วิถีการสร้างผู้นำแบบอาลีบาบา เพื่อพร้อมรองรับเศรษฐกิจรูปแบบใหม่

เมื่อเอ่ยชื่อ อาลีบาบา คนส่วนใหญ่มักจะให้ความสนใจอยู่เสมอว่า แจ็ค หม่า ประธานบริหาร อาลีบาบา กรุ๊ป จะขยายธุรกิจไปในทิศทางใดอีก นอกเหนือจากที่แผ่ขยายครอบคลุมไปแล้วเกือบทุกธุรกิจบนโลกใบนี้เป้าหมายของ แจ็ค หม่า ไม่เพียงแต่มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคตสำหรับการประกอบธุรกิจเท่านั้น เขายังได้วางแนวทางการสร้างผู้นำในแบบอาลีบาบา ผ่านโครงการพัฒนาผู้นำระดับโลกอาลีบาบา หรือ Alibaba Global Leadership Academy (AGLA) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่น (talent) โดยมุ่งที่จะสร้างผู้นำในอนาคตของอาลีบาบาให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจยุคใหม่ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกงานหมุนเวียนไปตามธุรกิจหลักๆ ของอาลีบาบา โดยมีทั้งการเรียนในห้องเรียนและการฝึกเชิงปฏิบัติการ เมื่อจบการฝึกอบรมแล้วผู้เข้าร่วมโครงการจะมีทักษะด้านธุรกิจที่หลากหลาย และพร้อมเป็นผู้นำธุรกิจระดับโลกและเป็นฑูตวัฒนธรรมของอาลีบาบาที่สามารถเชื่อมโยงตลาดในประเทศต่างๆ ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกในไม่ช้านี้

แจ็ค หม่า ตระหนักดีว่าตามแผนการที่จะขยายธุรกิจไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกนั้น จำเป็นต้องมีทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่งและมีความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับการค้าและธุรกิจระหว่างประเทศ  และอาลีบาบาก็ยังขาดผู้นำและผู้บริหารเหล่านั้น  โครงการพัฒนาผู้นำระดับโลกอาลีบาบา (AGLA) จึงได้เริ่มขึ้นในปี 2016  เพื่อพัฒนาผู้นำในอนาคตที่มีความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการและการขยายธุรกิจ เพื่อรองรับการแผนการขยายธุรกิจดังกล่าว

มร. ไบรอัน หว่อง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน Global Initiatives อาลีบาบากรุ๊ป และผู้อำนวยการโครงการ AGLAกล่าวว่า “โครงการ AGLA มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมผู้บริหารรุ่นใหม่ให้เข้าใจถึงเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ (New Economy) และประเทศจีนยุคใหม่ (New modern China) ว่าทั้งสองส่วนนี้มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร   ซึ่งเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ เป็นเรื่องของการนำอินเตอร์เน็ตและข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคมาสร้างเศรษฐกิจองค์รวมที่จะทำทุกคนได้ใช้งานร่วมกัน  ส่วนประเทศจีนยุคใหม่ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของประเทศจีนในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมา และวิวัฒนาการของอาลีบาบาตลอด 18 ปีที่ผ่านมา ซึ่งการเข้าใจทั้งสองส่วนนี้ จะเชื่อมโยงให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจในธุรกิจของอาลีบาบา โดยเป้าหมายสูงสุดของโครงการ AGLA คือ การสร้างผู้นำยุคใหม่ที่จะนำความรู้กลับไปปรับใช้ที่ประเทศบ้านเกิด และแบ่งปันสิ่งที่พวกเข้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาลีบาบา รวมถึงช่วยให้ทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในระบบเศรษฐกิจรูปแบบใหม่”

