๆ

 • ผู้ตอบแบบสอบถาม 44% คิดว่าคณะกรรมการบริหารไม่เห็นว่าการใช้ทรัพยากรเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆนั้นมีสำคัญอย่างที่ควรจะเป็น ตัวเลขรายประเทศได้แก่ ออสเตรีเลีย (59%) สหราชอาณาจักร (50%) สหรัฐอเมริกา (42%) เยอรมนี (41%) สิงคโปร์ (40%) และฝรั่งเศส (34%) มีตัวเลขเชิงบวกมากขึ้นเล็กน้อย
 • ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบหนึ่งในห้าคิดว่า คณะกรรมการบริหารมองว่าการมีความรู้และทักษะเป็นค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ มากกว่าเป็นสินทรัพย์ ตัวเลขนี้สูงขึ้นถึง 35% ในออสเตรเลีย
 • อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากในฝรั่งเศส (63%) และเยอรมนี (62%) เห็นว่าความรู้และทักษะเป็นสินทรัพย์
 • ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า มีการวางแผนงานธุรกิจล่วงหน้าประมาณ 2 ปี ส่วนการจัดหาพนักงานมีการวางแผนล่วงหน้าสูงสุดแค่ปีเดียว
 • องค์กรพยายามแก้ปัญหาต่างๆของฝั่งไอที แต่กลับละเลยการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ของแผนกไอที ทำให้ไม่มีความก้าวหน้าอย่างที่ควรจะเป็น 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

ข้อมูลในการศึกษาวิจัยนี้ ยังได้เปิดเผยถึงโปรไฟล์ผู้บริหารไอทีระดับโลกอีกสี่รายการ ซึ่งได้มีการบุกเบิกริเริ่มโครงการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลและการบริหารทักษะของคนในทีมในประสิทธิภาพระดับต่างๆกัน 

การศึกษาวิจัยนี้จัดทำขึ้นโดยสถาบันวิจัยอิสระชื่อ Vanson Bourne ในเดือนมีนาคม 2017 สำรวจผู้บริหารไอทีจำนวน 630 คนในองค์กรที่มีพนักงานมากกว่า 500 คน ในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี ออสเตรเลีย และสิงคโปร์

 

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here