อะโดบีสร้างนิยามใหม่การลงชื่อแบบอิเลคทรอนิคส์ในเอกสารด้วยความสามารถของดอคคิวเมนท์ คลาวด์

อะโดบีประกาศความสามารถในการลงชื่ออิเลคทรอนิคส์ (e-sign) แบบใหม่อันโดดเด่นสำหรับผู้ใช้งาน ดอคคิวเมนท์ คลาวด์ (Document Cloud) ซึ่งจะทำให้การลงชื่อในเอกสารและสัญญาอิเลคโทรนิคส์เป็นไปได้อย่างง่ายขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา ความสามารถใหม่นี้รวมทั้งกระบวนการทำงานแบบ drag-and drop สำหรับนักออกแบบ การลงลายมือชื่อแบบดิจิตอล (ซึ่งเป็นการลงชื่อแบบดิจิตอลที่มีความปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิม) และ การบริหารจัดการองค์กรบบโมบิลิตี้ (Enterprise Mobility Management) และ เทคโนโลยี Signature Capture ที่ทำให้การลงชื่อระหว่างการเดินทางสะดวกขึ้น อะโดบียังประกาศขยายความร่วมมือกับบริษัท Workday Salesforce และ Ariba ที่ทำให้ลูกค้าระดับหน่วยงานสามารถใช้การลงชื่อทางอิเลคทรอนิคส์กับแผนกบุคลากร ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง และใช้กับระบบกฏหมายได้อีกด้วย

นายไบรอัน แลมกิ้น รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปด้านดิจิตอลมีเดียของอะโดบีกล่าวว่า “องค์กรทางธุรกิจทั้งหลายกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงไปใช้ระบบดิจิตอลมากขึ้น ซึ่งมีผลต่อความคล่องตัวในการดำเนินการทางธุรกิจทั้งกระบวนการ และความสามารถในการลงชื่อทางอิเลคทรอนิคส์แบบใหม่ของอะโดบี ดอคคิวเมนท์ คลาวด์ รวมทั้งการใช้ลายมือชื่อแบบดิจิตอลและการนำไปใช้กับอุปกรณ์พกพาด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า จะทำให้กระบวนการทางธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกระดับ ด้วยการลดความล่าช้าและความยุ่งยากในการใช้เอกสารแบบกระดาษที่ต้องลงลายมือชื่อแบบดั้งเดิมลงไป”

นายพอล ร๊อบสัน ประธานของอะโดบี เอเชียแปซิฟิคกล่าวว่า“วิธีการที่หน่วยงานทางธุรกิจทำระหว่างกันและทำกับลูกค้าในปัจจุบันนี้แตกต่างจากที่ผ่านมาแทบจะสิ้นเชิง ความต้องการลดต้นทุนให้ต่ำลง เพิ่มความรวดเร็วและการเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นนั้นมีมากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน การใช้ระบบลงลายมือชื่อทางอิเลคทรอนิคส์ในแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันกลายเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพื่อทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างเปิดเผยและการใช้งานที่ง่ายจะช่วยให้หน่วยงานทางธุรกิจและผู้ประกอบการในประเทศไทยหันมาใช้กระบวนการนี้เพื่อที่จะทำให้มีความคล่องตัวและรักษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกันเอาไว้ได้ดีขึ้น”

ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า อะโดบี ดอคคิวเมนท์ คลาวด์ มีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานในหน่วยงานรัฐของประเทศออสเตรเลียก็คือ การใช้ระบบ อะโดบี พาร์ทเนอร์ เซโร่ กับกรมสรรพากรของออสเตรเลีย องค์กรธุรกิจสามารถแสดงและยื่นเสียภาษีของบุคลากรในองค์กรได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยทางระบบออนไลน์ ทำให้สามารถทำได้ตลอดทุกช่วงเวลา จากทุกที่ และด้วยระบบที่ปลอดภัยที่จะการยืนยันตอบกลับเมื่อมีการยื่นรายการทุกครั้ง