โครงการ AGLA เป็นหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระยะเวลา 12 เดือน  และผู้เข้าร่วมโครงการจะได้หมุนเวียนเปลี่ยนงาน 2 ครั้ง ทุก 6 เดือน ภายในหน่วยงานธุรกิจนานาชาติของอาลีบาบา เช่น Tmall Global, Ant Financial, AliExpress เป็นต้น และในหนึ่งสัปดาห์ของทุกเดือน โครงการจะจัดให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศจีน เช่น วัฒนธรรม รัฐบาล เศรษฐกิจ ผ่านห้องเรียนเสมือนจริง (virtual classroom learning) นอกจากนี้ ยังมีการเปิดประสบการณ์พาไปศึกษาดูงานในพื้นที่จริง เช่น พาไปลงพื้นที่การเกษตร เพื่อเรียนรู้ว่าเกษตรกรสามารถนำอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารจัดการการเพาะปลูกและขายผลผลิตได้อย่างไร  หรือไปที่ปักกิ่ง เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจบันเทิง และสื่อดิจิทัล นอกจากนี้ ทางโครงการยังสนับสนุนให้มีการฝึกทักษะความเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกันเป็นทีม และการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ท้าทาย

ตลอดระยะเวลา 12 เดือน ผู้เข้าร่วมโครงการ จะมีบัดดี้ที่เป็นพนักงานอาลีบาบาเป็นพี่เลี้ยง ช่วยดูแลในเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันและการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของจีน เป็นการเรียนรู้เข้าใจวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของอาลีบาบาที่ทำผ่านอินเตอร์และ อีคอมเมิร์ซช่วยให้คนจีนใช้ชีวิตได้สะดวกสบายและมีความสุขมากขึ้นได้อย่างไร

มร. หว่อง กล่าวถึงความคาดหวังของโครงการ AGLA ว่า “ผู้เข้าร่วมโครงการที่จบหลักสูตรแล้วจะมีความเข้าใจธุรกิจโดยรวมของอาลีบาบาอย่างลึกซึ้ง รวมถึงวัฒนธรรม ค่านิยม และวิสัยทัศน์ของอาลีบาบา และสามารถนำความรู้และประสบการณ์กลับไปช่วยสร้างเศรษฐกิจรูปแบบใหม่และธุรกิจท้องถิ่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในประเทศบ้านเกิดของเขา”

โครงการ AGLA เป็นอีกโอกาสหนึ่งของผู้ที่กำลังมองหาที่เรียนต่อหรือฝึกงานเพิ่มเติม เพื่อแสวงหาความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่กำลังเติบโตถึงขีดสุด ผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้ใช้ชีวิต ทำงาน และเพิ่มพูนทักษะความรู้ต่างๆ ในเมืองจีนเป็นเวลา 12เดือน ในฐานะพนักงานเต็มเวลาของอาลีบาบาที่จะได้รับเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ เหมือนพนักงานอาลีบาบา เมื่อเรียนจบแล้ว จะได้รับมอบหมายให้ทำงานในบทบาทที่สำคัญในสำนักงานของอาลีบาบาที่มีอยู่ทั่วโลกตามความสนใจ สายงานอาชีพ และความต้องการทางธุรกิจ  โดยทุกคนจะได้รับเงินค่าตอบแทนและแพ็คเกจผลประโยชน์ที่คุ้มค่า

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี ในด้านพัฒนาธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด อีคอมเมิร์ซ การค้าระหว่างประเทศ การลงทุน โลจิสติก พัฒนาทรัพยากรบุคคล การเงิน กฎหมาย ประชาสัมพันธ์ และรัฐกิจสัมพันธ์ และเต็มใจที่จะไปใช้ชีวิตและทำงานที่เมืองหังโจว สำนักงานใหญ่ของอาลีบาบา เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี และพร้อมที่จะย้ายไปทำงานตามหน่วยงานธุรกิจต่างๆ ของอาลีบาบาหลังจากจบหลักสูตรแล้ว  และที่สำคัญที่สุดคือ ต้องสามารถพูดและเขียนภาษอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วเพราะเป็นภาษาที่ใช้ในการทำงาน  ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ AGLA และยื่นใบสมัครได้ที่ https://agla.alibaba.com

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here