ความสามารถของระบบ E-Sign ที่ก้าวหน้ากว่าเดิม

การนำวิธีลงลายมือชื่อทางอิเลคทรอนิคส์มาใช้ที่เพิ่มขึ้นอย่างสูงเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันนั้นองค์กรธุรกิจทุกขนาดสามารถนำมาใช้ได้ ฟอรเรสเตอร์ รีเสิร์จ ประมาณการณ์ว่า จะมีเอกสารมากกว่า 754,000,000 ฉบับที่จะใช้วิธีการลงชื่อทางอิเลคทรอนิคส์ในปี พ.ศ. 2560 เพิ่มขิ้น 350 เปอร์เซนต์จากการใช้ในปี พ.ศ. 2557 ที่มีเพียง 210,000,000 ฉบับ1 แม้ว่า จะมีองค์กรธุรกิจมากมายที่เปลี่ยนมาใช้ระบบการลงลายมือชื่อดิจิตอลที่ก้าวหน้าและปลอดภัยกว่าระบบลงลายมือชื่อทางอิเลคทรอนิคส์แบบเดิม ซึ่งตัวอย่างหนึ่งก็คือ การที่ EU จะเริ่มนำระบบใหม่นี้ไปใช้อย่างกว้างขวางเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ที่การลงลายมือชื่อดิจิตอลและระบบการทำงานที่ล้ำหน้าที่ Document Cloud eSign มี สามารถให้บริการในระดับดีเลิศแก่องค์กรทางธุรกิจทั่วโลกได้ในทันที

ความสามารถใหม่อันทรงพลังที่เปิดตัววันนี้:

  • ระบบการทำงานอัตโนมัติที่ก้าวล้ำ – ด้วยระบบการทำงานใหม่ drag-and-drop Workflow Designer ทำให้สามารถสร้างเทมเพลตที่ง่ายต่อผู้ส่งที่จะทำให้ระบบการลงลายมือชื่อเป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกต้องทุกครั้ง และการใช้ระบบการทำงานที่ก้าวหน้าเพื่อทำให้ประสบการณ์การใช้งานแอพพลิเคชั่นและเว็บเป็นไปตามกระบวนการทางธุรกรรมที่ต้องการได้โดยอัตโนมัติ เช่นกระบวนการจ้างพนักงานใหม่ การสรุปสัญญาซื้อขาย ทั้งก่อนหน้า ระหว่าง และหลังการลงลายมือชื่อ
  • การลงลายมือชื่อแบบดิจิตอล – บริการ Adobe eSign ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของการลงลายมือชื่อดิจิตอลของสหภาพยุโรปและองค์กรที่มีหน้าที่ควบคุมระบบการค้าของโลก ทำให้อะโดบีเป็นผู้ให้บริการทางด้านนี้เพียงรายเดียวที่คนทั้งโลกสามารถใช้งานและมีผลอย่างสมบูรณ์ตามมาตรฐานยุโรป โดยไม่จำเป็นต้องเป็นประชาชนชาวยุโรปเท่านั้น เพียงแค่ใช้งานโปรแกรมอะโดบี รีดเดอร์อันมีชื่อเสียงของอะโดบี
  • ศูนย์ข้อมูลในสหภาพยุโรปแห่งใหม่ – เพื่อให้การทำงานทางด้านข้อมูลของสหภาพยุโรปที่เป็นเอกภาพ ศูนย์ข้อมูลดอคคิวเมนท์ คลาวด์ แห่งใหม่จะถูกสร้างขึ้นที่ไอร์แลนด์และเยอรมนี และคาดว่าจะพร้อมใช้งานช่วงต้นปี พ.ศ. 2559 นี่เป็นส่วนหนึ่งของการกระจายศูนย์ข้อมูลออกไปทั่วโลกตลอดทั้งปี พ.ศ. 2559
  • ความสามารถในการทำงานระดับมืออาชีพ – การทำให้บุคลากรมีทางเลือกใหม่ที่จะทำให้สามารถลดกระบวนการลง และทำให้การเซนต์สัญญาทำได้เร็วขึ้น ด้วยประสบการณ์การทำสัญญาแบบใหม่ล่าสุดที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพสูง ตัวอย่างเช่น ความสามารถในการแก้ไขเอกสารที่ถูกส่งไปแล้วแต่ยังไม่ได้ลงลายมือชื่อได้เมื่อเกิดความผิดพลาดในเนื้อหา เพียงแค่แก้ไขแล้วส่งไปใหม่แทนที่จะต้องยกเลิกเอกสารและเริ่มทำเอกสารใหม่ตั้งแต่ต้น

สามารถทำงานได้บนอุปกรณ์พกพา

Adobe eSign Manager DC คือแอพพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์พกพาที่พัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่เพื่อใช้ร่วมกับบริการ Document Cloud eSign และ Adobe Acrobat DC ด้วยแอพพลิเคชั่นนี้ คุณสามารถสร้างเอกสารและแบบฟอร์มเพื่อการลงชื่อทางอิเลคทรอนิคส์ ส่งเอกสารเพื่อให้ลงลายมือชื่อ สามารถตรวจสอบว่าอยู่ในกระบวนการใดได้แบบทันทีทันใด และรับการลงลายมือชื่อได้ในชั่วพริบตาด้วยบริการ in-person signing แอพพลิเคชั่น eSign Manager DC ตัวล่าสุดนี้มีความสามารถดังนี้

  • Enterprise Mobility Management (EMM) – สามารถจัดการเอกสารในแอพพลิเคชั่นที่ใช้ดอคคิวเมนท์ คลาวด์บนอุปกรณ์พกพาที่พนักงานของบริษัทสร้างขึ้นได้ด้วย Android for Work และจะสามารถใช้ Good Technology และ Microsoft Intune ได้เร็วๆ นี้
  • Signature Capture – ด้วยความสามารถนี้ ทำให้พนักงานสามารถใช้กล้องบนอุปกรณ์พกพาถ่ายภาพลายเซนต์ของตัวเองเพียงครั้งเดียว สามารถใช้สำหรับลงชื่อในเอกสารต่างๆ ซ้ำได้เรื่อยๆ
  • Signature Sync – พนักงานสามารถเข้าถึงภาพลายมือชื่อของตัวเองได้ทั้งบนเว็บไซต์ บนอุปกรณ์พกพา และบนคอมพิวเตอร์ได้ เพราะภาพลายมือชื่อนั้นจะถูกทำให้พร้อมสำหรับให้พวกเขาเรียกใช้ในทุกแพลตฟอร์มโดยอัตโนมัติ นอกจากนั้น ยังสามารถดาวน์โหลด เปิดดูเอกสารฉบับที่ต้องการได้บนอุปกรณ์พกพา ด้วยฟังก์ชั่นการค้นหาและคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ

องค์กรใหม่ที่เข้าร่วมทำให้ระบบดอคคิวเมนท์ คลาวด์ที่ขยายตัวขึ้น

องค์ประกอบที่สำคัญสำหรับระบบ ดอคคิวเมนท์ คลาวด์ ก็คือ องค์กรใหม่ๆ ที่เข้ามาร่วมพัฒนาระบบ ด้วยความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ ทำให้หน่วยงานทั้งหลายสามารถเพิ่มระบบการลงชื่อทางอิเลคทรอนิคส์เข้าไปในระบบเอกสารซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการทำธุรกิจทุกๆ วันได้อย่างสะดวกง่ายดาย การรวมและอัพเดทบริการเพิ่มเติมในครั้งนี้ของ อะโดบี ดอคคิวเมนท์ คลาวด์ มีดังนี้

  • Workdayด้วยการเพิ่มความสามารถในการลงลายมือชื่ออิเลคทรอนิคส์เข้าไปในระบบเฟรมเวิร์คของ workday จะทำให้กระบวนการทำธุรกิจรวดเร็วขึ้น ลูกค้าของ workday ที่ซื้อบริการ Adobe eSign ที่มีความสามารถในการลงลายมือชื่อเข้าไปในกระบวนการทางธุรกิจใน Workday application suite  มีให้บริการกว่า 400 ประเภทนี้ จะช่วยลดความผิดพลาดและความเสี่ยงทางด้านกฏหมาย ทำให้บรรลุข้อตกลงได้มากขึ้น และช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีความสุขมากขึ้น
  • Salesforce – การอัพเดทบริการ eSign ครั้งล่าสุดนี้ มีระบบการติดตั้งที่ใช้งานง่าย การใช้งานทั่วไป เช่น การเพิ่มรายชื่อสินค้าเข้าไปในสัญญา และความสามารถในการรับรองลายมือชื่อดิจิตอล ทำให้การติดตั้ง การใช้งาน และการจัดการกระบวนการลงลายมือชื่อในการซื้อขายสินค้าของ Salesforce ผู้ให้บริการด้านการลงลายมือชื่อที่ได้รับการโหวตเป็นอันดับหนึ่งจากผู้ใช้งานเข้าใจง่ายขึ้น และบริการ eSign นี้จะฝังอยู่ในระบบของ Salesforce เอง ซึ่งได้รับการรับรองว่าใช้งานกับโปรแกรม Lightning app builder framework ได้เต็มที่
  • Ariba – การรวมบริการ eSign ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มผู้ลงชื่อได้หลายคน สามารถกำหนดลำดับของผู้ลงชื่อได้ และสามารถตรวจสอบผู้ลงชื่อได้ด้วยระบบการตรวจสอบจากหลายแหล่งยืนยันเข้าไปในระบบของ Ariba ครั้งนี้ ทำให้การใช้งานโปรแกรมจัดซื้อจัดจ้าง Ariba Contract Management รวดเร็วขึ้น มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ปลอดภัยขึ้น และสามารถควบคุมการส่งสัญญาสำหรับการลงชื่ออิเลคทรอนิคส์ได้ง่ายขึ้น

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here